#VL2CVG8C VIÊT NAM HERO

Clan Level

19

Description

Đi bốn phương tìm người tri kỷ, người ích kỷ chỉ biết nhận ko cho,game ảo tình thật, ae vui vẻ hoà đồng, hỗ trợ nhau cùng đi lên, chơi hết mình, war nhiệt tình, ko nhận ae du lịch, người đã đến xin đừng đi, đã đi xin đừng đừng quay lại, thanks 😘😘😘

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
54528
48/50
Vietnam
inviteOnly
1
5500
#VL2CVG8C
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Friendly

Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [248] #282U9RPJ2 #282U9RPJ2 MINH MEO
leader
5700 3048 215 8542
2| [254] #8QRVRP20 #8QRVRP20 Ngọc Sơn
coLeader
5697 4742 15510 8459
3| [234] #9QCRGR09 #9QCRGR09 VIỆT NAM HÊRO
coLeader
5678 2884 2794 6051
4| [246] #222Q22RJ #222Q22RJ ManhThuongQuan
coLeader
5617 4510 141 4681
5| [241] #UCJJ22V9 #UCJJ22V9 ĐỨC BÉO 81
coLeader
5544 4358 1013 8375
6| [237] #QJRC2CGL #QJRC2CGL Trung Anh
coLeader
5539 4793 2797 5193
7| [245] #89J8RJVJQ #89J8RJVJQ VNHR❤️Hiến Gà
coLeader
5534 3878 2811 4860
8| [271] #LC0LY0YC #LC0LY0YC VNHR❤️VUA SƯ TỬ
coLeader
5515 5540 22256 5017
9| [215] #UR2CGCLV #UR2CGCLV VNHR❤️Hiến Gà
Elder
5515 4230 725 3231
10| [238] #9LP0GJGLU #9LP0GJGLU VNHR❤HAI LÚA❤
coLeader
5508 5353 3398 6692
11| [249] #2QUCUR20C #2QUCUR20C giagia
coLeader
5490 5149 23435 11935
12| [225] #9VUQU82J2 #9VUQU82J2 ngốc
coLeader
5486 3722 8534 8711
13| [227] #292L2RUY8 #292L2RUY8 ⚜️⚜️nncvta⚜️
coLeader
5461 3217 8693 12318
14| [243] #822PQCYC #822PQCYC ༻༆Nguyễn࿇Dần༆
coLeader
5451 4950 489 2303
15| [220] #CJ8QR2VC #CJ8QR2VC VNHR❤DŨNG TRỌC
coLeader
5446 3729 30 1277
16| [241] #CQ20UG9P #CQ20UG9P LÊ ANH TUÂN
coLeader
5436 5247 4521 3762
17| [229] #RULGL82Y #RULGL82Y Chính Chùa
coLeader
5433 4196 5778 12192
18| [238] #Q0LVR2PJ #Q0LVR2PJ TIỀU CÁI
coLeader
5432 4978 4123 6608
19| [225] #9LGUQU9 #9LGUQU9 VNHR ANH TUÂN
Elder
5431 4788 5366 3545
20| [228] #8LCPP28JQ #8LCPP28JQ tũn chim cong
Elder
5423 5060 1223 2946
21| [229] #Y0JYJLUY #Y0JYJLUY VNHR THIẾU GIA
coLeader
5415 4460 440 7058
22| [235] #C0RYG9Q9 #C0RYG9Q9 PPA
coLeader
5413 5000 4478 8793
23| [199] #200VVL0C0 #200VVL0C0 VNHR❤️Hiến pro
coLeader
5409 3318 2327 7005
24| [224] #9PJVLJ0CR #9PJVLJ0CR The Future
coLeader
5407 4170 7212 4437
25| [244] #V9U8R80 #V9U8R80 VNHR ♥️ÚT♥️
coLeader
5405 4955 762 1223
26| [222] #8QUUUJCVY #8QUUUJCVY VNHR❤Quân Vodka
coLeader
5405 4957 1848 5587
27| [217] #2RJYGCJV2 #2RJYGCJV2 L_Vip2
coLeader
5371 4485 5203 5907
28| [218] #Y80PGVPY #Y80PGVPY Shark King
coLeader
5363 3880 2818 4077
29| [234] #8QJRCR9Q #8QJRCR9Q an den
coLeader
5352 2743 3584 7737
30| [211] #22R9PLJG2 #22R9PLJG2 NOBI KYM
coLeader
5347 4777 1321 9167
31| [225] #229U0QPQV #229U0QPQV lengkeng99
coLeader
5335 3658 667 3948
32| [234] #9Y229RCY #9Y229RCY VNHR❤️GAUTHO68
coLeader
5331 4590 5585 8518
33| [236] #8GR0Y90R2 #8GR0Y90R2 GAUTHO68
coLeader
5328 3754 2588 5697
34| [238] #GL2QJ2Q #GL2QJ2Q Mr Huy
coLeader
5327 3899 6282 13139
35| [239] #P0CVY8U0R #P0CVY8U0R VNHR_KHOA
coLeader
5327 3621 1402 4923
36| [228] #8P00GG9JL #8P00GG9JL VNHERO- KẾCHUNG
coLeader
5316 4804 3177 4604
37| [220] #2UL9RCQPC #2UL9RCQPC Thị[email protected]
Elder
5301 3568 2706 6287
38| [247] #20V9GG08U #20V9GG08U ĐẠI TƯỚNG PHƯỚC
Elder
5298 4176 6689 3799
39| [225] #88J2RG99C #88J2RG99C Dang Huy
Elder
5295 4420 6719 5231
40| [218] #YCJVYQG9 #YCJVYQG9 boy già81
coLeader
5260 2993 1696 6970
41| [215] #8R0PYQUY #8R0PYQUY ༄ཉQuan Thắngཉ༄
coLeader
5256 4865 10029 4648
42| [227] #GQCU0CGQ #GQCU0CGQ TÔI ❤️ VIETNAM
coLeader
5238 4125 966 5449
43| [228] #JLQ2JRPR #JLQ2JRPR hoài niệm N&M
coLeader
5231 5211 8232 4268
44| [220] #29LUPUQYL #29LUPUQYL Cognac X.O
Elder
5187 3393 154 3294
45| [223] #9GCCV8VJP #9GCCV8VJP BHHL GAUTHO68
coLeader
5164 3563 1920 4157
46| [233] #8R0RYQLU #8R0RYQLU ༄ཉཉVÕ TÒNGཉཉ
Elder
5151 3415 5960 6655
47| [226] #20908YQ9J #20908YQ9J H2M
Elder
5033 4334 4128 1507
48| [247] #2QGCYY0PL #2QGCYY0PL MÈO Love
coLeader
4630 3491 12621 77

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here