#PU9GLY0C vanhung pro2016

Clan Level

19

Description

clan cần tuyển men full war 30.40 hjhj chơi vui là chính.duy thanks ae

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
42597
38/50
Vietnam
inviteOnly
0
4200
#PU9GLY0C
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [235] #8QP8C89R8 #8QP8C89R8 MINHTAM
coLeader
5300 4629 9056 8423
2| [241] #28JRR2Q8R #28JRR2Q8R ⚡ Duy_ Master⚡
coLeader
5267 4041 3961 7238
3| [241] #900P99YLV #900P99YLV HUYENTHOAI
coLeader
5260 4238 1945 964
4| [215] #892G2UR08 #892G2UR08 chuyen82
coLeader
5258 3377 9266 8012
5| [218] #9GLLYVUJG #9GLLYVUJG THANH TRÍ PRO
coLeader
5255 4998 9539 8393
6| [222] #8L8RC0JJL #8L8RC0JJL ❤VN❤ MAX POWER❤
member
5240 5193 62 231
7| [220] #9R0UVQG2C #9R0UVQG2C Rắn Độc
coLeader
5231 4232 1855 5321
8| [224] #2YJ88CG8Q #2YJ88CG8Q The End
coLeader
5215 3889 6001 7610
9| [219] #PPUPCJ08 #PPUPCJ08 DrMujtaba
leader
5162 1921 3201 5880
10| [228] #22G0R0Y9L #22G0R0Y9L ..::.RuBi.::..
coLeader
5120 3465 8006 8192
11| [210] #2CVY29L2G #2CVY29L2G cafeda
coLeader
5095 2944 2074 6398
12| [195] #8J8GJPLP #8J8GJPLP ☆♡phan thủy 37♡
coLeader
4992 3551 26 2695
13| [211] #PPV28R2UG #PPV28R2UG lính mỹ
coLeader
4967 4077 2501 5046
14| [213] #8QJJ2YQLP #8QJJ2YQLP ⚡Mr.Bem Bem⚡
coLeader
4931 4924 974 5863
15| [216] #JJYC0QYL #JJYC0QYL dai ca.zinzin
coLeader
4883 5015 64 141
16| [217] #P9VCL9UP #P9VCL9UP phongvan
coLeader
4541 3044 0 2140
17| [211] #8YVJ9CUGG #8YVJ9CUGG Cậu Lâm47
Elder
4523 3827 0 0
18| [223] #9JVGP8VC #9JVGP8VC MR LUÂN
coLeader
4332 4802 430 1609
19| [212] #20GG2QG0L #20GG2QG0L quang huong
coLeader
3521 3844 1538 1555
20| [171] #P0CPLYY9L #P0CPLYY9L Môt Thöi Bá Đąo
coLeader
3470 3218 1026 2034
21| [203] #92UP222RL #92UP222RL huy Quang
Elder
3457 3400 35 227
22| [194] #9J8J0L8J #9J8J0L8J shishi
coLeader
3423 3010 0 0
23| [194] #20CPY29JJ #20CPY29JJ dinh cute
coLeader
3371 2760 30 360
24| [204] #9RYYJ0JJU #9RYYJ0JJU nguyenducquan
Elder
3359 3168 0 0
25| [178] #P0U080RP2 #P0U080RP2 ❤Ái PhƯơNg MT❤
Elder
3331 3190 147 1029
26| [207] #2UQ2YRL8Q #2UQ2YRL8Q Hải Âu
Elder
3284 2844 914 502
27| [231] #JCYJVV20 #JCYJVV20 TrúcLinh*nang*
Elder
3211 2652 47 0
28| [157] #9UQVCRUJP #9UQVCRUJP Hoàng hiếu
Elder
2933 3284 709 434
29| [153] #8L9U289P #8L9U289P Hô Quang93
Elder
2759 2089 0 35
30| [159] #8982PRPUU #8982PRPUU phương hân 2310
coLeader
2520 2744 0 0
31| [177] #29RL22RLC #29RL22RLC tam 76
coLeader
2362 1750 64 72
32| [130] #9YVVCG82Q #9YVVCG82Q ❤Mr. Bem Bem ❤
Elder
2277 2695 0 0
33| [205] #8GVPLG90V #8GVPLG90V ⚡⚡ Thanh Duy ⚡⚡
coLeader
2260 1526 37004 538
34| [190] #GYVYJVPY #GYVYJVPY THANH TRÍ
coLeader
2109 3554 0 72
35| [91] #Y9Q29G29G #Y9Q29G29G TÂN OFFSET
coLeader
1756 2298 163 3256
36| [78] #P9JQ0QLGG #P9JQ0QLGG ❤Mr❤ BeMBeM5❤
member
1450 1766 0 0
37| [32] #LL0LC9R2R #LL0LC9R2R mjk duy 32t hc
coLeader
817 88 0 0
38| [19] #YJP2VV02P #YJP2VV02P vanhung pro2016
member
433 50 0 15

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here