#8809QGY9 Ae saigon

Clan Level

24

Description

Clan ae saigon war liên tục, ae mới vào ko war ko li do mời ra clan dùm, dnt theo nhu cầu, người xin lính sau phãi dnt cho ng trước, cấm tuyệt đối dùng lời lẽ thô tục gây mất đoàn kết, ae chơi vui vẽ nhiệt tình !!!!!! tks all.

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
53244
47/50
Vietnam
open
0
5200
#8809QGY9
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [213] #2G08820GL #2G08820GL Ku Lỳ
Elder
5658 3546 41832 11634
2| [215] #9QLL2GYR #9QLL2GYR Tèo Tân Thành
coLeader
5524 3147 5068 13464
3| [230] #QJ0YP22C #QJ0YP22C thanh hai
coLeader
5501 4265 16440 8198
4| [246] #Q80Q9RRC #Q80Q9RRC Thẵm Thắng Y
leader
5497 4003 15757 13532
5| [218] #92QL028PR #92QL028PR bd 07
Elder
5478 4321 9174 13927
6| [206] #9G2R8V0U0 #9G2R8V0U0 thànhđạt
Elder
5464 4537 9468 7056
7| [204] #U8029Q00 #U8029Q00 NGOC-THAO
Elder
5456 3013 10925 10902
8| [216] #2P80YR9QJ #2P80YR9QJ Lầy
Elder
5446 3685 25559 13071
9| [209] #22VQQG29P #22VQQG29P nam✌thầnⓂ®kiệt
Elder
5404 3059 10250 13699
10| [210] #LGUJG2LV #LGUJG2LV Ken Pham
Elder
5404 3957 11636 12437
11| [213] #2Q9U2RY2Y #2Q9U2RY2Y tấn thịnh
member
5400 4095 3194 1510
12| [225] #QR9L02U8 #QR9L02U8 Tuan Bean
coLeader
5397 3659 11643 12642
13| [224] #PC98JRJC #PC98JRJC Mr Bean
Elder
5391 3261 8810 12729
14| [216] #2J88YQRV0 #2J88YQRV0 ljh ya
Elder
5388 3325 8539 7774
15| [224] #2RQCG9RCP #2RQCG9RCP chí phèo
Elder
5385 3818 8580 8394
16| [218] #222U999PG #222U999PG týgià
coLeader
5376 3939 15144 12859
17| [238] #GPRQ9PR8 #GPRQ9PR8 ☠️ Ngāo ☠️
member
5366 3816 556 1032
18| [229] #P9P029PLJ #P9P029PLJ EmptyHead
Elder
5359 4771 9562 5914
19| [213] #UL9JY9LJ #UL9JY9LJ camaplove
Elder
5327 2854 7088 12579
20| [225] #G9PLQ0LG #G9PLQ0LG andy nguyen
Elder
5325 3960 16419 13355
21| [205] #P9VCL9UP #P9VCL9UP phongvan
member
5301 2363 0 144
22| [228] #JCRRVRV0 #JCRRVRV0 EMPIROR
Elder
5300 3821 7718 12938
23| [233] #GU2GRYLR #GU2GRYLR Dương Juve
member
5295 3816 2150 2503
24| [183] #80RRCLQU2 #80RRCLQU2 DuongHuy
Elder
5292 3229 5830 12742
25| [238] #JQQQJ82P #JQQQJ82P Pi
member
5287 4063 4632 2994
26| [197] #Y29PC2LQG #Y29PC2LQG Đại Tướng
coLeader
5283 3194 4904 6018
27| [235] #8J22VR9CG #8J22VR9CG Binh Pho
Elder
5281 4486 8890 12990
28| [217] #8UJYYVRUR #8UJYYVRUR Hứa Quang Vĩnh
Elder
5244 3405 8639 12313
29| [208] #ULQQ0JLV #ULQQ0JLV MR.HÙNG
Elder
5232 3525 5349 12598
30| [227] #JCJ8J09Q #JCJ8J09Q Lê Quân
Elder
5213 3666 11343 12447
31| [202] #9PCCPRQVJ #9PCCPRQVJ kevin
member
5192 3484 752 864
32| [211] #8VCUJYGJ #8VCUJYGJ Vua-PK
Elder
5172 3076 9756 12744
33| [220] #UPYJG0Y8 #UPYJG0Y8 Thẵm Công Công
coLeader
5102 3810 13675 12926
34| [206] #YLYJU999 #YLYJU999 Quykhocthansau
Elder
5084 3974 7090 9179
35| [215] #GRPGU8VG #GRPGU8VG ❤️Trịnh Cương❤
member
5056 3600 357 1453
36| [236] #PUU90Q02 #PUU90Q02 Nguyen_Tin
Elder
5051 4171 6018 9686
37| [189] #2LYYLRPU #2LYYLRPU Đông Tà®
member
5041 3086 1223 2084
38| [189] #92RQ0L9CV #92RQ0L9CV Robe.le.le
member
5031 3649 793 576
39| [215] #YGLJGG2C #YGLJGG2C Owen Nguyễn
member
5030 4607 486 1417
40| [234] #URC8YRCP #URC8YRCP đại Gia
Elder
5010 3435 6514 9315
41| [226] #RJLVQ2L2 #RJLVQ2L2 NGUYỄN QUỐC 82
Elder
4959 3852 75 10852
42| [211] #2LR8JJ0PQ #2LR8JJ0PQ Nhất Đao
Elder
4945 3913 3690 6332
43| [209] #9U88GUV2 #9U88GUV2 nguyen nhi
Elder
4874 2488 990 3352
44| [198] #2URYU8LR #2URYU8LR haidang1
member
4852 1618 1686 2021
45| [227] #QPQPGLV #QPQPGLV Heoboocute
Elder
4822 3992 6912 6872
46| [215] #2RPRPGUJC #2RPRPGUJC phi hung
Elder
4776 4289 3175 4929
47| [136] #YRCV02PCG #YRCV02PCG Anh Hai Gò Mã
Elder
4429 2561 7845 9257

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here