#8C8U0LP0 Vietnam War

Clan Level

23

Description

💢VIỆN DƯỠNG LÃO VNW_KÍNH CHÀO THÂN ÁI VÀ QUYẾT THẮNG✌️✋🤝🔞

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
54421
49/50
Vietnam
inviteOnly
0
4200
#8C8U0LP0
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [257] #P02Q980U #P02Q980U ⭐️Jay✨Thành⭐️
leader
6131 3788 5564 10870
2| [209] #J2C9P0L0 #J2C9P0L0 thanh
Elder
6012 4116 116 512
3| [241] #9RQ8URRY #9RQ8URRY ❤️རཀོLê Vân
coLeader
5959 2743 606 2134
4| [211] #8098QQV2R #8098QQV2R Tuấn's Titan
Elder
5935 3862 1673 7271
5| [213] #LR8LJRUJ #LR8LJRUJ Only.C
Elder
5788 3235 114 194
6| [214] #Q08L28YJ #Q08L28YJ PhƯƠng 37 coc
Elder
5711 3940 2307 7780
7| [220] #UPG0Q0PQ #UPG0Q0PQ ⚜️Mr Bả0⚜️
member
5673 2898 40 144
8| [207] #QPLVLG0Y #QPLVLG0Y Çôñg Đặñg
coLeader
5636 2193 423 505
9| [203] #8PGJG2YRY #8PGJG2YRY Tuan Cui Bap
Elder
5545 4460 3321 4527
10| [222] #YQ228PR9 #YQ228PR9 ⚜️TOWN’f BILL⚜️
Elder
5535 4520 3819 9866
11| [211] #CUUCVV0U #CUUCVV0U Nhân Trần
member
5484 3100 114 347
12| [211] #20JLU0VJG #20JLU0VJG thanh
Elder
5401 3759 3307 5334
13| [215] #LQQPY0GC #LQQPY0GC hai ngón
Elder
5387 2964 7779 7398
14| [209] #800Q28YJJ #800Q28YJJ Thoả Enter
Elder
5384 4164 1341 2440
15| [222] #G8PP8UPQ #G8PP8UPQ Long Nguyễn
coLeader
5367 3665 16725 8372
16| [189] #99R098Y28 #99R098Y28 Dũng Sát Thủ
Elder
5366 2967 560 1549
17| [269] #CGUJVR #CGUJVR རཀོ❤️Nhím❤
Elder
5337 4418 5405 84
18| [212] #VUV8V9R8 #VUV8V9R8 Minh Thương
Elder
5329 4604 2873 4500
19| [224] #2GRV8JP2P #2GRV8JP2P hai-fa
Elder
5295 4605 2612 5808
20| [202] #2VR2QPG90 #2VR2QPG90 རཀོ⚡️Long⚡️
Elder
5276 2462 2506 1389
21| [223] #UCL2PQP #UCL2PQP Chim Ưng
coLeader
5210 4418 1264 3702
22| [233] #CG9QC0JL #CG9QC0JL Bởi Vì đam mê
coLeader
5105 3683 452 676
23| [212] #UU2V8QU8 #UU2V8QU8 Chem.pro
Elder
5102 3851 126 4418
24| [223] #2LUCY8Y0U #2LUCY8Y0U war100%win
Elder
5046 4188 1467 5109
25| [218] #C08JR9LR #C08JR9LR HảiPhòngXịn83
coLeader
5025 4443 4950 3571
26| [213] #JR2J0QQ #JR2J0QQ ༜།༼ThảoVy༽།
Elder
5025 3135 1966 2797
27| [224] #V28J8QPQ #V28J8QPQ ♻️❤️Star™❤️
coLeader
4966 4326 5186 1592
28| [205] #2CR228CJ9 #2CR228CJ9 Hoai RealMadrid
Elder
4961 4138 779 3091
29| [231] #RQGJC0YY #RQGJC0YY LE KUN
Elder
4960 3918 940 2150
30| [214] #8GP08YY2 #8GP08YY2 ĐỖ HƯNG 84
Elder
4951 4374 1018 2760
31| [215] #VVLQ8V9J #VVLQ8V9J DoLa USA
Elder
4947 3272 453 3565
32| [223] #PYJR29JQ #PYJR29JQ LE KUN
coLeader
4926 3275 1842 3264
33| [225] #8LP0P2GG #8LP0P2GG zZzLong_vipzZz
Elder
4903 1370 144 1368
34| [218] #U08P2LV2 #U08P2LV2 AN NHIEN
Elder
4810 4119 55 1216
35| [220] #9R9LPGYP #9R9LPGYP Nguyễn Gia
coLeader
4804 2890 619 2293
36| [237] #2RRJ0PCGJ #2RRJ0PCGJ རཀོ❤️Nghị❤
coLeader
4779 4168 4421 5073
37| [246] #QJJVUGUR #QJJVUGUR ❤Huấn❤Thủy❤
Elder
4778 4158 992 1722
38| [225] #R2URYGJ0 #R2URYGJ0 ༄༄QUỐC LÂM༄༄
Elder
4760 3008 412 1582
39| [224] #2GUQJU9QL #2GUQJU9QL Drag0n
Elder
4754 4000 1336 909
40| [212] #PULVP0YQ #PULVP0YQ Bão Sa Mạc
Elder
4708 4515 0 256
41| [223] #GJL9GQ2L #GJL9GQ2L ⚽️trình vương⚽
coLeader
4704 2766 8659 472
42| [206] #890UGLL8 #890UGLL8 CU CHỈ NGƯỢC
Elder
4685 3375 1234 4410
43| [250] #9QUYUJUY #9QUYUJUY Jim Nguyễn
Elder
4566 3251 205 760
44| [214] #2JRCG0V2 #2JRCG0V2 Sây Chấu
Elder
4532 4782 445 599
45| [221] #YRVVUVL #YRVVUVL viruss YÊU
Elder
4507 4000 1372 3212
46| [268] #LJ0QYGLP #LJ0QYGLP ❤️Chị Hai❤️
coLeader
4425 4318 6445 852
47| [229] #CQC29LQP #CQC29LQP Phung Gia
coLeader
4359 4290 2013 3662
48| [212] #8R9U2QYV #8R9U2QYV +$+Đặng$Thuỷ+$+
member
4356 4247 0 0
49| [214] #PLGYLLLQ #PLGYLLLQ ✨✨Hoàng Đông✨✨
Elder
4320 4467 97 4017

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com