#Q8JRJUGR VN DRAGON

Clan Level

25

Description

Chào mừng ae đến với clan VN DRAGON, Clan chuyên bay cúp và war tranh giải, ae em đam mê bay trong và ngoài clan có thể đăng ký từ đầu mùa qua zalo 0929603456 nhận đóng góp bay và tài trợ qua stk 19036616064016, Tecombank, chúc ae bay cup thành cong

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
57288
50/50
Vietnam
closed
4
5000
#Q8JRJUGR

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

International

International

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [237] #PVUUVU9J #PVUUVU9J Tuyên-Nghệ An
Elder
6027 4122 1324 7424
2| [236] #2L8VYV0J #2L8VYV0J [NA] Amory
Elder
5995 4443 927 7294
3| [232] #Y9JPYRQV8 #Y9JPYRQV8 ❤️Princess❤️
Elder
5873 4230 335 4336
4| [263] #229UCYLQY #229UCYLQY pé pop
Co-Leader
5847 4958 6939 17807
5| [247] #JVRYG9U8 #JVRYG9U8 Sâu Khoai
Elder
5843 5116 160 4948
6| [269] #2CPLCQGGG #2CPLCQGGG MR.SƠN❤️K1
Elder
5802 4794 196 10937
7| [256] #2LQC8ULRG #2LQC8ULRG Rabbit ❤️F1❤️❤
Elder
5802 4992 653 9839
8| [253] #9C2RRPLQV #9C2RRPLQV MR.QUÝ☯️.vn02
Elder
5796 4998 600 7583
9| [261] #228C2VJC8 #228C2VJC8 Lạc Trôi ❤️ bin
Elder
5781 4240 471 6136
10| [268] #8L0LJJR90 #8L0LJJR90 ོMy Ra❤️
Elder
5780 4521 0 6448
11| [245] #P22R0VGG #P22R0VGG √ ᴺᴾ tũn ᴾᴿᴼ
Elder
5773 5000 573 16577
12| [242] #CG9V2YU9 #CG9V2YU9 biết mà sống
Elder
5743 4868 724 9995
13| [253] #VQU0PVRQ #VQU0PVRQ Phước Ghẹi
Elder
5736 4734 0 805
14| [241] #QLUY88J #QLUY88J STAR •Tũn98☠️
Elder
5719 4828 630 10855
15| [282] #Y0CCCPY0 #Y0CCCPY0 Lâm Nguyễn
Co-Leader
5713 4566 100508 8748
16| [243] #J80G08R2 #J80G08R2 Rabbit☯️♥️♥️
Elder
5705 4491 709 7497
17| [234] #PR2UQRR82 #PR2UQRR82 T®Â`n QuẢnG!
Elder
5702 3559 1331 7040
18| [266] #Y08L2CQU #Y08L2CQU Rabbit
Elder
5669 4971 208 7176
19| [233] #Y0QJVG9U9 #Y0QJVG9U9 ✨✰︵ Bé༻Sữa༺
Elder
5664 4918 1636 11402
20| [244] #J8ULUG2Q #J8ULUG2Q ✔️np♥️Khanh pro
Member
5656 4881 79 116
21| [272] #2L99YVR90 #2L99YVR90 VN_DRGTÙNG❤️❤️
Elder
5644 5000 3704 11732
22| [248] #VU2RRUC0 #VU2RRUC0 to rung
Elder
5638 5059 5853 11951
23| [232] #29URQ9U08 #29URQ9U08 ™️✨Mr❤️Ghost✨
Elder
5635 3610 517 7236
24| [251] #GUY8GR9P #GUY8GR9P VN_DRGTHÔNG
Co-Leader
5627 4711 902 10090
25| [279] #820VPRVRY #820VPRVRY vượng chủ tịch
Co-Leader
5621 4619 2432 6797
26| [283] #JY90VLLG #JY90VLLG Tung HY
Co-Leader
5564 4212 21751 9718
27| [244] #8LUUG8L0R #8LUUG8L0R VN DRAGON SỸ
Co-Leader
5560 4942 1107 7152
28| [239] #UCQVPQQP #UCQVPQQP Tý tiền lẻ
Elder
5547 3454 1562 11775
29| [273] #8QJC2GRVJ #8QJC2GRVJ ❄️⚡Mưa⚡❄️
Elder
5542 4645 114 12180
30| [250] #Y28LQQ9PL #Y28LQQ9PL ༺✨GẤU♥BẾU✨༻
Co-Leader
5542 5200 3853 2804
31| [268] #LL92Y8VY #LL92Y8VY Bảo❤️ Gaming✰⁹
Member
5541 3833 3327 332
32| [236] #LY9VCCCJP #LY9VCCCJP ★EmChưa[18`]★
Co-Leader
5534 4819 64388 14673
33| [241] #2PVPJR0Q0 #2PVPJR0Q0 Dương Thành Nam
Elder
5534 3286 327 8295
34| [244] #28Y8L8RJ2 #28Y8L8RJ2 Ánh BaBy
Elder
5533 4393 115 5161
35| [202] #L9VVQ2R2Y #L9VVQ2R2Y TraiQuê[18]`
Elder
5529 3306 4002 11355
36| [263] #J0V29GLP #J0V29GLP meocontina
Elder
5527 4934 5421 11475
37| [262] #V0C8Q8Q9 #V0C8Q8Q9 VN_DRGTÙNG
Co-Leader
5522 5000 20206 16237
38| [256] #2RQ0GLP #2RQ0GLP VN_DRGTÙNG
Member
5494 4789 5195 11573
39| [285] #9PCUGG9RL #9PCUGG9RL VN_DRGNGỌC♥️
Co-Leader
5448 4803 34603 11969
40| [255] #UVJGRP99 #UVJGRP99 Vô Danh
Elder
5441 4973 481 5987
41| [261] #9VPUPY2CV #9VPUPY2CV ☀️⚡Nắng⚡☀️
Co-Leader
5399 4851 131423 8655
42| [249] #2Q2YYL0PC #2Q2YYL0PC ༺༼PitanoMilk༽༻
Elder
5357 4868 27 953
43| [244] #8JJY220V #8JJY220V ❤ Nguyễn vũ ❤
Elder
5341 3742 423 7921
44| [256] #YVL0002U #YVL0002U VNLG❤️MФИSΓ€Я
Elder
5321 4404 385 5840
45| [229] #PU9LVPPRC #PU9LVPPRC Fair play
Elder
5257 3879 87 557
46| [245] #92PUU00GQ #92PUU00GQ Anh_Dung_79:)
Elder
5253 4863 53 1060
47| [254] #RUVR00R #RUVR00R ༺࿅ོ༼Gấu♠Bự
Co-Leader
4995 5039 431 413
48| [231] #8UJCQ8VYR #8UJCQ8VYR ⚜️The♛King⚜️№
Co-Leader
4880 4226 2519 2047
49| [246] #82PQY0PG #82PQY0PG Dung
Member
4861 4846 0 0
50| [245] #UL9CJP8P #UL9CJP8P VNLG❤️ DŨNG
Leader
4833 4790 2526 3517

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here