#C0L2L02J 桃花庵

Clan Level

24

Description

欢迎来自****的朋友加入,部落是一支活跃,互助,对未来有追求的部落,部落未来的规划是打造一支实战经验丰富和冲杯部落,欢迎志同道合的朋友加入我们,部落每天清理死鱼,部落常驻的改统一名字,桃花庵⭐⭐⭐,,,分部征战

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
49538
39/50
China
inviteOnly
1
5000
#C0L2L02J

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [230] #9J2GVUGYP #9J2GVUGYP 魑魅魍魉
member
5611 5116 16518 15843
2| [214] #L02PPPQ89 #L02PPPQ89 多佛朗•明楷
member
5444 5206 7651 7177
3| [239] #9J98QG8L #9J98QG8L C'est la vie
member
5422 4320 5343 15385
4| [221] #8QL0P00 #8QL0P00 顺德渔村
Elder
5386 4781 5260 14934
5| [241] #2V020CL8J #2V020CL8J 回不到从前
member
5383 3727 3330 10457
6| [223] #89CVJQ0 #89CVJQ0 Jane-BB
member
5363 4970 4611 14742
7| [239] #R2P0CY8R #R2P0CY8R ✨星晴✨Young✨
Elder
5348 4971 22233 14729
8| [212] #LQQCC2QCR #LQQCC2QCR 梦龍
member
5335 4908 6311 8555
9| [249] #89QYC9VVU #89QYC9VVU 九十不充钱
Elder
5333 5000 20242 9722
10| [250] #PGJLU0Q8 #PGJLU0Q8 wind
member
5324 4942 6557 14885
11| [235] #QUVCGUCR #QUVCGUCR SABRE
member
5294 4754 6813 14724
12| [229] #9R998V9JJ #9R998V9JJ elf
member
5263 5025 16386 13697
13| [254] #2YRPJLUV #2YRPJLUV 妹子你好拽
member
5224 3399 14105 11293
14| [227] #88L09GCPR #88L09GCPR 桃花庵⭐️⭐️⭐
Elder
5207 4764 3793 5165
15| [245] #2Q9UCRJC #2Q9UCRJC stino
member
5203 4016 14667 13573
16| [233] #CJP98JPP #CJP98JPP 羊村
Elder
5154 4355 8371 5459
17| [232] #9JQQC8V99 #9JQQC8V99 小池镇
member
5123 4994 3241 4992
18| [228] #P889QCPVJ #P889QCPVJ 桃花庵⭐️⭐️⭐
leader
5116 4690 5285 11204
19| [242] #JL8GJG20 #JL8GJG20 Henry
member
5106 4220 14524 11603
20| [220] #2CYQ0YY0L #2CYQ0YY0L “夜雨丶落花!”
member
5096 4994 2970 5546
21| [236] #29CVRUVY #29CVRUVY 永恆瞬間
member
5089 5130 7918 7862
22| [266] #29RQR080V #29RQR080V CH.LIM
coLeader
5084 5000 18844 3700
23| [237] #2G8820QCJ #2G8820QCJ 瓜瓜
member
5079 3922 2067 288
24| [242] #GP8JQLPL #GP8JQLPL 西毒↣欧阳锋
member
5071 4075 808 6247
25| [231] #RGR09Q9U #RGR09Q9U 麻绳
Elder
5062 3485 6551 8311
26| [231] #PJV90VCGG #PJV90VCGG Hopkins
member
5026 4575 447 578
27| [243] #GCUGPRJY #GCUGPRJY Newyimingl
Elder
5006 4336 12117 6607
28| [240] #92UGPVG2 #92UGPVG2 ming
member
5002 4938 3250 3363
29| [226] #Y9UJCQ2RY #Y9UJCQ2RY 唐人街
member
4969 3371 8718 6480
30| [244] #2LPJYVGU #2LPJYVGU simon.
member
4937 4964 2058 5194
31| [232] #8VRYUJLR #8VRYUJLR 龙潭
Elder
4931 3883 2468 8223
32| [228] #29YP2UYRV #29YP2UYRV Jessica
member
4912 3531 1888 3817
33| [217] #YV2GY2YVQ #YV2GY2YVQ 夜郎小诗
member
4866 3645 2834 4954
34| [252] #C8QU0YYC #C8QU0YYC 美丽心情
coLeader
4817 5102 21087 10112
35| [239] #2G22QGUUR #2G22QGUUR 魔鬼@天使
Elder
4783 3634 4893 3314
36| [235] #YVYJ20CP #YVYJ20CP 顽固战神
Elder
4239 5000 1444 3812
37| [193] #P9P2PUY9V #P9P2PUY9V 妹子的乃号
Elder
3153 1475 28368 451
38| [222] #PVQRQJPGP #PVQRQJPGP 桃花庵⭐⭐⭐东风
member
2890 2398 0 0
39| [143] #GU0LYV2U #GU0LYV2U Fengfoues
member
1335 3255 201 2334

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here