#9G0LYQP2 星光凝影

Clan Level

17

Description

轻念星光人,轻闻凝影笑;重拾星光路,重入凝影堂。禁捐天炸哥蛮,弓法胖球4级起捐。不收速本、带战逃兵、300星以下。另参战2次一定要打完,乱打不打一律踢,9本(含9本)一率参战,升王需请假。

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
36043
45/50
International
inviteOnly
2
2000
#9G0LYQP2
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [200] #VLL29J99 #VLL29J99 随灬风
coLeader
5650 2953 877 1071
2| [203] #2P2LPY9UY #2P2LPY9UY 排子
coLeader
5627 2696 17546 12808
3| [218] #PQ2VLC89 #PQ2VLC89 江南Mua 大表姐
Elder
5480 2959 853 1104
4| [200] #80GRQYVQJ #80GRQYVQJ 姐、就是任性!
member
5149 2983 30 326
5| [191] #89JPC0Y2Y #89JPC0Y2Y 狼之守护
member
4918 3676 30 122
6| [198] #2J8YQYVQQ #2J8YQYVQQ 斗战胜佛
Elder
4883 2888 1783 5467
7| [209] #QQC8P2QY #QQC8P2QY johnngo
member
4280 3301 90 298
8| [183] #Y2V8LVQRY #Y2V8LVQRY 耀@
Elder
3452 3995 2117 1392
9| [168] #U0C9L2PG #U0C9L2PG Asi
Elder
3446 3017 2011 3030
10| [165] #8VQJCP2G #8VQJCP2G Reddevil ManUtd
member
3356 4131 306 0
11| [151] #J9YL8P #J9YL8P 回忆是伤
member
3334 2543 126 310
12| [128] #YR9922RVL #YR9922RVL 姐、就是任性!
coLeader
3296 2181 1346 6931
13| [219] #2UU2PU29 #2UU2PU29 天使之翼
member
3277 3642 142 52
14| [180] #YPYJVRC8 #YPYJVRC8 碧海丹心
member
3256 2561 592 432
15| [186] #9L0R092YV #9L0R092YV jun
leader
3110 3261 708 40
16| [102] #YJ2QP2QGU #YJ2QP2QGU 执笔画苍生
Elder
3042 1457 48 1795
17| [132] #8QG2PJQ8C #8QG2PJQ8C 小狼
member
2909 2294 1479 0
18| [180] #8C9LCPQP #8C9LCPQP 望月念星星
Elder
2889 1903 1176 0
19| [197] #PC9JLUUC #PC9JLUUC 休闲山庄
Elder
2870 3056 5387 1480
20| [128] #YJ2Q0UCQ #YJ2Q0UCQ Seven
Elder
2716 399 228 5817
21| [129] #8YRJRP2CQ #8YRJRP2CQ 海鸥之声
member
2698 1936 238 880
22| [164] #9JPLYV98R #9JPLYV98R jun baby
Elder
2656 3255 0 0
23| [103] #YL8VQ0JPU #YL8VQ0JPU 意中人
member
2655 2465 908 3340
24| [91] #PCUQGLCR8 #PCUQGLCR8 无天
member
2654 1799 185 1072
25| [115] #98YURCJGR #98YURCJGR 残梦城
member
2592 2100 96 364
26| [126] #98PLPGY0Y #98PLPGY0Y 绝色美男
Elder
2534 2427 1781 2813
27| [153] #2CG998GQ9 #2CG998GQ9 新天地
Elder
2527 2814 1589 2311
28| [149] #98QJU2P0 #98QJU2P0 萌萌哒
coLeader
2514 2630 1151 1083
29| [125] #R8VCRURY #R8VCRURY 冷无影♤
member
2494 2018 996 1107
30| [110] #PVGL9PVGP #PVGL9PVGP 上善若水
member
2301 1893 35 1370
31| [124] #P8G8RUYPR #P8G8RUYPR 美魔女
coLeader
2200 3100 9051 2068
32| [65] #YUGVU9CRV #YUGVU9CRV 呵呵
member
2171 1914 0 31
33| [152] #8PV2V8PCR #8PV2V8PCR 霹雳贝贝
member
2165 2960 549 638
34| [154] #LVUCRVJ #LVUCRVJ 忆始终
member
2144 2948 15 512
35| [119] #8VPYQ0LYJ #8VPYQ0LYJ 刘陈文斌
member
2076 2294 0 0
36| [118] #8Q82GVJV9 #8Q82GVJV9 大型机器人
member
2072 1931 477 1284
37| [166] #9UUQRRR8 #9UUQRRR8 玉林
member
1965 3002 1025 504
38| [109] #VLP8P222 #VLP8P222 没想到你是这种茄
Elder
1769 1919 228 1025
39| [109] #88LG0G9GC #88LG0G9GC 飞逝流星
Elder
1759 1464 425 0
40| [190] #U0JQ2CUY #U0JQ2CUY [^蘇^]
coLeader
1654 1857 4448 554
41| [59] #Y0QRJRPQ2 #Y0QRJRPQ2 温馨小庄
member
1483 1995 80 649
42| [127] #YRP8GPUGY #YRP8GPUGY 挚羽阁
Elder
1454 3244 1621 1459
43| [60] #YJ9YPUJRQ #YJ9YPUJRQ 星雨
member
1318 811 0 66
44| [37] #L2CC9GYQ9 #L2CC9GYQ9 香格里拉
member
1105 563 0 2045
45| [33] #YC0YQYG2P #YC0YQYG2P Scxi酱
member
986 958 0 45

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com