#QUGVP8GL 缘聚

Clan Level

22

Description

来一起愉快的玩耍啊🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳 微信79443639 常驻加群 谢谢

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
45388
44/50
China
open
0
4500
#QUGVP8GL
Clan War League   War Log

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Donations

Donations

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [240] #2G8ULP8Q8 #2G8ULP8Q8 tun tun
Elder
5459 3188 758 5654
2| [210] #QGYU2G82U #QGYU2G82U 紫薯丶
Member
5224 4796 0 319
3| [226] #QQ8CLQRPJ #QQ8CLQRPJ 扎胎丶
Co-Leader
5206 5000 1191 3610
4| [262] #8YYG9QJJJ #8YYG9QJJJ Sweatzboys
Elder
5198 3926 0 4937
5| [265] #89VGJJUU #89VGJJUU 随心所欲~
Elder
5171 4802 0 4207
6| [292] #20LLGJ9YY #20LLGJ9YY ~ANGGREK™~
Elder
5169 4675 0 4071
7| [230] #9U9GPQLY #9U9GPQLY Santo Yang
Elder
5112 4107 0 165
8| [233] #Y2V920J88 #Y2V920J88 诸星团子
Co-Leader
5029 5000 30 2338
9| [179] #QL9JCVUCP #QL9JCVUCP 瀛洲
Elder
5014 3488 2 0
10| [246] #99VGQ09UP #99VGQ09UP Rony's kingdom2
Elder
4990 4943 162 4209
11| [216] #9V0VLJ88Y #9V0VLJ88Y 宗铭文三彻
Elder
4973 4159 360 3303
12| [254] #2QG0UPQV9 #2QG0UPQV9 九月✨天下第一
Elder
4941 4237 0 1520
13| [240] #2P8JJYYVP #2P8JJYYVP 剧终✨天下第一
Co-Leader
4929 4271 0 1322
14| [246] #U0CGJ8PG #U0CGJ8PG 忘儿✨天下第一
Elder
4907 4153 0 1389
15| [256] #9L2LJ0Q #9L2LJ0Q DR@GON
Member
4876 4901 328 1499
16| [242] #2Q8V99VC0 #2Q8V99VC0 零点✨天下第一
Elder
4876 4308 30 998
17| [255] #20QLV2L00 #20QLV2L00 Foxus
Member
4830 4411 0 1408
18| [157] #QC2CQ2PV8 #QC2CQ2PV8 千鹤作礼♥
Elder
4747 3194 0 252
19| [139] #YU0JU222P #YU0JU222P 詹姆斯0707
Member
4730 3343 7 634
20| [244] #22V8JLQYY #22V8JLQYY 胜利庄园
Elder
4524 2539 20 133
21| [236] #9PP0JRJL9 #9PP0JRJL9 ☆瞳瞳★
Elder
4331 3688 0 301
22| [253] #Q9V82CP8 #Q9V82CP8 酸鱼崽
Co-Leader
4296 4097 124 298
23| [224] #R22GQ8R0 #R22GQ8R0 陈伟霆
Member
4240 3043 19 0
24| [162] #QJ9YG8LR2 #QJ9YG8LR2 hz,
Member
4040 3562 0 0
25| [239] #28UQY9GQV #28UQY9GQV 阋神星~❤️~
Co-Leader
4031 4331 0 133
26| [235] #2V8JPUGC8 #2V8JPUGC8 GG Bond
Elder
3894 4406 256 1865
27| [233] #JYGPQC8Q #JYGPQC8Q 温柔✨天下第一
Member
3690 3380 0 83
28| [246] #GPYJ2YRC #GPYJ2YRC 乖古熊猫
Co-Leader
3628 3304 44 53
29| [172] #YQGCYPL9G #YQGCYPL9G 小时代国〆
Member
3432 2557 0 249
30| [138] #QC9UJYLJY #QC9UJYLJY 果冻橙
Member
3422 2669 0 83
31| [151] #QUYQCCU8V #QUYQCCU8V 猪猪侠
Member
3411 3103 0 0
32| [112] #P9UR992J0 #P9UR992J0 机泥台煤
Member
3049 1781 0 1752
33| [229] #JVCVQ2VY #JVCVQ2VY JesSica`棋Q
Member
2958 4203 0 0
34| [221] #P80VJ0CJJ #P80VJ0CJJ Andy
Member
2939 3930 0 0
35| [219] #9PLVP2Q82 #9PLVP2Q82 moonlight
Member
2756 3302 38882 0
36| [131] #QU0VUVCG0 #QU0VUVCG0 ✨❤️HY❤️✨
Elder
2672 2951 0 0
37| [242] #9LV2CY0CQ #9LV2CY0CQ AlwaysWannaFly
Elder
2625 4353 41649 7772
38| [151] #8PG2ULLUJ #8PG2ULLUJ ㌔萱˘ฅ
Elder
2620 2707 12 80
39| [229] #QYQUQGLC #QYQUQGLC ★芒果☆狂
Elder
2158 4217 0 82
40| [154] #LR282C890 #LR282C890 诸星团子耶
Member
1953 2816 0 0
41| [186] #GQP00LPV #GQP00LPV ☞仪LOVE宁☜
Member
1913 2789 0 0
42| [76] #P0GQ80QJU #P0GQ80QJU 妊神星~❤️~
Co-Leader
1235 907 0 276
43| [36] #GPJLQ8C8C #GPJLQ8C8C ChinaHaoGG
Member
1089 705 0 340
44| [30] #QRYV0208V #QRYV0208V 缘聚、
Leader
532 301 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here