#R8LC8PV2 蝶谷

Clan Level

13

Description

审核群:3 6 2 2 6 1 4 3 最低11本起招,常驻先加Q群再加微群。新人须知:积极参战、捐兵、群聊、打友谊。除活动冲杯部落战以外,默认支援巨人气球矿工,药水狂暴冰冻。11本以下请加二部:榣山(7级部落)

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
35934
42/50
China
inviteOnly
0
1200
#R8LC8PV2
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [220] #8P9J2VJJ8 #8P9J2VJJ8 迷雾麋鹿迷了路
Elder
5650 4395 430 3920
2| [182] #8JGQ8QLG #8JGQ8QLG 石器
Elder
5202 3328 8889 12920
3| [204] #8JCVQRJQ8 #8JCVQRJQ8 夕悴
coLeader
4996 4025 16018 12184
4| [172] #8PVPLQCVR #8PVPLQCVR 小小醉
Elder
4910 3047 233 546
5| [194] #200J2L8G0 #200J2L8G0 陨落
member
4591 2874 850 2019
6| [189] #8CC92UVCP #8CC92UVCP 花够不够浪漫
Elder
4565 4376 3280 1572
7| [159] #90QJP29RR #90QJP29RR 绯狱♦️是秋秋呀
member
4419 3102 30 326
8| [198] #89QL2J0GL #89QL2J0GL ʚ 蝶 ɞ
coLeader
4364 3705 1789 696
9| [145] #YLYGURJ9C #YLYGURJ9C 哚卟离
member
4193 3498 1334 4101
10| [221] #8JG9UG8QU #8JG9UG8QU 蝶舞
member
3837 2077 2258 833
11| [114] #YJ8G28099 #YJ8G28099 夏日祭
member
3583 2361 2 264
12| [107] #C8RVGVV #C8RVGVV 懵懂小醉
coLeader
3433 2755 166 449
13| [175] #QRJ90RJC #QRJ90RJC 幻影小白
member
3390 2116 308 2190
14| [124] #89J8G202Q #89J8G202Q Fulk丨蛋
member
3216 3075 82 1024
15| [122] #Y9PJLGCQC #Y9PJLGCQC De.W.Hl
Elder
3129 2842 348 4944
16| [106] #YVG0P080R #YVG0P080R 最闲的咸鱼
member
3023 2159 0 502
17| [145] #90VJQVYQG #90VJQVYQG 浅蓝色
Elder
3003 3132 1558 3083
18| [121] #98QP0JVUG #98QP0JVUG 唐顿
member
2906 2796 108 2280
19| [187] #PY9LYC2UU #PY9LYC2UU 可爱又迷人的反派
Elder
2771 4410 3966 2572
20| [172] #PP8CYRJVY #PP8CYRJVY 一枚小星辰
member
2699 4350 1472 142
21| [113] #YRP8LLVQ9 #YRP8LLVQ9 墨烬千层阙
member
2686 2303 65 737
22| [87] #LY0Q8LG2R #LY0Q8LG2R 风行无疆
member
2625 2113 603 2755
23| [135] #YJLR88U09 #YJLR88U09 Jarvis
member
2598 3220 1885 6611
24| [145] #2909P8VRC #2909P8VRC 小仙女
member
2485 1883 119 566
25| [128] #Y09L8Q9U8 #Y09L8Q9U8 少女的裙摆撑得起
member
2361 2689 48 167
26| [241] #2U88VJR0L #2U88VJR0L 飞羽
Elder
2314 3578 3964 652
27| [147] #8UYPQY0GQ #8UYPQY0GQ 明天你会更好
member
2278 2451 116 1460
28| [130] #8URV9VY20 #8URV9VY20 小龙女
member
2268 2374 15 666
29| [102] #YQUQ0P9Q0 #YQUQ0P9Q0 爱在深秋
member
2150 2395 405 2470
30| [116] #8882J89RU #8882J89RU 小魔女
member
2141 2081 1556 2263
31| [88] #L8L2QQVQL #L8L2QQVQL 屿桂
member
2132 2218 246 402
32| [148] #PU92V28RY #PU92V28RY 古乙丁三雨
Elder
2100 3624 30 144
33| [209] #2Y9UU9VQ8 #2Y9UU9VQ8 茕茕白兔
member
2068 2472 678 304
34| [169] #LCGJQQPV #LCGJQQPV 小蝶
coLeader
2004 1902 945 726
35| [116] #9Y9GLLR9U #9Y9GLLR9U 疯狂多巴胺
member
1839 2046 0 138
36| [123] #Y8VP8JP2C #Y8VP8JP2C 凉城灬暝帝
Elder
1808 1936 1375 2970
37| [111] #YPYPQ89Y9 #YPYPQ89Y9 林有阿鹿
member
1776 1782 0 0
38| [143] #98Q228YPY #98Q228YPY Venus
Elder
1716 1752 36530 102
39| [76] #YYQ02U8JJ #YYQ02U8JJ 北冥有鱼
leader
1612 1252 0 0
40| [122] #2YVL2Q2P9 #2YVL2Q2P9 小醉醉
member
1611 2459 0 215
41| [92] #L8888LRJY #L8888LRJY 温叔叔
member
1400 1635 10 2399
42| [89] #P00PUCQU8 #P00PUCQU8 肖肖
member
719 1708 67 460

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com