#8CV0P09L Elite-Warriors

Clan Level

25

Description

✨游兔YouTube:KANEO VIDEO ✨招各界三星高手/比赛选手 ✨纯15本战营,淘弱拥强 ✨申请/审核加微信 samq_26 ✨自觉自律,非诚勿扰,直申秒拒 ✨Recruiting TH15s attackers ⭐️⭐️⭐️ ✨Apply Discord : benison#4314

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
55634
47/50
Malaysia
inviteOnly
25
3000
#8CV0P09L
Clan War League   War Log

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Competitive

Competitive

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [241] #9C89R9GCP #9C89R9GCP ❄️Frozen❄️
Elder
5973 5000 5 1016
2| [244] #2G8JQUQLU #2G8JQUQLU 帝國
Elder
5915 4754 3 1215
3| [237] #YQPL09VC #YQPL09VC Eω✧佐
Elder
5896 3176 0 159
4| [258] #PVYRL9LU #PVYRL9LU Eω✧Night burial
Elder
5895 4615 94 7550
5| [237] #C8C9VCQC #C8C9VCQC 夜未央✨桐
Elder
5879 2801 0 212
6| [234] #UUJGGLR0 #UUJGGLR0 Fiona❤️✨FC
Elder
5867 3676 0 496
7| [272] #YCG9YQUC #YCG9YQUC ❄️Frozen❄️
Elder
5864 5000 67 592
8| [250] #PQ000Q0Y #PQ000Q0Y 福清壹号✨妞儿✨
Elder
5858 4584 0 106
9| [262] #LV8QR02J #LV8QR02J 福清壹号✨妞儿
Elder
5855 4617 0 603
10| [259] #Q2UQQPL8 #Q2UQQPL8 JosH
Elder
5849 4996 146 3263
11| [255] #8GUJ82G #8GUJ82G Eω✧ ͥ ͣ ͫ JOSH™
Elder
5843 4678 428 12970
12| [244] #YV2LJL8JG #YV2LJL8JG Mood|X Team
Elder
5829 4668 0 831
13| [254] #2L82C8CQ8 #2L82C8CQ8 LinhBot66
Member
5824 4137 0 546
14| [247] #82PJULG2 #82PJULG2 Eω✧ ͥ ͣ ͫ Yk™
Elder
5808 3711 92 5073
15| [291] #8G298JRY9 #8G298JRY9 Eω✧///AMG
Leader
5725 4927 2210 1605
16| [248] #9VL0U82YY #9VL0U82YY ༄✨Gemini❤️隐希
Elder
5698 4970 152 1919
17| [232] #YG2LCPJYU #YG2LCPJYU Eω✧Chͥosͣeͫn™
Elder
5680 4502 346 5714
18| [245] #9LJ8UGC9L #9LJ8UGC9L Eω✧Name
Elder
5665 4818 649 13475
19| [254] #QJ80G808 #QJ80G808 Eω✧Key®
Elder
5641 4941 1478 2837
20| [227] #YVUG0Y2YL #YVUG0Y2YL ❄️喵星国❄️
Elder
5620 4634 0 6110
21| [249] #9C9UVRJQJ #9C9UVRJQJ Eω✧JR
Elder
5609 3875 153 7374
22| [272] #29P88C28J #29P88C28J JR ll
Member
5589 4228 0 53
23| [234] #2CPRLRCQJ #2CPRLRCQJ Eω✧Stealth™
Elder
5580 4738 30 2008
24| [266] #GPYRCGPQ #GPYRCGPQ luffy
Elder
5552 5253 104 2485
25| [238] #VLRJGJ9C #VLRJGJ9C Eω✧ ͥ ͣ ͫ SAM™
Co-Leader
5466 4267 2477 12097
26| [284] #V0JQRCR2 #V0JQRCR2 ✨See You Again✨
Elder
5390 3637 0 6504
27| [241] #2L0RGGU2 #2L0RGGU2 - 小崔
Elder
5320 5032 240 8706
28| [223] #9VGLPLCC2 #9VGLPLCC2 Eω✧ ͥ ͣ ͫ8965™旺
Elder
5287 4584 0 2703
29| [242] #P0QLQVJQ #P0QLQVJQ A L A N
Elder
5181 4653 0 4745
30| [260] #YL0JYR2 #YL0JYR2 KANEO VIDEO
Elder
5114 4740 0 0
31| [220] #2V8VYUJ8Q #2V8VYUJ8Q 九歌✨
Elder
4930 3972 305 3795
32| [259] #80QRPY0VL #80QRPY0VL Tom
Elder
4875 4603 0 1995
33| [241] #92U2LYJG #92U2LYJG Eω✧PanPan²
Elder
4872 2973 180 3601
34| [270] #92QCU9CL #92QCU9CL ♠️Banluck♠️
Member
4868 5000 0 53
35| [244] #2U8QPUYG #2U8QPUYG ==PanPan3==
Elder
4850 4847 90 1880
36| [246] #U2C9PP0P #U2C9PP0P ❈PanPan⁹❈
Elder
4801 4575 227 1875
37| [238] #LLQL0CJJ #LLQL0CJJ Yun☘️
Elder
4682 3685 30 920
38| [233] #2ULCG998Q #2ULCG998Q Eω✧ ͥ ͣ ͫChen™
Elder
4635 3494 0 1121
39| [254] #PYGQRQRQ #PYGQRQRQ baby care
Elder
4573 3974 2 1303
40| [245] #PCLJUC28J #PCLJUC28J J€BAT
Elder
4168 4370 0 53
41| [248] #9G0CCQUVL #9G0CCQUVL YUVRAJ™
Elder
3908 4818 0 53
42| [243] #G009RPR0 #G009RPR0 Maldini
Elder
3727 4894 0 823
43| [237] #LUCGU2CL #LUCGU2CL Saleem❤️A 2 C
Elder
3449 4535 161 363
44| [229] #880QLULGP #880QLULGP Eω✧Cooper™
Elder
3209 4857 1016 1679
45| [238] #CRVJJYY9 #CRVJJYY9 Eω✧Cooper™
Elder
2943 3631 886 2201
46| [239] #Y9GGVQ29C #Y9GGVQ29C 白色柳丁
Elder
2915 2817 5473 0
47| [241] #9JQRQYU9G #9JQRQYU9G 无名小叮当
Elder
2416 2430 4893 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here