#VVQVCVRC 情义复兴之帝国崛起

Clan Level

10

Description

冲杯部落!情义奖励制度: 57奖励50 58奖励150 59奖励400 60奖励600 杯越高奖励越高 世界前三首领私聊奖励 微信18773499546 高进低出😎战营:【烟尘燃末吾心】部落前20额外奖励月卡!捐兵前8名额外奖励月卡!

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
54932
46/50
China
inviteOnly
1
5400
#VVQVCVRC
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [206] #G00QPLPU #G00QPLPU ིིེེེེུུ
Elder
5685 3904 2174 4199
2| [218] #8VCCQL0CP #8VCCQL0CP 为了你我愿意热爱
Elder
5673 3797 377 3238
3| [211] #YY8GQP88 #YY8GQP88 情义灬女帝【婉婷
coLeader
5660 3755 45 1916
4| [214] #CUP0QVLQ #CUP0QVLQ 凌天
Elder
5629 2735 653 1984
5| [188] #29RC0CLYU #29RC0CLYU 木木如烟
Elder
5624 2083 141 1188
6| [206] #8UJCRQL0G #8UJCRQL0G 凌空
Elder
5608 4433 770 1174
7| [198] #8QR099CR8 #8QR099CR8 【圣典.~李小龍~
Elder
5607 3760 598 5100
8| [222] #8YGYGYRG0 #8YGYGYRG0 YiLu-风湿病患者
member
5593 4378 17 0
9| [237] #P8JP0808 #P8JP0808 yangyang得意
Elder
5584 2618 196 1582
10| [178] #2CL9Q0P92 #2CL9Q0P92 横岗a波王
Elder
5580 3070 10174 3974
11| [221] #2VQUCJUGY #2VQUCJUGY 青花瓷⚔️——No1
Elder
5575 2937 14057 4498
12| [319] #Y0P2G2VL #Y0P2G2VL Flaming Angel
member
5570 3394 266 1058
13| [208] #22UQJC28G #22UQJC28G 饭馆
Elder
5566 3974 7649 8784
14| [306] #GQPRP98Y #GQPRP98Y 情义灬相依
coLeader
5565 4176 613 208
15| [211] #290RQGRCG #290RQGRCG 简恩子
Elder
5558 4105 2365 1770
16| [234] #QGYRRU0P #QGYRRU0P 土亢爹哥
Elder
5557 4721 1871 7646
17| [215] #2L8QL2VU #2L8QL2VU 小萌龙
member
5555 3161 760 2016
18| [200] #9899U8V #9899U8V EU-Aow-Hongzz
Elder
5546 4355 1287 1794
19| [212] #8LJCUUQ8C #8LJCUUQ8C 我胸大我先说
Elder
5538 3420 4883 4974
20| [238] #292GVPQGV #292GVPQGV 情义灬君莫笑
member
5522 4064 0 42
21| [200] #YY9CQYPY #YY9CQYPY 小懒哥
Elder
5510 4258 3196 3992
22| [203] #C2UG9P8R #C2UG9P8R 半命大哥
Elder
5509 4402 665 966
23| [200] #8CL9P88Q0 #8CL9P88Q0 五加一
Elder
5498 4618 2235 2084
24| [214] #2P20Q9LVL #2P20Q9LVL 不完美先生
Elder
5497 4792 1270 2652
25| [225] #UV0GCVRG #UV0GCVRG 夜炮
Elder
5483 4558 10044 3346
26| [212] #2PY02Q2C #2PY02Q2C ᝰ双子座
Elder
5470 4202 3821 5849
27| [207] #9QQCQYV98 #9QQCQYV98 】毁灭者【
Elder
5467 4601 10999 6968
28| [234] #8Y9Y9GPGY #8Y9Y9GPGY 我已弃游☞再见
coLeader
5466 3530 136 144
29| [205] #99YCJGVC9 #99YCJGVC9 Leone
Elder
5461 4087 2562 5036
30| [169] #P299RJPL8 #P299RJPL8 ITA✨为了你我愿意
member
5459 2760 30 792
31| [206] #99U9C909Q #99U9C909Q ※Black mamba※
Elder
5451 3791 1868 4839
32| [227] #8902PP9QP #8902PP9QP 杜杜
member
5441 4063 690 486
33| [208] #LVVCGY9G #LVVCGY9G king
Elder
5439 4112 3193 5771
34| [209] #2CU899L8R #2CU899L8R 恨丶的村庄
Elder
5435 3148 2997 3600
35| [236] #88QV0YYGL #88QV0YYGL 天使部落
Elder
5424 4729 4649 5332
36| [196] #2PC08YL8P #2PC08YL8P Gee
Elder
5407 4608 3739 4587
37| [198] #9P0YJCVQU #9P0YJCVQU 总有情敌想害朕
member
5392 3811 30 576
38| [229] #LV2J8228 #LV2J8228 【*醉*龍*】
Elder
5385 4537 13399 8554
39| [187] #80PR9QJQR #80PR9QJQR 情义灬冰淇淋不冰
Elder
5379 3477 816 812
40| [186] #98PR0LCGJ #98PR0LCGJ 梦游仙境灬采采
Elder
5376 3849 7625 4081
41| [211] #28JYUPCQJ #28JYUPCQJ 爱丶的村庄
Elder
5376 2991 1036 1077
42| [210] #22VUC882C #22VUC882C 风帆_WindRunner
Elder
5364 4512 773 1455
43| [247] #PGVR9CRC #PGVR9CRC qq
Elder
5305 4381 4334 2253
44| [215] #2LQLCR28Q #2LQLCR28Q 牛13
Elder
5269 4409 15742 7472
45| [200] #89U09P9YY #89U09P9YY ^_^小坏蛋^_^
Elder
5264 2804 1951 1476
46| [214] #8PGLYCCLG #8PGLYCCLG 情义灬梦幻
leader
5112 3012 15570 3700

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com