#PYCQ8PP9 劳森

Clan Level

21

Description

🌹定位十二本战营😋珍惜所有的不期而遇。进部落请加微信审核,审核微信L773731414,直申秒拒。🌹进部落请自带防三阵审核,部落战被三星请自觉换阵。🌹三星红包奖励,5.10元不等。😎欢迎对面打手跳槽,期待大家的加入😊。

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
46036
49/50
China
closed
2
3800
#PYCQ8PP9
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [220] #20J98QR0V #20J98QR0V Eilence
member
5677 4629 2321 4100
2| [214] #8PUYV99RQ #8PUYV99RQ 哎吆我去
coLeader
5592 3941 24214 15043
3| [206] #YGRP9U8J #YGRP9U8J 华利转身
member
5549 4029 1348 3998
4| [214] #PRGGP2J0U #PRGGP2J0U 幸福来敲门
member
5251 4407 19374 12490
5| [217] #Q8J8RGC2 #Q8J8RGC2 歼-3零
member
5198 3772 15211 11364
6| [223] #9P0PYQQR #9P0PYQQR 集结号
member
4957 4235 3680 8706
7| [193] #92PUJYQR9 #92PUJYQR9 龙翔九洲
member
4903 3957 890 1003
8| [188] #PPQR2CRJ2 #PPQR2CRJ2 敢死队
member
4854 3906 798 1753
9| [207] #2YV9PLRLJ #2YV9PLRLJ 冷空气跟琉璃在清
Elder
4815 3786 478 1624
10| [200] #RJ0LYCV2 #RJ0LYCV2 技术活儿
coLeader
4762 3424 5168 4832
11| [192] #8L0L9VPPV #8L0L9VPPV 戚继光
member
4656 2885 2574 1880
12| [221] #2QCCJVGLC #2QCCJVGLC 暮年、Ice~lemon
member
4612 3766 60 74
13| [206] #20CCCPYGR #20CCCPYGR 少年锦时
member
4440 2210 273 483
14| [211] #99L8RJQP #99L8RJQP MIKI
member
4402 3904 377 720
15| [199] #P8CRGJ9CR #P8CRGJ9CR 墨墨
member
4399 4001 538 1917
16| [224] #Q9P0909L #Q9P0909L 可爱
coLeader
4376 3486 9312 7585
17| [215] #GJV0YGQU #GJV0YGQU 泪邑轻尘✨飞儿✨
member
4332 1470 87 576
18| [206] #82U0Y098U #82U0Y098U 上九天揽月
member
4217 3938 5194 1886
19| [224] #9RPY9QU #9RPY9QU 王者^_^归来
member
4210 3370 232 780
20| [217] #8PJG0V2JG #8PJG0V2JG Asite、ge♚
member
4196 4232 1854 1633
21| [224] #2GJLVVJJY #2GJLVVJJY 潮尾章@
member
4167 3366 10394 7680
22| [234] #2YRVLRGPP #2YRVLRGPP (⊙¤⊙)☆you♡mi☆
leader
4131 2881 6426 5202
23| [169] #9UYJPCV2Y #9UYJPCV2Y 300200
member
4123 2838 2378 1741
24| [180] #CPUC90Q8 #CPUC90Q8 温泉酒店
Elder
4097 1528 0 360
25| [225] #9L8YVQY9 #9L8YVQY9 amfinecool
member
4091 4268 711 572
26| [219] #LUUPR8Y0 #LUUPR8Y0 威猛先生、
member
4063 2454 459 435
27| [216] #8Y0L0LYY8 #8Y0L0LYY8 Rdfeaii
member
4048 4000 40 1498
28| [239] #LV8J8R20 #LV8J8R20 steven lee
Elder
4043 4275 21637 1856
29| [199] #LPRQPLY0 #LPRQPLY0 咏恆dē誓言♂
member
3896 3541 2208 1380
30| [194] #88U8RVJ2 #88U8RVJ2 Asite、鱼村
member
3883 3260 62 715
31| [214] #890VY22J #890VY22J ꧁純兒ʚΐɞ媽媽꧂
member
3824 2720 2 601
32| [175] #8PCJP2UQC #8PCJP2UQC 范卡腾♣
member
3775 2881 0 198
33| [197] #VC9JCPJJ #VC9JCPJJ 十年九夏久伴她"
member
3670 2004 2 648
34| [181] #9GU2VL0V #9GU2VL0V 莫寂风
member
3648 2805 330 678
35| [210] #82Q9GYVLP #82Q9GYVLP 褪色de诺言
member
3604 3118 0 144
36| [229] #QL2J8P0G #QL2J8P0G Asite、和尚
Elder
3553 2975 503 801
37| [175] #90Y92RR0U #90Y92RR0U 再见阿狼
coLeader
3500 770 120 1642
38| [207] #YUVP8QP0 #YUVP8QP0 豪杰~天崩地裂
member
3472 3706 1851 2832
39| [176] #9PQCQUUJL #9PQCQUUJL 土匪山寨
member
3464 2981 225 1296
40| [194] #8CJURYVU2 #8CJURYVU2 莴笋
member
3459 2989 67 832
41| [189] #8YQQ88G9R #8YQQ88G9R ✨复仇者⭐冰冷雪
member
3436 2148 88 495
42| [183] #G8YG2299 #G8YG2299 一天一苹果 一生远
member
3383 2291 2 576
43| [195] #UPCJQL90 #UPCJQL90 SixStar༒指尖上的小
member
3307 2288 265 616
44| [187] #P2V2JQR90 #P2V2JQR90 Ddd&Finest boy
member
3231 3934 286 790
45| [256] #YUY0L9UL #YUY0L9UL ✨✨晴空✨✨
member
3139 3050 174 576
46| [209] #8YV88CQ8L #8YV88CQ8L 情绪可乐
member
3117 4647 550 760
47| [202] #92U8PJYJ9 #92U8PJYJ9 桃花源
member
3073 4089 1414 2264
48| [241] #9LQ9Y9Q8J #9LQ9Y9Q8J 承认你
member
2964 3171 20 516
49| [210] #92CQ8Q0RV #92CQ8Q0RV 冰柠檬
member
2822 3136 240 730

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com