#9V8JQQR2 KATILINGBAN

Clan Level

27

Description

ᴄᴘᴜ ᴛᴇᴀᴍ ᴀʙ⚡808 ɴᴀᴛɪᴏɴ ғᴀᴍɪʟʏ🔰 ◾808 ɴᴀᴛɪᴏɴ ɴᴇᴡ ʏᴇᴀʀ ᴇᴠᴇɴᴛ ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴ🏆 ◾ᴊᴀɴᴜᴀʀʏ 2023 ᴇ.ᴏ.s ᴛᴏᴘ1 ᴘʜ ᴄʟᴀɴ📌 ◾ғᴇʙʀᴜᴀʀʏ 2023 ᴇ.ᴏ.s ᴛᴏᴘ1 ᴘʜ ᴄʟᴀɴ🇵🇭 ᴛʜᴀɴᴋ ʏᴏᴜ ᴀʟʟɪᴀɴᴄᴇ & ғʀɪᴇɴᴅs❤️💪

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
57284
49/50
Philippines
inviteOnly
0
5000
#9V8JQQR2

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [228] #J99UGRQ0 #J99UGRQ0 K T L B⚡SHENJE♠
Elder
5909 4320 0 0
2| [259] #2VLRGLC8C #2VLRGLC8C ✡️☯️ LAVENDER ☯
Elder
5892 2970 0 0
3| [263] #20JCVLPV0 #20JCVLPV0 silent36
Elder
5858 4883 116 0
4| [236] #GU0U2C9U #GU0U2C9U K T L B✨Amari✨
Elder
5852 5000 90 10562
5| [226] #2U8020UQ9 #2U8020UQ9 K T L B⚡MOON⚡
Elder
5850 4275 0 10668
6| [238] #9UJU2C2YL #9UJU2C2YL K T L B⚡ST⭐RS⚡
Elder
5832 4857 0 10627
7| [249] #900CLPCU #900CLPCU QUEENCHIBAII♥
Elder
5815 3977 426 2170
8| [245] #VLRP002J #VLRP002J Grim_Reaper
Elder
5799 4337 1029 1839
9| [258] #99LQCRR8Y #99LQCRR8Y 4☯️LAVENDER☯️4
Elder
5797 4630 0 83
10| [259] #G0C0J2CR #G0C0J2CR o-Beertime
Elder
5789 3963 43 7781
11| [266] #2CP8JJJJ2 #2CP8JJJJ2 KTLB⚡ԵɑɾԵ✨ϲհҽ
Elder
5785 2774 0 0
12| [247] #2YGQUYQVJ #2YGQUYQVJ K T L B DwiN24
Elder
5770 4794 0 48
13| [249] #2JCUG9CUU #2JCUG9CUU ♨️SOUL GAMER♨️
Elder
5737 5023 7 50
14| [276] #2GPR0PYQV #2GPR0PYQV KTLB⚡TaRt✨RzC
Elder
5735 3381 0 1294
15| [268] #2P0LYPVU2 #2P0LYPVU2 Sam18
Elder
5724 5000 4275 5872
16| [250] #2YYJ0VPYU #2YYJ0VPYU K T L B⚡JEREMI⚡
Elder
5724 4406 3570 6078
17| [244] #9RJRU8G09 #9RJRU8G09 ▪︎MADMAX
Elder
5716 3218 0 1748
18| [242] #829PRVPGP #829PRVPGP rwong spilleng™
Elder
5706 4861 37 222
19| [246] #V2CJ8GRY #V2CJ8GRY K T L B⚡AIZEN
Elder
5697 5000 0 464
20| [271] #VQ89R2V8 #VQ89R2V8 K T L B⚡Fury⚡
Elder
5695 4351 30 5074
21| [241] #9URJGYCV #9URJGYCV king arthuu
Elder
5686 3097 0 426
22| [241] #20YQGURVJ #20YQGURVJ ATR❌GIRAYAH
Elder
5676 4878 0 664
23| [255] #2RRCRPYU #2RRCRPYU K T L B⚡️BIMBO✨
Elder
5669 3745 0 1327
24| [255] #22CQCVGUJ #22CQCVGUJ ʷⁱˡᵈ❌~king~❌
Elder
5666 4942 39 0
25| [285] #YYUV9Y29 #YYUV9Y29 K T L B⚡️Jasper
Elder
5660 4998 239 7619
26| [254] #290LYUGY0 #290LYUGY0 ***PAPABEAR***
Elder
5654 3990 0 50
27| [267] #2PPV92PVY #2PPV92PVY KTLB⚡ÊL BÎMBÔ☀️
Leader
5640 3665 17696 5514
28| [243] #8JVQCR82Q #8JVQCR82Q K T L B⚡Hachi
Elder
5618 4506 30 4915
29| [258] #8PRC0YVU #8PRC0YVU K T L B⚡MISHA
Elder
5613 4496 138 212
30| [270] #LQQ2GC80 #LQQ2GC80 K T L B⚡️BiMbO⚡
Elder
5609 3943 317 106
31| [246] #22LUP9LRU #22LUP9LRU KTLB⚡Benzkie
Elder
5606 4313 0 537
32| [233] #8Y80R2UV9 #8Y80R2UV9 -❌-Tri-❌-Ple-❌-
Elder
5590 4483 0 83
33| [245] #2V0GJ89P0 #2V0GJ89P0 K T L B⚡G-BOY⚡
Elder
5589 4025 0 311
34| [252] #8VYJRJ9RJ #8VYJRJ9RJ K T L B⚡️kennam
Elder
5585 4966 205 6452
35| [274] #2GUUY2ULJ #2GUUY2ULJ KTLB⚡ÈL BÏMBÖ
Elder
5570 3195 36 5247
36| [246] #2GLQJ8Q8V #2GLQJ8Q8V Benzkie
Elder
5569 4610 0 136
37| [212] #9R0LJ0J9C #9R0LJ0J9C BAHALA NA GANG
Elder
5567 3323 0 7396
38| [256] #8L8J2Q8QJ #8L8J2Q8QJ [email protected]
Elder
5567 4660 4488 9421
39| [244] #P2PQL0JG2 #P2PQL0JG2 Overflow
Elder
5527 4142 30 3005
40| [254] #PRYVPR02 #PRYVPR02 Super×gLen
Elder
5496 4978 518 247
41| [245] #JUR0U89V #JUR0U89V Dabi☆
Elder
5490 3979 308 7252
42| [254] #9UVQQLCRC #9UVQQLCRC K T L B ⚡TART✨
Co-Leader
5465 3668 34455 6222
43| [280] #VV2GUPPG #VV2GUPPG K T L B⚡ION⚡
Elder
5464 4895 8884 159
44| [258] #2V9J2GUYG #2V9J2GUYG AiReNe❤️JeFf²⁶
Elder
5396 3544 0 0
45| [250] #8RJL909LY #8RJL909LY silentkiller
Elder
5366 4197 0 71
46| [243] #8VG0Y0Q2Q #8VG0Y0Q2Q HL❤Ms.Ailine❤
Elder
5334 5000 497 7579
47| [239] #2GU02GVYR #2GU02GVYR ❤MS.TISA❤
Elder
5313 4726 461 8682
48| [252] #2QJ8Q80RP #2QJ8Q80RP JeFf❤️AiReNe²⁶
Elder
5114 4203 9 1190
49| [257] #2GVLGCJGP #2GVLGCJGP K T L B⚡UNIQUE⚡
Elder
5085 5000 75 1111

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here