#CPL2220P Lục Ngạn Hello

Clan Level

17

Description

Lục Ngạn Hello. Nơi hội tụ tất cả ae đam mê bay cúp.

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
52490
44/50
Vietnam
inviteOnly
1
5000
#CPL2220P

Clan Labels

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Donations

Donations

Relaxed

Relaxed

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [237] #9UCLUJQL #9UCLUJQL ✨nguyễn✨✨linh✨
coLeader
5600 3158 2752 3459
2| [220] #RV8L2QYU #RV8L2QYU TINH ANH EM
Elder
5533 3504 145 176
3| [206] #PY9CRG09 #PY9CRG09 ❤ẢO ẢNH❤
Elder
5520 3125 309 1158
4| [221] #2RVVVYRV9 #2RVVVYRV9 Nguyễn Thành_84
Elder
5517 3513 1254 2237
5| [212] #GGGP82VU #GGGP82VU *Anh*Xa*Hoi2
Elder
5499 2559 30 248
6| [239] #2UYCJ0LQ #2UYCJ0LQ Hoàng_Vu~
coLeader
5405 3604 9435 12254
7| [204] #2R0GCRPCG #2R0GCRPCG ^New_Star^
Elder
5390 4203 1331 3192
8| [198] #9UL8UJR2Y #9UL8UJR2Y Kira Pol
coLeader
5388 3904 10573 7707
9| [207] #808VR08PG #808VR08PG KEN 87
coLeader
5383 3970 609 2007
10| [205] #9299LPJYY #9299LPJYY badet
coLeader
5381 3065 1715 10470
11| [227] #P8JPYUU0C #P8JPYUU0C Ảo Tung Chảo
coLeader
5380 4995 13071 11905
12| [218] #2LU8RY82 #2LU8RY82 Pie
Elder
5370 4289 1707 5112
13| [211] #8020YY8RY #8020YY8RY Bác Sỹ Hoa Súng
coLeader
5352 3970 82 2590
14| [232] #8PGYGGYC0 #8PGYGGYC0 tiến quân 86
coLeader
5340 3885 6159 1212
15| [204] #PRVCQ0C0V #PRVCQ0C0V Bảo Tiên Sinh
Elder
5321 4281 264 936
16| [234] #90JG2CPC #90JG2CPC ༺།༼ི βιη ༽
leader
5316 4213 42515 7473
17| [241] #9C8RG08QC #9C8RG08QC Tiểu Long Nữ
Elder
5314 4297 3180 3783
18| [202] #YP082L9C #YP082L9C son ngo
Elder
5312 3038 1485 646
19| [208] #2UGYJGQ9P #2UGYJGQ9P KingOfWar
Elder
5310 3609 10735 6591
20| [204] #20CG2YLPG #20CG2YLPG LINH 1
Elder
5307 2786 388 126
21| [195] #GGLUU0J2 #GGLUU0J2 Bá Đạo
Elder
5303 3098 1792 1600
22| [219] #9Y9GU9CVP #9Y9GU9CVP ✨ FA ✨
Elder
5294 5077 387 720
23| [207] #P0QJ8CJJ #P0QJ8CJJ khánh chém
Elder
5284 3394 295 455
24| [209] #RYR89LJY #RYR89LJY ***quảng***
Elder
5281 3937 573 1890
25| [205] #JQ20YCLJ #JQ20YCLJ thắng!
Elder
5236 4018 8152 13444
26| [178] #9RLQPYRPY #9RLQPYRPY Ngân Xinh
Elder
5232 3905 430 6562
27| [197] #9CCJJ29R0 #9CCJJ29R0 ⚡MèoCon✨TậpChạy
member
5226 3014 0 171
28| [214] #8U82RPUYL #8U82RPUYL THẾ THÂN 86
Elder
5211 3361 1195 2308
29| [183] #LUPY2UYR #LUPY2UYR one piece 2
Elder
5204 3220 1199 2623
30| [229] #QR2R2LUG #QR2R2LUG Thương Black™️
coLeader
5196 4495 10181 10391
31| [191] #88RQR82P0 #88RQR82P0 ꧁༺T.O.P༻꧂
Elder
5188 3419 740 1413
32| [208] #PVJ8QCLCU #PVJ8QCLCU nghia vincent
coLeader
5182 4963 5410 7488
33| [209] #82CPRPLPQ #82CPRPLPQ bụi đời chợ lớn
Elder
5177 3511 8025 6817
34| [188] #9VRQJP222 #9VRQJP222 BADET
Elder
5141 2255 760 11549
35| [205] #8PCUP9RJ9 #8PCUP9RJ9 phong
Elder
5140 2882 4209 5038
36| [190] #90QUCJJJ9 #90QUCJJJ9 BBoy™
Elder
5121 3220 996 6873
37| [190] #Y99U8YUQY #Y99U8YUQY LẢN»«TỬ»«NGHÈO^
Elder
5107 2768 911 3182
38| [192] #8UYY0CCYY #8UYY0CCYY tran du
Elder
5042 2840 2473 3352
39| [206] #899P82PGY #899P82PGY MonKey D.Luffy
Elder
4980 2830 2094 4669
40| [189] #P2QYGUGLQ #P2QYGUGLQ NAM™ROYAL™
member
4921 3124 226 288
41| [175] #89PLVJQ9U #89PLVJQ9U ki uc bo quen
Elder
4902 3836 1105 3128
42| [167] #8LL29VQ09 #8LL29VQ09 LE THIEN PHU
member
4797 1360 137 40
43| [232] #2G2LQU0CQ #2G2LQU0CQ Nguyễn Ngọc
coLeader
4384 3487 829 576
44| [156] #PQRJ8CJ0P #PQRJ8CJ0P badet
coLeader
1574 2635 32496 154

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here