#8C8U0LP0 Vietnam War

Clan Level

24

Description

─I██⊙█████]▄▄▄▄▄▃ ▂▄▅██████▅▄▃▂ I██████████████]. ◥⊙▲⊙V⊙▲⊙N⊙▲W⊙▲⊙◤

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
52389
50/50
Vietnam
inviteOnly
3
4200
#8C8U0LP0
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [274] #CGUJVR #CGUJVR རཀོ❤️Nhím❤
leader
5696 4446 66978 9971
2| [243] #J90G8RRR #J90G8RRR 99%
Elder
5617 4526 5433 1252
3| [234] #CG9QC0JL #CG9QC0JL Bởi Vì đam mê
coLeader
5615 3563 4106 7583
4| [221] #8QJRCR9Q #8QJRCR9Q an den
Elder
5486 2489 1441 2331
5| [215] #VUV8V9R8 #VUV8V9R8 Minh Thương
Elder
5469 4669 1635 1536
6| [243] #9RQ8URRY #9RQ8URRY ❤️རཀོLê Vân
coLeader
5466 2754 31982 17092
7| [229] #P9GQCQQRG #P9GQCQQRG smasher
Elder
5464 4246 6055 1829
8| [211] #9L8992QL #9L8992QL huy
Elder
5413 3865 1380 2492
9| [189] #9U9UG2CGL #9U9UG2CGL ☆Thạchmanucians
member
5397 5033 179 174
10| [207] #8PGJG2YRY #8PGJG2YRY Tuan Cui Bap
Elder
5389 4543 4023 3665
11| [213] #LJGYP0RL #LJGYP0RL MrBean
Elder
5360 4400 6244 15482
12| [222] #UPG0Q0PQ #UPG0Q0PQ ⚜️Mr Bả0⚜️
coLeader
5354 2989 250 687
13| [226] #V28J8QPQ #V28J8QPQ ♻️❤️Star™❤️
coLeader
5284 4521 9780 15243
14| [219] #C08JR9LR #C08JR9LR HảiPhòngXịn83
coLeader
5275 4109 2826 9254
15| [224] #YQ228PR9 #YQ228PR9 ⚜️TOWN’f BILL⚜️
Elder
5189 4389 9181 14044
16| [225] #G8PP8UPQ #G8PP8UPQ Long Nguyễn
coLeader
5183 3839 18557 9508
17| [225] #UCL2PQP #UCL2PQP Chim Ưng
Elder
5183 4774 1503 4244
18| [206] #2VR2QPG90 #2VR2QPG90 རཀོ⚡️Long⚡️
coLeader
5140 2832 2076 2000
19| [224] #2LUCY8Y0U #2LUCY8Y0U war100%win
Elder
5117 4414 4923 6013
20| [225] #2L9VYLGC #2L9VYLGC SangTrong
Elder
5106 3814 191 1152
21| [215] #8GP08YY2 #8GP08YY2 ĐỖ HƯNG 84
Elder
5099 4444 1675 4364
22| [213] #2YQPUPL9C #2YQPUPL9C forget to loves
Elder
5016 4028 4993 13682
23| [215] #JR2J0QQ #JR2J0QQ ༜།༼ThảoVy༽།
Elder
4986 3508 1412 3933
24| [259] #P02Q980U #P02Q980U ⭐️Jay✨Thành⭐️
coLeader
4948 3823 4188 2137
25| [178] #28GLQV8GP #28GLQV8GP Rồng Việt
Elder
4942 1811 1030 2937
26| [226] #GJL9GQ2L #GJL9GQ2L ⚽️trình vương⚽
Elder
4921 2879 823 5214
27| [211] #800Q28YJJ #800Q28YJJ Thoả Enter
Elder
4910 4239 885 1234
28| [271] #LJ0QYGLP #LJ0QYGLP ❤️Chị Hai❤️
coLeader
4889 4157 4508 3558
29| [215] #Q08L28YJ #Q08L28YJ PhƯƠng 37 coc
Elder
4817 3765 595 2638
30| [213] #UU2V8QU8 #UU2V8QU8 Chem.pro
Elder
4755 3909 0 2686
31| [211] #J2C9P0L0 #J2C9P0L0 thanh
Elder
4743 4271 643 2036
32| [239] #2RRJ0PCGJ #2RRJ0PCGJ རཀོ❤️Nghị❤
coLeader
4709 4122 868 2154
33| [214] #8098QQV2R #8098QQV2R Tuấn's Titan
Elder
4671 4202 11898 17097
34| [209] #QPLVLG0Y #QPLVLG0Y Çôñg Đặñg
Elder
4658 2561 3324 4591
35| [216] #VVLQ8V9J #VVLQ8V9J DoLa USA
Elder
4655 3037 726 2802
36| [221] #9R9LPGYP #9R9LPGYP Nguyễn Gia
coLeader
4649 2904 6268 3766
37| [219] #U08P2LV2 #U08P2LV2 AN NHIEN
Elder
4600 4096 30 972
38| [226] #R2URYGJ0 #R2URYGJ0 ༄༄QUỐC LÂM༄༄
Elder
4587 3093 146 627
39| [247] #QJJVUGUR #QJJVUGUR ❤Huấn❤Thủy❤
Elder
4569 3848 783 2328
40| [232] #RQGJC0YY #RQGJC0YY LE KUN
coLeader
4567 3822 285 450
41| [224] #PYJR29JQ #PYJR29JQ LE KUN
Elder
4561 3186 299 252
42| [226] #8LP0P2GG #8LP0P2GG zZzLong_vipzZz
Elder
4547 1457 922 1750
43| [206] #8YUGGRL99 #8YUGGRL99 Sáu kaka
Elder
4528 3987 213 1388
44| [230] #CQC29LQP #CQC29LQP Phung Gia
Elder
4492 4673 1256 762
45| [208] #890UGLL8 #890UGLL8 CU CHỈ NGƯỢC
Elder
4310 3496 4644 4693
46| [195] #90298R8Y #90298R8Y Mai-Linh
Elder
4300 2611 1313 1120
47| [219] #YR2CR90V #YR2CR90V tonyteo
Elder
4243 4156 4017 10351
48| [217] #JPJPJJ8U #JPJPJJ8U bạch hổ
Elder
4212 1882 144 630
49| [231] #98PCQR20 #98PCQR20 MONEY
Elder
4169 3567 260 288
50| [214] #CUUCVV0U #CUUCVV0U Nhân Trần
Elder
4053 3399 4521 6543

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com