#9U8UPV9Y Ngũ hổ Sài Gòn

Clan Level

22

Description

🇻🇳🇻🇳Tứ Hải Giai Huynh Đệ🇻🇳🇻🇳

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
52750
48/50
Vietnam
inviteOnly
1
5300
#9U8UPV9Y
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [198] #8PJRRL9CQ #8PJRRL9CQ rinh86_7th
Elder
5469 3328 606 8608
2| [275] #QY89QGYR #QY89QGYR Tony_Vo
Elder
5448 4134 11575 7390
3| [224] #8J99LQVLQ #8J99LQVLQ Sói Dại Khờ
coLeader
5444 3646 8567 8840
4| [242] #VR82CVC2 #VR82CVC2 ★☆★NhÓcRuby2★☆
coLeader
5419 3820 2814 7650
5| [245] #U9RQGU2V #U9RQGU2V HEO XINH
member
5416 3852 75 444
6| [193] #2CUCYR0YP #2CUCYR0YP Chuẩn Tiều Phu
coLeader
5408 3603 1119 7811
7| [208] #QCVGPVYP #QCVGPVYP Hoangdz4
Elder
5399 3723 168 3541
8| [233] #2UQ9P2CPV #2UQ9P2CPV Cô Lái Đò
coLeader
5393 3848 29533 7583
9| [212] #RL92CQPV #RL92CQPV LỤC YÊU HỒ
coLeader
5373 2701 14997 2880
10| [230] #UULPQ8YY #UULPQ8YY Tiêu Phong
Elder
5365 3599 3482 3672
11| [220] #20UGRJYQU #20UGRJYQU A Tỷ Ký Con
Elder
5328 4055 5733 3190
12| [236] #9Q2008LQY #9Q2008LQY Thẵm Thắng Y
Elder
5326 3997 3654 2949
13| [197] #8JJPVGQ9J #8JJPVGQ9J Anh hùng colao
Elder
5316 3619 1579 3513
14| [211] #9Q9Y8Q28 #9Q9Y8Q28 Autobot
coLeader
5309 2327 1311 8259
15| [226] #YPQ09U82 #YPQ09U82 Minh Thư Rose
Elder
5302 2789 72 2868
16| [234] #209Y0QY88 #209Y0QY88 rinh86_1st
Elder
5302 3332 594 3060
17| [242] #CUJ02CU8 #CUJ02CU8 rinh86_4th
Elder
5298 2892 4113 3240
18| [250] #PULR0U8J #PULR0U8J long
Elder
5293 3313 1572 2998
19| [228] #89PCQRRPQ #89PCQRRPQ mr ly
Elder
5289 4321 10037 8606
20| [209] #9R29RQR9 #9R29RQR9 Anh Sơn TB 2015
Elder
5287 4501 7523 8806
21| [208] #29YGRU028 #29YGRU028 rinh_6th
Elder
5284 3461 3076 3049
22| [230] #82U09JR #82U09JR rinh86_8th
coLeader
5277 3730 8944 8328
23| [233] #G2QURVJ2 #G2QURVJ2 Cà Là Phê
coLeader
5272 3943 204 3440
24| [216] #9RRYY9YG #9RRYY9YG maggie lam
coLeader
5264 3967 7189 6849
25| [206] #2UQ90UQVC #2UQ90UQVC ⭐⭐Thảo⭕Nguyên⭐
Elder
5260 3379 909 3265
26| [248] #8PUQL8LU #8PUQL8LU rinh86
leader
5259 3188 41796 6932
27| [210] #G02PQLL8 #G02PQLL8 Thanh Trà
Elder
5247 2642 2327 2354
28| [233] #PR9J00U0 #PR9J00U0 ✨༄HOÀNG DIỆU༄✨
Elder
5240 4141 4960 6620
29| [211] #LUY0R09V #LUY0R09V Loi DN
Elder
5238 3492 2629 7577
30| [207] #82JLYJGPR #82JLYJGPR ⚡⚡ANGEL-PHONG⚡⚡
coLeader
5234 3902 5899 6226
31| [225] #2JQJ2GQQC #2JQJ2GQQC kenny
Elder
5231 4002 347 2319
32| [225] #82PR2YYJ #82PR2YYJ Hùng
coLeader
5230 4268 4586 7618
33| [232] #QUL80CVP #QUL80CVP rinh86_5th
coLeader
5176 3358 3436 6914
34| [211] #8VLPJQVU #8VLPJQVU kulo
Elder
5154 4253 1600 1846
35| [215] #2YV8JU2CC #2YV8JU2CC nhat nguyet
coLeader
5149 3103 92 2514
36| [217] #URGYGQQG #URGYGQQG hongquan
Elder
5143 3696 526 7188
37| [211] #QJLQR022 #QJLQR022 BẠCH HẢI ĐƯỜNG
Elder
5136 2232 20 2520
38| [220] #JCP2YG2J #JCP2YG2J rinh86_2nd
Elder
5109 2437 816 2293
39| [219] #JLR29Q8V #JLR29Q8V ✨!..Lê Vũ..!✨
Elder
5070 3397 1436 2268
40| [202] #9QU8G2UV #9QU8G2UV Bờm ^_^ No.1
Elder
5021 2090 335 2136
41| [180] #8C808CV0R #8C808CV0R Mr cHuỘt
member
4976 2732 1234 2550
42| [181] #JJL2U9LQ #JJL2U9LQ minh quốc
Elder
4973 3097 819 6563
43| [214] #9GV0PYJL #9GV0PYJL ⚡️..sư tử..⚡️
Elder
4883 3906 769 840
44| [149] #9V0RYV089 #9V0RYV089 phan việt 37
Elder
4841 3208 768 2928
45| [251] #QVQR8JCC #QVQR8JCC thanh thao
Elder
4444 3000 1854 1082
46| [159] #2JYLYQC08 #2JYLYQC08 THANH NGỌC
member
3157 345 84 0
47| [156] #2LVQUQG0P #2LVQUQG0P CửuVĩHồ
member
3115 2139 925 216
48| [145] #2CPG0RVLP #2CPG0RVLP bí báo
coLeader
2522 1679 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here