#P02RJ0QQ CN.one

Clan Level

18

Description

我们团结一心,打造友爱互助的华人部落!主营招募冲杯成年玩家,旗下10余战斗/互刷分部统一管理.审核微信steamedbaozi🦁主营本赛季奖励:奖杯5600开始杯越高奖品越丰富,捐兵20000起奖励!只收常驻纯粹的玩家!禁挂机,代打!冲鸭喜恩旺!

Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
60843
50/50
China
inviteOnly
4200
#P02RJ0QQ
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [217] #J9UYQ0QR #J9UYQ0QR CN.one请叫我包萌萌
coLeader
6352 3886 30 328
2| [215] #R98UGYUJ #R98UGYUJ CN.one请叫我包子开
coLeader
6343 3615 30 1879
3| [231] #G89QUY9P #G89QUY9P mini
member
6322 4176 0 40
4| [248] #J2J0RVJG #J2J0RVJG CN.one请叫我包子
leader
6283 3585 1268 19041
5| [203] #QGQLC2CL #QGQLC2CL CN.one请叫我瓶盖
Elder
6242 4398 23265 13047
6| [239] #J2CGU2QL #J2CGU2QL CN.one请叫我馒头
coLeader
6210 2586 17743 14599
7| [228] #28L9URPUL #28L9URPUL Xia夏夏
Elder
6207 3907 244 296
8| [204] #9GCQ9PPV #9GCQ9PPV CN.one请叫我可爱多
Elder
6181 2648 635 16873
9| [188] #2YJG9URGG #2YJG9URGG CN.one请叫我乔治
Elder
6179 2343 4698 16574
10| [218] #CRP8YR9C #CRP8YR9C CN.one请叫我油条
coLeader
6166 2846 4419 12158
11| [219] #2QCQRG92G #2QCQRG92G 唵嘛呢叭弥吽
Elder
6161 4002 8263 14368
12| [202] #JUUJG2Q2 #JUUJG2Q2 CN.one请叫我厨子
Elder
6158 3998 24773 18233
13| [206] #80L9LPPU8 #80L9LPPU8 p l l
Elder
6144 4545 2888 13786
14| [234] #R2UL8LG #R2UL8LG CN.one请叫我荣哥
Elder
6141 4035 5293 14786
15| [186] #2VQR002YP #2VQR002YP S.Y.Wong
Elder
6137 2981 1791 13734
16| [212] #20UGY80GR #20UGY80GR 蜡笔小兴™
Elder
6137 3727 7025 15684
17| [219] #RQ8PPY9U #RQ8PPY9U CN.one请叫我么么哒
Elder
6126 4460 6148 18448
18| [226] #29UVLP8JR #29UVLP8JR sph
Elder
6117 4531 3950 13548
19| [204] #UQR0YGUC #UQR0YGUC CN.one请叫我无敌盾
Elder
6101 2041 14504 13974
20| [226] #Q2PJUPJ8 #Q2PJUPJ8 CN.one'虚无
Elder
6093 2882 7665 14138
21| [192] #PVQURQ20 #PVQURQ20 CN.one请叫我翔太
Elder
6042 2564 1798 15781
22| [216] #Q2J9QPYP #Q2J9QPYP CN.one请叫我❤帅龙
coLeader
6006 3334 2779 13340
23| [213] #2Y9VLRU9 #2Y9VLRU9 kelvin
Elder
5985 4309 2845 12488
24| [221] #YQ8QPGVL #YQ8QPGVL QAA
Elder
5982 3705 2096 14123
25| [198] #2V208LUVG #2V208LUVG IvanZhang
member
5973 4030 941 1248
26| [267] #20PRRCQYG #20PRRCQYG 小相公么么哒
Elder
5951 4012 125383 12506
27| [235] #PUVYGUQ2 #PUVYGUQ2 eric
Elder
5934 4027 10382 13474
28| [236] #9R8UQ9R0 #9R8UQ9R0 CN.one'Leechael
coLeader
5906 2188 8648 10349
29| [233] #JR2229U #JR2229U CN.one外王村大蒸笼
coLeader
5897 4000 18029 16519
30| [220] #Q89VQUC #Q89VQUC 睡到十二点
Elder
5856 3942 9577 11842
31| [209] #28UCJJ8P0 #28UCJJ8P0 C.N.普罗米修斯帝国
member
5791 4149 6511 11134
32| [263] #YJYQVUUJ #YJYQVUUJ CN.one 請叫我『女神
coLeader
5758 3881 6970 12544
33| [235] #L022QLC #L022QLC CN.one请叫我团圆
coLeader
5741 4522 24990 12426
34| [208] #2PGCUVY #2PGCUVY ༺༼Zé༒Nokia༒Xī
member
5735 3530 1923 17667
35| [220] #QPR0JGLL #QPR0JGLL CN.one请叫我九天
Elder
5732 4021 4857 10890
36| [211] #2R022G8 #2R022G8 CN.one’ Alvin
member
5705 2361 5278 9887
37| [221] #GJ99PQJ0 #GJ99PQJ0 进击的Mk
member
5696 4335 3740 8462
38| [183] #G0P8CULC #G0P8CULC CN.one请叫我包子的
coLeader
5689 1890 9953 10461
39| [234] #JJUQ8YLP #JJUQ8YLP suru001
Elder
5667 3010 21291 12784
40| [217] #89Q90GL #89Q90GL 꽃잎 흔들어라
coLeader
5663 1306 6284 9068
41| [202] #UR9YPP0L #UR9YPP0L 傲天
member
5655 4269 2319 9044
42| [186] #YJP22PUV #YJP22PUV CN.one小葉
member
5654 3128 3330 9386
43| [219] #2YLYJQLG #2YLYJQLG CN.one请叫我指环王
coLeader
5637 3690 10562 11562
44| [140] #YCJVJYGQP #YCJVJYGQP 叉叉、
member
5623 2174 4145 12836
45| [234] #JV8GRQ9 #JV8GRQ9 CN.one请叫我老爹
Elder
5601 4424 19343 9189
46| [212] #YVJUPCGU #YVJUPCGU CN.one请叫我魏哥哥
Elder
5543 4113 3262 7811
47| [209] #Y9PLGYQJ #Y9PLGYQJ CN.one请叫我☆lxj☆
Elder
5515 4107 4687 8470
48| [198] #2UVRCV2YP #2UVRCV2YP CN.one喜恩旺部落骑
member
3265 4000 2723 35
49| [175] #Q20VP0VL #Q20VP0VL 天字第一后勤
member
3078 943 549 0
50| [242] #JQUQUL82 #JQUQUL82 CN.one像一颗麦子麦
coLeader
2076 4451 50725 8681
www.000webhost.com