#CPL2220P Lục Ngạn Hello

Clan Level

16

Description

Lục Ngạn Hello SS T9. Vui chơi có thưởng. Nhất 1tr, Nhì 700k, 3 đến 5: 500k, 6 đến 10: 300k. Donate nhiều hai acc 300k. Chúc ae bay vui vẻ. Dũng Hello thân tặng!

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
54635
49/50
Vietnam
inviteOnly
0
5200
#CPL2220P
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [210] #JPYY098Y #JPYY098Y ☀️Đoàn☀️Dựng
coLeader
5786 674 762 4516
2| [207] #8V8VGCJVY #8V8VGCJVY ❤DHL❤
Elder
5644 3769 20915 5326
3| [231] #2LL92CV2V #2LL92CV2V ⭐Đoàn⭐Dựng⭐
Elder
5610 3101 8450 9691
4| [227] #U0JJUCCV #U0JJUCCV ༄ྀ✨Anh Quân✨༄
coLeader
5587 4035 4051 13967
5| [231] #2G2LQU0CQ #2G2LQU0CQ Nguyễn Ngọc
coLeader
5573 3273 365 1336
6| [217] #98JURG0Y #98JURG0Y SANG ĐOLA 2
Elder
5552 2754 983 13016
7| [206] #9CLU9GVVG #9CLU9GVVG Thinh Jr
Elder
5528 4562 3050 4921
8| [253] #L9UULR2P #L9UULR2P thanh city
leader
5505 4423 11435 3066
9| [204] #2P80C000C #2P80C000C ♥️♣️Tôn♦️♠
Elder
5492 3705 6930 5503
10| [236] #9UCLUJQL #9UCLUJQL ✨nguyễn✨✨linh✨
Elder
5487 3105 2583 2670
11| [219] #2RVVVYRV9 #2RVVVYRV9 Nguyễn Thành_84
Elder
5483 3345 10954 4150
12| [195] #98G0UYUU2 #98G0UYUU2 huyen
Elder
5471 3553 134 1651
13| [205] #LLY2R9GR #LLY2R9GR Mr Manh
Elder
5466 3358 622 1748
14| [192] #9UL8UJR2Y #9UL8UJR2Y Kira Pol
Elder
5459 3528 7063 9112
15| [226] #8JLPR20VY #8JLPR20VY cvucuong
coLeader
5454 4287 20828 10479
16| [194] #82V9JCV2 #82V9JCV2 lovely
member
5451 2675 189 438
17| [204] #20VCJP89U #20VCJP89U PHẠM TÔ HIẾU TB
Elder
5445 1575 363 1008
18| [222] #2VGLQR0UC #2VGLQR0UC tuấn đẹp trai 2
Elder
5443 3496 0 0
19| [218] #UQ8PR2PU #UQ8PR2PU ROM
coLeader
5439 4136 4249 3738
20| [237] #QVUJ08VQ #QVUJ08VQ Thu Trang
Elder
5436 3403 7420 6336
21| [231] #2YVJ9CC2C #2YVJ9CC2C PHƯỚC TÂM 14/03
Elder
5416 3401 8457 7683
22| [225] #8UG8C8P2J #8UG8C8P2J Bảo Ngọc
Elder
5415 3414 1617 504
23| [226] #8PGYGGYC0 #8PGYGGYC0 tiến quân 86
coLeader
5408 3853 780 42
24| [220] #2RPLYR99Y #2RPLYR99Y ★ Minh Vũ ★
Elder
5406 3588 1142 2298
25| [222] #P8JPYUU0C #P8JPYUU0C Ảo Tung Chảo
Elder
5403 4683 7160 5352
26| [200] #CYV88C0Y #CYV88C0Y Bố Già
Elder
5393 2565 136 1656
27| [217] #2Q8U9PGRP #2Q8U9PGRP quangsky
coLeader
5359 3974 3375 3670
28| [187] #88RQR82P0 #88RQR82P0 ꧁༺T.O.P༻꧂
Elder
5353 3364 1318 2725
29| [224] #82GG008Y8 #82GG008Y8 a mạnh
coLeader
5348 4146 6564 12685
30| [219] #2L2Q92282 #2L2Q92282 Lãng Tử Đa Tình
coLeader
5327 2975 8598 6876
31| [193] #RU800YV #RU800YV ❣️❣️ TẹT ❣️
Elder
5326 3249 388 2244
32| [179] #9RLPR8CQJ #9RLPR8CQJ Sunny ✨
Elder
5319 3013 180 3166
33| [205] #808VR08PG #808VR08PG KEN 87
Elder
5313 4028 437 6780
34| [193] #9U800VRRJ #9U800VRRJ Chủ Tịch Xóm
Elder
5309 3513 3039 5496
35| [184] #9JRQ8VPYG #9JRQ8VPYG nguyenvansi
Elder
5306 3058 7044 5410
36| [198] #2PVPJR0Q0 #2PVPJR0Q0 fury-nOw
Elder
5290 3014 9549 10563
37| [195] #YUVRLRJ2 #YUVRLRJ2 MR- SANG
Elder
5269 2375 3547 13529
38| [200] #280GC9G2L #280GC9G2L Việt Anh
Elder
5268 3563 0 12531
39| [233] #882UCLRLU #882UCLRLU thaovy
Elder
5260 3222 505 1152
40| [213] #2G9PUC2QJ #2G9PUC2QJ KIWI
coLeader
5260 3967 3611 11220
41| [215] #GRPGU8VG #GRPGU8VG ❤️Trịnh Cương❤
Elder
5252 3412 229 1224
42| [201] #PVJ8QCLCU #PVJ8QCLCU nghia vincent
Elder
5226 4764 8217 11555
43| [216] #LL90VYV9 #LL90VYV9 ¥( vinh )¥
Elder
5205 3968 1673 3668
44| [187] #9Y0JGQ0GU #9Y0JGQ0GU Tuấn Anh
Elder
5166 3332 119 5737
45| [172] #9CGPJ8YYU #9CGPJ8YYU ⚡Đường Tăng⚡
Elder
5164 2985 430 1872
46| [224] #90JG2CPC #90JG2CPC ༺།༼ི βιη ༽
coLeader
5156 4260 105030 14222
47| [216] #2R8PPJYL0 #2R8PPJYL0 ™KimThoa™
Elder
5126 2572 55 478
48| [237] #2UYCJ0LQ #2UYCJ0LQ Hoàng_Vu~
Elder
5027 3430 409 240
49| [217] #20CGLQY2L #20CGLQY2L hoang hung
Elder
4999 3341 100 504

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com