#8809QGY9 Ae saigon

Clan Level

26

Description

Clan ae saigon war liên tục, ae mới vào ko war ko li do mời ra clan dùm, dnt theo nhu cầu, người xin lính sau phãi dnt cho ng trước, cấm tuyệt đối dùng lời lẽ thô tục gây mất đoàn kết, ae chơi vui vẽ nhiệt tình !!!!!! tks all.

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
53390
49/50
Vietnam
inviteOnly
2
5200
#8809QGY9
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [240] #2G08820GL #2G08820GL Ku Lỳ
coLeader
5519 4527 13807 7089
2| [257] #9Q2008LQY #9Q2008LQY Tèo Tân Thành
coLeader
5489 4380 5422 3931
3| [261] #Q80Q9RRC #Q80Q9RRC Thẵm Thắng Y
leader
5472 4569 29646 10316
4| [231] #22VQQG29P #22VQQG29P nam✌thầnⓂ®kiệt
Elder
5470 4176 19855 10292
5| [233] #2VCRJJJRJ #2VCRJJJRJ YÊU EM NHIỀU
coLeader
5468 3613 7437 2984
6| [253] #JLVPGRPC #JLVPGRPC hieutd
Elder
5436 5169 11893 9784
7| [223] #UR9URJQR #UR9URJQR Monkey D. Luffy
Elder
5435 5000 6922 6335
8| [242] #GYLR89PP #GYLR89PP Thích Đủ Thứ
Elder
5424 5201 12042 9597
9| [230] #U8029Q00 #U8029Q00 thảo chân ngắn
coLeader
5415 3557 12048 10253
10| [226] #ULQQ0JLV #ULQQ0JLV MR.HÙNG
Elder
5392 4072 6131 10771
11| [253] #PUU90Q02 #PUU90Q02 Nguyen_Tin
Elder
5389 5313 24225 9240
12| [229] #LGUJG2LV #LGUJG2LV Ken Pham
coLeader
5376 4262 7009 6845
13| [226] #2Q9U2RY2Y #2Q9U2RY2Y tấn thịnh
Elder
5369 4907 118 10544
14| [235] #UPYJG0Y8 #UPYJG0Y8 Thẵm Công Công
Elder
5356 5163 5362 11535
15| [215] #2GCG8UQQV #2GCG8UQQV Ngọc Quang
Elder
5355 4776 2651 5593
16| [235] #LYQQGPQQ #LYQQGPQQ NGHIAMAN
Elder
5338 3448 5106 7158
17| [235] #UJCJG0UQ #UJCJG0UQ minh
Elder
5321 4003 3869 8573
18| [245] #2VY00QYQ9 #2VY00QYQ9 HBT_Jery
member
5317 4769 957 883
19| [221] #92RQ0L9CV #92RQ0L9CV Robe.le.le
Elder
5314 4599 5849 9352
20| [234] #9QLL2GYR #9QLL2GYR Thẵm Thắng Y 2
coLeader
5312 3448 7888 9824
21| [224] #98L8P8PL #98L8P8PL BIG KHOAI
Elder
5307 4323 2000 8004
22| [219] #998G9UQ0 #998G9UQ0 Minion.D.Luffy
Elder
5306 3842 8467 9717
23| [216] #9RVVGVVYC #9RVVGVVYC lOnGpHi
member
5297 4145 3304 2434
24| [214] #2GG9CQGCG #2GG9CQGCG clear.nè
member
5269 3272 2486 765
25| [239] #G9PLQ0LG #G9PLQ0LG andy nguyen
Elder
5268 4526 8971 10934
26| [247] #8J22VR9CG #8J22VR9CG Binh Pho
Elder
5265 5124 34077 10722
27| [227] #Y9VJU82 #Y9VJU82 baongoc2208
Elder
5241 4153 5846 9274
28| [211] #2YJC99VPC #2YJC99VPC ⛔️Cướp Biển⛔
Elder
5236 2739 4093 8250
29| [213] #820U0RPVC #820U0RPVC tintrang
Elder
5229 4203 5831 7731
30| [231] #20JLU0VJG #20JLU0VJG thanh
Elder
5223 4043 5525 10428
31| [218] #P9Y0LGJ9 #P9Y0LGJ9 thienminh
Elder
5219 4794 7022 10517
32| [241] #JCJ8J09Q #JCJ8J09Q Lê Quân
Elder
5216 4112 9260 10764
33| [216] #2VL09LYUL #2VL09LYUL YẾN THANH
Elder
5213 2860 3521 10624
34| [237] #QR9L02U8 #QR9L02U8 Tuan Bean
coLeader
5187 3902 7513 9637
35| [235] #28R2YRU0Y #28R2YRU0Y Anh R0om
Elder
5163 4092 2105 9223
36| [236] #PC98JRJC #PC98JRJC Mr Bean
Elder
5162 3479 7697 8800
37| [216] #Q8L2QCG2 #Q8L2QCG2 pham.thạo
Elder
5159 3420 801 4074
38| [178] #8RGJRG9Q2 #8RGJRG9Q2 Tèo Tân Thành 2
Elder
5154 2708 7983 11175
39| [237] #J88P0892 #J88P0892 LONG RÙI
Elder
5147 4031 2348 5539
40| [243] #GU2GRYLR #GU2GRYLR Dương Juve
Elder
5146 4667 4235 9447
41| [240] #JCRRVRV0 #JCRRVRV0 EMPIROR
Elder
5122 4028 4135 8282
42| [199] #Y0R2YQQL8 #Y0R2YQQL8 hgbao
Elder
5093 4902 1489 8564
43| [187] #YRCV02PCG #YRCV02PCG Anh Hai Gò Mã
Elder
5081 3509 8922 9471
44| [230] #9R8LCVYQ #9R8LCVYQ Viet Mai
Elder
5039 4228 1336 5905
45| [247] #GPRQ9PR8 #GPRQ9PR8 ☠️ Ngāo ☠️
Elder
5018 4881 994 8410
46| [213] #RUQ802CR #RUQ802CR LÌ NHẤT XÓM
Elder
4903 2948 9725 8002
47| [230] #8UJYYVRUR #8UJYYVRUR Hứa Quang Vĩnh
Elder
4604 3577 883 2262
48| [196] #P9LLQJP9V #P9LLQJP9V khánh duy
Elder
4322 3549 2295 1422
49| [207] #9GVRVQG0L #9GVRVQG0L ...Bảo An...
member
3979 3211 2060 1382

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here