#VL2CVG8C VIÊT NAM HERO

Clan Level

13

Description

Đời Phong Ba lấy ace làm chi kỷ..người ích kỷ chỉ biết nhận chứ không cho...anh hùng war lấy sao làm trọng...kẻ tiểu nhân ăn bunus làm giàu...games ao tình thật...vui vẻ nhiệt tình la ok..người đã vào sin đừng đi đi thì đừng vào

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
50981
49/50
Vietnam
inviteOnly
1
4200
#VL2CVG8C
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [229] #2QUCUR20C #2QUCUR20C giagia
Elder
5407 3999 1903 1428
2| [218] #UCJJ22V9 #UCJJ22V9 ĐỨC BÉO 81
coLeader
5385 3542 703 672
3| [225] #822PQCYC #822PQCYC ༻༆Nguyễn࿇Dần༆
coLeader
5315 3891 124 720
4| [247] #LU2R0GVJ #LU2R0GVJ ❤CHÍ NHÂN❤
coLeader
5297 3831 1986 2056
5| [200] #2YPVPY808 #2YPVPY808 Đức's Soái Tỉ
Elder
5250 4124 301 432
6| [210] #880QYPLPU #880QYPLPU ❤CHÍ NHÂN❤
Elder
5241 3397 935 1914
7| [205] #29LUPUQYL #29LUPUQYL Cognac X.O
Elder
5216 3069 145 1218
8| [231] #CUGJYC92 #CUGJYC92 NQToan
coLeader
5210 4000 370 1134
9| [210] #PQ8JRRJJ #PQ8JRRJJ N.H.K
Elder
5185 3740 1260 1164
10| [206] #20PLGPUPY #20PLGPUPY Thùy Chi
Elder
5165 1951 862 1296
11| [225] #CQ20UG9P #CQ20UG9P HOANG ANH QUYEN
coLeader
5150 3684 262 904
12| [211] #C2Y2VQGL #C2Y2VQGL thanhdai
Elder
5139 4064 1237 1508
13| [227] #82V80CLY2 #82V80CLY2 bon bon
Elder
5129 3459 654 1366
14| [242] #88Q2QC0L8 #88Q2QC0L8 V.Huan89dn
coLeader
5125 3388 2738 1872
15| [218] #GU09PJYJ #GU09PJYJ Kỳ Kỳ
coLeader
5121 4117 62 1800
16| [216] #U92VYQCU #U92VYQCU VuongDepZai
coLeader
5097 3491 62 1050
17| [226] #YPYJ9RRV #YPYJ9RRV tiểu✨✨✨tiểu
coLeader
5085 3369 1627 1188
18| [192] #YCJVYQG9 #YCJVYQG9 boy già81
Elder
5046 2942 251 1310
19| [230] #V0GJVGU8 #V0GJVGU8 HT Nam Kun
coLeader
5045 4089 30 1751
20| [228] #R2J2CQ99 #R2J2CQ99 ⭐️CƯƠNG KHỂNH⭐
Elder
5043 3150 212 1420
21| [228] #20GVJ9JQP #20GVJ9JQP thánh gem
Elder
5043 4091 34 1176
22| [223] #282U9RPJ2 #282U9RPJ2 MINH MEO
coLeader
5040 2657 1092 1478
23| [183] #QC92LQJU #QC92LQJU A. Pato
member
5038 3841 0 360
24| [226] #2YCPUUR2U #2YCPUUR2U hung dai gia
Elder
5022 2169 478 1444
25| [207] #8G82GUCPL #8G82GUCPL sao vang
Elder
5021 3415 121 1546
26| [238] #JPGUQG90 #JPGUQG90 Wellcome VN
coLeader
5012 4180 5073 782
27| [210] #L9YJU9RG #L9YJU9RG Phan Đạt 020818
Elder
5011 2654 136 1569
28| [230] #V9U8R80 #V9U8R80 THU^_^HÀ
coLeader
4998 3764 855 1120
29| [194] #2UL9RCQPC #2UL9RCQPC Thị[email protected]
Elder
4996 3368 388 1773
30| [218] #8GR0Y90R2 #8GR0Y90R2 GAUTHO68
coLeader
4971 2658 60 410
31| [187] #8QUUUJCVY #8QUUUJCVY Thiên sứ bắt ma
Elder
4948 3127 280 2310
32| [187] #2808RRUPL #2808RRUPL ✌✌MR-ĐOÀN✌✌
coLeader
4927 2104 25 1238
33| [182] #2RCGP2LRU #2RCGP2LRU Nobita
member
4917 4176 125 40
34| [223] #GL2QJ2Q #GL2QJ2Q Mr Huy
coLeader
4910 3112 223 1265
35| [207] #9QCRGR09 #9QCRGR09 Quai Zính Zép
coLeader
4899 2819 469 874
36| [218] #220Y8G0Y8 #220Y8G0Y8 mr bum
Elder
4891 3603 658 1280
37| [202] #JLQ2JRPR #JLQ2JRPR hoài niệm N&M
Elder
4878 3737 70 144
38| [230] #222Q22RJ #222Q22RJ ManhThuongQuan
coLeader
4838 3753 68 336
39| [109] #YCCUYP0PC #YCCUYP0PC thánh clan 2
Elder
4810 2329 393 1450
40| [241] #LC0LY0YC #LC0LY0YC VUA SƯ TỬ
Elder
4783 4295 1305 1698
41| [183] #9GCCV8VJP #9GCCV8VJP GAUTHO68FAMILY
Elder
4573 2542 134 500
42| [216] #9Y229RCY #9Y229RCY GAUTHO68
Elder
4533 3185 372 1975
43| [211] #898JJV2JR #898JJV2JR ANH ƠI MẸ THẤY
coLeader
4523 3328 220 126
44| [219] #PGV88YJ #PGV88YJ TRANG
Elder
4248 4030 0 210
45| [225] #2PL098G29 #2PL098G29 VIÊT NAM HERO
coLeader
3715 3007 18554 1693
46| [181] #2QGCYY0PL #2QGCYY0PL MÈO Love
leader
3623 3227 4579 224
47| [156] #J0Q82RLC #J0Q82RLC cherry
member
3274 2266 108 0
48| [187] #2CY9LJ0YU #2CY9LJ0YU TUOICONRONG
Elder
2883 916 721 45
49| [206] #PCQPYU88 #PCQPYU88 Xấu Zai
coLeader
2768 3105 562 296

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com