#UGPU9QJC LONGHƯNG VÔ ĐỐI

Clan Level

14

Description

clan war liên tục 40.50 thành viên, dont lính nhiệt tình, nói chuyện lịch sự, war hết mình....... thanks AE...chú ý, AE nào úp hero thì đánh ngay trong đêm, hall 11.hall 12 yếu, ko úp hero cũng phải đánh sớm.

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
41518
43/50
Vietnam
inviteOnly
10
2600
#UGPU9QJC

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [233] #LYUV2GUU #LYUV2GUU Khắp Apple
coLeader
5416 3206 23661 8292
2| [177] #2GPP0VU09 #2GPP0VU09 Lưu Hoàng
Elder
5350 3544 4966 4723
3| [199] #20UL0UYRG #20UL0UYRG mr hung
Elder
5196 3831 7519 4717
4| [209] #2V8PPG9JP #2V8PPG9JP saochoi
Elder
5118 4056 1671 1804
5| [208] #CJUP98UL #CJUP98UL ronhuang
coLeader
5015 3045 11507 11801
6| [227] #28JJ0RC8G #28JJ0RC8G trang thu
Elder
4979 4153 1478 2171
7| [206] #200G82JJC #200G82JJC NẤM BÈO
coLeader
4892 3003 3640 3008
8| [169] #9QVYUVPVV #9QVYUVPVV lộc
Elder
4856 3016 503 2324
9| [211] #8RYYGJLCR #8RYYGJLCR TjếnDũng‼‼‼‼
coLeader
4754 4147 6495 4292
10| [213] #PQ0GUVUGR #PQ0GUVUGR nguyễn long
Elder
4690 3197 40 504
11| [217] #PQRV92V28 #PQRV92V28 hữu tình
leader
4585 3146 5614 8922
12| [197] #990GQPQ28 #990GQPQ28 tuan
Elder
4520 4656 2543 1561
13| [165] #PU0CCR2UP #PU0CCR2UP Vua__King
Elder
4466 3422 348 1869
14| [230] #2RGCVQP0Q #2RGCVQP0Q Tẹo Anh
Elder
4372 2882 601 792
15| [215] #J9QYVRVV #J9QYVRVV kevin tuan
Elder
4201 4258 67 618
16| [145] #Y9890CLPY #Y9890CLPY minhdz
Elder
3984 2951 195 390
17| [141] #YRQUULLUG #YRQUULLUG long320
Elder
3854 2997 1679 4865
18| [171] #8GGV0LL00 #8GGV0LL00 duytan
Elder
3689 3301 5362 4006
19| [177] #Y0PVPUV2U #Y0PVPUV2U Lucie
Elder
3593 2631 178 254
20| [148] #PRRRGYC92 #PRRRGYC92 KHONG DOI THU
Elder
3465 2221 236 1206
21| [141] #8V0CVJU0Q #8V0CVJU0Q LONGHUNG CAUBAI
Elder
3146 2983 27 576
22| [182] #PGYPLQJYV #PGYPLQJYV "NHẠT"/LÃO T
coLeader
3139 3303 5836 4792
23| [200] #2YU2YQQ2G #2YU2YQQ2G Justin Nguyen
Elder
3133 2737 1308 2933
24| [139] #YJUCG2LVG #YJUCG2LVG ☆Hà♡Sĩ☆
Elder
3078 2849 167 869
25| [128] #YVLUC0CCJ #YVLUC0CCJ °•☆Hùng☆Lê☆•
Elder
2978 2866 146 907
26| [166] #2RG0CGYRL #2RG0CGYRL Độc Cô Cầu Bại
Elder
2954 2789 68 72
27| [118] #JQRYVUUJ #JQRYVUUJ Ngọc Bảo Lam
Elder
2898 2192 30 373
28| [199] #9Y90VYYJR #9Y90VYYJR thuong bentre
coLeader
2853 2925 44935 1742
29| [152] #8U8CPYPPV #8U8CPYPPV nấm bèo
Elder
2830 2617 2294 871
30| [140] #RL2CU00L #RL2CU00L Ju
Elder
2781 3540 719 750
31| [223] #2GYV80VLQ #2GYV80VLQ trang
Elder
2732 2731 1456 1577
32| [240] #8G9JRVGC0 #8G9JRVGC0 Micheal Đặng
Elder
2654 2939 831 1314
33| [211] #PG90U9PGG #PG90U9PGG vu som
coLeader
2652 4070 2806 3847
34| [146] #YYRVVUC8J #YYRVVUC8J Em Pi
Elder
2637 3245 0 67
35| [178] #PRYQPGYGL #PRYQPGYGL khánh trình
Elder
2587 3995 0 81
36| [173] #88QGLCCJL #88QGLCCJL vu duy
Elder
2537 3124 2336 3044
37| [121] #YUQVL00VL #YUQVL00VL SEN
Elder
2481 2690 0 131
38| [130] #2QV0QRVGY #2QV0QRVGY Hoang Thuc
Elder
2335 1729 108 391
39| [192] #Y9VVPLQPR #Y9VVPLQPR công tử phố núi
coLeader
2294 4124 1720 5037
40| [190] #22CCUJ90U #22CCUJ90U huong-loan
Elder
2190 3701 284 3933
41| [168] #82YC8QQYV #82YC8QQYV *«BOY»*[37]
Elder
2078 2908 0 40
42| [122] #PUVPCL2UU #PUVPCL2UU ☘️ wasabi ☘️
Elder
1499 2504 1529 4068
43| [134] #Y2LG9YVL8 #Y2LG9YVL8
Elder
855 2202 2538 814

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here