#8809QGY9 Ae saigon

Clan Level

25

Description

Clan ae saigon war liên tục, ae mới vào ko war ko li do mời ra clan dùm, dnt theo nhu cầu, người xin lính sau phãi dnt cho ng trước, cấm tuyệt đối dùng lời lẽ thô tục gây mất đoàn kết, ae chơi vui vẽ nhiệt tình !!!!!! tks all.

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
52461
50/50
Vietnam
inviteOnly
1
5000
#8809QGY9
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [222] #CUG9CRVU #CUG9CRVU ☠⚡VŨ ĐỆ⚡☠
member
5405 4308 0 47
2| [227] #22VQQG29P #22VQQG29P nam✌thầnⓂ®kiệt
Elder
5396 3843 4773 3850
3| [251] #9Q2008LQY #9Q2008LQY Tèo Tân Thành
coLeader
5381 4467 11853 5913
4| [237] #2G08820GL #2G08820GL Ku Lỳ
coLeader
5372 4428 15181 4155
5| [249] #JLVPGRPC #JLVPGRPC hieutd
Elder
5359 5076 12213 6743
6| [226] #2VCRJJJRJ #2VCRJJJRJ YÊU EM NHIỀU
coLeader
5348 3577 9137 2678
7| [230] #9QLL2GYR #9QLL2GYR Thẵm Thắng Y 2
coLeader
5325 3357 4754 6213
8| [258] #Q80Q9RRC #Q80Q9RRC Thẵm Thắng Y
leader
5311 4390 13720 6114
9| [237] #GYLR89PP #GYLR89PP Thích Đủ Thứ
Elder
5298 4955 10696 6699
10| [226] #LGUJG2LV #LGUJG2LV Ken Pham
coLeader
5283 4667 5462 4119
11| [224] #2Q9U2RY2Y #2Q9U2RY2Y tấn thịnh
Elder
5264 4566 94 6316
12| [230] #90GRC0VJ9 #90GRC0VJ9 ĐỨC KỶ
Elder
5258 4646 1074 1035
13| [224] #92PCYLQ0Q #92PCYLQ0Q kynguyenmoi
Elder
5252 4704 1289 1125
14| [216] #92RQ0L9CV #92RQ0L9CV Robe.le.le
Elder
5246 4239 10575 6116
15| [224] #U8029Q00 #U8029Q00 thảo chân ngắn
coLeader
5243 3357 6491 5117
16| [222] #ULQQ0JLV #ULQQ0JLV MR.HÙNG
Elder
5222 3942 4138 5805
17| [234] #QR9L02U8 #QR9L02U8 Tuan Bean
coLeader
5216 3957 4945 5188
18| [232] #UPYJG0Y8 #UPYJG0Y8 Thẵm Công Công
Elder
5212 4917 3484 6575
19| [248] #PUU90Q02 #PUU90Q02 Nguyen_Tin
Elder
5206 5239 15478 5824
20| [231] #UJCJG0UQ #UJCJG0UQ minh
Elder
5198 3968 4078 5619
21| [232] #28R2YRU0Y #28R2YRU0Y Anh R0om
Elder
5185 4085 1992 5935
22| [238] #JCJ8J09Q #JCJ8J09Q Lê Quân
Elder
5149 4249 6614 4577
23| [213] #Y2JV208Q #Y2JV208Q Thành Danh
Elder
5144 3882 2053 5295
24| [243] #8J22VR9CG #8J22VR9CG Binh Pho
Elder
5139 5158 1225 6597
25| [232] #LYQQGPQQ #LYQQGPQQ NGHIAMAN
Elder
5133 3279 3406 3550
26| [213] #Q8L2QCG2 #Q8L2QCG2 pham.thạo
Elder
5125 3390 1619 2225
27| [211] #2GCG8UQQV #2GCG8UQQV Ngọc Quang
Elder
5119 4545 2075 2623
28| [222] #Y9VJU82 #Y9VJU82 baongoc2208
Elder
5114 4088 3720 4904
29| [235] #J88P0892 #J88P0892 LONG RÙI
Elder
5111 4308 8456 5216
30| [213] #2QQY9LP0G #2QQY9LP0G Trùm (ae hội)
Elder
5110 3341 776 3419
31| [222] #98L8P8PL #98L8P8PL BIG KHOAI
Elder
5107 4540 1245 6398
32| [184] #P9LLQJP9V #P9LLQJP9V khánh duy
Elder
5091 3552 8459 4236
33| [238] #JCRRVRV0 #JCRRVRV0 EMPIROR
Elder
5084 3784 4538 5053
34| [210] #80RRCLQU2 #80RRCLQU2 ❥︵₣σrεvëɾ™Th
Elder
5077 4275 1536 5239
35| [246] #GPRQ9PR8 #GPRQ9PR8 ☠️ Ngāo ☠️
Elder
5051 4850 201 5857
36| [208] #2YJC99VPC #2YJC99VPC ⛔️Cướp Biển⛔
Elder
5048 2711 1178 3613
37| [212] #2VL09LYUL #2VL09LYUL YẾN THANH
Elder
5044 3040 1150 6001
38| [229] #9R8LCVYQ #9R8LCVYQ Viet Mai
member
5041 4451 98 47
39| [233] #PC98JRJC #PC98JRJC Mr Bean
Elder
5040 3273 4118 5234
40| [236] #G9PLQ0LG #G9PLQ0LG andy nguyen
Elder
5034 4538 3541 5716
41| [207] #820U0RPVC #820U0RPVC tintrang
Elder
5007 4097 3435 4292
42| [240] #GU2GRYLR #GU2GRYLR Dương Juve
Elder
4963 4417 2361 5664
43| [195] #Y0R2YQQL8 #Y0R2YQQL8 hgbao
Elder
4963 4988 2737 5192
44| [217] #2ULUJJPP9 #2ULUJJPP9 %Phiêu LUƯ KÝ%
Elder
4959 4456 2935 4155
45| [228] #8UJYYVRUR #8UJYYVRUR Hứa Quang Vĩnh
Elder
4955 3607 1266 5072
46| [164] #Y8C2QCG9G #Y8C2QCG9G CÂN CẢ THẾ GIỚI
member
4950 2519 276 190
47| [177] #YRCV02PCG #YRCV02PCG Anh Hai Gò Mã
Elder
4903 3247 3982 4074
48| [198] #9RPRLLP2R #9RPRLLP2R huynh thanh son
Elder
4585 2831 0 0
49| [203] #2UQYPL99Y #2UQYPL99Y pul nguyen
Elder
4434 4297 10 186
50| [204] #9GVRVQG0L #9GVRVQG0L ...Bảo An...
member
4311 3315 3015 1296

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here