#90PCLP2L V.N. Champions

Clan Level

13

Description

Lâu lâu phải quẫy lên cho người ta biết mình còn sống✌🏿✌🏿✌🏿Still surviving and kicking! 💪 Line ID: pianounguyen

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
52401
47/50
Vietnam
inviteOnly
12
5500
#90PCLP2L
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [207] #GGRP0QUR #GGRP0QUR Pianou
coLeader
5807 3463 1730 6554
2| [214] #JG8LJY80 #JG8LJY80 A’
member
5707 3445 0 288
3| [220] #P9L9C29VJ #P9L9C29VJ zin
coLeader
5652 4000 0 1080
4| [215] #9JJCJ0CL #9JJCJ0CL ❤️QUEENAMY13❤️
member
5641 2390 0 218
5| [221] #V8U2CVUU #V8U2CVUU TST GROUP 07
Elder
5599 2684 13112 11017
6| [213] #2UVCPL80 #2UVCPL80 nam mập
coLeader
5571 3791 2228 2962
7| [224] #RCUUVPPG #RCUUVPPG phatdat
coLeader
5570 4056 16744 13310
8| [226] #U9YR2QQ9 #U9YR2QQ9 Lava Thần Công
Elder
5559 3825 14698 12748
9| [207] #G2R8PQRJ #G2R8PQRJ Ku Bean
Elder
5515 3885 9072 10200
10| [235] #P8C8RYGV #P8C8RYGV Quốc Thiên Bảo
member
5490 4048 10959 10906
11| [246] #RUPGG9 #RUPGG9 TyTy
member
5438 2755 4 156
12| [201] #JU2R80P #JU2R80P Thuy Phuong
member
5361 4227 394 610
13| [208] #RJPLUJ02 #RJPLUJ02 Rocky No.1
coLeader
5358 2811 12309 7084
14| [241] #8QQ222JU #8QQ222JU ✨༻Mr༒Huy༺✨
coLeader
5347 4224 15242 12388
15| [230] #PJCVV89U #PJCVV89U Cường Chelsea
member
5333 3986 6216 12105
16| [220] #RQ28VRUL #RQ28VRUL EYES OF TIGER
Elder
5331 4175 14754 11028
17| [232] #22QR29JY #22QR29JY VAN TIEN
member
5323 4724 5374 7460
18| [227] #LV2JGVJ2 #LV2JGVJ2 Bigboy82
Elder
5313 4385 337 630
19| [197] #U0GLJ0G9 #U0GLJ0G9 lun
member
5311 4369 2129 5802
20| [229] #YPY8G999 #YPY8G999 Mèo Điên
coLeader
5271 2462 5068 10218
21| [214] #8GYJJ #8GYJJ zin-ricky
coLeader
5245 3090 2062 11492
22| [217] #GPQGC0 #GPQGC0 GiaDinhLaSo1
member
5209 3904 2337 1716
23| [239] #Y2GUPGRP #Y2GUPGRP G The Dancer
member
5188 3967 22909 6521
24| [216] #20VU0UGRQ #20VU0UGRQ Quốc•Huy
member
5146 4346 9697 8044
25| [230] #U0VV08LY #U0VV08LY Mr Nam Mập
member
5099 2844 154 646
26| [199] #29YVU2RVL #29YVU2RVL ꧁VͥALͣOͫR꧂
member
5032 3802 2330 3151
27| [226] #LQLUU0CU #LQLUU0CU SimVietNam
member
4973 3241 3517 9558
28| [223] #8290RUR8 #8290RUR8 bombee
member
4781 3159 4045 1147
29| [240] #RLVYLJLQ #RLVYLJLQ Ngọc Tuấn HTV
Elder
4778 3945 6202 3230
30| [217] #CL9RLVVL #CL9RLVVL Công Nguyễn
member
4653 3242 3096 2570
31| [214] #RU8CGG9Q #RU8CGG9Q hero.vn
member
4640 4732 3017 2566
32| [200] #2QV029CVC #2QV029CVC TST GROUP 04
member
4620 3080 13250 3437
33| [223] #88YVJYYG #88YVJYYG ⚜️MinhHoa⚜️
Elder
4570 4298 515 1004
34| [259] #JUVGU9PY #JUVGU9PY nguyen
coLeader
4533 4676 6279 2002
35| [236] #UQ8LYULG #UQ8LYULG Mr.Ông Nội
member
4475 3718 7643 8650
36| [228] #LU2CQUP0 #LU2CQUP0 Ngua
member
4426 2815 1068 1844
37| [226] #VGRJJ8LJ #VGRJJ8LJ TÂY NINH QUEEN
member
4204 3558 437 0
38| [224] #229VRQ0Q #229VRQ0Q Anh Thanh
Elder
4129 3669 387 1512
39| [216] #G8PQYR2Q #G8PQYR2Q hochiminh
member
4083 3144 1222 4182
40| [178] #PJU0RGG9 #PJU0RGG9 Simvietnam
member
3918 2951 1647 2851
41| [222] #2CR0V2J80 #2CR0V2J80 Mr.Nam
member
3865 3937 3621 731
42| [215] #Q9G8Q9LY #Q9G8Q9LY ⚡️INDY317⚡️
member
3833 4293 2367 591
43| [211] #L8QRUU0Y #L8QRUU0Y All Star⭐Soxxe
Elder
3676 2235 2080 1264
44| [209] #9QP88QL9 #9QP88QL9 ⭐️Nie⭐️Yang⭐️
Elder
3659 4085 496 1104
45| [197] #L9RYQ2YP #L9RYQ2YP Mr.Mun
coLeader
3451 4326 0 721
46| [189] #80C22PRCL #80C22PRCL Hoàng Nghĩa
member
2971 1298 0 0
47| [5] #90R0QJRG8 #90R0QJRG8 Demiham
leader
178 0 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here