#LLJGP998 ยอดข้าว club

Clan Level

19

Description

สนุก ผ่อนคลาย บ้าน6+ช่วยทำเกมแคลน อย่างน้อย1500 บ้าน13+จับลงเกมเเคลน ยกเว้นบ้านลัด หรือบ้านไม่พอ จะได้ลง (อยู่ที่ผู้นำประเมิณ) แคลน ยอดข้าว club ก่อตั้งเมื่อ 2015. "ขอทหาร ใส่ชื่อ/อายุ ทุกครั้ง"

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
33503
33/50
Thailand
open
1
3200
#LLJGP998
Clan War League   War Log

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Talkative

Talkative

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [183] #9PPCJ8PJU #9PPCJ8PJU สายเมาThailan
Leader
5002 3118 3411 793
2| [199] #LCRJR29P9 #LCRJR29P9 Clyzis
Member
4662 4651 88 460
3| [239] #U2QJ0RP9 #U2QJ0RP9 Nofa
Elder
4535 3835 0 0
4| [233] #8JG2LRVJQ #8JG2LRVJQ Sa_PinG!_<•
Elder
4445 4601 120 0
5| [191] #LQYGY8PGP #LQYGY8PGP ดา
Member
4415 3531 66 154
6| [197] #8PLPGUV0 #8PLPGUV0 Cha'os
Elder
4317 3903 1651 978
7| [208] #8YVUGJQC #8YVUGJQC army
Co-Leader
4306 3493 1525 139
8| [179] #LJCGLLJ9R #LJCGLLJ9R วัน
Elder
3997 2834 298 188
9| [170] #Q9PJQ98U8 #Q9PJQ98U8 seperna
Elder
3948 3820 188 0
10| [162] #QPLJR82PV #QPLJR82PV STP 1$
Member
3927 3606 0 285
11| [226] #8LYP2GCPQ #8LYP2GCPQ ♞♞♞♞ALEXIS♞♞�
Co-Leader
3855 4758 373 155
12| [190] #892PCJCJJ #892PCJCJJ ต.ติวเตอร
Elder
3839 2813 86 154
13| [189] #2RPRCU0RL #2RPRCU0RL perzeus
Member
3821 3284 0 126
14| [174] #L8UVUCJCJ #L8UVUCJCJ yeyee
Member
3761 3686 118 190
15| [174] #2Q22UPCJR #2Q22UPCJR ±›อั้มคร�
Member
3529 3215 0 77
16| [165] #PPU08GYYC #PPU08GYYC หลวงแฮ๊คM
Elder
3406 2923 0 77
17| [165] #LJ0LQY2YJ #LJ0LQY2YJ ຫວັງ
Elder
3318 3724 70 39
18| [143] #QRQ2PY0P9 #QRQ2PY0P9 THE BOY
Member
3285 2445 3 1405
19| [133] #QUJQ8VLJY #QUJQ8VLJY qwertz
Elder
3242 2471 529 768
20| [108] #QV0UUPCY0 #QV0UUPCY0 AUser
Co-Leader
2995 2840 105 349
21| [85] #QYUPCVJG0 #QYUPCVJG0 film
Elder
2701 2490 0 1269
22| [217] #9RU2QPUYJ #9RU2QPUYJ ॐ kanyalak ॐ
Co-Leader
2650 2999 88 0
23| [157] #28VVCJQ9R #28VVCJQ9R น๊อต_ใบเล
Co-Leader
2552 2844 306 448
24| [78] #G9V0RGJGC #G9V0RGJGC LayzTrexz
Elder
2549 2379 0 632
25| [122] #QJ28VVP82 #QJ28VVP82 groobrin
Elder
2324 2498 0 0
26| [144] #Y0CCG92LU #Y0CCG92LU Khim'NaGuTtSu
Co-Leader
2266 1812 0 0
27| [192] #PQRVJGPVG #PQRVJGPVG nboog
Member
1954 4607 958 141
28| [99] #LR9PQLPC0 #LR9PQLPC0 EURO'
Elder
1748 1760 0 65
29| [73] #YGQC00LLL #YGQC00LLL JAKAPONG
Member
1699 2006 0 0
30| [47] #G0LYJRU8G #G0LYJRU8G เด็กวัง
Co-Leader
1690 1255 0 273
31| [104] #Q8P020JYC #Q8P020JYC MiRaCle❣️
Co-Leader
1641 842 0 0
32| [34] #G08Q8JRRY #G08Q8JRRY Bingsu_21
Elder
972 997 0 0
33| [20] #GP9YQPGJU #GP9YQPGJU Pp
Member
604 364 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here