#9QYY0QVV Nepali Gorkas

Clan Level

21

Description

looking for zap lavaloon player ...specially for cwl ...INTRESTED player can APPLY. ..limited

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
50399
47/50
Nepal
open
1
5000
#9QYY0QVV

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [229] #20R002Q0P #20R002Q0P ROMI WORLD
Elder
5150 4569 168 402
2| [244] #8PPRVGGCY #8PPRVGGCY NG❤️AASHISHकाज
coLeader
5145 5000 100 462
3| [233] #9C8YY2CU #9C8YY2CU NG❣HKMDRN
Elder
5145 5000 197 577
4| [259] #8V9UG9CP9 #8V9UG9CP9 Soulspider
Elder
5142 5000 371 169
5| [234] #U2L9JGL8 #U2L9JGL8 NAVARAJ
Elder
5131 4964 1 423
6| [230] #VULL2YQP #VULL2YQP NG❣Bee ShAl
coLeader
5127 2943 211 189
7| [234] #UPRLY0GL #UPRLY0GL mohan
Elder
5123 4404 0 385
8| [238] #8QJPQPL2 #8QJPQPL2 jerush rai
Elder
5122 4455 409 278
9| [235] #9QJ8GQ9CR #9QJ8GQ9CR [NG]♥Dharmendra
coLeader
5120 4452 60 325
10| [213] #PG0QPYCV8 #PG0QPYCV8 NG❤Samir {AG}
Elder
5114 5000 50 295
11| [239] #9U09VPY9U #9U09VPY9U Laxu thapa
Elder
5114 5120 126 432
12| [203] #PU9CJ820L #PU9CJ820L Baburam k.c
coLeader
5111 3095 0 201
13| [236] #2UQ8LVYG #2UQ8LVYG NAPOM
Elder
5090 5000 0 231
14| [217] #9UYVYCRYY #9UYVYCRYY Saurav
coLeader
5081 5000 6 278
15| [245] #9C0J8P2Y2 #9C0J8P2Y2 NG❤️roshan
coLeader
5079 5089 126 219
16| [233] #L0GL2U0Y #L0GL2U0Y THE ASTROID
Elder
5076 4039 0 231
17| [229] #92V89QVRY #92V89QVRY ŮÑÏQŮÊ_ÝØŲŤŲBÊ
Elder
5071 4068 0 295
18| [229] #80CGPU2P #80CGPU2P san chi kar
Elder
5066 5000 143 235
19| [238] #QP88VPY2 #QP88VPY2 NG❣SISIR
Elder
5057 4970 45 94
20| [232] #9R2JC9J2Q #9R2JC9J2Q warrior
coLeader
5057 4015 576 308
21| [238] #20P8QLPVY #20P8QLPVY LM10☑️
coLeader
5048 5000 140 385
22| [235] #8YGQLQY8J #8YGQLQY8J NG❤Denz
Elder
5046 5000 38 77
23| [222] #99LG8QCJL #99LG8QCJL ~NG°Rai[SaBin
Elder
5043 4017 55 308
24| [232] #Y2PYC8YQC #Y2PYC8YQC NG❣SULAB
Elder
5030 5000 0 77
25| [230] #8VLCQQYQL #8VLCQQYQL [NG]♥️Subas
Elder
5030 4263 0 47
26| [224] #89CPRGYYJ #89CPRGYYJ NG❣FEARLEsMAMBA
Elder
5027 4562 0 77
27| [225] #GUPYVP2Q #GUPYVP2Q blacking soltan
member
5026 4849 0 0
28| [227] #8V0GV2R90 #8V0GV2R90 NG❣Bikash
Elder
5023 5000 178 246
29| [229] #8CYQY2P82 #8CYQY2P82 RN ❤YUKESH™
Elder
5020 4726 92 308
30| [230] #8R8PL2L8Q #8R8PL2L8Q Baburam k. c
Elder
5016 4093 27 201
31| [217] #28JYJ0GVQ #28JYJ0GVQ BIPIN A DEVIL
coLeader
5010 4339 48 201
32| [225] #22VLJ2LY8 #22VLJ2LY8 RN♥️Suresh
Elder
5000 3294 0 77
33| [237] #2U99JGQ0P #2U99JGQ0P NG❣️Keshav
Elder
4998 5000 66 218
34| [255] #2J2GUUGGC #2J2GUUGGC NG❤️Añ Hęro ďai
coLeader
4991 5000 140 124
35| [238] #88CQPGJVJ #88CQPGJVJ kün
Elder
4988 3859 15 47
36| [230] #80VRQQVJ8 #80VRQQVJ8 ☁LEAGEND☁
Elder
4980 4963 0 94
37| [257] #GJP89QQ8 #GJP89QQ8 NG❤manohar
Elder
4977 4823 0 141
38| [245] #90CY8RYJP #90CY8RYJP Nirjal Bomjan
Elder
4977 4346 0 0
39| [235] #88QP9PURJ #88QP9PURJ NG❣️ROMAN SHT
Elder
4969 4035 0 0
40| [230] #90QCUJ9GC #90QCUJ9GC NG❣PRAKASH GTM
Elder
4964 4469 60 770
41| [250] #9J09QUPYU #9J09QUPYU NABRAJ
Elder
4962 5000 0 0
42| [247] #2P0UL80VJ #2P0UL80VJ NG❤️bibek thapa
coLeader
4958 5000 375 47
43| [227] #9L8809LPP #9L8809LPP BBOY MN
Elder
4957 3917 0 0
44| [254] #9YGQJJQGY #9YGQJJQGY KHAREL BROTHERS
leader
4950 4906 5427 9
45| [240] #2C9YJUQ08 #2C9YJUQ08 ❣NG❤SaNtosH❣
coLeader
4948 5000 0 0
46| [250] #22JCQURJG #22JCQURJG NG❣HARI OM BABA
coLeader
4946 3574 56 0
47| [220] #82UVLYPP0 #82UVLYPP0 NG❣️Big BO$$
Elder
4862 3243 0 77

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here