#9UUQUR8U 乐清!

Clan Level

10

Description

满防友谊交流营,友谊战先发在打!速本、低本、伸手党,请绕道。别放小号进来,占位置。经常清理不在线的,被踢勿大惊小怪,微信 zhd-8891 分部:乐清!部战 ㊗️祖国繁荣富强🇨🇳⑦⓪🇨🇳🇨🇳

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
54957
50/50
China
open
1
5100
#9UUQUR8U

Clan Labels

Friendly

Friendly

Talkative

Talkative

Relaxed

Relaxed

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [244] #GG0Y8YGP #GG0Y8YGP vichievous.mich
member
5666 3660 69 313
2| [231] #8UQQR8VR #8UQQR8VR 冰峰
Elder
5666 2787 9019 9281
3| [219] #PJLQL9JPC #PJLQL9JPC 虎啸山庄
coLeader
5656 4201 10109 5048
4| [227] #89J82QVQL #89J82QVQL 六道の轮回
Elder
5636 4575 1205 1122
5| [213] #9C9P2LRPP #9C9P2LRPP 宁愿
Elder
5607 3623 8380 4588
6| [229] #82U9829VJ #82U9829VJ 拉米
coLeader
5606 4290 34111 8417
7| [212] #8099J22RG #8099J22RG 寒冬壮士
member
5599 4268 42 342
8| [219] #GVJRYY0P #GVJRYY0P 快到碗里来
Elder
5591 4071 786 504
9| [246] #JUVYCC8J #JUVYCC8J 天乐帝国
Elder
5585 3413 4922 4418
10| [209] #JCP9VYRP #JCP9VYRP 晚起毁上午,早起
coLeader
5580 2941 6439 6288
11| [219] #2VQ9Y8PJ9 #2VQ9Y8PJ9 大叔
coLeader
5580 4454 28727 4928
12| [228] #GL082CC #GL082CC 顽石
Elder
5565 4321 2227 2510
13| [232] #2GQ0C8UP0 #2GQ0C8UP0 花开(「・ω・)「嘿
member
5539 3563 1266 2873
14| [230] #80JPLJPJ2 #80JPLJPJ2 ✨✨✨旋风小子✨
coLeader
5527 2835 3349 2436
15| [233] #L9YPGJU #L9YPGJU 岐头
leader
5504 3852 13204 11275
16| [227] #Q9VVRP29 #Q9VVRP29 纵横四海
member
5496 3855 281 420
17| [234] #8UJJCJ8UV #8UJJCJ8UV 女神
member
5484 4346 32 210
18| [219] #LGLP99Y9 #LGLP99Y9 无法捕捉。
member
5479 4119 0 0
19| [215] #89QR2LPVC #89QR2LPVC 至尊殿堂
member
5467 3879 0 114
20| [200] #PUVR0LRVQ #PUVR0LRVQ ❤️Red‼️
Elder
5451 4381 8090 2843
21| [209] #2V8PRJJL9 #2V8PRJJL9 杰大帅
member
5443 1826 209 1188
22| [232] #28QLR8VY #28QLR8VY 花骨朵朵
member
5421 4448 158 432
23| [194] #92JRLUYC2 #92JRLUYC2 si g mu n d f
coLeader
5418 4055 3743 8104
24| [197] #YPVU9YQR #YPVU9YQR 逍遥
Elder
5400 3339 3799 5951
25| [227] #P9QQ2R2QQ #P9QQ2R2QQ 123部队
coLeader
5397 4000 8260 8182
26| [247] #QUUJUUJQ #QUUJUUJQ 飞扬青春
coLeader
5382 2585 1710 1410
27| [244] #808VC8P8R #808VC8P8R ✨✨✨心想事成✨
coLeader
5374 4190 2321 2331
28| [231] #8JY8VVR0U #8JY8VVR0U 地主
coLeader
5359 4336 5281 3869
29| [212] #82L02VR0L #82L02VR0L revel
member
5347 3447 0 0
30| [213] #GULCLYPG #GULCLYPG emperor
member
5344 4450 3564 5257
31| [223] #88GJ8RUG #88GJ8RUG 幻天灵焰
coLeader
5342 3619 5553 8802
32| [218] #2R88VJPGR #2R88VJPGR China兽营✨离骚
member
5340 4153 57 504
33| [233] #P9GRGQ90R #P9GRGQ90R 蕴翔天下
coLeader
5335 4565 9596 5761
34| [198] #P229GJLRQ #P229GJLRQ 大表哥的村庄
member
5334 3371 146 72
35| [238] #8Q8P0ULU #8Q8P0ULU Ĥëmöŕä Ķíñçĥë
member
5330 4298 146 336
36| [209] #YPVPRUR #YPVPRUR 蚁人
member
5313 4300 52 210
37| [190] #Y22LP2G82 #Y22LP2G82 善解人意的小可爱
coLeader
5289 3682 3726 9148
38| [206] #8PGCCRYC0 #8PGCCRYC0 纽约春天★★★猎
Elder
5268 3435 2299 3543
39| [220] #GY090L88 #GY090L88 一万年太久、只争
member
5258 3560 208 924
40| [226] #V0QRPCUU #V0QRPCUU 舍得+86
coLeader
5254 4482 2047 13299
41| [226] #2GGJ0GUJU #2GGJ0GUJU ❤️夏末
Elder
5253 3911 1597 1132
42| [226] #2RYQPYL0Q #2RYQPYL0Q 一墨羽歌欢
member
5174 3107 0 144
43| [204] #2YPRGQP8U #2YPRGQP8U daniel
member
5127 2534 204 0
44| [218] #YRL0RGQR #YRL0RGQR ur brother
coLeader
5038 4511 1571 2230
45| [208] #U2P008C #U2P008C 鬼谷
member
4730 3823 1163 727
46| [246] #U0V2C9Q0 #U0V2C9Q0 ke
coLeader
4661 4308 6465 4150
47| [241] #2PJ9YVQ92 #2PJ9YVQ92 囡囡
Elder
4228 4103 4039 1920
48| [179] #9V9JQP8QJ #9V9JQP8QJ 冰灵公主
coLeader
4160 2629 114 122
49| [230] #8P2GY9PQQ #8P2GY9PQQ 东方第一村
Elder
3537 4381 2123 1736
50| [234] #8VQ0QUR8L #8VQ0QUR8L 洗头房
member
2606 2198 295 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here