#9U8UPV9Y Ngũ hổ Sài Gòn

Clan Level

21

Description

Đua cup nội bộ clan Ngũ Hổ ss T7(chỉ dành cho ae đang chơi trong clan) : Nhất 1,5tr nhì 1tr ba 700 giải 4,5,6 400k ae bay tự dont lính phụ nhau( giải k giới hạn số cup) Tài trợ chính Ac Maggie Lam.Đua team 6-6 (5 triệu tính riêng) chúc ae bay cao tks

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
53092
49/50
Vietnam
inviteOnly
0
5000
#9U8UPV9Y
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [231] #QUL80CVP #QUL80CVP rinh86_5th
leader
5559 3302 19493 12023
2| [222] #82PR2YYJ #82PR2YYJ Hùng
coLeader
5552 4444 33501 16765
3| [225] #YPQ09U82 #YPQ09U82 Minh Thư Rose
coLeader
5546 2754 10405 9194
4| [212] #YV9PLLU8 #YV9PLLU8 pham tien dung
member
5538 3109 788 420
5| [241] #VR82CVC2 #VR82CVC2 ★☆★NhÓcRuby2★☆
coLeader
5519 3643 9635 7199
6| [227] #2UQ9P2CPV #2UQ9P2CPV Cô Lái Đò
Elder
5518 4283 27758 9354
7| [196] #8PJRRL9CQ #8PJRRL9CQ rinh86_7th
coLeader
5516 3238 8258 12224
8| [227] #82U09JR #82U09JR rinh86_8th
Elder
5515 3676 5119 9178
9| [209] #QJLQR022 #QJLQR022 BẠCH HẢI ĐƯỜNG
Elder
5509 2254 8151 9056
10| [206] #QCVGPVYP #QCVGPVYP Hoangdz4
member
5507 3780 686 720
11| [191] #2CUCYR0YP #2CUCYR0YP Chuẩn Tiều Phu
Elder
5496 3458 9967 16037
12| [214] #2YV8JU2CC #2YV8JU2CC nhat nguyet
coLeader
5490 3131 7793 14473
13| [230] #PR9J00U0 #PR9J00U0 ✨༄HOÀNG DIỆU༄✨
member
5418 4319 1123 456
14| [190] #UCGPQRP8 #UCGPQRP8 Lệnh Hồ Xung
Elder
5415 3095 418 630
15| [239] #CUJ02CU8 #CUJ02CU8 rinh86_4th
Elder
5414 2892 2754 5964
16| [232] #209Y0QY88 #209Y0QY88 rinh86_1st
Elder
5409 3300 9626 8890
17| [199] #80QRLR80 #80QRLR80 rinh86_3rd
Elder
5406 3363 1799 6598
18| [209] #9Q9Y8Q28 #9Q9Y8Q28 Autobot
coLeader
5394 2332 11301 15578
19| [206] #RL92CQPV #RL92CQPV LỤC YÊU HỒ
member
5393 2666 449 1296
20| [210] #LUY0R09V #LUY0R09V Loi DN
member
5385 3630 2202 5952
21| [209] #2Q9R2PYQL #2Q9R2PYQL MR.Dương
member
5384 3124 42 0
22| [216] #PQGL20QY #PQGL20QY thanh
Elder
5374 3887 1739 5556
23| [215] #LLQPRCGY #LLQPRCGY Jessica
member
5351 4319 390 474
24| [226] #89PCQRRPQ #89PCQRRPQ mr ly
Elder
5342 4284 9262 15195
25| [206] #9R29RQR9 #9R29RQR9 HERO WAR 2015
coLeader
5327 4552 8672 16507
26| [216] #20UGRJYQU #20UGRJYQU A Tỷ Ký Con
member
5313 4128 1102 680
27| [213] #9RRYY9YG #9RRYY9YG maggie lam
member
5284 3888 0 84
28| [204] #29YGRU028 #29YGRU028 rinh_6th
Elder
5229 3437 3967 9160
29| [212] #90J2Q9J0 #90J2Q9J0 Anh Tuấn
member
5199 3102 3192 3872
30| [203] #2UQ90UQVC #2UQ90UQVC ⭐⭐Thảo⭕Nguyên⭐
member
5123 3244 2230 2433
31| [179] #JJL2U9LQ #JJL2U9LQ minh quốc
Elder
4941 3067 1771 13338
32| [212] #2YY9V0Q2 #2YY9V0Q2 vantuong
Elder
4899 3834 1143 1614
33| [188] #GGUR0LCQ #GGUR0LCQ No 1
Elder
4850 3162 313 4309
34| [214] #9GV0PYJL #9GV0PYJL ⚡️..sư tử..⚡️
Elder
4778 3795 1473 2197
35| [198] #9QU8G2UV #9QU8G2UV Bờm ^_^ No.1
Elder
4768 2174 665 3528
36| [219] #JLR29Q8V #JLR29Q8V ✨!..Lê Vũ..!✨
Elder
4676 3477 1114 2026
37| [208] #G02PQLL8 #G02PQLL8 Thanh Trà
Elder
4673 2619 482 1852
38| [220] #9R9VQRURR #9R9VQRURR x-men
member
4636 4247 30 0
39| [194] #8JJPVGQ9J #8JJPVGQ9J Anh hùng colao
Elder
4573 3877 1279 7658
40| [209] #8VLPJQVU #8VLPJQVU kulo
Elder
4358 4429 4739 3447
41| [251] #QVQR8JCC #QVQR8JCC thanh thao
Elder
4256 3070 2078 2322
42| [213] #29VJJRVU #29VJJRVU TiNi
Elder
4212 2962 7998 8306
43| [163] #90JJ2P02Q #90JJ2P02Q Trúc Linh
Elder
3943 3143 140 2765
44| [194] #PJ8J92YR #PJ8J92YR Mr N
member
3422 3775 427 1512
45| [186] #20LUCGCLU #20LUCGCLU mau nguyen
member
3397 2681 6446 410
46| [185] #2PU22LUQ #2PU22LUQ N.O.E.L™
member
2808 1790 2408 140
47| [149] #2LVQUQG0P #2LVQUQG0P CửuVĩHồ
Elder
2604 2196 9623 716
48| [140] #V0L8JQC2 #V0L8JQC2 LKN
member
2086 79 0 96
49| [48] #YRYJV22JY #YRYJV22JY Baogaemthu
member
1649 1774 0 395

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com