#9G9QVG80 Quảng - Ninh 14

Clan Level

14

Description

Clan Chuyên War 100%. Fanpage : Clash Of Clans Việt Nam ⭐️⭐️ Tuyển Th12 max Hero gắn bó war

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
42924
48/50
Vietnam
inviteOnly
3
2000
#9G9QVG80
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [192] #9L8PGUL2 #9L8PGUL2 KIỀU TRANG
Elder
5687 2644 215 207
2| [206] #9YL8QR2V8 #9YL8QR2V8 phamdoc
Elder
5137 4152 120 330
3| [222] #20YU00JC0 #20YU00JC0 Lão Dee
coLeader
5130 3939 1012 6978
4| [181] #2V2L9G2U2 #2V2L9G2U2 ❤️❤️❤️
coLeader
4733 2493 1586 5425
5| [195] #GY9U88C0 #GY9U88C0 YoungUy
Elder
4642 2408 782 720
6| [225] #PVPR089R #PVPR089R Aries_HD
Elder
4573 4119 172 474
7| [215] #G28LLPP #G28LLPP ༺࿆༼™T•H•U™
Elder
4570 3874 308 158
8| [206] #PYRJL8UQ #PYRJL8UQ vodanh88
Elder
4511 4189 3210 2412
9| [199] #2Y8GGPPUY #2Y8GGPPUY Sơn Leo
Elder
4464 1988 4610 643
10| [159] #8VJY8LQ2V #8VJY8LQ2V >>--->BANG CHỦ
Elder
4434 2592 600 3240
11| [209] #JJ0YPPLR #JJ0YPPLR Phú Nhuận 86
coLeader
4432 4187 3245 12861
12| [224] #29GJGQP #29GJGQP KHA NGUYEN 20
Elder
4424 3809 399 166
13| [201] #YVCRLJP0 #YVCRLJP0 An vipboi36
member
4419 3379 104 142
14| [214] #28GJRJUJ0 #28GJRJUJ0 continue
Elder
4368 3853 816 664
15| [196] #2U89V0LJV #2U89V0LJV Tuân88
Elder
4243 4102 36 1146
16| [208] #P9U02P9Y #P9U02P9Y TIỂU LONG
Elder
4190 4009 267 326
17| [177] #9CY0LCV9J #9CY0LCV9J I'm trong$$$
Elder
4162 2281 1130 747
18| [212] #G9UR8JPU #G9UR8JPU Hải Long 8️⃣8️⃣
coLeader
4138 3294 8767 5433
19| [216] #22Q0CU28 #22Q0CU28 ✨COMBATANT✨
Elder
4097 1681 146 288
20| [221] #9Y0PL8GQ0 #9Y0PL8GQ0 tuấn anh
member
4090 4260 102 40
21| [216] #2LYQJPLJQ #2LYQJPLJQ Thành Đạt vip
Elder
4025 3235 331 690
22| [190] #2LJ0PVY9J #2LJ0PVY9J the and
Elder
4006 2517 87 400
23| [213] #8QVPVCLR8 #8QVPVCLR8 map men2
Elder
4004 3623 57 126
24| [213] #8PU8QRRQ #8PU8QRRQ Monkey D. Luffy
Elder
3861 4285 0 34
25| [202] #PCQPYU88 #PCQPYU88 Xấu Zai
coLeader
3766 3006 2262 2115
26| [189] #9G9YQLJGJ #9G9YQLJGJ hoangtusinh
Elder
3691 3999 72 144
27| [221] #QC8QUV09 #QC8QUV09 Phan Hải
member
3667 2490 2 72
28| [184] #22J8LPLJY #22J8LPLJY Thế Nam
Elder
3630 1944 328 832
29| [218] #YUJJVQRR #YUJJVQRR Hiếu Hạ LongBay
coLeader
3559 4281 175 387
30| [195] #LYRVL8Q2 #LYRVL8Q2 Legendarry
coLeader
3484 3930 0 84
31| [189] #2VYU29UJ8 #2VYU29UJ8 HogRider by Huy
coLeader
3400 1377 1555 2383
32| [203] #GVL08RPQ #GVL08RPQ ༄༄08.NOV.2018༄༄
Elder
3388 2653 7713 742
33| [189] #8288C8VLV #8288C8VLV Tiền&GáiĐẹp
Elder
3344 4157 831 3583
34| [205] #22RUPUV9G #22RUPUV9G ❤️Minh_Hà❤️
coLeader
3293 4109 1926 1315
35| [212] #2228RVPVR #2228RVPVR Phan Kiểm
leader
3228 4267 9821 966
36| [201] #29GCGJLC0 #29GCGJLC0 -CRW•ThoạiĐzai•
Elder
3104 2439 1414 5209
37| [207] #8PP080CUU #8PP080CUU ༄༄30F.386.04༄༄
Elder
3043 3473 2854 534
38| [178] #2CJ92YGU2 #2CJ92YGU2 -CRW.HUYHO.2
Elder
3040 2209 1103 2306
39| [221] #90RVJ2U02 #90RVJ2U02 baothanhthien
Elder
2999 3891 3584 4034
40| [217] #8LCVJPRR0 #8LCVJPRR0 Cherry68
Elder
2995 4127 4801 2964
41| [212] #9PCPLGUVG #9PCPLGUVG baocong
Elder
2959 3626 1933 3666
42| [178] #ULJQPC88 #ULJQPC88 MIDAS
Elder
2836 3488 560 1481
43| [185] #9LU9CYG8P #9LU9CYG8P Lâm_FC_79
Elder
2786 3172 566 2135
44| [194] #88U0U89CR #88U0U89CR VN❤️☯Naruto⚛☣
Elder
2735 2824 5076 6013
45| [161] #8U8RV2P2R #8U8RV2P2R CU BÍCH ♡♡♡
Elder
2729 2637 177 730
46| [202] #29JP2GL9Y #29JP2GL9Y -CRW.[™P.Qỳñh™]
Elder
2682 2917 244 1055
47| [195] #LJLLLRL #LJLLLRL Null™
Elder
2614 2284 489 1222
48| [166] #82RY29JL #82RY29JL xấu zai
member
2489 2466 42 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com