#VC2CC2VU 人在旅途

Clan Level

12

Description

✨技术玩家、捐兵狂、冲杯狂满足一样即可敲门 ✨进门自带防三,有三星思路大神请敲门,可陪练阵型 ✨40人以上部落战上捐下制,多发三星视频互相学习 ✨部落战尽量在18小时之内打完,部落战躺王挂红 ✨微信L15180917443串门勿绕

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
53183
50/50
China
inviteOnly
0
4700
#VC2CC2VU

Clan Labels

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Donations

Donations

Talkative

Talkative

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [231] #ULJP9JVJ #ULJP9JVJ ༺卓熙༻
Elder
5494 4106 209 889
2| [213] #99QJ8G8CC #99QJ8G8CC 漁呀
coLeader
5492 4391 1851 6500
3| [234] #29J8RQJPC #29J8RQJPC 傲世灬狂少
Elder
5439 3877 1736 593
4| [207] #PR9JRUR9L #PR9JRUR9L Paxil
Elder
5410 5062 6348 5958
5| [190] #Y80JLQCJP #Y80JLQCJP 一只丫丫兔
Elder
5404 3595 557 663
6| [230] #CGYJVVPL #CGYJVVPL 天禅
member
5399 4732 289 973
7| [193] #988P8CLUQ #988P8CLUQ 漁人心
coLeader
5398 2604 1033 3439
8| [228] #9028YUP0L #9028YUP0L 逆族"小火花&quo
coLeader
5393 3947 1054 515
9| [223] #Q0YY9PUL #Q0YY9PUL ༺悦曦༻
member
5393 4235 132 311
10| [199] #PC0GJJQL2 #PC0GJJQL2 山有扶苏
coLeader
5379 4135 1571 2374
11| [196] #2RGV2RPJ8 #2RGV2RPJ8 EXPECTing、
Elder
5370 4918 4897 3756
12| [226] #82QC8GYRL #82QC8GYRL jjt
coLeader
5370 3767 2566 7039
13| [211] #8LGP2Y2YU #8LGP2Y2YU 襄阳城
coLeader
5364 5399 4164 9801
14| [212] #8QYGGQQQG #8QYGGQQQG T幻影T
Elder
5349 4183 2101 9773
15| [216] #90CVYL9PP #90CVYL9PP Too Bad
Elder
5343 3311 2265 9518
16| [216] #8Q0QY2RC8 #8Q0QY2RC8 邪王真眼
Elder
5330 4615 1012 998
17| [206] #P8V8RLVQV #P8V8RLVQV 我在终点等霓
Elder
5327 3519 1381 5037
18| [239] #9CCCPUR9 #9CCCPUR9 老顽童
Elder
5318 4352 8786 8320
19| [229] #Y928CUUY #Y928CUUY 我佛归一
member
5314 4857 829 705
20| [217] #L0LYL2LV9 #L0LYL2LV9 乐未殇
Elder
5306 3835 9485 8702
21| [211] #88CYVJ02R #88CYVJ02R 圣域⚡超级烈酒⚡
Elder
5300 3083 778 1157
22| [218] #89JL2UYQU #89JL2UYQU 陨石雨
coLeader
5284 4709 11999 9727
23| [236] #2JCPPPRV #2JCPPPRV 快乐战士
Elder
5271 5000 312 752
24| [229] #8P9R8L8G9 #8P9R8L8G9 鲁A
member
5268 4413 1737 2126
25| [208] #8RLRRQC88 #8RLRRQC88 偏执的傲
coLeader
5246 4140 3814 6785
26| [202] #8CCV90PQJ #8CCV90PQJ 戰犯/...3️⃣✨ 六
coLeader
5239 5174 3132 5844
27| [210] #9200RQCVC #9200RQCVC 记得
Elder
5236 4110 2206 7558
28| [204] #98GYY800L #98GYY800L Mr.华
member
5226 4193 580 3274
29| [221] #QRLJCCJ #QRLJCCJ 博芳岛
member
5219 3981 51 1064
30| [217] #LUUUGLR8 #LUUUGLR8 生生o.0
coLeader
5214 3476 9332 9697
31| [257] #PUR90CUR #PUR90CUR 熙熙浩浩
Elder
5213 4804 7219 6938
32| [236] #8PQ9QCYJ #8PQ9QCYJ lance
coLeader
5199 4537 10680 7829
33| [184] #L9PJJ8Y2V #L9PJJ8Y2V 晚风
Elder
5193 4270 1476 4756
34| [220] #VQP0R8RR #VQP0R8RR Nobody
member
5176 4643 3795 6013
35| [211] #R8G2VJ89 #R8G2VJ89 东方不败
member
5175 2283 2810 7195
36| [188] #YJ9298R9L #YJ9298R9L i部落
Elder
5166 5176 7471 7031
37| [185] #PY2QCC0C9 #PY2QCC0C9 圣域
Elder
5150 3958 3665 8040
38| [210] #2UPUPVQJP #2UPUPVQJP hehe
Elder
5149 5116 4109 7607
39| [188] #2RU9YRU8V #2RU9YRU8V 专业扫大街
coLeader
5102 4379 2320 2724
40| [217] #2QL0UPC22 #2QL0UPC22 blue
Elder
5059 4301 3036 5923
41| [214] #9G889C9CR #9G889C9CR 战将
Elder
5058 4081 2972 5110
42| [244] #9GCVC92RG #9GCVC92RG 暮光伯爵
member
5056 4574 327 432
43| [197] #YP2YG80JY #YP2YG80JY 金戈铁马
Elder
5042 3921 3986 4046
44| [200] #YGJ9PQPU2 #YGJ9PQPU2 小义屯
Elder
4994 4964 3534 4376
45| [197] #8U2YRRUYP #8U2YRRUYP 人在旅途、花朵
leader
4902 2321 1914 6440
46| [202] #Y9PJ8JL99 #Y9PJ8JL99 犟驴不是罪
member
4880 4343 1346 4607
47| [225] #2U2RLPY09 #2U2RLPY09 毁心Gg
coLeader
4849 5093 5767 1777
48| [207] #8CUGUCCR0 #8CUGUCCR0 人在旅途,秀儿
Elder
3118 913 36338 0
49| [199] #CG8QPPUY #CG8QPPUY 戰犯/...3️⃣✨ 張
member
2887 2468 5560 0
50| [228] #PUCYQRCUR #PUCYQRCUR 人在旅途丶扶苏(
Elder
2463 2413 52414 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here