#VL2CVG8C VIÊT NAM HERO

Clan Level

12

Description

Đời Phong Ba lấy ace làm chi kỷ..người ích kỷ chỉ biết nhận chứ không cho...anh hùng war lấy sao làm trọng...kẻ tiểu nhân ăn bunus làm giàu...games ao tình thật...vui vẻ nhiệt tình la ok..người đã vào sin đừng đi đi thì đừng vào

Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
58117
50/50
Vietnam
inviteOnly
4200
#VL2CVG8C
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [215] #UCJJ22V9 #UCJJ22V9 ĐỨC BÉO 81
coLeader
6122 3516 169 147
2| [203] #RC8LP9CC #RC8LP9CC ❤️Honi
coLeader
6099 4000 641 9874
3| [217] #GU09PJYJ #GU09PJYJ Kỳ Kỳ
coLeader
6091 4176 753 7768
4| [227] #V9U8R80 #V9U8R80 THU^_^HÀ
coLeader
6054 3401 3781 5011
5| [218] #GGUCVVRJ #GGUCVVRJ DankNg3011-2k2
Elder
6038 3094 114 202
6| [183] #VRGVLVYV #VRGVLVYV 사랑해요
coLeader
6017 2554 1743 22177
7| [210] #229U0QPQV #229U0QPQV lengkeng99
Elder
6012 3246 32 2648
8| [221] #282U9RPJ2 #282U9RPJ2 MINH MEO
leader
6008 2535 6065 13379
9| [227] #22PVGYVPG #22PVGYVPG H2A
Elder
5888 4048 0 0
10| [220] #8RYQ829L2 #8RYQ829L2 ♧ Chau ☆☆☆ Ray♧
Elder
5846 4367 30 840
11| [219] #Y2RGQLY9 #Y2RGQLY9 ❤️Trung Tín❤️
coLeader
5840 3218 964 2837
12| [213] #2J0UVGU #2J0UVGU ༺࿅ོ༼K༽࿅ོ༻
Elder
5833 419 1086 4663
13| [184] #2808RRUPL #2808RRUPL ✌✌MR-ĐOÀN✌✌
coLeader
5829 2151 128 15101
14| [223] #2J0R2CJG #2J0R2CJG ❤️tiến❤️npc❤
Elder
5807 3619 142 294
15| [203] #9QCRGR09 #9QCRGR09 Quai Zính Zép
coLeader
5791 2734 1940 8332
16| [222] #GL2QJ2Q #GL2QJ2Q Mr Huy
Elder
5783 3128 0 112
17| [214] #U92VYQCU #U92VYQCU VuongDepZai
Elder
5776 3300 959 8665
18| [215] #2UGJP8VV0 #2UGJP8VV0 ROBE. "LÂM "
Elder
5776 2965 396 1670
19| [179] #8QUUUJCVY #8QUUUJCVY AnhTuQuan
Elder
5756 2928 70 366
20| [227] #20GVJ9JQP #20GVJ9JQP minhhanoi
Elder
5753 4128 2088 3194
21| [223] #CQ20UG9P #CQ20UG9P HOANG ANH QUYEN
coLeader
5740 3797 3448 7245
22| [218] #2J0JGQY8G #2J0JGQY8G van thanh
Elder
5731 3282 1950 4372
23| [201] #8GLVGG88 #8GLVGG88 ✨hoàng✨hưởng✨
Elder
5729 2425 110 800
24| [225] #82V80CLY2 #82V80CLY2 bon bon
Elder
5712 3263 450 696
25| [199] #JLQ2JRPR #JLQ2JRPR hoài niệm N&M
Elder
5703 3569 1169 4379
26| [170] #P88CU8UUQ #P88CU8UUQ Mãi Yêu Bạn~•~
Elder
5703 3767 0 42
27| [196] #2JP8C8C29 #2JP8C8C29 Lê Hùng
Elder
5700 3136 194 664
28| [206] #8LCPP28JQ #8LCPP28JQ Xuân~ ❌ít
Elder
5682 4209 132 248
29| [238] #LC0LY0YC #LC0LY0YC VUA SƯ TỬ
Elder
5544 4527 2565 4729
30| [154] #P2LYJGQ08 #P2LYJGQ08 Mr.Tự
Elder
5492 3396 760 8061
31| [219] #8JLCJQ8J #8JLCJQ8J ⚜️TRUNG HIẾU⚜️
Elder
5469 3287 6888 6933
32| [204] #9LP0GJGLU #9LP0GJGLU Mr Nhàn
Elder
5467 4238 734 6700
33| [198] #C9U0QRGU #C9U0QRGU ⭐hunter⭐
coLeader
5459 3370 628 7182
34| [195] #GLJC89C0 #GLJC89C0 hungcp
Elder
5438 4184 202 1118
35| [218] #2VCC2UP2 #2VCC2UP2 quang hanh
Elder
5427 2808 242 1034
36| [217] #PGV88YJ #PGV88YJ TRANG
Elder
5426 4389 0 624
37| [200] #29LUPUQYL #29LUPUQYL Cognac X.O
Elder
5378 2497 132 260
38| [207] #8020YY8RY #8020YY8RY Bác Sỹ Hoa Súng
Elder
5368 4124 0 436
39| [173] #8CJJCQ9JL #8CJJCQ9JL kunui73
Elder
5348 2766 148 256
40| [204] #9Y9RG2VV #9Y9RG2VV cr7 khang
Elder
5322 3007 671 5449
41| [224] #GQ0Q09JL #GQ0Q09JL Cao Tuấn
Elder
5269 3582 3560 2703
42| [179] #2YL8UU9C8 #2YL8UU9C8 Tuấn Minh 2018
Elder
5197 2433 46 370
43| [202] #20PLGPUPY #20PLGPUPY Thùy Chi
Elder
5102 1948 2884 5753
44| [140] #9CGJ0UP8Y #9CGJ0UP8Y huu tinh 2
Elder
4785 2687 124 5324
45| [170] #9PCRLPQ0U #9PCRLPQ0U linh pro
Elder
4746 4398 838 1574
46| [191] #8RQ98G9YP #8RQ98G9YP THU^_^HÀ
coLeader
4672 3389 47 864
47| [226] #222Q22RJ #222Q22RJ ManhThuongQuan
coLeader
4565 3507 3501 0
48| [191] #2PL098G29 #2PL098G29 VIÊT NAM HERO
coLeader
4223 3135 38343 1048
49| [161] #2CPUG2QUJ #2CPUG2QUJ cyb
coLeader
3269 2525 489 1182
50| [217] #8CV0CPCQJ #8CV0CPCQJ VIÊT NAM HERO
member
3004 2493 40 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com