#QQ2CYQU 鲨王

Clan Level

18

Description

九月全力冲杯顶中国🇨🇳世榜!分营:星夜舞狂沙(12级部落)。鲨王盟(15级部落) 友盟:快乐达人(18级部落)🈲挂机。微信审核:ayq0277mq

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
57813
50/50
China
inviteOnly
2
5500
#QQ2CYQU
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [223] #8Y2G0JJCP #8Y2G0JJCP 鲨王❤️老佛爷
Elder
6329 3706 253 414
2| [217] #8YU208Q0P #8YU208Q0P 再打98%弃游 就我说
Elder
6004 1723 347 1459
3| [226] #2VUPPY0G2 #2VUPPY0G2 夜星
Elder
5906 3156 126 449
4| [236] #8P8PUCGR8 #8P8PUCGR8 鲨王❤️✨涵涵✨
Elder
5874 4352 1276 1226
5| [204] #2LU9RVGC0 #2LU9RVGC0 小岳
Elder
5867 2188 1597 1580
6| [205] #GG8Q2RG0 #GG8Q2RG0 右手
Elder
5854 3469 228 1266
7| [224] #20VVCRJJC #20VVCRJJC 清້໌ᮨ风
Elder
5833 3217 923 4684
8| [181] #2P9P2GC #2P9P2GC 鲨王❤️最靓的仔
member
5795 2618 0 42
9| [223] #G2J0L200 #G2J0L200 鲨王❤️✨✨星星
coLeader
5786 3461 968 1547
10| [219] #9YY2UCY80 #9YY2UCY80 ✨༄小菲猫༊࿐ོK
Elder
5768 4000 1859 2188
11| [215] #22VJCU99G #22VJCU99G 鲨王·小笨蛋
Elder
5760 2841 75 3112
12| [235] #2VY880GRJ #2VY880GRJ 墨言
Elder
5758 2806 1333 1432
13| [213] #88PYLQVRU #88PYLQVRU 爱江山更爱美人
Elder
5743 3010 463 1821
14| [244] #298YL988 #298YL988 鲨王❤️面条哥
leader
5717 3412 31009 10676
15| [183] #PQGCL99PQ #PQGCL99PQ 樾下
Elder
5716 4094 2871 2738
16| [207] #89CR2CJJR #89CR2CJJR 卖女孩的小火柴
Elder
5715 4174 1162 954
17| [212] #28PL9CUGC #28PL9CUGC ༺奧格瑞瑪༻
Elder
5712 4210 2353 16007
18| [260] #G00LUP2L #G00LUP2L 鲨王❤️宇洋小镇
Elder
5709 3488 2349 1836
19| [245] #88YG92VG #88YG92VG 鲨王❤️✨✨豆豆
Elder
5707 4004 5128 1680
20| [226] #29R2VRRG2 #29R2VRRG2 ✨樾下✨
Elder
5703 4091 501 650
21| [225] #J92JJJPG #J92JJJPG 鲨王❤️灰太狼
Elder
5702 4436 157 816
22| [214] #RU00JYCP #RU00JYCP 3stars mangod *
Elder
5696 3645 850 1694
23| [196] #88U8L8GRR #88U8L8GRR Y手
Elder
5692 2854 1191 876
24| [260] #Q802UUG #Q802UUG paris
Elder
5682 3262 64 4986
25| [235] #8JLRP22L #8JLRP22L ⚜️⚜️✨一✨朵
Elder
5673 3694 3887 4408
26| [218] #9VLGC0CL #9VLGC0CL 鲨王❤️六妹
Elder
5672 3854 2609 4530
27| [213] #822QLGP8U #822QLGP8U 精靈球
Elder
5670 3476 15801 3467
28| [205] #8RJLJ2CYQ #8RJLJ2CYQ 仇敵三千奈我何&
Elder
5670 2556 1256 5202
29| [219] #YJQ0GRQ0 #YJQ0GRQ0 好名猪取去丶
Elder
5669 3112 17299 14451
30| [210] #9VP9RUPVR #9VP9RUPVR 小不不
member
5668 4097 40 0
31| [199] #8QR099CR8 #8QR099CR8 【圣典.~李小龍~
Elder
5663 3764 227 4972
32| [216] #8UY9YLGJQ #8UY9YLGJQ 陌上妍如玉丶公子
Elder
5650 3497 42 490
33| [227] #8PG92990Y #8PG92990Y 七念
Elder
5639 3952 1893 2698
34| [238] #U9VYGQUC #U9VYGQUC 简单小幸福Ծ ̮ Ծ
Elder
5639 4337 4315 1596
35| [215] #8PQJRP02L #8PQJRP02L 中华
Elder
5638 4748 21791 13827
36| [226] #20UPUYP88 #20UPUYP88 Nova l 大唐 流星
member
5638 3020 92 228
37| [221] #CPRYLV9U #CPRYLV9U 蜗牛
Elder
5635 4350 7912 4405
38| [217] #88JYQCCJQ #88JYQCCJQ ❤️❤️❤️阿灿
Elder
5626 4306 5398 3431
39| [234] #J0U889CV #J0U889CV COCA COLA
Elder
5616 4248 1471 1478
40| [218] #8QQUVG9UG #8QQUVG9UG 鲨王❤少 龙
Elder
5616 4390 1241 13998
41| [217] #2LRU9YVJ0 #2LRU9YVJ0 GoOd Luck^_^
Elder
5610 3620 6883 5635
42| [212] #Q8LYQ99J #Q8LYQ99J 爱微儿
Elder
5600 4427 703 606
43| [187] #2PJ2URUR9 #2PJ2URUR9 海蓝了天
Elder
5595 2159 446 1050
44| [211] #9GV8J280 #9GV8J280 [email protected]✨ZY✨
Elder
5581 3230 787 3278
45| [204] #99PJ00R2R #99PJ00R2R 鲨王❤✨张无忌✨
Elder
5488 2983 55 642
46| [193] #L0LVYJVG #L0LVYJVG 小馒头
Elder
5452 2171 0 258
47| [203] #V2UG8J9Q #V2UG8J9Q Meteor
Elder
5440 2253 0 186
48| [223] #YUUPJGGJ #YUUPJGGJ 阿史那·cc
coLeader
5394 2948 4752 9414
49| [221] #8GJ88QLG #8GJ88QLG 鲨王❤夜游神
coLeader
5270 3706 3405 2376
50| [146] #88UV89C88 #88UV89C88 S级☆生撸☆黑三☆
member
2717 1482 515 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com