#8P9C2G20 Đồng Tháp fc™

Clan Level

22

Description

chào mọi người... nơi học hỏi chia sẽ để cùng nhàu hoàn thiện hơn... 👍👏👍❤️⭐️🎖⭐️

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
35913
22/50
Vietnam
open
7
2000
#8P9C2G20

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [244] #RVYLYR0R #RVYLYR0R Donald-Trung
member
5295 4850 0 9
2| [240] #92JGJ8YG #92JGJ8YG вánн тгáng sữа
leader
5271 4583 7583 3190
3| [243] #GQQJG8Y2 #GQQJG8Y2 ༽༄།࿉TanTan࿉།
coLeader
5256 4980 1154 4107
4| [229] #LQ0CPQU #LQ0CPQU Cool_lovE
coLeader
5227 3986 62 3566
5| [225] #R90JV9Q #R90JV9Q Mr.Thuan
Elder
5093 4059 5521 3201
6| [228] #JRULC9UQ #JRULC9UQ mrhau
coLeader
5079 3340 2918 4391
7| [221] #9JR00J9GV #9JR00J9GV vjp
Elder
5042 5000 450 374
8| [218] #8J2UJUCG #8J2UJUCG Dương Hưng
Elder
4984 4158 518 2615
9| [229] #20R2YGLL9 #20R2YGLL9 $Anh•Lâm$
Elder
4953 3404 2 2359
10| [201] #8L99Q2GQ8 #8L99Q2GQ8 KIM NAM SON
member
4952 3134 0 154
11| [228] #2VJV80Q8 #2VJV80Q8 TOÀN cr7
coLeader
4902 3665 770 2828
12| [202] #2LU2C9LVJ #2LU2C9LVJ TÙY DUYÊN
Elder
4871 2063 0 2447
13| [228] #YPUURCLR #YPUURCLR Mr. Trường
coLeader
4866 3423 2244 2370
14| [200] #Y0RV9PCP9 #Y0RV9PCP9 potucky
member
4773 3604 4558 3645
15| [216] #PRYY98JU8 #PRYY98JU8 ༼༜༽Ông♨️Trẻ
Elder
4597 4700 846 3838
16| [227] #28JGQ2PG9 #28JGQ2PG9 Mr.Micheal
member
4528 4932 524 77
17| [225] #LCJ2UUV9 #LCJ2UUV9 Chân
Elder
3512 4881 30 1132
18| [220] #RU8UQQVP #RU8UQQVP . C á c h .
Elder
3335 4420 0 0
19| [92] #LPGQQ0GRP #LPGQQ0GRP Minh Thành Pro
Elder
2390 2355 52 3411
20| [177] #98LQJRU92 #98LQJRU92 Minh Thành Pro
member
2041 3682 1087 506
21| [62] #LU2RJULPR #LU2RJULPR Minh Thành PR)
member
1788 1886 10 1236
22| [137] #RQU0P0JL #RQU0P0JL .: C á c h :.
member
1473 1076 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here