#VC2CC2VU 人在旅途

Clan Level

14

Description

✨冲杯人,冲杯魂,冲杯都是人上人 ✨微信L15180917443 ✨上线首先发友谊,总有人要练习阵型 ✨联赛插旗一定不能打,部落战尽早打完 ✨分部:人在旅途✨战天下【冠军3】 ✨友盟:星空雪域(14级冠军

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
52083
46/50
China
closed
1
5000
#VC2CC2VU
Clan War League

Clan Labels

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Donations

Donations

Talkative

Talkative

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [195] #YG8QJUUPY #YG8QJUUPY THAT'S WHY
Elder
5451 4970 395 3619
2| [231] #9028YUP0L #9028YUP0L 逆族"小火花&quo
coLeader
5430 3741 21369 2949
3| [210] #2RGV2RPJ8 #2RGV2RPJ8 EXPECTing、
coLeader
5400 4742 4143 2685
4| [244] #JPGG2QG2 #JPGG2QG2 刘小乐88
coLeader
5391 4611 1358 3786
5| [213] #8RLRRQC88 #8RLRRQC88 偏执的傲
coLeader
5387 3961 278 329
6| [213] #YJVR28PCY #YJVR28PCY morning
coLeader
5379 5179 4022 2787
7| [211] #PR9JRUR9L #PR9JRUR9L Paxil
Elder
5375 5000 2370 2196
8| [236] #8R8V0YJV2 #8R8V0YJV2 夜行书生
Elder
5370 5113 1258 1222
9| [230] #299JR2UVV #299JR2UVV 天呐就是你吗
Elder
5353 4970 2589 2096
10| [245] #9YUJPJGPJ #9YUJPJGPJ 你在我的城
Elder
5326 4900 213 2169
11| [217] #8QYGGQQQG #8QYGGQQQG T幻影T
coLeader
5318 4278 1060 3694
12| [230] #8YQL2PLPP #8YQL2PLPP 无形之刃
Elder
5315 4969 370 2486
13| [202] #9Q2L89UUU #9Q2L89UUU 兰有秀兮菊有芳 怀
coLeader
5311 3398 2406 3680
14| [188] #PCCQUUQ2L #PCCQUUQ2L 人在旅途✨18CM不含
Elder
5309 4476 1247 2808
15| [234] #8P9R8L8G9 #8P9R8L8G9 鲁A
coLeader
5283 4900 629 3914
16| [226] #LGQYCUUP #LGQYCUUP 龙腾-黄某领地
Elder
5276 4740 2948 2346
17| [223] #89JL2UYQU #89JL2UYQU 陨石雨
coLeader
5266 5030 5155 3696
18| [220] #PPQ2L8J88 #PPQ2L8J88 天上白玉京,十二
Elder
5250 5000 1811 3660
19| [213] #8RURGJYL #8RURGJYL ❤️☁️天才☁️
Elder
5241 4996 45 607
20| [195] #8Y0UYJ8PG #8Y0UYJ8PG 孤尘
Elder
5241 3025 748 2153
21| [232] #CGYJVVPL #CGYJVVPL 天禅
Elder
5227 4763 431 3542
22| [226] #89QGVUC2P #89QGVUC2P 越过山丘
Elder
5227 5000 881 1609
23| [204] #2JRGLQURQ #2JRGLQURQ 人在旅途✨花生米
Elder
5209 4877 307 851
24| [228] #2U2RLPY09 #2U2RLPY09 毁心Gg
coLeader
5204 5000 2846 2193
25| [229] #L2QR80U0 #L2QR80U0 笑看人生
Elder
5201 4760 365 3730
26| [217] #88CYVJ02R #88CYVJ02R Fmvp⚡️啊杰⚡️
coLeader
5190 2694 3571 3115
27| [241] #9CCCPUR9 #9CCCPUR9 老顽童
coLeader
5188 4806 1993 2374
28| [223] #VQP0R8RR #VQP0R8RR Nobody
Elder
5187 5000 1301 2055
29| [219] #JYQ2GY2V #JYQ2GY2V 山花 。
Elder
5141 4766 698 3514
30| [217] #9LRV9QRLL #9LRV9QRLL 勿忘今日◎律◎俯
Elder
5135 4992 745 1486
31| [239] #8PQ9QCYJ #8PQ9QCYJ lance
coLeader
5124 4568 1461 2115
32| [231] #2RVG9Y20U #2RVG9Y20U 落尘
Elder
5116 4810 434 3388
33| [213] #PY0Q220Q #PY0Q220Q 一叶知秋
Elder
5112 3399 1564 3156
34| [224] #LUUUGLR8 #LUUUGLR8 生生o.0
coLeader
5109 3247 816 2398
35| [219] #L8LC0VCU #L8LC0VCU 黑武士♥️♥️
Elder
5101 3673 1478 2053
36| [235] #8V2RVCL9C #8V2RVCL9C 谢谢
Elder
5093 5059 3102 2606
37| [219] #90CVYL9PP #90CVYL9PP Too Bad
Elder
5080 3221 559 2849
38| [210] #P09PRRY0Y #P09PRRY0Y 聚义阁
Elder
5076 4855 953 2559
39| [238] #PGLRR9JR #PGLRR9JR 虎踞龙盘今胜昔-人
Elder
5048 5000 847 1952
40| [215] #9200RQCVC #9200RQCVC 记得
Elder
5000 4529 742 1607
41| [242] #8QLU9Y9UC #8QLU9Y9UC 天天向上
Elder
4966 4088 158 1694
42| [214] #8LGP2Y2YU #8LGP2Y2YU 襄阳城
Elder
4880 5116 500 970
43| [213] #8U2YRRUYP #8U2YRRUYP 人在旅途、花朵
leader
3785 2350 20392 1441
44| [198] #2RU9YRU8V #2RU9YRU8V 专业扫大街
coLeader
2819 4414 2 0
45| [224] #Q0YY9PUL #Q0YY9PUL ༺悦曦༻
Elder
2695 3327 294 0
46| [217] #8CUGUCCR0 #8CUGUCCR0 人在旅途✨花神
Elder
2660 1114 714 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here