#P00VGC28 Born For War!!

Clan Level

17

Description

🎀SS 4.GIẢI 1.1500K :GIẢI 2.1TR:GIẢI 3.500K:GIẢI 4.5.6.200K:2 GIẢI CAVE 500K.TỐP 6K 3.AE BAY GIẢI KO DC QUA CLAN KHÁC AI PHẠM QUY HỦY BAY AC ĐÓ.ĐÁNH WAR 2 LƯƠT 6S 50K🎀HONEY THÂN MỜI AE VÀO BAY VV💖VÌ💖YÊU💖MÀ💖ĐẾN💖

Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
52882
49/50
Vietnam
closed
4200
#P00VGC28
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [226] #GVG82V0J #GVG82V0J quynh tran
Elder
5670 4084 60 4788
2| [229] #GL2GR22 #GL2GR22 tin80
Elder
5491 4001 1913 3022
3| [216] #YUJJVQRR #YUJJVQRR Hiếu Hạ LongBay
Elder
5467 4028 372 2050
4| [175] #2V2L9G2U2 #2V2L9G2U2 ❤️❤️❤️
Elder
5466 2441 211 1978
5| [201] #U89U29YJ #U89U29YJ vietnam pro
Elder
5440 3880 184 1616
6| [219] #28RCJQVVC #28RCJQVVC mrphương
Elder
5427 2770 731 2804
7| [208] #2Y8LPGUCP #2Y8LPGUCP Ngày Em Đi
Elder
5392 2923 30 2016
8| [242] #QPP2VPCP #QPP2VPCP QUANG PHAM
coLeader
5384 3797 1824 1491
9| [207] #2228RVPVR #2228RVPVR Phan Kiểm
Elder
5383 4058 0 1434
10| [217] #20GRV8QJY #20GRV8QJY ...Bờm...
coLeader
5368 4003 747 2470
11| [219] #2JQL2V0CU #2JQL2V0CU MINH DUC
Elder
5356 3370 167 1704
12| [218] #YQVQQG0 #YQVQQG0 ༄ི✨Anh Quân✨༄
Elder
5343 3183 196 1378
13| [208] #G9UR8JPU #G9UR8JPU Hải Long 8️⃣8️⃣
Elder
5311 3099 498 999
14| [228] #PVC9VCLR #PVC9VCLR Ngọc Thảo Queen
leader
5307 3434 1130 1852
15| [229] #2J8PG9PLQ #2J8PG9PLQ zZLiemZz
Elder
5300 3801 907 1252
16| [226] #8GL809RG #8GL809RG Honey
coLeader
5298 3770 2728 1638
17| [215] #82GG008Y8 #82GG008Y8 a mạnh
Elder
5278 4063 683 1602
18| [167] #2GLJ2QQR2 #2GLJ2QQR2 Ngọc Vy Queen
coLeader
5257 2459 388 2132
19| [209] #ULQGL0UQ #ULQGL0UQ GiaLinh
coLeader
5250 4000 0 1240
20| [197] #2L0PYVLJC #2L0PYVLJC Rich-Trân
coLeader
5243 3021 301 2193
21| [211] #80PGRYQRC #80PGRYQRC ✴✴✴Duy Lượng✴
coLeader
5201 3190 430 1401
22| [254] #2GVJJ9U90 #2GVJJ9U90 tunito
Elder
5195 4000 101 1118
23| [215] #2PJYUULP8 #2PJYUULP8 Dưỡng ka
Elder
5175 3419 296 872
24| [231] #RRU9QL0P #RRU9QL0P CV7
Elder
5170 4091 643 1232
25| [191] #G8R09VCQ #G8R09VCQ ™Chí Phèo™
Elder
5168 3772 428 1710
26| [222] #29G2JGU9Y #29G2JGU9Y vip
Elder
5145 3942 90 1520
27| [192] #8JRCP9JPL #8JRCP9JPL Phương Mỹ Ký⭐™
Elder
5124 3515 44 755
28| [204] #8LCPP28JQ #8LCPP28JQ Xuân~ ❌ít
Elder
5115 4000 317 854
29| [214] #88PPYP90Y #88PPYP90Y MR.Lieu Vinh
coLeader
5108 3946 364 1190
30| [238] #LC0LY0YC #LC0LY0YC VUA SƯ TỬ
Elder
5107 4000 102 0
31| [221] #20V900P8C #20V900P8C **Vũ Ngọc Hà**
Elder
5104 4144 176 578
32| [211] #290JGGPJ8 #290JGGPJ8 Baby Dragon
coLeader
5092 3106 57 616
33| [206] #GLY8U0RU #GLY8U0RU NHẬT NAM
Elder
5092 3578 0 688
34| [219] #2982VULP2 #2982VULP2 nguyễn tuyên
Elder
5085 4196 584 728
35| [196] #8LGGPYVG0 #8LGGPYVG0 khanh.hue
Elder
5085 3581 141 391
36| [205] #98RV2UJG #98RV2UJG NU HOANG PARIS
coLeader
5064 2782 649 834
37| [199] #29LUPUQYL #29LUPUQYL Cognac X.O
Elder
5053 2341 156 478
38| [182] #QVLUCGQ0 #QVLUCGQ0 Ngọc Thảo Paris
coLeader
5040 3062 0 184
39| [225] #2YVJ9CC2C #2YVJ9CC2C PHƯỚC TÂM 14/03
coLeader
5037 3135 16408 489
40| [214] #QLRVL0Y8 #QLRVL0Y8 nghia
Elder
5031 3970 236 286
41| [214] #YGCYJC28 #YGCYJC28 Alex
Elder
5008 3541 32 466
42| [213] #29CRC89C9 #29CRC89C9 Nguyễn Đông
Elder
4996 4000 193 482
43| [225] #G9VRUCRG #G9VRUCRG sipachao
coLeader
4976 2495 134 410
44| [204] #2CCL08YPC #2CCL08YPC phong deptrai
coLeader
4969 3007 76 332
45| [237] #G8RRJUR #G8RRJUR Iron Man
Elder
4916 3941 576 216
46| [227] #22PVJRG29 #22PVJRG29 myphuong
coLeader
4754 2704 674 961
47| [203] #P0U8JVQG #P0U8JVQG Landon
Elder
4722 3215 8000 333
48| [213] #Y0JRYQPG #Y0JRYQPG subau5300
member
2688 1738 7998 0
49| [200] #90Q9LJPPG #90Q9LJPPG Queen
coLeader
2049 2888 9919 592

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com