#LPRGL8Y BAC SAI GON

Clan Level

18

Description

SESON tháng 5 : TOP 1.2.3 VIỆT NAM ( 10---7---5) TOP 1.2 CLAN ( 6---4) CÚP ĐẸP 6111.6222.6333.(500k) LEO NÚI 6400.(500k) CHÚC AE BAY VUI VẼ...📣📣

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
54361
44/50
Vietnam
inviteOnly
0
4200
#LPRGL8Y
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [214] #8L29VQVRP #8L29VQVRP ⚡️Vô Tình⚡️
coLeader
6298 3767 0 42
2| [194] #CLLRYY2P #CLLRYY2P SƠN KA
Elder
6257 2468 80 2040
3| [209] #YPGUJL8L #YPGUJL8L thứ tiên sinh❤3
coLeader
6221 1542 0 72
4| [209] #9L8992QL #9L8992QL huy
Elder
6190 3399 82 534
5| [204] #RC8LP9CC #RC8LP9CC NguyễnPhongHưng
Elder
6167 4000 0 0
6| [234] #2UY8GQ #2UY8GQ AngstTruongVinh
Elder
6157 4208 52 378
7| [201] #8YJJ98U #8YJJ98U GIA HƯNG
Elder
6145 2946 57 860
8| [210] #9RRYY9YG #9RRYY9YG maggie lam
coLeader
6110 3804 105 2009
9| [208] #9VVJQVQJ #9VVJQVQJ ཀོཀོ༄LỲ༜KU
member
6106 4067 0 144
10| [200] #98L8P8PL #98L8P8PL BIG KHOAI
Elder
5907 3642 1013 1166
11| [217] #2RLU9U8QC #2RLU9U8QC vũthần{ảo ảnh}
Elder
5871 2887 27 248
12| [198] #PY90PP9U #PY90PP9U །༄ ❤️T❤️ ༄
Elder
5861 3039 52 2289
13| [204] #2809VYPP8 #2809VYPP8 ™Vô Tình™
coLeader
5672 3972 133 2271
14| [196] #VLURRUYL #VLURRUYL ❤❤ Hư Trúc ❤❤
Elder
5644 3122 1546 9202
15| [209] #UL9JY9LJ #UL9JY9LJ camaplove
Elder
5561 2890 114 4759
16| [205] #QLQCGJ0J #QLQCGJ0J ™️AE - AN™️
Elder
5554 2423 250 870
17| [206] #P2Q2LUQY #P2Q2LUQY phong1990
Elder
5379 3184 1467 2124
18| [222] #QUL80CVP #QUL80CVP rinh86_5th
member
5230 3211 12 0
19| [223] #2VYY0UJ9 #2VYY0UJ9 SuBau
coLeader
5207 2404 54986 2391
20| [238] #2R9YYCYG #2R9YYCYG གོགོ༄TUẤN༄
coLeader
5141 4060 400 1438
21| [191] #CJYG9R2G #CJYG9R2G Nhan_Bui
Elder
5072 2418 320 3156
22| [200] #8Y0PYRRQQ #8Y0PYRRQQ vudragon
Elder
5059 2943 857 2942
23| [209] #VJG9000Q #VJG9000Q ❤️TƯỜNG NHƯ❤️
Elder
4949 1979 13634 1880
24| [209] #YURLCJVQ #YURLCJVQ vu dragon
coLeader
4891 3196 2033 2817
25| [228] #PVCQGLLU #PVCQGLLU Ng. Phong Hưng
Elder
4649 1435 2883 82
26| [211] #2PQQG82QV #2PQQG82QV thứ tiên sinh❤2
member
4627 1707 0 0
27| [220] #RGCJUL22 #RGCJUL22 ༄ིུGAME-OVERིུ
coLeader
4537 4067 399 5006
28| [230] #UUGYPJ8U #UUGYPJ8U HA THANH
coLeader
4465 2573 49914 895
29| [216] #89R2LQUL #89R2LQUL KUTYN❤️NHÍM
Elder
4433 3334 2077 1974
30| [238] #CLPLCC2P #CLPLCC2P an
coLeader
4404 3530 17300 1915
31| [170] #92C9JQQLL #92C9JQQLL TUYỀN BMT
Elder
4383 3940 256 870
32| [215] #9VQ9R9QL #9VQ9R9QL Không quan tâm☆
Elder
4218 4188 1012 3031
33| [220] #8QJRCR9Q #8QJRCR9Q an den
Elder
4105 2244 3523 1786
34| [184] #8RCPCYL0 #8RCPCYL0 tieunhadau
Elder
4104 1536 180 4381
35| [224] #J9CYQ2RC #J9CYQ2RC *nhím*
coLeader
4086 3164 2365 3872
36| [197] #29JG9PLRY #29JG9PLRY MINH KHƯƠNG
Elder
3788 3378 534 868
37| [181] #80GLU2Q89 #80GLU2Q89 གོགོ༄TUẤN༄
coLeader
3742 3938 447 6927
38| [213] #29R900LL2 #29R900LL2 VỦ THẦN vô ảnh
coLeader
3378 3979 8343 1560
39| [231] #L00Q0C8G #L00Q0C8G punikun
leader
3239 3842 29975 1433
40| [153] #CUYLPCGC #CUYLPCGC Nguyên.Hýcafe
coLeader
3198 2757 219 306
41| [240] #9LV2QGQC #9LV2QGQC ༄ིLỲིུKU༄ི
coLeader
3169 4000 44042 1655
42| [150] #80LQGURR2 #80LQGURR2 གོགོ༄TUẤN༄
coLeader
2897 1479 2069 610
43| [237] #YGJJ8LPQ #YGJJ8LPQ Bố Tâm Đẹp zai
coLeader
2834 4055 535 2193
44| [212] #9YRVQCYR #9YRVQCYR Sơn_B]M[T
coLeader
2710 4332 6941 23033

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com