#PV0CQLRV TAY NINH QUEEN

Clan Level

17

Description

chào xuân mới 2019🌸🌸🌸 clan TNQ tổ chức bay nội bộ. giai1 4tr.giai2 3tr. giải 3 2tr. 5giai kk 700k . leo núi 6k1 500k .6k2 500k .6k3 700k giải leo núi chỉ đc 1 lần cho 1 acc nhé ae. trong time bay. ae vui lòng ko out clan! chúc ae bay *****ay xa

Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
61786
49/50
Canada
inviteOnly
4200
#PV0CQLRV
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [181] #8PJRRL9CQ #8PJRRL9CQ .GIA HUY 2013.
Elder
6390 3238 360 822
2| [237] #JUY00L0C #JUY00L0C ☀️DUNG⚡️TÙNG☀
Elder
6381 3619 174 322
3| [203] #QPLVLG0Y #QPLVLG0Y ༅ཉོĐêmTànཉོ
Elder
6371 2288 298 1523
4| [225] #GVG82V0J #GVG82V0J quynh tran
Elder
6368 3963 40 801
5| [220] #L80RYYRJ #L80RYYRJ ⚡️ TRANG THƯ ⚡️
Elder
6335 3343 527 1242
6| [204] #ULU89QLJ #ULU89QLJ KiênPRO.No1
Elder
6329 3046 135 808
7| [208] #VJC2GCU #VJC2GCU van sau
coLeader
6329 3096 272 1536
8| [218] #VJL8Q208 #VJL8Q208 ☀️ DUNG TÙNG ☀️
Elder
6318 2785 5 1496
9| [233] #2UY8GQ #2UY8GQ AngstTruongVinh
Elder
6314 3924 180 1584
10| [211] #889022UY #889022UY lacmate
Elder
6312 3572 0 570
11| [219] #2L9VYLGC #2L9VYLGC SangTrong
member
6298 3379 582 1176
12| [201] #20YCCCJ0Q #20YCCCJ0Q Joker
Elder
6290 2658 210 792
13| [206] #8098QQV2R #8098QQV2R Tuấn's Titan
Elder
6282 3582 700 1068
14| [238] #RYQYVQG #RYQYVQG TNL
Elder
6275 2472 0 5275
15| [206] #YLQ9J88V #YLQ9J88V Lucky luke
Elder
6274 3637 420 1117
16| [242] #CCYGQY2U #CCYGQY2U lenh ho xung
coLeader
6272 4096 1502 1116
17| [224] #C0YUVV8J #C0YUVV8J LUAN
Elder
6267 4433 595 691
18| [226] #Y2LCPJG #Y2LCPJG kairo
Elder
6240 3585 0 144
19| [213] #8QJRCR9Q #8QJRCR9Q an den
Elder
6238 2133 0 72
20| [213] #2GULG8JQG #2GULG8JQG Hải Trí
Elder
6230 4265 182 1144
21| [206] #9L8992QL #9L8992QL huy
coLeader
6197 3911 8643 14462
22| [204] #RQ28VRUL #RQ28VRUL EYES OF TIGER
Elder
6187 3824 390 966
23| [221] #2J8YVLU #2J8YVLU kain
Elder
6182 3706 132 224
24| [234] #RLVYLJLQ #RLVYLJLQ Ngọc Tuấn HTV
Elder
6138 4066 3010 11571
25| [205] #2298C0VR8 #2298C0VR8 MD.KAMRUL HASAN
Elder
6133 3895 98 0
26| [216] #8YC99CLV0 #8YC99CLV0 bảo heroes
Elder
6119 4589 50 2064
27| [231] #V8YJYQ90 #V8YJYQ90 hoangnam
coLeader
6082 3107 3614 15385
28| [153] #9G082GC8G #9G082GC8G nhẩn ruby
Elder
6031 2449 152 2194
29| [170] #PRP80GQVP #PRP80GQVP Quang ánh
Elder
6016 3999 150 790
30| [228] #QQJQQ8G #QQJQQ8G Levis
coLeader
5988 2742 952 2199
31| [222] #UYJVQVPC #UYJVQVPC ❄❄Poseidon™❄❄
Elder
5988 3343 264 1218
32| [207] #VPRLJJCQ #VPRLJJCQ Minh Trong
Elder
5982 2758 338 16776
33| [198] #2VU99YU0R #2VU99YU0R xuân Đức
Elder
5845 3150 314 1216
34| [208] #8JG8UQYU0 #8JG8UQYU0 MJ Sadhin
Elder
5815 4030 0 0
35| [214] #PGV88YJ #PGV88YJ TRANG
Elder
5792 4730 465 12028
36| [223] #Y9YLL8P #Y9YLL8P ✈️0933411677✈️
leader
5721 3873 45385 8587
37| [224] #82PVY2PP #82PVY2PP Mr Zoro
Elder
5662 3354 11527 11668
38| [205] #222PPJPLU #222PPJPLU loading...
coLeader
5653 2995 4231 8168
39| [203] #20VGURQ9V #20VGURQ9V tojyeuvjetnam
Elder
5641 2892 755 3024
40| [230] #CG9QC0JL #CG9QC0JL Bởi Vì đam mê
coLeader
5501 3532 1558 5314
41| [214] #R9C29LQ9 #R9C29LQ9 Mr Trần
Elder
5464 2182 428 1376
42| [224] #J8VGPQC2 #J8VGPQC2 Mạc Trường HP
Elder
5433 4598 213 656
43| [242] #GR0JYRUV #GR0JYRUV mymat
Elder
5419 3974 12330 2637
44| [192] #JJYG8JJP #JJYG8JJP ✨ HUY ✨
Elder
5332 2484 9464 4166
45| [176] #LY2R9UP9 #LY2R9UP9 James
Elder
5316 2576 748 4225
46| [223] #P9V8VYU8 #P9V8VYU8 Mr.Trường
Elder
5131 3427 166 1453
47| [245] #Q8J8JG2Q #Q8J8JG2Q ✨✨Invincible✨✨
coLeader
4291 3876 84804 4001
48| [195] #Q0R8LU0R #Q0R8LU0R QUANG MANH 1982
coLeader
4098 1768 34509 3631
49| [244] #C8J00LVV #C8J00LVV ⭐️CAVE CHÚA⭐️
coLeader
3867 2921 53846 3019
www.000webhost.com