#9L982UQ8 妙手天师

Clan Level

24

Description

进【妙手天师】阅读如下↓↓ 1⃣上线发友谊战(先发后打) 2⃣发请求要兵时,先把自己上面的填满。 3⃣审核微信:hwt8828 4⃣部落战援兵上下捐(每个月捐兵前5找我报销月卡) 【本部落有双24小时奶号】 快手关注首领搜:妙手天师

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
51696
47/50
China
open
0
5000
#9L982UQ8

Clan Labels

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Friendly Wars

Friendly Wars

Competitive

Competitive

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [224] #YJJ08UV9 #YJJ08UV9 (原色)
Elder
5546 3732 158 7673
2| [218] #9LUQCRYP0 #9LUQCRYP0 钱小炯
Elder
5436 5000 898 6791
3| [243] #PQYR0PLY #PQYR0PLY 沈阳的后裔
Elder
5410 4723 2604 4617
4| [226] #8L0UR9J8J #8L0UR9J8J 临渊
member
5371 4921 4279 3118
5| [239] #88GGVJG0Q #88GGVJG0Q 妙手天师~岁月
member
5327 3573 84 857
6| [233] #8Y882P0UP #8Y882P0UP 南笙
member
5274 5000 355 1362
7| [211] #89JGUGL0Q #89JGUGL0Q 凯凯王丶
member
5264 4202 729 1484
8| [265] #RLRQQ88V #RLRQQ88V ✨玥✨天使
Elder
5248 4163 2119 3201
9| [238] #2VY2Q9J0 #2VY2Q9J0 唐唐爸
Elder
5246 4536 1361 4802
10| [199] #9CJGRYJPU #9CJGRYJPU 徐特立
member
5243 5484 167 1325
11| [211] #9VJULQ8R #9VJULQ8R Steveivy
member
5235 3867 663 4196
12| [220] #92VVY202G #92VVY202G 王者
member
5227 4705 18 509
13| [213] #9V229GQ2U #9V229GQ2U 柳絮随风各西东丶
member
5214 3485 1199 4347
14| [218] #2CJ9GLJJ #2CJ9GLJJ 动感地带
Elder
5210 4424 1058 7398
15| [221] #2VQPRVYRQ #2VQPRVYRQ 暮秋风
member
5206 5000 349 1516
16| [234] #29Q9PG2RV #29Q9PG2RV 一休哥
Elder
5199 4913 673 5211
17| [236] #900U8Y8Y9 #900U8Y8Y9 ⊕金⊕
Elder
5197 4821 5400 5280
18| [249] #Y0PGYCRJ #Y0PGYCRJ 圣斗士✳️紫龙✨
Elder
5191 5029 1265 7342
19| [235] #22RRPC9P9 #22RRPC9P9 szh
member
5178 4672 1824 2479
20| [237] #P8PQJ29PV #P8PQJ29PV xxllei
member
5162 5200 523 1482
21| [216] #9Y2VU9JJL #9Y2VU9JJL 影魄
coLeader
5155 4163 1590 7636
22| [203] #GY9UCGUL #GY9UCGUL 繁花似錦
member
5149 5022 80 1440
23| [233] #22R02L8P #22R02L8P 妙手天师❤️芒果
member
5142 4772 631 1404
24| [224] #8YPPGPJYU #8YPPGPJYU 秘境
member
5142 4952 475 1160
25| [223] #2RRCU2RGL #2RRCU2RGL 战争之王-宙斯
Elder
5132 4153 30 3851
26| [230] #8Q0QGRPGU #8Q0QGRPGU 妙手天师~娃娃
Elder
5131 4316 754 3876
27| [221] #8P9V9GVP2 #8P9V9GVP2 我爱高圆圆
Elder
5127 4828 1372 5898
28| [224] #2JJL88CG9 #2JJL88CG9 妙手天师~Bliss
member
5125 4469 33 432
29| [229] #2JLYR9GYR #2JLYR9GYR BlackAngel
member
5096 5028 324 420
30| [213] #8UUQ22JG #8UUQ22JG ILLUSIVEDDIE
Elder
5095 4099 753 5604
31| [237] #88GGRC9QJ #88GGRC9QJ 沉鱼
Elder
5087 4820 1219 3177
32| [237] #902G2890P #902G2890P yb
member
5086 4763 201 234
33| [198] #P9R8U0289 #P9R8U0289 至尊☆ヾXX✨神罚
member
5083 4609 104 1128
34| [208] #8Y09YLQ0P #8Y09YLQ0P moonshine
member
5073 4094 106 624
35| [226] #8LPYG9V2 #8LPYG9V2 蛮蛮爱心❤️
member
5062 4971 104 288
36| [222] #202V9VRPU #202V9VRPU 灰太狼
member
5052 4701 294 462
37| [217] #28UQ0008Y #28UQ0008Y 战.情义
member
5045 5000 5 1535
38| [226] #2VPLCLYUY #2VPLCLYUY 妙手天师~老鬼
Elder
5041 5244 1210 3037
39| [237] #88Y2LQRU9 #88Y2LQRU9 妙手天师~满月
coLeader
5030 4770 2955 5631
40| [173] #YYV0YQ8J9 #YYV0YQ8J9 帅哥族
member
5029 3318 90 2464
41| [244] #YV299JRL #YV299JRL 好大一只鸡
member
5026 4398 336 587
42| [214] #2QC2JJYLY #2QC2JJYLY 微陌
member
5018 4542 198 480
43| [238] #J00UJRP2 #J00UJRP2 逗比小村村
Elder
4935 4307 690 2376
44| [226] #8JYCY09V0 #8JYCY09V0 9527
member
4866 5001 1201 1473
45| [234] #99QRV00Q #99QRV00Q 萤火虫~少将
coLeader
2670 3137 37900 2125
46| [232] #29020RVR8 #29020RVR8 慵懒℡
coLeader
2444 2458 59554 77
47| [255] #RUYG8GPV #RUYG8GPV 妙手天师~奶爸③
leader
2152 3433 18763 77

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here