#8809QGY9 Ae saigon

Clan Level

27

Description

Clan ae saigon war liên tục, ae mới vào ko war ko li do mời ra clan dùm, dnt theo nhu cầu, người xin lính sau phãi dnt cho ng trước, cấm tuyệt đối dùng lời lẽ thô tục gây mất đoàn kết, ae chơi vui vẽ nhiệt tình !!!!!! tks all.

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
49448
38/50
Vietnam
inviteOnly
0
5000
#8809QGY9
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [245] #P0CQ98VU0 #P0CQ98VU0 ☆☆☆
member
5390 5000 10390 7331
2| [259] #GRL0ULLP #GRL0ULLP MAN
Elder
5364 5000 13265 8580
3| [219] #2YJC99VPC #2YJC99VPC ⛔️Cướp Biển⛔
coLeader
5325 3040 4219 6929
4| [264] #JLVPGRPC #JLVPGRPC hieutd
Elder
5324 5056 7918 6930
5| [254] #GYLR89PP #GYLR89PP Thích Đủ Thứ
Elder
5320 4997 8180 6198
6| [237] #LCVRC0JY #LCVRC0JY ✴️Tyson T✴️
Elder
5306 4757 4765 4752
7| [250] #G9PLQ0LG #G9PLQ0LG andy nguyen
Elder
5297 4664 6980 8580
8| [245] #UPYJG0Y8 #UPYJG0Y8 Thẵm Công Công
Elder
5293 4875 7494 8635
9| [241] #LGUJG2LV #LGUJG2LV Ken Pham
coLeader
5279 4971 10755 6952
10| [243] #28R2YRU0Y #28R2YRU0Y Anh R0om
Elder
5275 4170 1602 7191
11| [252] #JCJ8J09Q #JCJ8J09Q Lê Quân
Elder
5265 4107 7957 7914
12| [237] #Y9VJU82 #Y9VJU82 baongoc2208
Elder
5263 4223 3520 7790
13| [261] #PUU90Q02 #PUU90Q02 Nguyen_Tin
Elder
5255 5061 16727 7756
14| [245] #8J9CQYGR #8J9CQYGR Gà Rừng Cali ☆☆
Elder
5251 4619 5033 4704
15| [225] #P9Y0LGJ9 #P9Y0LGJ9 thienminh
Elder
5245 4676 885 4804
16| [228] #820U0RPVC #820U0RPVC tintrang
Elder
5245 4307 4611 7987
17| [237] #ULQQ0JLV #ULQQ0JLV MR.HÙNG
Elder
5240 4755 8648 8892
18| [236] #8UJYYVRUR #8UJYYVRUR Hứa Quang Vĩnh
Elder
5229 3796 1632 6442
19| [255] #8J22VR9CG #8J22VR9CG Binh Pho
Elder
5212 4735 2176 8033
20| [211] #2LQ88QGYY #2LQ88QGYY Pé Kun's
Elder
5202 4323 3073 2558
21| [268] #V0C0C080 #V0C0C080 Quengheo
Elder
5202 5069 9587 4190
22| [199] #YVUPJC20Y #YVUPJC20Y saltnlight
Elder
5175 4344 2135 6507
23| [245] #PC98JRJC #PC98JRJC Mr Bean
Elder
5173 3814 7026 7475
24| [239] #202QLQJUC #202QLQJUC mr...bin
Elder
5159 5050 5204 5376
25| [206] #28UCLV899 #28UCLV899 tonitam
Elder
5155 4236 2398 2772
26| [247] #QR9L02U8 #QR9L02U8 Tuan Bean
coLeader
5102 4065 7289 7172
27| [229] #YLRUUUC9 #YLRUUUC9 CHỦ.TỊCH BDC
member
5095 3240 163 858
28| [228] #L8UG9GP2 #L8UG9GP2 manh.ha
Elder
5073 4128 2260 1977
29| [244] #2RCJJPQG2 #2RCJJPQG2 MINHNHAT2017
Elder
5053 4772 5697 3310
30| [240] #2VCRJJJRJ #2VCRJJJRJ YÊU EM NHIỀU
leader
5046 3733 1274 6738
31| [249] #GU2GRYLR #GU2GRYLR Dương Juve
Elder
5001 4494 2110 4536
32| [224] #YRCV02PCG #YRCV02PCG Anh Hai Gò Mã
Elder
4994 4917 8105 6906
33| [240] #RUQ802CR #RUQ802CR LÌ NHẤT XÓM
Elder
4977 3770 11849 8261
34| [216] #8PCYC8JQC #8PCYC8JQC NĐ❤️Xuân Đài
Elder
4618 3001 727 1151
35| [217] #2V2J9LLGC #2V2J9LLGC Tr í
member
4470 3783 77 539
36| [154] #PPQ82U9VY #PPQ82U9VY MR.CHUỐI
member
4161 2468 1444 1005
37| [203] #G9PU99JL #G9PU99JL Gò Công Quê Anh
member
4025 2737 1598 715
38| [228] #9UPCR2P2J #9UPCR2P2J saltnlight2
member
4001 3612 7385 460

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here