#9JG99VG AD AIR FORCE

Clan Level

18

Description

Quá khứ không truy tìm*Tương lai không ước vọng*Chỉ có pháp hiện tại*Tuệ quán chính ở Đây*Ngọn lửa nguy hiểm nhất là phẩn nộ*Dã hú hung ác nhất la thù hận*Hố sâu lớn nhất là hành ác*Trở ngại đáng sợ nhất là tham lam✍🙏

Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
38480
27/50
International
closed
4200
#9JG99VG
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [218] #PPR2YYU0 #PPR2YYU0 nomercy
coLeader
5598 3939 6720 5958
2| [223] #2Q2GLV8Y #2Q2GLV8Y phamtuan
coLeader
5517 4105 6544 6263
3| [206] #298JCRJJR #298JCRJJR ⚽️ᎷᎪᏟᏞᏐN
coLeader
5472 2001 1271 1454
4| [232] #YLUJY90R #YLUJY90R ༺✨ᎷᎪᏟᏞᏐN
coLeader
5453 3131 355 1458
5| [211] #QJ22YYCJ #QJ22YYCJ ♥️ᎷᎪᏟᏞᏐN
coLeader
5408 3344 0 212
6| [221] #2U200UGU #2U200UGU ༺ᎷᎪᏟᏞᏐNᏦ
coLeader
5369 2989 772 3630
7| [228] #8QUUQQCU #8QUUQQCU ༺ᎷᎪᏟᏞᏐNᏦ
coLeader
5353 3008 292 1441
8| [197] #GVLGRVL #GVLGRVL ༺ᎷᎪᏟᏞᏐNᏦ
coLeader
5348 2700 72 1240
9| [222] #Q02UU0PV #Q02UU0PV ༺ᎷᎪᏟᏞᏐNᏦ
coLeader
5300 2907 502 2915
10| [200] #8GLYJ98L #8GLYJ98L ❄️ᎷᎪᏟᏞᏐN
coLeader
5253 2094 96 204
11| [191] #2CUCCY9QG #2CUCCY9QG ༺ᎷᎪᏟᏞᏐNᏦ
coLeader
5252 2770 588 1252
12| [232] #9ULPJ20U #9ULPJ20U ༺ᎷᎪᏟᏞᏐNᏦ
coLeader
5248 2838 12592 2710
13| [214] #PRLUYGG #PRLUYGG ༺ᎷᎪᏟᏞᏐNᏦ
coLeader
5185 2894 652 2508
14| [152] #PPLRQPGGL #PPLRQPGGL ╰(*´︶`*)╯Quân >
coLeader
5050 3850 1438 5852
15| [207] #2YC2LRP9R #2YC2LRP9R ༺ᎷᎪᏟᏞᏐNᏦ
coLeader
5001 4303 715 1609
16| [229] #88UCGQL9 #88UCGQL9 ✨Khắc✨Quân✨
member
3091 2438 7331 0
17| [115] #YPUU9Q2J9 #YPUU9Q2J9 hiênđzqk
coLeader
2992 2495 423 1144
18| [130] #YRCJG2R8Q #YRCJG2R8Q ut loan12021992
Elder
2941 3167 176 1395
19| [100] #YQ9RU8Y08 #YQ9RU8Y08 Hoa hồng xanh
Elder
2641 2268 345 590
20| [112] #PJ9CLY88J #PJ9CLY88J ❤Anh Là Của Em❤
member
2610 2265 174 456
21| [96] #YLUVU0VP0 #YLUVU0VP0 youmjng
Elder
2108 2385 0 0
22| [137] #VCCU0VJQ #VCCU0VJQ ⚡️pum⚡️
Elder
2087 2194 704 2749
23| [62] #YPRC8CQVL #YPRC8CQVL Vân Anh
member
1951 2130 148 2423
24| [64] #YGCGUYJLV #YGCGUYJLV ★Víp★Phạm★Nhi★
member
1719 1584 0 0
25| [168] #R90CJR9J #R90CJR9J Hoàng
leader
1676 1215 26162 220
26| [58] #YVCQCRUJP #YVCQCRUJP Trâm Anh
member
1526 1980 0 0
27| [217] #G8YYUPQR #G8YYUPQR ✨Khắc✨Quân✨
coLeader
1010 1813 394 590

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com