#LRCYGYPY 滚滚长江东逝水

Clan Level

22

Description

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
46010
48/50
International
inviteOnly
1
0
#LRCYGYPY

Clan Labels

Donations

Donations

Friendly

Friendly

Relaxed

Relaxed

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [218] #9QRURQYQQ #9QRURQYQQ 冲天之箭✨阿威
member
5955 4160 675 3033
2| [218] #Y2R8VYG9Q #Y2R8VYG9Q 戦天下✨️神
coLeader
5595 4523 12 4637
3| [216] #99LYVPRPV #99LYVPRPV 猛龍過江…斌少…
member
5351 3999 546 1296
4| [228] #LQR0C202 #LQR0C202 FT℡饭团~萌姐
member
5229 3591 30 155
5| [250] #2QQVUPCGR #2QQVUPCGR 加油伊春❤️
Elder
5204 3842 139 2011
6| [216] #CYRLRUQ9 #CYRLRUQ9 仙殇莫离
member
5097 2950 0 1218
7| [225] #8LPQG0VCL #8LPQG0VCL 冲天之箭✨七月巧
coLeader
5083 3906 115 1170
8| [220] #GCJPRLR2 #GCJPRLR2 ĴĦᛖ・楠叶פֿ
member
5075 4542 0 96
9| [210] #2JRLPL0PV #2JRLPL0PV ✨林深时见奇✨
member
5075 2572 121 815
10| [227] #8VJUU2G2P #8VJUU2G2P 枫叶 OvO
member
5047 4197 0 0
11| [227] #P90Y0RL9 #P90Y0RL9 尘封✨梦梦
Elder
5026 4982 98 1017
12| [240] #8PGV28U2L #8PGV28U2L 冲天之箭✨July Qiao
Elder
5025 5002 32 312
13| [242] #QGYVCRCP #QGYVCRCP Endless Thought
member
4857 4971 0 546
14| [228] #RPJG0YR8 #RPJG0YR8 小仙女的喵
Elder
4819 4911 66 1138
15| [221] #9Q2CVVUCR #9Q2CVVUCR 遇见你、✨jia3
member
4776 3317 466 1086
16| [289] #JVJJ0GG9 #JVJJ0GG9 木头
member
4574 4565 30 543
17| [224] #8RYCYY28J #8RYCYY28J H.T❤️韵锦酱✨
member
4386 3743 0 152
18| [208] #89VU2LUGV #89VU2LUGV 裁决ヾ噬魂
member
4349 4762 0 423
19| [234] #YRJV0GCP #YRJV0GCP ✨A.R.⚡️Loli⚡️
Elder
4082 4497 170 2188
20| [237] #CQ0GG890 #CQ0GG890 詩の夢✨电竞韵锦
member
4071 2642 0 0
21| [195] #88YLCQV2J #88YLCQV2J H.T❤️极乐✨万幸
member
4047 2291 0 0
22| [233] #2J2VVJJ0P #2J2VVJJ0P inspirakronicz
coLeader
3956 4451 0 155
23| [231] #8PGVQPRGG #8PGVQPRGG Tiger-✨可她总在梦
coLeader
3893 2966 0 642
24| [227] #22G0QQ2CY #22G0QQ2CY 断魂
member
3770 4796 0 153
25| [237] #8CQPL9L9C #8CQPL9L9C 戦天下✨雪花不飘
Elder
3750 3037 602 3642
26| [242] #V08QJ8C2 #V08QJ8C2 请叫我朝夕鱼跃
member
3738 2813 0 0
27| [200] #2UGL9RVGC #2UGL9RVGC S.M.S.香酥鸭
member
3736 4342 0 78
28| [219] #8VP9VJ29R #8VP9VJ29R 跳跳羊
member
3618 2869 0 154
29| [238] #P2989LY9 #P2989LY9 亚瑟
member
3604 3480 0 0
30| [275] #2RUQ2P2V0 #2RUQ2P2V0 礼尚往来
member
3544 3373 151 1097
31| [215] #PLRYGPLVL #PLRYGPLVL 遇见你丶✨軒宝
member
3502 4032 0 78
32| [234] #CRURPGPJ #CRURPGPJ ĴĦᛖ・树きOAO??
Elder
3366 3134 130 246
33| [226] #2QJ22JQVV #2QJ22JQVV Tim༒Forever
member
3245 3399 386 1067
34| [249] #LQ29JLGR #LQ29JLGR ya✨做奶号的快乐
member
3140 3763 14450 0
35| [227] #CVGLJL2U #CVGLJL2U 大姨妈红遍全球
member
3126 3894 0 0
36| [225] #89P82V80Q #89P82V80Q lucifer
member
3068 4384 104 155
37| [234] #PRUQVPUC #PRUQVPUC ✨七月巧✨的小迷
member
2894 3651 1335 141
38| [258] #C8GP89PG #C8GP89PG Tiger-✨Bythle楠✨
member
2752 3881 65 932
39| [211] #2UL0J0LJ8 #2UL0J0LJ8 小明带你飞
member
2716 2538 0 233
40| [203] #Y9QJ2JUUU #Y9QJ2JUUU ☘️゜小鹿小鹿跟
member
2713 4178 30 359
41| [229] #8JJ2QYGUJ #8JJ2QYGUJ ✨✨Bythle楠✨✨
member
2684 3421 30 857
42| [223] #2VQ0Q2PVL #2VQ0Q2PVL 詩の夢✨Bythle楠
member
2674 3893 60 1088
43| [230] #9YRVCLYYJ #9YRVCLYYJ ✨怡红院⭐Bythle❤
member
2674 3276 15 1242
44| [204] #9GJY2VJ8Q #9GJY2VJ8Q Bythle✨楠
coLeader
2657 3337 121 1245
45| [215] #2R22G89V #2R22G89V ✨A.R.⚡Bythle⚡✨
coLeader
2647 2068 60 1317
46| [203] #P2CRVRCJ #P2CRVRCJ H.T❤️Bythle楠✨
member
2636 3224 0 77
47| [62] #Q20QQ9P29 #Q20QQ9P29 ✨✨Bythle楠✨✨
leader
2562 1680 0 1633
48| [219] #8GJJLJ0R8 #8GJJLJ0R8 明星体验馆
member
1876 3287 2744 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here