#9JJ0GPRU 大雪满弓刀

Clan Level

21

Description

❄️成年人,文明游戏,服从指挥,拒绝交易 ❄️常驻必须加审核微信:13329410669 ❄️赛季部落战前三奖励50-30-20红包(统一格式) ❄️赛季冲杯奖励前5各30红包(统一格式) ❄️B站账户:大雪满弓刀 ❄️分部:希望之城,冠二;友盟:一杯浊酒笑风尘,冠二

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
51532
45/50
China
inviteOnly
5
2100
#9JJ0GPRU
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Competitive

Competitive

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [210] #RYPVJ8YU #RYPVJ8YU ❄️HanJiaRenxx❄️
Elder
5682 3633 266 770
2| [230] #8QYUPQ0JL #8QYUPQ0JL Jack
Elder
5662 4727 2160 3933
3| [235] #2CVG0JRG #2CVG0JRG 林深时见鹿
Elder
5569 4308 2775 6082
4| [218] #PQUR0VQ9 #PQUR0VQ9 轩辕帝鸿
Elder
5552 2884 0 1048
5| [250] #2UYLPY9G0 #2UYLPY9G0 ❄️凰鸣邀你龙吟
coLeader
5547 4710 9070 12942
6| [232] #9YRUPC228 #9YRUPC228 ❄️手拿爽歪歪心
Elder
5518 5000 10624 6112
7| [219] #20VJ0YUY2 #20VJ0YUY2 A Northern Town
Elder
5497 3624 0 663
8| [242] #89UVL8YCQ #89UVL8YCQ 海皮
Elder
5471 5000 6401 7958
9| [225] #Q8VR2PGY #Q8VR2PGY ❄️糯米❄️
Elder
5454 5119 548 496
10| [250] #P2V2RUYQJ #P2V2RUYQJ ❄糖宋元鳴卿❄
Elder
5448 5000 5008 6711
11| [216] #V00Q9LR0 #V00Q9LR0 ❄️ 咕噜 ❄️
Elder
5442 3770 829 469
12| [223] #9QL92G9CL #9QL92G9CL ❄️風勁角弓鳴,
Elder
5442 4918 468 8630
13| [235] #L222GYPG #L222GYPG 把酒对月☪mk
coLeader
5436 4677 3418 6863
14| [233] #2R20QUVPP #2R20QUVPP ❄雷霆风雨❄
Elder
5411 4829 9439 5294
15| [223] #292P2P9UJ #292P2P9UJ Glory沈阳 梦起★桃
member
5399 5081 850 154
16| [222] #P0LCR0989 #P0LCR0989 少军之怒丶
Elder
5386 4669 200 693
17| [205] #8R9Y28QJ0 #8R9Y28QJ0 ❄️ada❄️
Elder
5345 4584 5373 7367
18| [224] #29C2LQPQJ #29C2LQPQJ 飞龙煲堡
Elder
5182 4737 3331 5611
19| [227] #29YRCRVRP #29YRCRVRP ❄️阿帆很温柔❄
coLeader
5145 4815 1381 795
20| [207] #89Y0URU2G #89Y0URU2G 巴啦巴啦部落
Elder
5130 4405 2913 4269
21| [199] #8P9U2RLU9 #8P9U2RLU9 卡卡
Elder
5119 2836 2655 4649
22| [224] #Q82PPRQ0 #Q82PPRQ0 满洲镶黄旗
Elder
5040 3364 2623 4665
23| [216] #8GULG8JL2 #8GULG8JL2 影帝
Elder
5013 3517 2638 5905
24| [213] #J9C2G9RQ #J9C2G9RQ ❄️踏雪寻梅❄️
Elder
5007 1919 0 0
25| [212] #2QRYU9LQV #2QRYU9LQV 大秦帝国
Elder
4957 4717 0 3852
26| [237] #RP2GUUJ8 #RP2GUUJ8 vv
Elder
4919 4254 304 235
27| [234] #JJQYQR8V #JJQYQR8V 海蓝之谜
member
4895 3455 0 47
28| [226] #QCC98L0L #QCC98L0L 来打我啊
Elder
4884 3811 703 1352
29| [238] #YQVGG0YP #YQVGG0YP 楷 (:
Elder
4801 4793 687 1393
30| [217] #PRPR8G98 #PRPR8G98 象牙塔
member
4700 2976 0 92
31| [227] #VY09P9P9 #VY09P9P9 一杆大烟枪
Elder
4638 3258 1523 669
32| [233] #PCRQ8L82 #PCRQ8L82 感觉小雨
Elder
4632 5000 1075 1096
33| [218] #22RJ29GLQ #22RJ29GLQ keep moving
Elder
4621 3910 0 30
34| [231] #2Y0P2CU0Y #2Y0P2CU0Y ❄️烟雨江楠❄️
Elder
4446 4983 2719 1054
35| [221] #92JYLPGRV #92JYLPGRV ❄️itsover❄️
Elder
4406 4715 4990 891
36| [242] #Q9Y8JQ0Y #Q9Y8JQ0Y ❄️EMT丨艾米莉娅
coLeader
4105 4887 766 308
37| [232] #2G8PQQCQ0 #2G8PQQCQ0 我爱甜甜
Elder
3867 5115 1218 1155
38| [227] #8VJ90Q0JR #8VJ90Q0JR ❄️贫僧、不吃素
Elder
3852 5000 544 154
39| [218] #U9RG2JJL #U9RG2JJL ❄️和联雪扎fit人
Elder
3823 4127 94 889
40| [223] #89VQRP9U2 #89VQRP9U2 ❄️Summer❄️
Elder
3776 3998 3149 7634
41| [238] #PCCGUUYC9 #PCCGUUYC9 ❄️大哥带你下五
leader
3658 3571 34590 1985
42| [234] #8Q2R08QC #8Q2R08QC ❄️ 香格你啦 ❄
coLeader
3026 3793 12650 835
43| [154] #Y0C9JCRPL #Y0C9JCRPL ꧁༺少࿈军༻꧂
member
2335 2408 4 684
44| [212] #8G2RQR08J #8G2RQR08J ❄️大哥带你飞❄
member
2069 4019 434 0
45| [223] #29Q2CGC2G #29Q2CGC2G 风度翩翩
member
1693 3014 477 685

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here