#LPRGL8Y BAC SAI GON

Clan Level

19

Description

BAC SAI GON chào đón AE đam mê bay cúp & máu war, hoà đồng, vui vẻ.!!!

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
53960
49/50
Vietnam
inviteOnly
1
4200
#LPRGL8Y
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [213] #9VVJQVQJ #9VVJQVQJ ཀོཀོ༄LỲ༜KU
coLeader
5779 4186 7773 16162
2| [240] #2R9YYCYG #2R9YYCYG གོགོ༄TUẤN༄
coLeader
5768 4466 0 2582
3| [248] #9LV2QGQC #9LV2QGQC ༄ིLỲིུKU༄ི
coLeader
5723 4644 27322 16251
4| [215] #YV9PLLU8 #YV9PLLU8 pham tien dung
coLeader
5712 3131 34259 13772
5| [222] #8QJRCR9Q #8QJRCR9Q an den
coLeader
5709 2607 1870 13059
6| [188] #80GLU2Q89 #80GLU2Q89 གོགོ༄TUẤN༄
coLeader
5649 3704 129 6123
7| [194] #UCGPQRP8 #UCGPQRP8 Lệnh Hồ Xung
coLeader
5644 3188 11109 13116
8| [224] #RGCJUL22 #RGCJUL22 ༄ིུGAME-OVERིུ
coLeader
5573 4087 7361 17532
9| [222] #2RLU9U8QC #2RLU9U8QC vũthần{ảo ảnh}
coLeader
5569 3304 17164 13700
10| [201] #VRQYGQ0U #VRQYGQ0U SupperCell
coLeader
5551 4178 42 1224
11| [204] #PY90PP9U #PY90PP9U །༄ ❤️T❤️ ༄
coLeader
5532 3676 631 10243
12| [224] #2GGQ9U088 #2GGQ9U088 ⭐️Boom⭐️⭐️Soc
coLeader
5438 4177 11869 13927
13| [211] #QLQCGJ0J #QLQCGJ0J ™️AE - AN™️
coLeader
5423 2268 37063 17276
14| [221] #8YV0PLJ #8YV0PLJ LinhBienPhong
Elder
5409 3523 20195 14487
15| [207] #8YJJ98U #8YJJ98U GIA HƯNG
coLeader
5406 3185 9520 13562
16| [241] #CLPLCC2P #CLPLCC2P an
member
5391 3476 15 216
17| [215] #9YRVQCYR #9YRVQCYR Sơn_B]M[T
coLeader
5387 4638 4064 17390
18| [214] #PR29PQRU #PR29PQRU ❤❤❤Đức Tutj❤
Elder
5365 3492 3904 3588
19| [200] #9QGG80GRJ #9QGG80GRJ βon•••™βmt™
Elder
5349 3817 5944 8544
20| [221] #29R900LL2 #29R900LL2 VỦ THẦN vô ảnh
Elder
5349 3825 16079 12550
21| [201] #JGPYYY0P #JGPYYY0P Trường 78F1
member
5346 2471 0 84
22| [191] #8RCPCYL0 #8RCPCYL0 tieunhadau
member
5296 1881 62 144
23| [189] #8GQY2G0QJ #8GQY2G0QJ Đào An Vinhᴾᴿᴼ
Elder
5286 3560 7161 7669
24| [217] #L8YJUY8G #L8YJUY8G ◑▂◑Namđen◑▂◐
Elder
5251 4626 3986 8300
25| [193] #YQ8RUCGP #YQ8RUCGP thành nguyễn
member
5213 50 3810 5821
26| [221] #LPQR88G8 #LPQR88G8 TOM&JERRY
Elder
5192 3219 5277 6017
27| [217] #90LCCJ9R #90LCCJ9R MASTER C.O.C
Elder
5140 2445 5280 12233
28| [210] #98L8P8PL #98L8P8PL BIG KHOAI
coLeader
5129 3651 9312 14913
29| [218] #G2P0C99C #G2P0C99C NgocSon
member
5078 4206 6567 4642
30| [223] #2RJQJQJC0 #2RJQJQJC0 Trương phi
member
5062 4750 5143 3732
31| [209] #QVL2V9Q9 #QVL2V9Q9 Nhoc Pk
coLeader
5039 4233 7188 11558
32| [212] #YURLCJVQ #YURLCJVQ vu dragon
Elder
4966 3020 2008 3072
33| [199] #V9VUV90J #V9VUV90J ➡️TonyNguyen⬅️
member
4916 3072 0 42
34| [207] #988G0UCG #988G0UCG ⚡█▬█σàηɠ♨PH
member
4906 2604 584 830
35| [226] #QR8UVGL9 #QR8UVGL9 Dinh Kin
Elder
4889 4370 3849 6899
36| [162] #8YLUCL8YP #8YLUCL8YP ᴾᴿᴼシ☆Šuβ❍
member
4864 2402 3401 9674
37| [237] #88G8C9PC #88G8C9PC Sir⭐️DươngMM⭐️
Elder
4843 3911 6359 4982
38| [204] #8Y0PYRRQQ #8Y0PYRRQQ vudragon
coLeader
4840 2946 1559 2156
39| [182] #20YRQQPU0 #20YRQQPU0 The Killer
Elder
4741 2269 4466 7969
40| [214] #209J0C0CR #209J0C0CR ༆ོNTC༆ོHOÀNG༒V
member
4718 3498 0 72
41| [212] #P2Q2LUQY #P2Q2LUQY phong1990
Elder
4647 3737 6829 6898
42| [207] #28UGC0YRP #28UGC0YRP Hai Băng 2011
member
4380 2382 209 42
43| [177] #CV8GJ28U #CV8GJ28U Thần Gió
member
4259 1702 324 1080
44| [190] #2VJV90UQU #2VJV90UQU King
member
4207 3116 920 1256
45| [217] #9VQ9R9QL #9VQ9R9QL Không quan tâm☆
Elder
4078 3981 4937 1470
46| [240] #UUGYPJ8U #UUGYPJ8U HA THANH
coLeader
4067 2662 32069 1387
47| [238] #L00Q0C8G #L00Q0C8G punikun
leader
3223 4105 33327 500
48| [164] #9G8R98RG #9G8R98RG HƯNG HOÀN
member
3012 2309 6938 505
49| [175] #Q8R0CPYR #Q8R0CPYR ♥️KuTyn♥️
Elder
2072 3283 35596 1729

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com