#VPJRJP00 Sai Gon Legend

Clan Level

15

Description

SaiGon Legend Tuyển max hall 12 hero đam mê thích war

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
49776
49/50
Vietnam
inviteOnly
1
4200
#VPJRJP00
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [229] #YJ0Y09RJ #YJ0Y09RJ ༄༄ŞöÇöLa༄༄
Elder
5694 2596 793 500
2| [230] #2VQJLCGC9 #2VQJLCGC9 NHẬT BÌNH 19U9
Elder
5285 3821 483 529
3| [228] #2CJV0R920 #2CJV0R920 ༄ིེSG Legend༄ི
coLeader
5261 4300 2426 3801
4| [207] #2YLRPPV9Y #2YLRPPV9Y thanh hai
coLeader
5259 3559 765 2258
5| [232] #28LQYGQP0 #28LQYGQP0 dungkich e
coLeader
5243 4017 7535 4349
6| [220] #ULVVUJ2V #ULVVUJ2V ❤BẢO SG LEGEN⚡
coLeader
5216 4069 1519 1194
7| [213] #LJ9YYP0C #LJ9YYP0C ༄༄ŞöÇöLa༄༄
coLeader
5170 3719 2434 3269
8| [203] #2QV82RG2Q #2QV82RG2Q Tony
coLeader
5124 3013 1543 3066
9| [215] #GG2JGCRP #GG2JGCRP tô thiếu gia
Elder
5112 4634 7098 9035
10| [220] #RJ929CVJ #RJ929CVJ Dung gt
Elder
5101 3989 978 10361
11| [225] #QPQPGLV #QPQPGLV Heoboocute
Elder
5091 3987 3530 4367
12| [199] #89Q0C22JC #89Q0C22JC linh
Elder
5054 4188 4318 5384
13| [223] #92LYRJ0 #92LYRJ0 le ha
coLeader
5036 2609 8769 5814
14| [242] #2YYPGCRC #2YYPGCRC caohung
coLeader
5015 2341 19401 6190
15| [212] #R8PJGYR0 #R8PJGYR0 Baobao1408
Elder
5004 3295 3722 4764
16| [171] #98YYRR0CQ #98YYRR0CQ Chị Hai Chùa Mỏ
Elder
4999 1100 199 504
17| [192] #JQ20YCLJ #JQ20YCLJ thắng!
Elder
4987 3699 2978 1762
18| [190] #88JC2U2C9 #88JC2U2C9 nguyen chung
Elder
4978 3695 2578 7886
19| [167] #2UJYG8G2V #2UJYG8G2V ༄ེSG Legend༄ེ
Elder
4976 1922 4504 3985
20| [209] #2Y90LGJ9R #2Y90LGJ9R ༄ེRony Legend༄ེ
Elder
4964 2412 1415 1350
21| [197] #PYR2LY9PJ #PYR2LY9PJ TÚ TIGER
Elder
4877 3836 2200 2442
22| [196] #2JU2RPLYC #2JU2RPLYC TÔ ĐẠI GIA
Elder
4870 4503 3492 4516
23| [222] #L9VLL92V #L9VLL92V Big Joe & CuSam
coLeader
4789 2560 4980 3605
24| [216] #28GQPJVUQ #28GQPJVUQ Cáo Già
Elder
4735 3420 681 414
25| [202] #8VQCQULRV #8VQCQULRV tiên
Elder
4730 4061 701 1803
26| [182] #22GLQYY0 #22GLQYY0 ☆F♡x☆Nghiện☆
Elder
4723 2700 801 1215
27| [225] #YJQCJRLP #YJQCJRLP BỜRỒ
coLeader
4711 4035 897 1349
28| [199] #28LYVQQ20 #28LYVQQ20 Bờ Rồ 04
Elder
4703 2478 531 1554
29| [197] #YVVR0QY #YVVR0QY Phương trần
Elder
4703 3505 1228 2182
30| [196] #RQ8Y8U29 #RQ8Y8U29 PhungKuppj
Elder
4694 2485 1964 4561
31| [231] #28002Y0JY #28002Y0JY Bố Già
member
4679 4826 181 270
32| [226] #80RPY9LLY #80RPY9LLY Sói Già
Elder
4668 4438 662 260
33| [149] #8PJVCQPRG #8PJVCQPRG Lộc mã v.i.p
Elder
4625 2811 1889 807
34| [169] #8L2UQQJ #8L2UQQJ banana
Elder
4560 2552 0 792
35| [196] #P89GGJ98 #P89GGJ98 namkhuong
Elder
4554 2985 404 2982
36| [184] #2JQRL8PJG #2JQRL8PJG lamvinh
Elder
4453 3227 386 862
37| [199] #202VCQ9RV #202VCQ9RV Trung tú
Elder
4437 2230 0 40
38| [203] #2CUCR2QGJ #2CUCR2QGJ Minh Mai
Elder
4425 3456 181 1745
39| [199] #8228P0UPG #8228P0UPG A LA SO 1
Elder
4357 1557 2699 5187
40| [185] #2G8GLY0CQ #2G8GLY0CQ SUBIN
Elder
4303 2258 72 0
41| [211] #YQ9R8P2G #YQ9R8P2G ⭐️❤️aDoNiS❤️
Elder
4205 3757 246 264
42| [168] #2RYJ8PQYP #2RYJ8PQYP ⚽️Longfro⚽️
member
4006 3425 607 1320
43| [190] #28PQPRCVV #28PQPRCVV quangthanh
Elder
3855 2755 72 40
44| [200] #2YQQQ0G2V #2YQQQ0G2V Tanphat
member
3757 3686 0 0
45| [157] #8VGP288P9 #8VGP288P9 ngoc tam
Elder
3319 1956 420 35
46| [137] #L28YQ89G #L28YQ89G huy
Elder
2915 3235 0 854
47| [134] #29V9UU2VL #29V9UU2VL Trí
member
2597 2403 0 523
48| [106] #8PCG0GY0Q #8PCG0GY0Q Trai Quê
coLeader
2470 1139 1634 2835
49| [24] #P8YQRUJ88 #P8YQRUJ88 tanthuc
leader
437 0 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com