#CPL2220P Lục Ngạn Hello

Clan Level

19

Description

Lục Ngạn Hello. cơ cấu giải bay cup nội bộ ss8: giải 1:1200k, giải2:900k, giải3:700k, giải 4:500k, giải5:300k+thẻ dt 100k, cave1:200k, cave2 100k, 2 giải cup đẹp 5678,5789 mỗi giải 100k

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
51152
40/50
Vietnam
inviteOnly
3
5200
#CPL2220P

Clan Labels

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Donations

Donations

Newbie Friendly

Newbie Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [227] #8JVRV9PL #8JVRV9PL sơn hải
coLeader
5603 3066 524 6635
2| [256] #LY28PV8Q #LY28PV8Q ♥️DHA♥️
coLeader
5570 3544 351 962
3| [217] #2GLGJL28L #2GLGJL28L ❤Kẻ Du Mục❤
coLeader
5562 4557 244 107
4| [194] #289J9808Y #289J9808Y གVăn Đẵngག
coLeader
5519 1963 75 2387
5| [228] #Y8CJVYJC #Y8CJVYJC SPC❤️TOÀN VP❤️1
coLeader
5517 1831 952 1406
6| [233] #YQVQQG0 #YQVQQG0 ༄ི✨Anh Quân✨༄
coLeader
5512 3831 2607 8896
7| [222] #JPYY098Y #JPYY098Y ☀️Đoàn☀️Dựng
coLeader
5503 3368 0 1376
8| [258] #2J8PG9PLQ #2J8PG9PLQ zZLiemZz
coLeader
5481 4527 391 235
9| [235] #9UL8UJR2Y #9UL8UJR2Y An Nhiên
coLeader
5467 4223 19837 7863
10| [227] #GUP8CVRV #GUP8CVRV Một Thời Để Nhớ
Elder
5452 3568 5039 7735
11| [237] #2RVVVYRV9 #2RVVVYRV9 Nguyễn Thành_84
coLeader
5444 4882 6955 1813
12| [247] #8GLJ20R0P #8GLJ20R0P linh caca
coLeader
5441 4976 73 808
13| [244] #CRJG0LUP #CRJG0LUP sepdaica
coLeader
5432 4042 224 945
14| [240] #22PULJ98J #22PULJ98J @@ CHUBIN @@
Elder
5409 4320 473 1426
15| [247] #9UCLUJQL #9UCLUJQL ✨nguyễn✨✨linh✨
coLeader
5383 3576 5799 9961
16| [236] #8YQYPR9C0 #8YQYPR9C0 LN♡Thành No1☆
leader
5381 4320 592 1890
17| [240] #P8JPYUU0C #P8JPYUU0C Ảo Tung Chảo
Elder
5347 5000 6299 7736
18| [243] #8PGYGGYC0 #8PGYGGYC0 tiến quân 86
coLeader
5300 4103 1529 6064
19| [231] #2Q8U9PGRP #2Q8U9PGRP quangsky
coLeader
5207 5085 6683 8358
20| [226] #2Y2R2JVL9 #2Y2R2JVL9 TâmĐiên
Elder
5199 5029 1203 3353
21| [227] #22QJ9L0CG #22QJ9L0CG Điệp Nguyễn
member
5177 3328 77 0
22| [217] #2P88C8J0Y #2P88C8J0Y thanh trà
Elder
5174 5199 446 740
23| [251] #90JG2CPC #90JG2CPC ༺།༼ི βιη ༽
coLeader
5135 4653 6816 423
24| [235] #82V80CLY2 #82V80CLY2 getaisl
coLeader
5121 3632 3530 7518
25| [224] #PVJ8QCLCU #PVJ8QCLCU nghia vincent
Elder
5110 5000 2157 5672
26| [171] #82GC0LGCU #82GC0LGCU đại bàng đen
Elder
5070 2259 34 432
27| [223] #JQ20YCLJ #JQ20YCLJ thắng!
Elder
5061 4983 434 7625
28| [224] #8PCUP9RJ9 #8PCUP9RJ9 phong
Elder
5040 3773 76 406
29| [219] #2RQCUUCG #2RQCUUCG MẠNH QUÂN IDOL
Elder
4976 4368 996 2042
30| [249] #2UYCJ0LQ #2UYCJ0LQ Hoàng_Vu~
Elder
4967 3878 1514 1232
31| [216] #VULYQ02P #VULYQ02P Đặnq Quyết
Elder
4962 3365 158 451
32| [142] #YVGP0GRR8 #YVGP0GRR8 K E N ⭐️
Elder
4907 3171 0 1334
33| [245] #2G2LQU0CQ #2G2LQU0CQ LN❤Dũng Hello⭐
coLeader
4898 3700 1598 2833
34| [190] #C2000LUC #C2000LUC VNC.KHUÊ OK
Elder
4796 2910 242 0
35| [221] #2UCJ09C2U #2UCJ09C2U LN❤️Hoan⭐️⭐️
coLeader
4694 3012 260 370
36| [219] #8822U2CP2 #8822U2CP2 BaNgChUcAiBaNg
coLeader
4639 2591 7809 248
37| [226] #JYLY2220 #JYLY2220 LN❤Thành No1⭐
Elder
4504 2336 111 257
38| [178] #88P80LJGU #88P80LJGU Thùy Nhi
member
2911 1967 2524 231
39| [163] #YL2C2L8QR #YL2C2L8QR An Nhiên
Elder
2570 3118 7506 1303
40| [211] #8RQ8QGLR0 #8RQ8QGLR0 ✴️Đoàn✴️Dựng
member
2007 208 521 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here