#8C8U0LP0 Vietnam War

Clan Level

23

Description

💢VIỆN DƯỠNG LÃO VNW_KÍNH CHÀO THÂN ÁI VÀ QUYẾT THẮNG✌️✋🤝🔞

Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
54903
50/50
Vietnam
inviteOnly
4200
#8C8U0LP0
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [239] #9RQ8URRY #9RQ8URRY ❤️རཀོLê Vân
member
6431 2517 0 42
2| [261] #CGUJVR #CGUJVR རཀོ❤️Nhím❤
coLeader
6347 4576 146 1200
3| [228] #L2JQ8VP8 #L2JQ8VP8 DarkNight
member
6176 4249 97 0
4| [211] #9URPL2G2 #9URPL2G2 Hoàng Hiệp
Elder
6041 4317 486 19692
5| [220] #2ULQ2099 #2ULQ2099 Neeitle
Elder
5925 4171 2035 4636
6| [221] #UCL2PQP #UCL2PQP Chim Ưng
Elder
5856 4713 10115 13683
7| [219] #G8PP8UPQ #G8PP8UPQ Long Nguyễn
member
5771 3403 72 72
8| [221] #2LUCY8Y0U #2LUCY8Y0U luckyson
Elder
5568 4093 2770 13354
9| [231] #QQJQQ8G #QQJQQ8G ..⚡️gẤu Mập⚡️
member
5562 2823 0 44
10| [207] #J2C9P0L0 #J2C9P0L0 thanh
Elder
5558 4359 507 616
11| [221] #V28J8QPQ #V28J8QPQ ❤️༒༇ThaisBinh༒
coLeader
5539 4552 9596 8011
12| [182] #2GLGJL28L #2GLGJL28L Nguyễn Chiến tb
Elder
5475 4080 114 480
13| [253] #P02Q980U #P02Q980U ༺࿈ོ࿆☠️JAY☠
leader
5398 3569 1742 80
14| [203] #2CR228CJ9 #2CR228CJ9 Hoai RealMadrid
Elder
5389 4058 1116 4586
15| [216] #C08JR9LR #C08JR9LR HảiPhòngXịn83
coLeader
5366 4353 4378 7810
16| [221] #PYJR29JQ #PYJR29JQ LE KUN
member
5336 3000 0 72
17| [213] #VVLQ8V9J #VVLQ8V9J DoLa USA
coLeader
5265 3332 4731 6621
18| [232] #CG9QC0JL #CG9QC0JL Bởi Vì đam mê
Elder
5194 3720 72 166
19| [224] #R2URYGJ0 #R2URYGJ0 ༄༄QUỐC LÂM༄༄
coLeader
5161 2987 57 42
20| [219] #9R9LPGYP #9R9LPGYP Nguyễn Gia
coLeader
5155 2984 2068 4295
21| [220] #YQ228PR9 #YQ228PR9 ⚜️TOWN’f BILL⚜️
coLeader
5155 4064 2956 12803
22| [211] #UU2V8QU8 #UU2V8QU8 Chem.pro
coLeader
5145 3871 152 6951
23| [235] #2RRJ0PCGJ #2RRJ0PCGJ རཀོ❤️Nghị❤
Elder
5075 4144 6558 2499
24| [245] #QJJVUGUR #QJJVUGUR ❤Huấn❤Thủy❤
Elder
5051 3560 672 3553
25| [224] #P8J9GJG8 #P8J9GJG8 Ngựa Hoang
coLeader
5051 4410 2061 1240
26| [224] #8LP0P2GG #8LP0P2GG zZzLong_vipzZz
Elder
5047 1292 2056 4384
27| [212] #8GP08YY2 #8GP08YY2 ĐỖ HƯNG 84
coLeader
5040 4178 1980 4046
28| [217] #2GC2PCJR #2GC2PCJR bacnhao
coLeader
4980 4144 1111 4048
29| [217] #U08P2LV2 #U08P2LV2 HOTBOY
coLeader
4918 4126 5405 9922
30| [209] #VUV8V9R8 #VUV8V9R8 Minh Thương
coLeader
4905 4664 3922 2800
31| [226] #PRG9VG99 #PRG9VG99 ❤️Phan⭐️Q.Minh
Elder
4726 4478 328 512
32| [228] #CQC29LQP #CQC29LQP Phung Gia
coLeader
4724 4476 1523 5205
33| [211] #JR2J0QQ #JR2J0QQ ༜།༼ThảoVy༽།
member
4718 3127 72 0
34| [230] #RQGJC0YY #RQGJC0YY LE KUN
coLeader
4713 3866 72 0
35| [204] #890UGLL8 #890UGLL8 hoàng thái
coLeader
4699 3374 2777 5279
36| [222] #LPYRL8QJ #LPYRL8QJ nobody
Elder
4668 3538 302 1190
37| [213] #QL2C2UJ0 #QL2C2UJ0 Trần Hạo Nam
Elder
4622 4168 2535 2145
38| [203] #QPGV00C #QPGV00C Hiệp ♦️CVG
Elder
4617 2048 180 3022
39| [249] #9QUYUJUY #9QUYUJUY Jim Nguyễn
coLeader
4612 3190 540 2605
40| [226] #2QUCUR20C #2QUCUR20C giagia
Elder
4580 4362 2404 1080
41| [220] #YRVVUVL #YRVVUVL viruss YÊU
coLeader
4497 3970 1404 4770
42| [174] #8CJ99QRYR #8CJ99QRYR tèo "chất phố&q
Elder
4471 3919 1712 3378
43| [267] #LJ0QYGLP #LJ0QYGLP ❤️Chị Hai❤️
coLeader
4455 3997 51056 4372
44| [186] #90298R8Y #90298R8Y Mai-Linh
Elder
4430 2375 1380 3606
45| [191] #8VL8992LQ #8VL8992LQ Kid2101
Elder
4427 3913 1618 1656
46| [199] #8PGJG2YRY #8PGJG2YRY Tuan Cui Bap
Elder
4342 4854 6960 20346
47| [216] #YR2CR90V #YR2CR90V tonyteo
Elder
4341 4324 5700 10731
48| [186] #CG2CYYJ8 #CG2CYYJ8 MrTung
Elder
4340 3807 507 1886
49| [211] #PLGYLLLQ #PLGYLLLQ ✨✨Hoàng Đông✨✨
Elder
4252 4062 4034 7760
50| [198] #L22YV98L #L22YV98L NoMiTu
member
2940 3155 0 144

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com