#LPRGL8Y BAC SAI GON

Clan Level

18

Description

WELL COME TO BẮC SÀI GÒN ...🥰🥰

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
51630
48/50
Vietnam
inviteOnly
1
4200
#LPRGL8Y
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [239] #2R9YYCYG #2R9YYCYG གོགོ༄TUẤN༄
coLeader
5771 4145 0 0
2| [212] #GLPRC9JV #GLPRC9JV lãngkhách
Elder
5559 4331 2705 5760
3| [217] #29R900LL2 #29R900LL2 VỦ THẦN vô ảnh
coLeader
5544 3710 12212 15205
4| [227] #V92YR8C9 #V92YR8C9 ^☆^ Cá☆Mồj ~☆~
Elder
5510 3488 16895 9687
5| [219] #2RLU9U8QC #2RLU9U8QC vũthần{ảo ảnh}
coLeader
5484 2940 1543 952
6| [208] #YV9PLLU8 #YV9PLLU8 pham tien dung
Elder
5478 3049 11799 12234
7| [222] #RGCJUL22 #RGCJUL22 ༄ིུGAME-OVERིུ
coLeader
5473 4257 10686 16911
8| [244] #9LV2QGQC #9LV2QGQC ༄ིLỲིུKU༄ི
coLeader
5460 4497 26417 14388
9| [211] #9VVJQVQJ #9VVJQVQJ ཀོཀོ༄LỲ༜KU
coLeader
5452 4080 13380 12480
10| [207] #29G9QJVYQ #29G9QJVYQ THU THAO
Elder
5402 3435 2132 5957
11| [184] #UCGPQRP8 #UCGPQRP8 Lệnh Hồ Xung
coLeader
5348 2846 8675 11464
12| [216] #8QPGGGG92 #8QPGGGG92 sợ gì
Elder
5284 4306 2914 1455
13| [204] #8YJJ98U #8YJJ98U GIA HƯNG
coLeader
5259 3294 5523 13060
14| [220] #9R9C0JQQ #9R9C0JQQ sợ gì ai..
Elder
5256 4069 2614 1680
15| [198] #8RGL09P8 #8RGL09P8 manny
coLeader
5183 4279 565 11283
16| [208] #C9P2GVJQ #C9P2GVJQ Đà Điểu
member
5124 4121 196 342
17| [206] #98L8P8PL #98L8P8PL BIG KHOAI
coLeader
5080 3782 12442 14510
18| [215] #L8YJUY8G #L8YJUY8G ◑▂◑Namđen◑▂◐
Elder
5068 4457 4439 6740
19| [240] #CLPLCC2P #CLPLCC2P an
coLeader
5040 3469 7105 11047
20| [214] #2GPGVYGRJ #2GPGVYGRJ 1giangson
member
5025 2524 1625 3469
21| [207] #QLQCGJ0J #QLQCGJ0J ™️AE - AN™️
Elder
5003 2275 3778 10708
22| [187] #8RCPCYL0 #8RCPCYL0 tieunhadau
member
4895 1666 695 10811
23| [218] #8YV0PLJ #8YV0PLJ LinhBienPhong
Elder
4891 3569 5891 11905
24| [225] #QR8UVGL9 #QR8UVGL9 Dinh Kin
Elder
4884 4182 4321 11055
25| [197] #VRQYGQ0U #VRQYGQ0U SupperCell
leader
4860 4411 10069 6666
26| [211] #YURLCJVQ #YURLCJVQ vu dragon
coLeader
4856 3112 3557 5481
27| [185] #Y82R9C9L #Y82R9C9L Be Ni
Elder
4830 1781 254 360
28| [218] #V09CLUUR #V09CLUUR གོགོ༄TUẤN༄
coLeader
4829 3457 0 0
29| [205] #QVL2V9Q9 #QVL2V9Q9 Nhoc Pk
Elder
4781 4113 2750 4246
30| [192] #2LGQV0LL #2LGQV0LL ♥️trần♥️chung
Elder
4771 3311 5208 3468
31| [202] #R00GPG00 #R00GPG00 BIG KHOAI
Elder
4758 4253 154 5026
32| [235] #88G8C9PC #88G8C9PC Sir⭐️DươngMM⭐️
Elder
4699 4245 5703 3808
33| [203] #8Y0PYRRQQ #8Y0PYRRQQ vudragon
coLeader
4690 2879 3847 3820
34| [225] #J9CYQ2RC #J9CYQ2RC *nhím*
coLeader
4626 3446 3249 3385
35| [186] #80GLU2Q89 #80GLU2Q89 གོགོ༄TUẤN༄
coLeader
4615 4002 139 2249
36| [216] #9VQ9R9QL #9VQ9R9QL Không quan tâm☆
Elder
4610 4244 2891 3696
37| [218] #89R2LQUL #89R2LQUL KUTYN❤️NHÍM
coLeader
4499 3633 2221 3619
38| [214] #9YRVQCYR #9YRVQCYR Sơn_B]M[T
coLeader
4481 4474 2692 17449
39| [235] #UUGYPJ8U #UUGYPJ8U HA THANH
coLeader
4361 2602 57091 1000
40| [206] #G0LVCCU0 #G0LVCCU0 གོ༄king star༄ཀ
member
3968 1918 317 288
41| [194] #9PC8R0V99 #9PC8R0V99 0611
Elder
3833 3277 607 1724
42| [210] #P2Q2LUQY #P2Q2LUQY phong1990
Elder
3814 3582 2085 2748
43| [200] #JGPYYY0P #JGPYYY0P Trường 78F1
Elder
3605 2302 674 2205
44| [222] #2GGQ9U088 #2GGQ9U088 ⭐️Boom⭐️⭐️Soc
Elder
3467 3870 6313 13173
45| [162] #9G8R98RG #9G8R98RG HƯNG HOÀN
Elder
3251 2321 12698 5380
46| [198] #J9V8JL8J #J9V8JL8J Manny
member
3136 2240 13171 214
47| [235] #L00Q0C8G #L00Q0C8G punikun
coLeader
3099 4254 42599 803
48| [238] #YGJJ8LPQ #YGJJ8LPQ Bố Tâm Đẹp zai
coLeader
2475 4314 822 648

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com