#VL2CVG8C VIÊT NAM HERO

Clan Level

14

Description

Đời Phong Ba lấy ace làm chi kỷ..người ích kỷ chỉ biết nhận chứ không cho...anh hùng war lấy sao làm trọng...kẻ tiểu nhân ăn bunus làm giàu...games ao tình thật...vui vẻ nhiệt tình la ok..người đã vào sin đừng đi đi thì đừng vào

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
53626
49/50
Vietnam
inviteOnly
0
4200
#VL2CVG8C
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [231] #222Q22RJ #222Q22RJ ManhThuongQuan
coLeader
5728 3741 60 756
2| [191] #2808RRUPL #2808RRUPL ✌✌MR-ĐOÀN✌✌
coLeader
5717 2149 126 3322
3| [233] #2QUCUR20C #2QUCUR20C giagia
coLeader
5618 4163 15955 14369
4| [205] #2VRYCJLG9 #2VRYCJLG9 Quang Hải
Elder
5611 3542 639 1158
5| [221] #GU09PJYJ #GU09PJYJ Kỳ Kỳ
coLeader
5536 4204 2513 17896
6| [222] #8RGY0UQ92 #8RGY0UQ92 ĐôNa-ZT-91(-.-)
coLeader
5534 3992 15127 16568
7| [247] #LC0LY0YC #LC0LY0YC VUA SƯ TỬ
coLeader
5524 4318 25525 6040
8| [227] #282U9RPJ2 #282U9RPJ2 MINH MEO
leader
5513 2840 33735 12008
9| [224] #PQ99UCVJQ #PQ99UCVJQ nguyễn tiến
Elder
5489 4267 7850 1678
10| [222] #8GR0Y90R2 #8GR0Y90R2 GAUTHO68
coLeader
5487 2897 2739 4434
11| [230] #GQ0Q09JL #GQ0Q09JL Cao Tuấn
coLeader
5452 3962 1717 1730
12| [216] #C2Y2VQGL #C2Y2VQGL thanhdai
coLeader
5434 4567 16614 10946
13| [204] #20QCR02JR #20QCR02JR phongđat789
Elder
5392 3219 281 4358
14| [213] #229U0QPQV #229U0QPQV lengkeng99
coLeader
5373 3232 1568 9260
15| [211] #9JR00J9GV #9JR00J9GV vjp
Elder
5328 4766 4149 3975
16| [225] #GL2QJ2Q #GL2QJ2Q Mr Huy
coLeader
5326 3435 1360 8280
17| [240] #8QRVRP20 #8QRVRP20 Ngọc Sơn
Elder
5311 3768 379 2418
18| [199] #YCJVYQG9 #YCJVYQG9 boy già81
coLeader
5304 3067 936 6372
19| [207] #29LUPUQYL #29LUPUQYL Cognac X.O
coLeader
5295 3196 314 10472
20| [228] #PVUYQ2Y #PVUYQ2Y Kimpas
coLeader
5295 4341 3075 9060
21| [222] #220Y8G0Y8 #220Y8G0Y8 mr bum
Elder
5261 4179 237 2202
22| [229] #YPYJ9RRV #YPYJ9RRV tiểu✨✨✨tiểu
coLeader
5243 3749 2487 7654
23| [190] #QC92LQJU #QC92LQJU A. Pato
coLeader
5224 4102 150 15944
24| [205] #JLQ2JRPR #JLQ2JRPR hoài niệm N&M
coLeader
5203 3495 6407 12241
25| [208] #8P00GG9JL #8P00GG9JL kế chung
Elder
5191 4167 4581 3490
26| [205] #2P0V2QVP #2P0V2QVP Foxie
Elder
5178 1806 5212 8668
27| [232] #V9U8R80 #V9U8R80 THU^_^HÀ
coLeader
5175 3553 1823 5592
28| [210] #YRPGGQYR #YRPGGQYR Mr. Toàn
Elder
5148 4121 1447 6075
29| [221] #RYRLGCV #RYRLGCV ⭐⭐⭐Tây✨Độc⭐
Elder
5143 3184 3653 6061
30| [228] #P0CVY8U0R #P0CVY8U0R KHOA.1986
coLeader
5136 3388 2225 2880
31| [242] #JPGUQG90 #JPGUQG90 Wellcome VN
coLeader
5080 4150 3329 3024
32| [213] #898JJV2JR #898JJV2JR VN HÊRO
coLeader
5073 3378 802 4069
33| [169] #Y22GYL28R #Y22GYL28R cao đẳng quân y
member
5065 3736 0 0
34| [201] #2UL9RCQPC #2UL9RCQPC Thị[email protected]
coLeader
5035 3486 1308 6190
35| [208] #20PLGPUPY #20PLGPUPY Thùy Chi
coLeader
4994 1997 1754 10554
36| [227] #CQ20UG9P #CQ20UG9P HOANG ANH QUYEN
coLeader
4990 3627 7693 8479
37| [187] #VC0QRLQU #VC0QRLQU zin linh
Elder
4959 2450 541 1134
38| [213] #U89RCC2G #U89RCC2G ✌️(còi)✌️
coLeader
4918 3320 1514 4302
39| [182] #2VVCV2P8U #2VVCV2P8U Minh hùng
Elder
4898 2341 75 668
40| [215] #R2V9Y8U2 #R2V9Y8U2 ༺࿅ོ༼NinhBinh༽
Elder
4864 3391 924 1454
41| [182] #CUCCQ902 #CUCCQ902 Minh Duc
Elder
4860 3668 1285 3355
42| [220] #9LP0GJGLU #9LP0GJGLU Mr Nhàn
Elder
4853 4018 11981 6738
43| [213] #PQ8JRRJJ #PQ8JRRJJ N.H.K
Elder
4686 4257 762 0
44| [184] #9GJV0LJ8 #9GJV0LJ8 KẺ HỦY DIỆT
Elder
4534 2952 67 432
45| [172] #2Q288G8YL #2Q288G8YL gà già cô đơn81
coLeader
4246 1842 12569 460
46| [209] #9JL999L9 #9JL999L9 Vân Vui Vẻ
Elder
4178 4834 755 1406
47| [174] #9UUQVPYGC #9UUQVPYGC ♧♧.ku.bin.♧♧
coLeader
4139 4083 1527 5042
48| [172] #28UP0C8YQ #28UP0C8YQ Để anh nghĩ đã
coLeader
4021 1957 6773 134
49| [242] #2PL098G29 #2PL098G29 VIÊT NAM HERO
coLeader
3573 3193 8532 760

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com