#8P9C2G20 Đồng Tháp fc™

Clan Level

21

Description

Chào mừng tất cả ace cùng sở thích bay cup🏆,đến chung vui cùng clan bay càng xa!! Chúc ace một mùa bay cúp thật vui vẻ🚀🚀🚀🚀✈️✈️✈️✈️🏅🏅🏅

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
54625
47/50
Vietnam
inviteOnly
0
5400
#8P9C2G20

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Newbie Friendly

Newbie Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [211] #VJG9000Q #VJG9000Q ❤️TƯỜNG NHƯ❤️
coLeader
5786 1979 783 12624
2| [210] #9G8P2V82J #9G8P2V82J A chung
Elder
5760 3966 568 11106
3| [222] #LJ8RPJU8 #LJ8RPJU8 вánh Phồng Tôm
coLeader
5690 4759 6412 3626
4| [228] #2JQP2VUQQ #2JQP2VUQQ NĂM CHÈ BƯỞI
coLeader
5662 4636 33310 9244
5| [223] #V288VJG0 #V288VJG0 Hiền Chăn Heo
member
5612 3343 265 480
6| [221] #YPUURCLR #YPUURCLR Mr. Trường
Elder
5584 3305 3203 11847
7| [241] #2VYY88Q8V #2VYY88Q8V ĐÀO HUYỆT MỘ
member
5582 3969 97 347
8| [259] #R88U92C8 #R88U92C8 SINH 17+
coLeader
5563 4413 18484 1738
9| [216] #2VJV80Q8 #2VJV80Q8 TOÀN cr7
leader
5557 3573 11609 11282
10| [224] #LQ0CPQU #LQ0CPQU Cool_lovE
coLeader
5537 3923 218 9514
11| [216] #CQVG9CQL #CQVG9CQL Night Fury
Elder
5533 3551 1660 6361
12| [207] #CG9V2YU9 #CG9V2YU9 Be / Cô / đơn /
Elder
5532 4324 932 1548
13| [184] #PLRYLCVY #PLRYLCVY Hi Im Loki
Elder
5529 1873 1196 11515
14| [233] #L2JQ8VP8 #L2JQ8VP8 ☆K☆WORLD☆
coLeader
5522 4114 8267 8613
15| [234] #UJPRUQC9 #UJPRUQC9 K-WORLD
member
5506 3549 571 1528
16| [203] #888GYR28P #888GYR28P TRAI**NGHÈO
Elder
5492 4343 905 3348
17| [196] #P8JYLJPJP #P8JYLJPJP siêu nhân
member
5490 3395 245 576
18| [219] #2G08L08JJ #2G08L08JJ trinhthao
member
5448 3504 497 1076
19| [228] #PGYUGPL #PGYUGPL MR: HẬU
Elder
5440 2911 380 1463
20| [213] #GLRPRQJG #GLRPRQJG Kẻ Phiêu Lãng
Elder
5438 4361 7013 4688
21| [214] #8P22RVRYP #8P22RVRYP susu
Elder
5431 4208 3074 8220
22| [217] #8QUY8PJC9 #8QUY8PJC9 hungpenro
Elder
5424 4169 2394 8666
23| [213] #8J2UJUCG #8J2UJUCG Dương Hưng
Elder
5420 3998 1249 11475
24| [202] #8LG9VRLJJ #8LG9VRLJJ TẤN ĐẠI BÀNG
Elder
5419 3761 4475 5390
25| [206] #2YJV0L90R #2YJV0L90R NONAME
Elder
5417 4574 391 1989
26| [218] #20JC2U0Q8 #20JC2U0Q8 taothao
member
5416 3695 0 0
27| [190] #20QV8YUP2 #20QV8YUP2 phuong*
Elder
5404 4000 2128 6989
28| [188] #2CLLUUVUC #2CLLUUVUC ...Khánh Ka...
Elder
5382 3126 2627 3966
29| [224] #29YY28VR9 #29YY28VR9 phương Anh
member
5379 3757 0 72
30| [223] #RJ09QUCJ #RJ09QUCJ ngọc minh v1n
Elder
5374 3786 2697 2412
31| [209] #GV8RV928 #GV8RV928 ⚡⚡⚡3T Ahihi⚡⚡
Elder
5371 3971 4912 5190
32| [237] #GQQJG8Y2 #GQQJG8Y2 ༽༄།࿉TanTan࿉།
Elder
5366 4227 1268 9126
33| [214] #2P8YCJ2C8 #2P8YCJ2C8 $$Vô-Danh$$
Elder
5328 3314 2783 6674
34| [215] #8V20G8UC #8V20G8UC Gold
member
5297 3735 65 129
35| [234] #P9GQCQQRG #P9GQCQQRG smasher
Elder
5295 4333 12962 3757
36| [218] #8JP2CLJJQ #8JP2CLJJQ check
Elder
5225 4146 2520 11965
37| [169] #PVCCUJPLP #PVCCUJPLP trọng gà
Elder
5219 3295 23920 12444
38| [174] #9RLQPYRPY #9RLQPYRPY Ngân Xinh
Elder
5214 3739 25 6832
39| [198] #JV802VU0 #JV802VU0 ONCE
Elder
5214 3316 287 5072
40| [202] #CP9GU8PG #CP9GU8PG witch
Elder
5213 3767 702 10003
41| [223] #20R2YGLL9 #20R2YGLL9 $Anh•Lâm$
Elder
5209 3295 448 9216
42| [199] #8JUUCGJG0 #8JUUCGJG0 @[email protected]
Elder
5204 4051 1447 3854
43| [175] #9CQGJPRGG #9CQGJPRGG BINH pro
coLeader
5179 2601 2178 7844
44| [176] #8L9GPJJQP #8L9GPJJQP **Mr.Chung**
member
5150 2224 691 1703
45| [218] #L08RGR2C #L08RGR2C ehe
Elder
4529 3040 1536 2132
46| [227] #J0C202UV #J0C202UV Tâm gà
member
4338 4110 122 410
47| [178] #2PV9CR29C #2PV9CR29C ⚡⚡⚡3T Ahihi⚡⚡
Elder
3106 3968 8601 432

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here