#R988RC2L 파밍 모임

Clan Level

20

Description

성인클랜(철새,초딩 사절) / 파밍 클랜(맘편한 자유 클전) / 지원비율 적당히(지정유닛 가능) / 클랜게임 활성화(항시 당일 만점) / 클랜전 리그(50인중 선별 전투적 참여!!) *강퇴 사유 : 클전 참여 or 리그전 참여후 안할경우

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
52488
49/50
South Korea
closed
0
5200
#R988RC2L

Clan Labels

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Clan Games

Clan Games

Donations

Donations

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [234] #82C0Y0VU #82C0Y0VU 기표진표파파
member
5425 5114 3516 4935
2| [233] #YRJUC9VL #YRJUC9VL pami
Elder
5382 4970 8128 5003
3| [210] #80LLRQCR9 #80LLRQCR9 유하아빠
Elder
5369 5000 1870 6678
4| [231] #9RYU8QRVL #9RYU8QRVL 드안
member
5368 5582 6251 6946
5| [238] #2UGGRU9JG #2UGGRU9JG bodyguard
coLeader
5346 5000 7533 7315
6| [239] #8YVJG8URL #8YVJG8URL JinGyeom
coLeader
5344 4756 9366 6346
7| [228] #LRRQ8YYP #LRRQ8YYP ~☆금마패☆~
member
5336 4970 2890 4920
8| [229] #20CYPGR88 #20CYPGR88 홍이
member
5328 5113 2793 4965
9| [227] #9RCJYVUPC #9RCJYVUPC Gyeom
Elder
5317 4807 7847 6385
10| [213] #2Y9QQJ080 #2Y9QQJ080 버럭서바마
member
5308 4557 2388 5059
11| [237] #LCUQYCR9 #LCUQYCR9 Ninjatutle
Elder
5304 5000 6826 4950
12| [240] #28PP2YV #28PP2YV 이훈민
Elder
5303 5033 5536 5228
13| [239] #2GUP08908 #2GUP08908 최강연우
coLeader
5292 4831 7395 7238
14| [216] #LY9J080Q #LY9J080Q Yuno❤
member
5290 4795 2784 4478
15| [238] #R0UY890P #R0UY890P SNooPY
coLeader
5284 5148 13184 4942
16| [218] #CRQ8298J #CRQ8298J 멍궁ㅇ
member
5261 5009 2214 4923
17| [228] #2CPLPL0V8 #2CPLPL0V8 YOON2♥
member
5248 5027 4508 7011
18| [226] #8RG82880C #8RG82880C 조성제국
Elder
5245 4454 5464 4841
19| [250] #2PG08LPU0 #2PG08LPU0 무릂
member
5243 4793 4910 4824
20| [240] #J2QLLV9Q #J2QLLV9Q 어컨
coLeader
5237 5000 4769 7131
21| [244] #2YRPUCU09 #2YRPUCU09 최정욱
coLeader
5221 5108 6406 4871
22| [223] #22PJ0LVUR #22PJ0LVUR 큰하늘사랑
Elder
5221 5000 10023 4463
23| [215] #C2QPPLRJ #C2QPPLRJ 집나간체리
member
5209 3310 3271 5907
24| [240] #229PL2JUU #229PL2JUU 꽃난방
member
5199 5151 4555 4246
25| [261] #QJLCQJC2 #QJLCQJC2 메이로
Elder
5198 4775 21105 7746
26| [231] #Y8UQCPPL #Y8UQCPPL 쪄버
Elder
5197 4970 9074 4559
27| [235] #QR22JLUL #QR22JLUL 호호아씨
member
5191 4773 2611 5578
28| [222] #22ULQYRQG #22ULQYRQG 이덕희83
member
5187 4894 2882 4952
29| [237] #RY9C0P0C #RY9C0P0C 이천No.1
Elder
5180 5178 3501 5828
30| [224] #99J0UVGU #99J0UVGU choding
member
5135 4466 2158 4230
31| [206] #Y990LLJR9 #Y990LLJR9 JudeKOR
member
5134 4701 1535 5850
32| [219] #9CPJ8UG82 #9CPJ8UG82 카셀
member
5125 4839 3108 5975
33| [248] #UVVJVYVC #UVVJVYVC :!:낙석주의:!:
coLeader
5107 4869 4348 4162
34| [229] #GJ0JC089 #GJ0JC089 낭마
member
5106 3774 2270 359
35| [228] #22LV8P9L8 #22LV8P9L8 망고빙수
member
5097 4952 464 3950
36| [245] #UV80QJQP #UV80QJQP KoreaN
Elder
5078 5028 3205 3925
37| [219] #2Y0J9VUJ #2Y0J9VUJ 로이
member
5060 5029 1398 2679
38| [234] #U9Q8CJCP #U9Q8CJCP 삼봉선생
member
5054 5238 3785 4371
39| [228] #VG92LCYC #VG92LCYC 태양
Elder
5037 5217 1027 0
40| [227] #20VVPV9J2 #20VVPV9J2 주홍빛물방울
member
5036 5168 1658 894
41| [232] #L9QRLQY #L9QRLQY kijun
Elder
5008 5028 1675 1681
42| [226] #YVPYRRPV #YVPYRRPV 송만두
Elder
5004 4031 5274 3475
43| [212] #2U92QVQPR #2U92QVQPR 써미요미
member
4998 4761 1049 985
44| [225] #RUL98L8P #RUL98L8P 블루
member
4952 4892 525 456
45| [227] #8PR0YL9P #8PR0YL9P 고마쌔리 마!!
Elder
4924 5000 2836 3422
46| [196] #L8LJRCUYU #L8LJRCUYU ☆Dark templer☆
member
4850 4004 3169 4373
47| [189] #8U9GYYVJJ #8U9GYYVJJ 프리런너
member
4807 3705 1764 3843
48| [236] #2PU2QUJQQ #2PU2QUJQQ 루나
leader
4580 4969 586 305
49| [232] #2Y8Y2Y8CL #2Y8Y2Y8CL SuperStar
member
2654 5000 1965 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here