#9JG99VG AD AIR FORCE

Clan Level

18

Description

Quá khứ không truy tìm*Tương lai không ước vọng*Chỉ có pháp hiện tại*Tuệ quán chính ở Đây*Ngọn lửa nguy hiểm nhất là phẩn nộ*Dã hú hung ác nhất la thù hận*Hố sâu lớn nhất là hành ác*Trở ngại đáng sợ nhất là tham lam✍🙏

Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
48703
40/50
Iran
closed
4200
#9JG99VG
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [226] #2LG8LGG9 #2LG8LGG9 ༺ᎷᎪᏟᏞᏐNᏦ
Elder
6335 3219 40 126
2| [208] #Q0U9P9V0 #Q0U9P9V0 ☣️ᎷᎪᏟᏞᏐN
coLeader
6077 1198 36 1294
3| [199] #8GLYJ98L #8GLYJ98L ❄️ᎷᎪᏟᏞᏐN
coLeader
6065 2169 212 1288
4| [211] #QJ22YYCJ #QJ22YYCJ ♥️ᎷᎪᏟᏞᏐN
coLeader
6063 3076 0 1302
5| [231] #82Y0PC2U #82Y0PC2U ⚽️ᎷᎪᏟᏞᏐN
coLeader
6051 3093 56 1530
6| [198] #8RRY0VU9 #8RRY0VU9 ✡️ᎷᎪᏟᏞᏐN
coLeader
6048 1712 0 1320
7| [229] #GJ2L8PVU #GJ2L8PVU ᎷᎪᏟᏞᏐNᏦ
coLeader
6020 3220 143 1263
8| [215] #JGPY2G #JGPY2G ༺ᎪᏙᎬNᏀᎬᏒ
coLeader
5946 2366 63 1186
9| [221] #2Q2GLV8Y #2Q2GLV8Y phamtuan
coLeader
5862 3782 9271 14139
10| [216] #PPR2YYU0 #PPR2YYU0 nomercy
coLeader
5756 3882 8622 13257
11| [200] #2VU0YURUG #2VU0YURUG Hoàng
coLeader
5241 3460 3150 2432
12| [212] #PRLUYGG #PRLUYGG Tiger
coLeader
5214 2992 122 72
13| [187] #C0UCPCP9 #C0UCPCP9 Hoàng
coLeader
5144 2892 2122 2809
14| [227] #8QUUQQCU #8QUUQQCU Hoàng
coLeader
5119 3245 3458 2706
15| [207] #JG9JRU88 #JG9JRU88 Hoàng
coLeader
5115 2877 2745 2978
16| [189] #2CUCCY9QG #2CUCCY9QG Chương Nguyễn
coLeader
5088 2706 6344 2528
17| [196] #GVLGRVL #GVLGRVL Hoàng
coLeader
5080 2860 5578 2304
18| [230] #9ULPJ20U #9ULPJ20U Hoàng
coLeader
5019 3121 3865 2736
19| [190] #UYLUPVV #UYLUPVV minkute
Elder
5011 3966 17 3567
20| [222] #Q02UU0PV #Q02UU0PV Hoàng
coLeader
4929 2729 3275 2424
21| [201] #P0CRGR98 #P0CRGR98 kut3
member
4759 3036 2481 1800
22| [205] #298JCRJJR #298JCRJJR HỒ THỤY BẢO VY
Elder
4758 2001 1008 1390
23| [229] #YLUJY90R #YLUJY90R ༺✨ᎷᎪᏟᏞᏐN
coLeader
4716 3277 12246 80
24| [201] #UURPUG99 #UURPUG99 ChiVas
coLeader
4410 3832 730 3136
25| [108] #PJ9CLY88J #PJ9CLY88J ❤Anh Là Của Em❤
member
2995 2260 702 1833
26| [111] #YPUU9Q2J9 #YPUU9Q2J9 hiênđzqk
coLeader
2810 2496 3155 6058
27| [97] #YQ9RU8Y08 #YQ9RU8Y08 Hoa hồng xanh
Elder
2735 2284 1886 4030
28| [121] #YRCJG2R8Q #YRCJG2R8Q ut loan12021992
Elder
2730 2739 3791 6006
29| [90] #YLUVU0VP0 #YLUVU0VP0 youmjng
Elder
2685 2333 248 1391
30| [169] #R2Q229LY #R2Q229LY duyen
member
2675 936 316 0
31| [95] #YQV22G9LU #YQV22G9LU ngọc anh
member
2465 2403 1819 1709
32| [104] #YJL89PCGC #YJL89PCGC ✨LUCKY SOCOLA✨
Elder
2262 2465 1572 1390
33| [130] #VCCU0VJQ #VCCU0VJQ ⚡️pum⚡️
Elder
2001 1894 2246 4457
34| [152] #9VVQVQU9C #9VVQVQU9C NỮ THẦN SẮC DỤC
member
1968 3405 22 66
35| [67] #Y9QPGCYY8 #Y9QPGCYY8 Pé mới lớn
member
1797 1981 4 240
36| [86] #YGUJJ0UC0 #YGUJJ0UC0 GIA HÂN
Elder
1758 2025 80 428
37| [163] #R90CJR9J #R90CJR9J Hoàng
leader
1099 1215 9694 462
38| [31] #L8R0P8G9P #L8R0P8G9P châu1992
member
1062 944 0 1895
39| [45] #YVVP0QCQR #YVVP0QCQR ThiênQuân
member
982 1354 0 1570
40| [26] #L8JLRJ0VG #L8JLRJ0VG chau nguyen
member
944 562 0 955
www.000webhost.com