#QYQUVRLV 漫天风雨上星楼

Clan Level

14

Description

收喜欢打部落战 冲杯的朋友,欢迎进本部落,部落同步联名8部落。部落气氛良好。捐兵及时。 还有月卡奖励。有兴趣的加微信:Alen92015991

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
49313
50/50
China
inviteOnly
1
1500
#QYQUVRLV

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Talkative

Talkative

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [220] #QCJLRP9J #QCJLRP9J ⚜日月星辰⚡️裁
leader
5757 3735 3624 9539
2| [222] #PC8JGURGP #PC8JGURGP 钢铁侠
member
5635 5083 1017 3904
3| [228] #PRL9J2CVJ #PRL9J2CVJ ⚜日月星辰✨敌敌
Elder
5506 5004 2709 5364
4| [212] #PUJ9R02JL #PUJ9R02JL 雨落星河梦
Elder
5502 4665 771 2880
5| [230] #8QYJPYY29 #8QYJPYY29 拿捏得当
coLeader
5480 3610 5434 6032
6| [242] #9VPG9QPQ9 #9VPG9QPQ9 ⚜日月星辰 ♥輝弟
coLeader
5469 4868 1985 4960
7| [211] #9GYPJLYJQ #9GYPJLYJQ ⚜日月星辰 ♥逗比
member
5464 5010 582 1211
8| [163] #L89V02VL8 #L89V02VL8 CDU407庄园
member
5313 4446 62 4367
9| [233] #8UJ8YJGG8 #8UJ8YJGG8 源之星✨小亮亮
member
5231 5107 529 5256
10| [214] #PYC8J2PCG #PYC8J2PCG 逍遥浪子
member
5194 5118 4246 4123
11| [197] #YLCJLYGCP #YLCJLYGCP 仿若见过.
member
5171 4324 1120 1191
12| [217] #9LG80VQUV #9LG80VQUV 许你一世情
member
5098 4535 545 5597
13| [193] #P99VQUVLG #P99VQUVLG 夷陵老祖魏无羡
member
5093 3317 2523 2909
14| [222] #2LPJYPVQP #2LPJYPVQP 黑暗
member
5047 5183 1406 4596
15| [231] #9VRRVCV02 #9VRRVCV02 ⚜️日月星辰⚡️
Elder
5013 4902 3169 5620
16| [217] #PL8YG9UGY #PL8YG9UGY 小曦,w爱
coLeader
5000 4876 51 235
17| [216] #8P8PJ0QY2 #8P8PJ0QY2 狼族V黑三侠
member
4992 3544 4 0
18| [220] #PRJL8LGG0 #PRJL8LGG0 傲出天际✨龙傲天
member
4979 4185 466 2163
19| [242] #PR2YUP0RJ #PR2YUP0RJ &赤焰&
Elder
4808 3861 206 864
20| [214] #9LRC2JU0G #9LRC2JU0G ⚜FALLEN 天使⚜
Elder
4775 4677 75 2780
21| [226] #8GY8QG00U #8GY8QG00U 阿xia
member
4637 2834 1186 1417
22| [207] #8VYJVP9UV #8VYJVP9UV 浪子★张少
member
4579 5000 0 180
23| [208] #9QQ00RL00 #9QQ00RL00 ⚜日月星辰❤喜喜
Elder
4551 4643 140 2824
24| [205] #2P9P2GC #2P9P2GC 鲨王❤️最靓的仔
Elder
4548 2771 249 1230
25| [221] #9G9VYY8VJ #9G9VYY8VJ 吃萝莉的怪蜀黍
member
4536 4322 518 535
26| [183] #Q2Q9Q9UV #Q2Q9Q9UV 辰星蚕
member
4407 2822 1140 308
27| [248] #PG9VRY282 #PG9VRY282 ⚜日月星辰✨蓝蜗
Elder
4398 4681 1054 467
28| [236] #8GR020PUR #8GR020PUR ⚜日月星辰❤败给
member
4331 3213 4085 45
29| [236] #2QVQQ8VR0 #2QVQQ8VR0 ⚜️日月星辰⭐️
member
4259 3186 160 192
30| [228] #2LPQPU02 #2LPQPU02 ⚜日月星辰 ♥洋洋
coLeader
4095 3561 117 329
31| [136] #P092UGJGP #P092UGJGP 一蓑烟雨任平生
member
3793 2796 398 2215
32| [192] #JP00G0C2 #JP00G0C2 长腿家里有矿
member
3741 4192 0 0
33| [216] #G2JLQJ9G #G2JLQJ9G 一个人的精彩
member
3674 3264 30 614
34| [210] #9PJJ8QC9G #9PJJ8QC9G #~#的小号,
member
3588 4087 185 233
35| [196] #99J9JQY0Y #99J9JQY0Y 爱上东莞一只鸡
member
3475 2058 86 381
36| [215] #2YCYPU202 #2YCYPU202 China-蚩尤
member
3401 5110 417 77
37| [250] #8CCJUR8QQ #8CCJUR8QQ 超6,韩哥&
member
3369 4279 0 75
38| [206] #8Y8C89YL2 #8Y8C89YL2 别撩我头发♡
member
3319 3387 365 5709
39| [204] #GVQ0Q9QY #GVQ0Q9QY 潇洒依旧啊嘟嘟
member
3313 1352 0 390
40| [183] #PLLL9PJUJ #PLLL9PJUJ 可爱笑
member
3218 3528 0 428
41| [245] #9LQ9Y9Q8J #9LQ9Y9Q8J 承认你
member
3186 3286 30 231
42| [98] #LY020JRJR #LY020JRJR 果妞妞
member
3166 2980 1135 1629
43| [169] #PRP8LY029 #PRP8LY029 China✨佣儿
member
3149 2655 180 1598
44| [165] #90PL8CCRG #90PL8CCRG 最骚小亮亮
member
2832 1822 252 0
45| [205] #2Q8VC0LQR #2Q8VC0LQR 木子拔禺心
member
2668 3303 144 92
46| [206] #YLLYYLQG0 #YLLYYLQG0 人在广东♥失联
member
2645 4642 1301 0
47| [212] #8GU0RJYJ0 #8GU0RJYJ0 轲华立夏
member
2364 5112 877 3771
48| [233] #YG82CR0Q #YG82CR0Q 大白❤️凡凡
member
2247 2530 15255 0
49| [156] #2GCCR9VYL #2GCCR9VYL 秋水伊人
coLeader
1694 2585 17826 13295
50| [80] #YQL889LLV #YQL889LLV 浅笑安然
member
1238 1946 0 598

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here