#PCPYVJUV COC Cafe

Clan Level

15

Description

Một lần gãy kiếm là 1 lần kinh nghiệm. .. thất bại WAR này là bài học WAR sau. Dù định cư hay là du lịch. . chỉ cần lịch sự..vui vẻ € tốn trọng nhau... CLAN COC CAFE luôn chào đón!Sdt zalo ae ai có kết bạn nhé 0987686368

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
44341
41/50
International
inviteOnly
4
2600
#PCPYVJUV
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [224] #PV0U8UGYC #PV0U8UGYC $Quoc thien ha
coLeader
5330 5000 8706 4299
2| [220] #P9RRVG088 #P9RRVG088 Shockler
coLeader
5278 4557 4250 6698
3| [225] #200CPVV2G #200CPVV2G KS❤hoang anh
member
5172 2788 994 1524
4| [234] #2GC88GL9U #2GC88GL9U trongduk
Elder
5153 4446 4880 6312
5| [239] #2Y2UCVJ8V #2Y2UCVJ8V @ SÁT-THẦN & (:
coLeader
5145 4171 3555 4775
6| [196] #UGJYGLCY #UGJYGLCY ks❤ngọc diệp
coLeader
5135 2511 567 2434
7| [209] #2RJGJQYU9 #2RJGJQYU9 HaiHoa8683
Elder
5103 3791 12003 5712
8| [225] #UV902UY9 #UV902UY9 KS❤minh quân
member
5070 4204 947 1410
9| [237] #RG9LGJLC #RG9LGJLC ❤❤trình❤gà❤❤
coLeader
4957 3699 495 273
10| [199] #PQGGCGVYY #PQGGCGVYY Tom (°•°) Jerry
Elder
4943 4639 3804 2734
11| [217] #9GUP0LQU #9GUP0LQU Thanhsút
Elder
4935 3836 3799 5058
12| [208] #288RY288R #288RY288R :: KHÁNH KA ::
coLeader
4930 2939 1665 2058
13| [225] #9RR8VRL0 #9RR8VRL0 Quoc Tiep
Elder
4880 4180 5043 4933
14| [212] #2CLLUUVUC #2CLLUUVUC ...Khánh Ka...
member
4864 4033 1515 1534
15| [226] #UL90G2QG #UL90G2QG van hanh
coLeader
4667 2952 849 1125
16| [202] #9CYL8V8 #9CYL8V8 long lượng ONCE
coLeader
4478 3311 1440 2907
17| [199] #2C0CUGRJJ #2C0CUGRJJ Tom and Jerry
Elder
4359 3687 3984 2451
18| [204] #80RJRCUJQ #80RJRCUJQ anh tư 8386
Elder
4284 4153 86 2374
19| [200] #QRP00L8V #QRP00L8V Trung Khánh
coLeader
4261 2243 179 3445
20| [198] #9CJ8VL2QP #9CJ8VL2QP UCHIHA D VŨ
coLeader
4208 4894 759 4597
21| [217] #GL9JUJ29 #GL9JUJ29 ™®™ Tứ Gia ™©
coLeader
4192 4091 878 3968
22| [193] #P229LYJLP #P229LYJLP kẻ hủy diệt
Elder
4160 3422 888 1492
23| [182] #2YRJ9VLUY #2YRJ9VLUY ❤❤quang❤trình ❤
coLeader
4069 2014 50 1793
24| [226] #9QGUQQVQ #9QGUQQVQ HaiHoa8386
leader
3750 4330 1650 4261
25| [121] #L2RQLY2RQ #L2RQLY2RQ
Elder
3636 2858 30 231
26| [170] #YQYCJPGYQ #YQYCJPGYQ Clark-off-clans
Elder
3516 3159 5 1393
27| [209] #GPYC9JPY #GPYC9JPY loclocphat
Elder
3507 3812 63 886
28| [198] #2LRLCLQPJ #2LRLCLQPJ Baby Dragon
member
3501 2964 82 77
29| [190] #29QGRJ8V #29QGRJ8V anhchi
Elder
3307 2688 526 733
30| [128] #YJ82CRQQV #YJ82CRQQV Anh anh
Elder
3268 2929 500 132
31| [221] #PQ0GCQUC0 #PQ0GCQUC0 Chiến binh thép
Elder
3235 4691 16596 461
32| [180] #YL9VVGYVU #YL9VVGYVU thương
Elder
3173 4671 2951 1490
33| [145] #98L9RG28C #98L9RG28C UCHIHA. D VŨ
member
3020 2326 694 0
34| [184] #Y2G8PCURC #Y2G8PCURC °°(KẺ°ĐẬP°ĐÁ)
coLeader
2783 3373 492 789
35| [123] #8G0R08JLP #8G0R08JLP Chíu 2
member
2759 2443 0 761
36| [172] #8RQYJ888L #8RQYJ888L Quỳnh siro
coLeader
2672 2141 0 104
37| [166] #8QUP2RQLV #8QUP2RQLV langtu chính
coLeader
2639 2195 3 177
38| [114] #LL0JCG28Y #LL0JCG28Y dê cụ 1991
Elder
2613 2819 282 1444
39| [196] #8R29RG9YQ #8R29RG9YQ Tý Chuột
member
2327 3052 195 0
40| [115] #99RRPJ29U #99RRPJ29U hi
member
2323 2653 0 0
41| [191] #PRGJ2PLP #PRGJ2PLP Jack
coLeader
2106 1645 112 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here