#P00VGC28 Born For War!!

Clan Level

19

Description

💖VÌ💖YÊU💖MÀ💖ĐẾN💖

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
50578
49/50
Vietnam
inviteOnly
0
4200
#P00VGC28
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [213] #VPRLJJCQ #VPRLJJCQ Minh Trong
coLeader
5451 3068 5272 13922
2| [219] #YGCYJC28 #YGCYJC28 Alex
Elder
5373 3614 1604 5122
3| [208] #2U080280G #2U080280G Back From Hell
Elder
5265 4253 2182 4969
4| [232] #22PVJRG29 #22PVJRG29 myphuong
coLeader
5253 3016 944 976
5| [213] #98RV2UJG #98RV2UJG Minh Tuấn King
coLeader
5234 2896 3345 7517
6| [229] #2U0R2U2U #2U0R2U2U Phương Thuý
member
5195 4005 249 0
7| [219] #QLRVL0Y8 #QLRVL0Y8 nghia
Elder
5188 4366 1380 4708
8| [215] #8Q2YQVG9V #8Q2YQVG9V anh tran 632
Elder
5163 4165 5406 6489
9| [216] #9LY89VJG #9LY89VJG Nam Khánh
member
5151 4092 0 0
10| [215] #R09QVG #R09QVG LUÂN TIỀN GIANG
Elder
5127 3127 923 1935
11| [217] #2GG9CYCUU #2GG9CYCUU quan
coLeader
5096 3561 4828 9444
12| [223] #JCPGR8PC #JCPGR8PC Lý Hoàng
coLeader
5092 3821 1999 484
13| [227] #28LPVVLG #28LPVVLG Son dep trai
Elder
5074 3536 1420 3604
14| [235] #PVC9VCLR #PVC9VCLR TUẤN❤BÍCH❤❤
coLeader
5070 3521 1729 1672
15| [208] #YJLVVUJ0 #YJLVVUJ0 ꧁༺ᒪúᗩ༒᙭ᒍ
Elder
5068 4398 1375 1878
16| [198] #2UGRQ8RV #2UGRQ8RV TRUNG TK
Elder
5068 3050 3001 4524
17| [222] #VG0RQQJ2 #VG0RQQJ2 Bích For War!!
leader
5057 3316 3821 5944
18| [228] #YRG2VLQL #YRG2VLQL MINH QUÂN HP
Elder
5056 4690 11660 6487
19| [242] #C9PGPL #C9PGPL Nguyen Kim Lien
Elder
5055 3383 374 144
20| [213] #PJ0VCCG2 #PJ0VCCG2 SEVERUS SNAPE
coLeader
5049 3485 12469 10367
21| [217] #892UCL9Q #892UCL9Q ===> BA XỊ <===
Elder
5046 4259 5466 8518
22| [188] #QVLUCGQ0 #QVLUCGQ0 Ngọc Bích Paris
coLeader
5000 2879 2365 3252
23| [208] #2CCL08YPC #2CCL08YPC phong deptrai
coLeader
4962 3444 7127 14197
24| [197] #92GQVUC8 #92GQVUC8 Bích❤Tuấn❤❤
member
4961 2812 64 168
25| [224] #J02R92U9 #J02R92U9 ❤️❤️ Linh ❤️
coLeader
4920 3165 936 4425
26| [214] #290JGGPJ8 #290JGGPJ8 Baby Dragon
coLeader
4892 3324 5365 14402
27| [222] #20GRV8QJY #20GRV8QJY ...Bờm...
coLeader
4888 4261 979 1048
28| [201] #92RPGYVQ #92RPGYVQ ⚡Level pro⚡
Elder
4887 3103 1593 3146
29| [217] #29CRC89C9 #29CRC89C9 Nguyễn Đông
Elder
4865 4254 3505 7766
30| [214] #URRCRQLV #URRCRQLV lt
coLeader
4856 3688 7764 5748
31| [206] #8JUQUPC2C #8JUQUPC2C Dưỡng
Elder
4856 3317 317 576
32| [219] #2JV8VLCVC #2JV8VLCVC Long ca
coLeader
4826 3906 828 2258
33| [211] #ULQGL0UQ #ULQGL0UQ GiaLinh
coLeader
4821 3861 2089 6131
34| [214] #2JY0P8VL0 #2JY0P8VL0 ❄️❄️Ęłvïs❄
Elder
4821 3309 202 660
35| [193] #L2PVVYLL #L2PVVYLL Ngọc Bích Queen
coLeader
4748 3133 2147 1399
36| [218] #2PJYUULP8 #2PJYUULP8 Dưỡng ka
Elder
4695 3206 2605 5187
37| [239] #G8RRJUR #G8RRJUR Iron Man
Elder
4632 4116 2198 2262
38| [197] #URVJV80C #URVJV80C ✨NGOC⛈️VY✨
coLeader
4621 2115 8339 3962
39| [212] #8LCPP28JQ #8LCPP28JQ Xuân~ ❌ít
Elder
4603 4147 4351 5168
40| [226] #2L9VP2CJV #2L9VP2CJV ☆Fσгεvёг°°°☆
Elder
4520 4657 7545 506
41| [227] #92GVLG09 #92GVLG09 83.quang
Elder
4499 4012 11805 1038
42| [166] #92LU2PR0L #92LU2PR0L P.Thảo Queen
Elder
4491 2204 6000 4346
43| [183] #80PVYYQ #80PVYYQ QV HeRo
Elder
4488 4116 124 558
44| [210] #2Y8LPGUCP #2Y8LPGUCP Hai Thế Giới ⏳
Elder
4411 2957 0 42
45| [220] #R28QCCU #R28QCCU heo con
Elder
4385 4886 477 256
46| [206] #2CPG90QP0 #2CPG90QP0 kensky
Elder
4266 3133 974 1200
47| [223] #JRUPGJCQ #JRUPGJCQ Ma Tran
Elder
4222 3283 1183 1008
48| [221] #90Q9LJPPG #90Q9LJPPG Ngọc Vy Queen
member
3680 3015 0 0
49| [145] #8UC9L0VYR #8UC9L0VYR Kim Ngân
member
2168 2147 43 760

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com