#JU89GPYR 〖战斗吧·兄弟〗

Clan Level

16

Description

欢迎长驻中国🇨🇳家族,Q群220430765 部落战微信请加QQ扫码 家族宗旨:月捐兵每位成员必须满600。 收兵0要求。低本只要你够活跃随时欢迎。 禁止吵闹,乱捐兵。部落战有带必须打。不打部落战者请挂红牌,部落竞赛最少做1000

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
28634
35/50
China
inviteOnly
0
3000
#JU89GPYR

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Donations

Donations

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [204] #PP08GYJC2 #PP08GYJC2 阿蒙
coLeader
4723 4629 2201 502
2| [286] #PY9UV0J0V #PY9UV0J0V ヾCHINA.唐王²º¹8
leader
3945 3509 247 355
3| [170] #9GYLPLP9J #9GYLPLP9J 天下第一帅
coLeader
3910 5442 201 356
4| [179] #9PQYCVQVJ #9PQYCVQVJ 倾城一颜
coLeader
3814 3666 131 124
5| [174] #2LLG0VRC2 #2LLG0VRC2 盗梦π天空
coLeader
3776 3161 0 70
6| [139] #Y28L2C2Y2 #Y28L2C2Y2 毛毛
member
3684 2385 0 0
7| [207] #28JUGJUPP #28JUGJUPP 喜 悦
coLeader
3595 4175 0 45
8| [178] #8UPJRUQL #8UPJRUQL mr.h
Elder
3575 3459 161 45
9| [149] #9209CJJCQ #9209CJJCQ ヾCHINA.叶落無音²º
member
3323 2684 76 0
10| [180] #8JRVP0JJG #8JRVP0JJG 。。。。
coLeader
3294 4895 96 72
11| [136] #YCGY29V28 #YCGY29V28 9527
Elder
3146 2538 0 0
12| [185] #PLQG2V8CQ #PLQG2V8CQ ヾCHINA.沙巴克²º¹8
Elder
2978 3602 0 0
13| [186] #YQ9C9C82 #YQ9C9C82 ヾCHINA.陈一撮²º¹8
coLeader
2945 4315 0 0
14| [199] #29GP9V20Y #29GP9V20Y 腾飞…伟
coLeader
2845 5000 0 0
15| [148] #PUPYV0JQR #PUPYV0JQR 湫.
member
2833 2881 0 144
16| [205] #8QV0QRC0C #8QV0QRC0C ZJW、
coLeader
2768 3575 0 0
17| [113] #PY2UJ9YP8 #PY2UJ9YP8 涛哥
member
2754 2925 0 0
18| [143] #809RGJ892 #809RGJ892 good
coLeader
2699 2777 0 0
19| [156] #8JG2U8G8G #8JG2U8G8G DZY
member
2646 2622 0 0
20| [104] #P2L9LJCQL #P2L9LJCQL 明月山庄
coLeader
2625 2525 222 529
21| [169] #V2VV8JL2 #V2VV8JL2 霸天
coLeader
2602 3237 196 70
22| [119] #80PLJVJ8Y #80PLJVJ8Y cool
member
2574 1930 0 163
23| [103] #98R900VQ8 #98R900VQ8 王者归来。
member
2095 2928 0 0
24| [74] #LJCCQY9JC #LJCCQY9JC 午时已到
member
1901 1900 0 60
25| [79] #YJVYCRP9L #YJVYCRP9L 霸天小村。
coLeader
1892 807 31 493
26| [79] #PJ9GQGCCU #PJ9GQGCCU 静哥哥
member
1740 1935 80 90
27| [70] #LCU8J99VQ #LCU8J99VQ 素心若雪
Elder
1609 2142 0 0
28| [63] #LGP2PQLYU #LGP2PQLYU 神明
member
1586 1766 0 0
29| [65] #LR28VPV9Q #LR28VPV9Q 猪猪公寓
member
1483 1979 0 0
30| [76] #LQLYLYJ0G #LQLYLYJ0G 玉面小白龙
member
1481 2171 10 0
31| [139] #9UGRJ2CQC #9UGRJ2CQC sky灬有情
Elder
1270 2450 0 36
32| [37] #Q89YYQCQ0 #Q89YYQCQ0 duinij
member
1100 1167 0 93
33| [52] #8URGJG982 #8URGJG982 (๑≖ิټ≖ิ)✌
member
924 1051 15 20
34| [30] #LUYG9J9Q0 #LUYG9J9Q0 至高无上
Elder
868 810 5 150
35| [13] #LVVUJJCC0 #LVVUJJCC0 阿蒙晋三
member
753 195 90 260

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here