#VPJRJP00 Sai Gon Legend

Clan Level

16

Description

BAY CÚP SS T10 nhất 700k nhì 500k ba 300k. 2 giải khuyến khích 4+5 mỗi giải 1 vé vàng chúc ae có 1 mùa giải vui vẻ! Wellcome tất cả ae tham gia cùng clan 🏆🏆🏆🏆 add zalo fb: 0908876721 Tuấn Socola

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
52836
50/50
Vietnam
inviteOnly
3
5000
#VPJRJP00
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [214] #LJ9YYP0C #LJ9YYP0C ༄༄ŞöÇöLa༄༄
coLeader
5669 3719 4663 1604
2| [231] #RPYJCGC2 #RPYJCGC2 ༄༄ŞöÇöLa༄༄
Elder
5571 3805 0 144
3| [198] #CYCCC0Y #CYCCC0Y TST GROUP 20
Elder
5534 2176 66 1362
4| [194] #9PYVPR9CU #9PYVPR9CU quy duc
Elder
5485 4271 0 252
5| [229] #YJ0Y09RJ #YJ0Y09RJ ༄༄ŞöÇöLa༄༄
coLeader
5461 2596 487 2372
6| [224] #90VRVVJ8 #90VRVVJ8 ༄༄༼ོLO❤️VE༽
Elder
5441 3977 749 1154
7| [203] #PLCVVU9PU #PLCVVU9PU LongNNC
Elder
5386 4328 393 576
8| [204] #28LYVQQ20 #28LYVQQ20 Bờ Rồ 04
coLeader
5368 2423 4965 2208
9| [211] #2Y90LGJ9R #2Y90LGJ9R ༄ེRony Legend༄ེ
coLeader
5347 2272 689 2166
10| [228] #2CJV0R920 #2CJV0R920 ༄ིེSG Legend༄ི
coLeader
5346 4061 2499 7037
11| [226] #YJQCJRLP #YJQCJRLP BỜRỒ
coLeader
5338 4000 1013 2238
12| [209] #2YLRPPV9Y #2YLRPPV9Y thanh hai
coLeader
5318 3852 1503 6200
13| [238] #9P80JU0J2 #9P80JU0J2 nạp gần 1 tỷ
Elder
5307 4021 853 2657
14| [198] #2LQC8ULRG #2LQC8ULRG ♥️LÃNG TỬ_KT♥️
Elder
5296 3715 1910 576
15| [217] #V98J2VUV #V98J2VUV ༄྄ེSG Legend༄ེ
leader
5294 2785 3325 5452
16| [196] #82V9JCV2 #82V9JCV2 lovely
member
5291 2580 0 0
17| [222] #LPQR88G8 #LPQR88G8 TOM&JERRY
Elder
5259 3219 1467 2700
18| [203] #99Q2GYYYG #99Q2GYYYG ĐỪNG HỎI
Elder
5259 4574 1449 1212
19| [201] #29VUR0LUU #29VUR0LUU Phong Wind
Elder
5240 3836 1507 9285
20| [226] #VCJQQGCR #VCJQQGCR Hung zero
Elder
5238 3595 1185 378
21| [185] #UR9URJQR #UR9URJQR Monkey D. Luffy
Elder
5200 3907 684 2664
22| [210] #PQCCYU2CL #PQCCYU2CL ông nội
Elder
5195 3862 1448 2850
23| [230] #2R22VV2JP #2R22VV2JP .•*Đức Cảnh*•.
Elder
5194 2480 7787 4510
24| [221] #22CUQQY8Y #22CUQQY8Y chegoara
Elder
5191 4204 1741 2931
25| [185] #99JU8JULL #99JU8JULL hunga9
Elder
5163 2952 1878 1928
26| [223] #J28R8088 #J28R8088 sonsungsuc
Elder
5154 3816 2209 2506
27| [186] #PYUJJVYYL #PYUJJVYYL herry
Elder
5142 2644 196 184
28| [224] #L9VLL92V #L9VLL92V Big Joe & CuSam
coLeader
5141 2685 6128 4317
29| [199] #YVP00V2R #YVP00V2R Hùng BQ
Elder
5137 4201 718 1456
30| [207] #YRC2U9UJ #YRC2U9UJ Datma
Elder
5127 2283 364 810
31| [205] #2QV82RG2Q #2QV82RG2Q Tony
Elder
5094 3013 1635 2922
32| [234] #28LQYGQP0 #28LQYGQP0 dungkich e
Elder
5072 4000 5733 4245
33| [180] #8L88YVLC #8L88YVLC Night Witch
Elder
5060 2384 242 822
34| [244] #2YYPGCRC #2YYPGCRC caohung
coLeader
5055 2359 3629 1896
35| [226] #92LYRJ0 #92LYRJ0 le ha
coLeader
4995 2516 1857 1506
36| [194] #2GGRVCC00 #2GGRVCC00 ~•°Bi°•~
Elder
4977 3938 1324 5823
37| [221] #ULVVUJ2V #ULVVUJ2V ❤BẢO SG LEGEN⚡
Elder
4943 3788 861 958
38| [152] #89QLC9CL #89QLC9CL ♤♡◇Đức Bảo◇
Elder
4933 2340 2163 4824
39| [214] #2UJ99PLG #2UJ99PLG Michael999
Elder
4922 3733 1045 714
40| [175] #2RYJ8PQYP #2RYJ8PQYP ⚽️Longfro⚽️
Elder
4876 3284 1464 3144
41| [221] #RJ929CVJ #RJ929CVJ Dung gt
Elder
4821 4059 183 1984
42| [199] #RQ8Y8U29 #RQ8Y8U29 PhungKuppj
Elder
4817 2467 1312 2414
43| [218] #2Y80UV28G #2Y80UV28G LUCKY BOY
coLeader
4803 3868 425 1577
44| [223] #GRPC8PYY #GRPC8PYY Lucky star
Elder
4650 1411 2342 2768
45| [214] #JQ0UGU0 #JQ0UGU0 Hồng Nhung
member
4475 3929 174 201
46| [181] #22RYJLY8P #22RYJLY8P ¥Anh•Ten•Phong¥
Elder
4380 3155 1778 1018
47| [176] #890QRC2LQ #890QRC2LQ Đâm Vào Đích
Elder
4118 2758 2344 400
48| [117] #8PCG0GY0Q #8PCG0GY0Q Trai Quê
member
2643 1164 129 0
49| [207] #8RVJG0LQV #8RVJG0LQV Mai Văn Linh
Elder
1926 3733 92 42
50| [58] #P0U89V2PU #P0U89V2PU hoangtuxulang
member
1792 1782 0 439

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here