Hello Fellow Clashers, we have added a small summary for troops in Players page, Just click one of the troops there for a quick summary of that troop.
#9VCJ9LLP ae bon phuong 1

Clan Level

20

Description

Viện dưỡng lão!nơi nghỉ ngơi của những tay chơi 1 thời

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
39905
38/50
Vietnam
closed
6
3000
#9VCJ9LLP

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [218] #2C8LU9RY2 #2C8LU9RY2 K. chuỘt
coLeader
5369 3664 2167 4866
2| [231] #C8JGGRY2 #C8JGGRY2 vinhcute
coLeader
5256 1722 1925 5934
3| [235] #28C0CV0JQ #28C0CV0JQ ck của hoa còi
coLeader
5181 4837 4274 3643
4| [221] #Y8U2PY0J #Y8U2PY0J Đức Trung
coLeader
5128 4948 4132 3577
5| [223] #8V8QGCGV #8V8QGCGV SAO BĂNG
Elder
5012 3663 3146 2376
6| [237] #22Q8JVQV2 #22Q8JVQV2 happiness
Elder
4968 4401 1949 2302
7| [231] #C2JCV82J #C2JCV82J King COC
coLeader
4950 4893 2461 2664
8| [179] #8PYJCYCR8 #8PYJCYCR8 Mr.Quân
Elder
4674 2740 1704 1519
9| [224] #CYGC9C20 #CYGC9C20 MR. DŨNG
Elder
4554 3282 786 943
10| [211] #822JVCR8V #822JVCR8V **محمدعارفين**
Elder
4447 4661 331 1638
11| [202] #ULQRCV9Y #ULQRCV9Y pleiku
Elder
4395 4555 918 2554
12| [153] #P2YCVGJJ2 #P2YCVGJJ2 Hồ Thương
Elder
4269 2765 3369 4732
13| [218] #2PJQJV98 #2PJQJV98 NGUYEN.KHA
Elder
4125 4004 3382 1098
14| [218] #22U2Y9YGQ #22U2Y9YGQ Khoảng Lặng
coLeader
3955 4235 983 1172
15| [206] #PRYGJV0QJ #PRYGJV0QJ Mr_T
coLeader
3862 4376 3964 826
16| [212] #2U8G829GL #2U8G829GL Khoảng Lặng
coLeader
3836 4628 846 1071
17| [183] #2JPU0YJQC #2JPU0YJQC TRUNG PRO
Elder
3785 2255 962 1788
18| [177] #8PCUYVVPJ #8PCUYVVPJ √July®©KyTy™
leader
3753 2362 2587 378
19| [194] #2Q0Q0G20Q #2Q0Q0G20Q Siti95
member
3703 3923 596 1268
20| [222] #LPY8L8VR #LPY8L8VR LOnG Dep TraI
member
3640 3526 1148 534
21| [170] #YY8G22JY #YY8G22JY KingCoc2
Elder
3416 3217 450 432
22| [215] #2P8JJQYY8 #2P8JJQYY8 luân trần
member
3398 1517 5925 0
23| [180] #9URLG02JV #9URLG02JV vinhcute2
Elder
3340 2955 225 902
24| [158] #YQJGGLPLQ #YQJGGLPLQ Đại Ca Cá Đuối
Elder
3336 4026 200 927
25| [161] #P9Y9Q8QRR #P9Y9Q8QRR QUAN2K333
member
3308 4844 0 288
26| [205] #L0RJ9QPQ #L0RJ9QPQ ngươi co loi
member
3254 3614 0 0
27| [140] #2U22CVV08 #2U22CVV08 ilovevietnam
member
3206 2230 783 886
28| [228] #8VV2909Y #8VV2909Y Khoảng Lặng
coLeader
3008 2530 0 120
29| [147] #2JYY9RUVY #2JYY9RUVY Đại Ca Cá Vàng
Elder
2939 2989 0 67
30| [184] #RUQCQCY #RUQCQCY Mars
Elder
2907 2797 100 72
31| [192] #RR80QYV0 #RR80QYV0 DucPro
Elder
2805 4101 0 0
32| [153] #2Q808GUY0 #2Q808GUY0 happy
Elder
2730 2374 67 201
33| [144] #PCG8PYU20 #PCG8PYU20 Hoa còi
coLeader
1984 3462 0 0
34| [75] #LRP090GYG #LRP090GYG kẻ hủy diệt
member
1948 2270 0 575
35| [77] #L2U20LGPY #L2U20LGPY nhớ anh không
member
1891 1758 0 35
36| [43] #Y9CRGGCRG #Y9CRGGCRG kfc
member
1269 1381 4 166
37| [31] #LCCQC22JQ #LCCQC22JQ •Hồ Thương❤
Elder
1131 276 1 385
38| [38] #LRGRPPVV2 #LRGRPPVV2 sumo
member
915 1198 0 40

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here