#Q2VJVLU2 浮生若梦༒执意奔赴

Clan Level

23

Description

红颜弹指老,落叶浮生; 十年佳期如梦,今又何人。 🏆国榜Top50纯14战营📩参战先加首领微信:xh189189💰赛季末冲杯前三奖励

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
51071
48/50
China
open
0
5000
#Q2VJVLU2

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Competitive

Competitive

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [239] #89G0P90PL #89G0P90PL 青青世界
Elder
5469 4906 373 570
2| [250] #R0CRQ98Q #R0CRQ98Q ༺ ♛ ZEGNA ♛༻II
Elder
5404 4767 2644 8190
3| [225] #PUCRV2VY #PUCRV2VY 越来越好__
coLeader
5396 5336 2640 3589
4| [242] #8R8V0YJV2 #8R8V0YJV2 人在旅途夜行书生
Elder
5385 5024 2957 6258
5| [214] #8CPGYVYYP #8CPGYVYYP ༺ཌ巨子新ཧ༻
Elder
5379 3970 1105 1680
6| [216] #8CQPVULLP #8CQPVULLP 孤独中后悔
member
5366 4329 757 1033
7| [216] #PQ2QRU8VQ #PQ2QRU8VQ ༺ ♛ ZEGNA ♛༻™
coLeader
5355 4626 2872 7971
8| [216] #8PYG0RPQQ #8PYG0RPQQ Max Chen
Elder
5323 5083 346 1680
9| [162] #YURQRYUGC #YURQRYUGC 刀小刀
coLeader
5318 3280 392 2106
10| [211] #Y2202GPVQ #Y2202GPVQ 〃䇱䇱啵吶呐٩
Elder
5284 4637 160 791
11| [224] #YLLL8GC9J #YLLL8GC9J 萨乌森•桑尼号 沙
Elder
5273 4588 568 2601
12| [227] #8YLJJYV8Q #8YLJJYV8Q C小调⭐️青瓜
Elder
5234 4800 2266 5233
13| [225] #QYR90GPG #QYR90GPG 时光倒流.520
Elder
5205 5267 1315 9519
14| [230] #9Q8LP2G0P #9Q8LP2G0P FST灬海王
coLeader
5174 4943 4296 7352
15| [231] #8YYQ2Y9QG #8YYQ2Y9QG 千岁哥
Elder
5169 4892 1926 6760
16| [209] #Y2YG8QQ0U #Y2YG8QQ0U 日不落
coLeader
5162 4031 1724 5457
17| [230] #29UQ0J99P #29UQ0J99P 国足解散
member
5161 3965 606 1414
18| [223] #8LY0QQ2CC #8LY0QQ2CC 九天玄女
leader
5154 4316 3670 4649
19| [252] #98C2V2Q0 #98C2V2Q0 中华战神@火KOBE
Elder
5141 5032 3594 14653
20| [233] #98LVLQUVQ #98LVLQUVQ 冷不防
Elder
5097 3813 143 916
21| [204] #GUQG2URC #GUQG2URC 森林主宰者
member
5073 3840 35 142
22| [219] #P9GQGVY00 #P9GQGVY00 倾尽天下倾她心
Elder
5060 3807 116 857
23| [217] #2Q9QLC9Q0 #2Q9QLC9Q0 星魂♤扶
member
5050 4762 141 1112
24| [215] #8C9VY2UQR #8C9VY2UQR mo maek
member
5034 4609 120 1060
25| [207] #YRCL0LGY9 #YRCL0LGY9 小康村
Elder
5010 3518 925 1603
26| [231] #PPYRQ9C99 #PPYRQ9C99 上善若水
coLeader
4966 3930 374 4017
27| [232] #P80LC9G89 #P80LC9G89 DORY
member
4957 4373 725 11
28| [209] #9JYPJ9VVG #9JYPJ9VVG 虚晃
member
4953 4081 157 479
29| [241] #2JPL88ULP #2JPL88ULP 七芯海棠
coLeader
4948 4693 172 434
30| [225] #88V0PQQPR #88V0PQQPR 一花
coLeader
4941 3689 1523 3960
31| [220] #808CP209 #808CP209 凸^-^凸追梦
member
4924 3972 1057 5748
32| [222] #8YQ9V8CGG #8YQ9V8CGG GREATEST
Elder
4895 4524 228 848
33| [214] #PYLLQQUQC #PYLLQQUQC 龙凤家族
Elder
4839 4889 11 1150
34| [222] #2JYLV82RL #2JYLV82RL 苍山✨️珊瑚✨️
member
4833 2494 254 311
35| [215] #G9P0JPJ9 #G9P0JPJ9 神州⚡️鱼翅☃
member
4824 4565 131 906
36| [171] #PU29U8V9Y #PU29U8V9Y 叶秋
Elder
4791 3756 1032 1720
37| [213] #YPL080UY0 #YPL080UY0 旅人与风
Elder
4689 5000 511 1056
38| [220] #PRL9YU88U #PRL9YU88U 思凡
Elder
4653 4417 107 309
39| [226] #28R980VPY #28R980VPY 疯子丿
member
4430 4934 503 2248
40| [221] #G09GGRYC #G09GGRYC 书生的菜刀
Elder
4041 3420 626 1245
41| [211] #8R0PYRRLL #8R0PYRRLL 长街 贤
Elder
3985 4410 211 1635
42| [248] #YRVPCPUU #YRVPCPUU ༺ ♛ ZEGNA ♛༻|||
Elder
3574 3972 473 2706
43| [222] #PPP8VJ990 #PPP8VJ990 子履
Elder
2975 3553 176 1251
44| [219] #2YYYUQUPY #2YYYUQUPY CN.one 举世已无敌
Elder
2521 4942 553 844
45| [209] #8RLJPQJJJ #8RLJPQJJJ 凌波.落尘
coLeader
2518 3917 2707 8283
46| [210] #9RRPGLY8R #9RRPGLY8R 三叶
Elder
1914 1949 89885 271
47| [171] #89RY9JL8L #89RY9JL8L 蝶恋花
member
1880 2174 62387 80
48| [266] #2GJPG8UP8 #2GJPG8UP8 九歌
Elder
1180 2130 73912 364

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here