Hello Fellow Clashers, we have added a small summary for troops in Players page, Just click one of the troops there for a quick summary of that troop.
#P0UQPG90 quảng ngãi 123

Clan Level

19

Description

Vì Vui Mà Đến...😘😘😘

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
52402
41/50
Vietnam
inviteOnly
4
5300
#P0UQPG90
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Talkative

Talkative

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [234] #VR0UYU00 #VR0UYU00 ⚓KAPTEN LEGEND⚓
member
5587 4074 0 0
2| [224] #922Y8R2JR #922Y8R2JR Vịt Con Tập Gái
Elder
5506 4369 225 614
3| [228] #P88RUGG #P88RUGG Khánh Ngựa
coLeader
5497 2057 1587 3140
4| [249] #VGYGC9GU #VGYGC9GU BinBoGood
leader
5467 5180 22596 4302
5| [225] #28LYQ9PGV #28LYQ9PGV Sanhkaka1
coLeader
5443 3601 1102 1280
6| [240] #8JLPR20VY #8JLPR20VY cvucuong
coLeader
5430 5208 3283 4916
7| [203] #2UU8PCLJ8 #2UU8PCLJ8 VK♥️ Ngọc Ngọc
member
5430 3327 431 432
8| [233] #2YCLLCC9 #2YCLLCC9 TINA♡1
member
5422 4752 690 526
9| [217] #9UP29URCY #9UP29URCY MR phong
coLeader
5416 4591 7455 4544
10| [233] #Y29CCJQY #Y29CCJQY AE❤️V.W / ĐỊNH
coLeader
5411 2528 1965 1432
11| [227] #PRP80GQVP #PRP80GQVP Quang ánh
Elder
5410 5085 3578 4606
12| [217] #JRJL88UU #JRJL88UU hoang pro
Elder
5403 2871 318 1120
13| [252] #2LCYPVYR #2LCYPVYR vinh
coLeader
5396 4776 1317 4006
14| [224] #22RQRRJU8 #22RQRRJU8 nhimc1369
member
5386 4965 908 586
15| [219] #2JG0URU9 #2JG0URU9 Bùi Văn Thực
Elder
5382 4714 0 216
16| [232] #8CCJGQVJL #8CCJGQVJL ANH⭐THIỆN⭐DC18+
member
5372 5069 168 462
17| [221] #8Y2P8RGPL #8Y2P8RGPL . .
Elder
5363 4494 2 3672
18| [228] #82QCVJ0PG #82QCVJ0PG DaiKa
Elder
5346 5026 1853 3465
19| [242] #9QVGJ9RVV #9QVGJ9RVV BinBoBig
member
5346 4479 0 154
20| [220] #8JGJR90VV #8JGJR90VV NTV. Tuấn Gà1
Elder
5336 3333 959 2427
21| [236] #PL8VYQ0Y #PL8VYQ0Y Cafe8x
member
5332 3217 0 94
22| [237] #Y9YLL8P #Y9YLL8P ✈️0933411677✈️
coLeader
5328 4317 1402 3147
23| [227] #JR2R9YGY #JR2R9YGY Triều nguyễn556
member
5321 3130 0 0
24| [228] #U0L2Q0VL #U0L2Q0VL phong Ba
member
5312 4202 0 0
25| [216] #9ULVLVJ2P #9ULVLVJ2P A3-VN❤RACINGBOY
Elder
5310 5087 128 406
26| [219] #2JGVL8JG0 #2JGVL8JG0 mạnh cường
Elder
5309 5059 2360 3234
27| [227] #8LPPVCQQJ #8LPPVCQQJ LƯU THIÊN HƯƠNG
coLeader
5301 3106 6078 4820
28| [239] #VGYCPJ0R #VGYCPJ0R Durex Kingtex
Elder
5297 1688 2930 4258
29| [233] #9RGYYL20L #9RGYYL20L quangngai1101
Elder
5295 4518 231 432
30| [224] #8PJGL829Q #8PJGL829Q Ehtesham
member
5287 4698 306 432
31| [225] #89UV8C2C8 #89UV8C2C8 ※※※BỐ※※※
coLeader
5277 4540 2500 2361
32| [209] #PQGL80VQJ #PQGL80VQJ BHHL❤️Hi.❤️
member
5267 4906 0 218
33| [228] #20LLRQUUC #20LLRQUUC HOÀNG PỜ RÀO
coLeader
5262 2952 3624 4546
34| [226] #8ULVP9200 #8ULVP9200 Moon
member
5259 4082 0 0
35| [242] #8JY9GCQJQ #8JY9GCQJQ hoà
Elder
5256 4094 173 77
36| [208] #2UR09QLPV #2UR09QLPV Lạc Trôi❤️ Tình
Elder
5247 3663 412 2641
37| [218] #UC9G99VL #UC9G99VL Vẫn Cứ Là OK
member
5187 2786 259 154
38| [217] #9QJJRVQ02 #9QJJRVQ02 Ngọc Hòa Sa
Elder
5170 2722 845 586
39| [238] #22PULJ98J #22PULJ98J @@ CHUBIN @@
member
5126 4333 0 47
40| [211] #QVQJ2Y0U #QVQJ2Y0U loc van
member
5089 2667 0 233
41| [199] #UVVVPUCV #UVVVPUCV ⭐Crazy⭐Ken⭐
member
3149 2372 372 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here