#CUR9GQGP $hadow of God

Clan Level

15

Description

🔰TH13 Fair Play War Clan 🇧🇷🔰 🔰CAMPEÕES 2x CBL SEASON 3🔰 🔰01/07/2017🎉 <GO SHADOW>

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
40581
39/50
Brazil
inviteOnly
5
600
#CUR9GQGP
Clan War League

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Base Designing

Base Designing

Competitive

Competitive

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [212] #PQLRGQRU #PQLRGQRU Mohatu
Elder
5353 3697 1407 3879
2| [221] #8L88CRVV8 #8L88CRVV8 Cleber_Bim
Elder
5316 4619 4349 5969
3| [214] #PCQGPP9JV #PCQGPP9JV ⚠️ᴡɑʀᴇƨツ頹
Elder
5301 5030 3644 3222
4| [228] #2QLJ9CGQ9 #2QLJ9CGQ9 MITO
Elder
5298 2439 196 192
5| [259] #20J9CUQ9C #20J9CUQ9C LÚCIO
Elder
5294 4970 601 191
6| [212] #8PC8U09UY #8PC8U09UY Yusuke Urameshi
member
5191 4200 1305 1551
7| [233] #LQRY8J2P #LQRY8J2P Fernando
member
5165 4300 174 218
8| [225] #P9PRQP92G #P9PRQP92G Gui
Elder
5150 5168 575 3838
9| [220] #9R2VRG8PU #9R2VRG8PU Royal Jelly
member
5100 3830 0 47
10| [207] #Y8VLRGJV2 #Y8VLRGJV2 josimar
member
4986 5182 296 898
11| [229] #C89R08LL #C89R08LL Luciano
member
4934 4396 338 432
12| [226] #LCL9P8G0 #LCL9P8G0 Dayanne
Elder
4715 4131 1099 1457
13| [231] #9PC89899 #9PC89899 tbp_2.0
coLeader
4447 3678 3143 1812
14| [206] #8LPGPV0RU #8LPGPV0RU E̶Z̶O̶D̶I̶A̶
member
4339 4319 92 0
15| [183] #YLPC0VP0P #YLPC0VP0P MEGA ZORD
member
3679 3110 8620 365
16| [214] #Q99PGJV9 #Q99PGJV9 Léo
member
3675 3762 1 141
17| [156] #9LGUUQYPQ #9LGUUQYPQ Thøn Winchester
member
3488 2876 361 169
18| [168] #PGVP9L9UL #PGVP9L9UL SamukaMilGrau
member
3366 3886 0 349
19| [166] #C00CPQCC #C00CPQCC Mohatu 2.0
member
3322 2603 236 198
20| [214] #RCRQ9PRJ #RCRQ9PRJ Dark Rider
member
3282 4452 200 1279
21| [218] #89CUJ0VV0 #89CUJ0VV0 rodrigo
member
3236 5000 0 0
22| [159] #22RGLPG0V #22RGLPG0V Nathaniel BR
member
3151 3122 174 154
23| [183] #8VL9CQCJ2 #8VL9CQCJ2 R.Barth
member
2952 3178 0 0
24| [144] #8LL9Y9GCR #8LL9Y9GCR JoaoZin_2
member
2824 2456 118 0
25| [202] #QYGVJ820 #QYGVJ820 Tsuyoshi
member
2803 3395 0 0
26| [198] #2GC0JJ8PU #2GC0JJ8PU JoaoZin
coLeader
2777 3192 1 154
27| [116] #8JCR2Q0LL #8JCR2Q0LL Imperador Jr.
member
2721 1909 152 0
28| [170] #Y200R2LP #Y200R2LP Eric
member
2462 2929 0 0
29| [163] #8YU9LV0PJ #8YU9LV0PJ HELLBOY
member
2431 3153 0 72
30| [134] #Y0QQURCUG #Y0QQURCUG ⚓ᴡɑʀᴇƨツ頹頹
Elder
2338 1970 93 101
31| [113] #2JQP0GR9C #2JQP0GR9C |Kadosh|
Elder
2115 2178 0 225
32| [78] #YPRCVRQCU #YPRCVRQCU Tsu
Elder
2105 373 0 458
33| [69] #Y8RRCVV9C #Y8RRCVV9C Zyon
member
2009 158 0 469
34| [192] #2999GPLG9 #2999GPLG9 Cleber Mito ™
member
1903 881 0 0
35| [53] #P8R8RGL8L #P8R8RGL8L Mohatu Jr
member
1586 438 0 280
36| [73] #PL0GQRYJC #PL0GQRYJC ☠️mandarim☠️
coLeader
1311 812 0 179
37| [43] #LCJUJ0CR2 #LCJUJ0CR2 100 Massagem
member
1259 1101 0 259
38| [51] #LYU9GQPRU #LYU9GQPRU CÉSAR TH5
leader
804 75 0 0
39| [32] #YCGR9QVGG #YCGR9QVGG JoaoZin_4
coLeader
760 406 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here