#UGPU9QJC LONGHƯNG VÔ ĐỐI

Clan Level

17

Description

clan đang rất cần mem để war hàng ngày và war 7 d,,, hall 12 yếu vẫn được war 7d....nhưng AE phải war hàng ngày mới được war 7d nha.... trân trọng kính mời anh chị em....

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
35954
34/50
Vietnam
inviteOnly
0
2600
#UGPU9QJC

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [221] #PQ0GUVUGR #PQ0GUVUGR nguyễn long
coLeader
4818 3161 1137 2724
2| [227] #PL99P8Q2 #PL99P8Q2 dinhliem
coLeader
4766 3253 618 2042
3| [224] #PQRV92V28 #PQRV92V28 hữu tình
leader
4739 3204 1376 5540
4| [166] #YRQUULLUG #YRQUULLUG long320
coLeader
4628 2868 1513 3804
5| [199] #8GYLJQ29L #8GYLJQ29L Chấn Kiệt
Elder
4624 1151 1828 4047
6| [216] #200G82JJC #200G82JJC NẤM BÈO
coLeader
4619 3449 2126 1911
7| [195] #8GGV0LL00 #8GGV0LL00 duytan
coLeader
4474 3631 1025 693
8| [180] #20J089JVJ #20J089JVJ I☆Love☆Motor
Elder
4191 3302 60 188
9| [211] #2YU2YQQ2G #2YU2YQQ2G Justin Nguyen
coLeader
4105 2723 1869 2446
10| [235] #2RGCVQP0Q #2RGCVQP0Q Tẹo Anh
coLeader
4080 2995 2294 2823
11| [229] #2GYV80VLQ #2GYV80VLQ trang
coLeader
4018 2724 2254 2525
12| [201] #2GPP0VU09 #2GPP0VU09 Lưu Hoàng
coLeader
3921 3632 1360 1329
13| [244] #8G9JRVGC0 #8G9JRVGC0 Micheal Đặng
coLeader
3798 3014 2720 1751
14| [161] #CJ8QYQ0P #CJ8QYQ0P Điếc Lạnh Lùng
Elder
3770 2268 34 84
15| [160] #PRRRGYC92 #PRRRGYC92 KHONG DOI THU
member
3462 2345 395 1660
16| [206] #99GURJC9Y #99GURJC9Y TÙNG (X.Ô)
Elder
3461 3208 404 201
17| [172] #8U8CPYPPV #8U8CPYPPV nấm bèo
Elder
3417 3139 5481 938
18| [234] #28JJ0RC8G #28JJ0RC8G trang thu
coLeader
3322 4835 0 0
19| [152] #9Q2V8GPPU #9Q2V8GPPU thanh tung
Elder
3318 1710 46 288
20| [119] #8GYGQCGJC #8GYGQCGJC Đức Việt - Ken
member
3268 2126 52 1666
21| [223] #9Y90VYYJR #9Y90VYYJR thuong bentre
coLeader
3234 3015 18024 462
22| [189] #P0RP02828 #P0RP02828 ko quê
Elder
3137 2834 373 209
23| [152] #8V0CVJU0Q #8V0CVJU0Q LONGHUNG CAUBAI
member
3122 2928 34 584
24| [204] #YVGJRG2Q #YVGJRG2Q HưũNghĩa Nguyễn
Elder
3113 2895 1027 2205
25| [164] #2GPC0GQQL #2GPC0GQQL Phyo Lay
Elder
3094 3069 214 593
26| [138] #L9VC8YCVR #L9VC8YCVR VŇ•78AnhCướcঔ
Elder
3092 3031 460 73
27| [196] #2UJPR8JLC #2UJPR8JLC tâm râu
coLeader
2840 3662 0 0
28| [145] #YJUCG2LVG #YJUCG2LVG ☆Hà♡Sĩ☆
coLeader
2728 2851 0 0
29| [122] #PV0R9QQPP #PV0R9QQPP tungvip
Elder
2726 1492 37 288
30| [183] #8PRLVCR0R #8PRLVCR0R Tạ Tốn
Elder
2710 3786 476 233
31| [147] #YVLUC0CCJ #YVLUC0CCJ °•☆Hùng☆Lê☆•
coLeader
2544 2660 0 0
32| [110] #YPUR22YJY #YPUR22YJY VÔ ĐỐI
member
2453 2031 2 693
33| [133] #YUQVL00VL #YUQVL00VL SEN
member
2187 2519 61 693
34| [204] #22CCUJ90U #22CCUJ90U huong-loan
coLeader
2103 4088 893 1496

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here