#PV0CQLRV TAY NINH QUEEN

Clan Level

18

Description

Thông báo trại gà TNQ ss sau bay nôi bộ .mấy con gà đi lang thang tụ tập về gấp nhé,mổi acc 1 củ bay cho máu✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️

Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
45692
35/50
Vietnam
inviteOnly
4200
#PV0CQLRV
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [221] #2L9VYLGC #2L9VYLGC SangTrong
Elder
5829 3672 2803 2165
2| [233] #V8YJYQ90 #V8YJYQ90 hoangnam
member
5742 3565 40 42
3| [209] #YLQ9J88V #YLQ9J88V Lucky luke
Elder
5673 3553 8429 9686
4| [225] #Y9YLL8P #Y9YLL8P ✈️0933411677✈️
coLeader
5608 3918 4194 2295
5| [213] #VJC2GCU #VJC2GCU van sau
leader
5519 3185 10893 7513
6| [179] #LY2R9UP9 #LY2R9UP9 James
Elder
5399 2458 3345 6363
7| [224] #UYJVQVPC #UYJVQVPC ❄❄Poseidon™❄❄
member
5393 3522 183 166
8| [196] #9R29RQR9 #9R29RQR9 HERO WAR 2015
Elder
5315 4222 2214 5193
9| [243] #CCYGQY2U #CCYGQY2U lenh ho xung
Elder
5250 4114 2198 485
10| [208] #222PPJPLU #222PPJPLU loading...
Elder
5198 3042 3116 4622
11| [177] #GQCRG0QU #GQCRG0QU ☆☆SUPER LOẠN☆☆
member
5110 2645 242 250
12| [215] #2GULG8JQG #2GULG8JQG Hải Trí
Elder
5043 4199 1873 3297
13| [203] #20YCCCJ0Q #20YCCCJ0Q Joker
Elder
5001 2657 474 3017
14| [198] #2U0YP2CG9 #2U0YP2CG9 hutech12
Elder
4994 3761 498 2071
15| [211] #2Y9JR8JLU #2Y9JR8JLU [email protected]
Elder
4961 4073 1207 2444
16| [225] #P9V8VYU8 #P9V8VYU8 Mr.Trường
Elder
4923 3157 1372 3387
17| [195] #28CYP29UP #28CYP29UP ps
Elder
4887 3540 10168 9074
18| [205] #URQGYUU2 #URQGYUU2 Nam An
Elder
4798 4277 1944 72
19| [158] #9G082GC8G #9G082GC8G nhẩn ruby
Elder
4528 2394 608 2895
20| [203] #CL28Q00J #CL28Q00J phan hoang
Elder
4406 4000 0 0
21| [221] #2Q9VQRGCP #2Q9VQRGCP dungtroc
coLeader
4235 3747 28057 13950
22| [209] #JVLJ0V89 #JVLJ0V89 Thai Sang
coLeader
4195 3538 13955 8734
23| [222] #2RQC9CLJC #2RQC9CLJC ⚡️⚡️YAMAHA⚡️
Elder
4075 2799 388 798
24| [214] #P88RUGG #P88RUGG Khánh Ngựa
coLeader
4005 1799 84 40
25| [171] #8U2YYCG89 #8U2YYCG89 Tiểu Long Nữ
member
3985 2019 234 144
26| [246] #C8J00LVV #C8J00LVV ⭐️CAVE CHÚA⭐️
coLeader
3970 2933 1781 872
27| [199] #Q0R8LU0R #Q0R8LU0R QUANG MANH 1982
coLeader
3739 1772 4022 1383
28| [217] #CR20C0J #CR20C0J ILLUSION!!!
Elder
3705 2959 0 366
29| [190] #RVRCLYVQ #RVRCLYVQ DŨNG RÂU***
coLeader
3374 3504 2824 5370
30| [185] #29P20LRU9 #29P20LRU9 sangtayninh
coLeader
3210 868 3041 0
31| [137] #2UVG9CR8Y #2UVG9CR8Y tuan
Elder
3194 3298 3142 4570
32| [176] #89GY0CYQV #89GY0CYQV yuki serena
Elder
3026 985 251 157
33| [195] #JGL8VC00 #JGL8VC00 gà cô nương
Elder
2940 2141 921 928
34| [118] #2YY0VPY2P #2YY0VPY2P james 3
member
2782 527 128 297
35| [180] #808YPGP2V #808YPGP2V Chim Sẻ Đi Nắng
Elder
2668 1426 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com