#Y8LGJ2LV Pinas 7-11

Clan Level

14

Description

CPU REPRESENT # FEARLESSLIONS... palangga ta ka d na magbag o bebeh😍😘😘😘 《clan rebuild: april 21, 2018》 New Years Event Top 123 = 1k 700 500. Top 4-10 = 100 each. Top 11-20 = 50 each. Top donator 5.6k up = 150 each

Clan War League
Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
59539
49/50
Philippines
inviteOnly
4200
#Y8LGJ2LV
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [215] #20VYJY0PQ #20VYJY0PQ teddy
Elder
6204 4230 1829 3793
2| [191] #29VY0LL2G #29VY0LL2G Hallucinate
coLeader
6157 3278 39953 14929
3| [197] #2J2JC0VRL #2J2JC0VRL ☁ KRAM ☁
member
6147 4025 3120 2210
4| [192] #2J2J9YG82 #2J2J9YG82 cyrus
Elder
6132 3405 10188 17624
5| [193] #Y90GRV88 #Y90GRV88 dhagz1ezzy
coLeader
6126 3182 10229 15773
6| [203] #UQLYCLGU #UQLYCLGU yawasapboy
member
6104 3458 4268 8046
7| [224] #JJQUUR8V #JJQUUR8V CasTorTroy
coLeader
6089 3907 7473 11101
8| [205] #2GLY2UVJ8 #2GLY2UVJ8 j.o.e.l
Elder
6069 3739 5049 7634
9| [221] #2VCY2GJ0L #2VCY2GJ0L sweet red
coLeader
6060 3012 16969 17860
10| [227] #PJ9U908Q #PJ9U908Q kaykay
coLeader
6049 2760 16494 18947
11| [210] #JLJJV8QL #JLJJV8QL [SD]BlackStar08
member
6034 3575 5430 3132
12| [177] #9CUYVY22 #9CUYVY22 OG_Yahoo
member
6027 3009 13918 18034
13| [202] #2PC9VPJG9 #2PC9VPJG9 RENZ G.
coLeader
6013 3223 11987 12176
14| [219] #RRRYLL2 #RRRYLL2 ADRIAN ❌⭕
member
5996 3162 721 1524
15| [224] #2JUVQLV2V #2JUVQLV2V ❤Sweet Kay❤
leader
5993 2909 4121 3483
16| [209] #2VYJCGLU8 #2VYJCGLU8 MR WAR DEN
member
5987 3336 1688 4578
17| [205] #2L2Q8RG2Y #2L2Q8RG2Y <□cAstEr□>
member
5933 4155 414 328
18| [225] #9GGQGUL #9GGQGUL Silent Wraith
coLeader
5930 4238 15700 7226
19| [198] #RU2V0CCG #RU2V0CCG 'cHeLLe'
member
5927 2736 3914 3586
20| [214] #2CVJ8Q0GG #2CVJ8Q0GG ☆NeW LooK☆
member
5892 4505 6782 8095
21| [166] #9VYCG8QCP #9VYCG8QCP BaRbaRian king
member
5868 2346 90 368
22| [182] #8LLJUPVQL #8LLJUPVQL zayn-clyde26
member
5867 3910 2529 4837
23| [217] #280YCC2Q8 #280YCC2Q8 lover boy
coLeader
5865 3182 12177 15674
24| [218] #220Q292JL #220Q292JL (APH)❤️⭐NATHAN⭐
member
5855 3922 207 224
25| [210] #2P2RPGJYG #2P2RPGJYG JR.
member
5805 4146 5348 7968
26| [209] #GQJ222YR #GQJ222YR KHENZU
coLeader
5783 3183 10369 14707
27| [205] #2G0LL8QJU #2G0LL8QJU rencevelyn
Elder
5762 2648 13286 11104
28| [218] #2PJ0VLYVL #2PJ0VLYVL Baby Raine
Elder
5741 3691 5225 7394
29| [209] #JVRGJP8 #JVRGJP8 GHOST hunter
member
5740 2980 1030 932
30| [215] #29GGC2VY9 #29GGC2VY9 ⭐⭐⭐STEVE⭐⭐⭐
Elder
5737 3960 16144 12744
31| [211] #2GCQJJU9 #2GCQJJU9 bionic
member
5726 2493 14045 10016
32| [196] #299Q99VJ2 #299Q99VJ2 gethsemane
member
5722 4099 4869 8777
33| [203] #88G2QR8VJ #88G2QR8VJ *AuVal*
member
5692 2558 13011 12292
34| [170] #280YRJ9C8 #280YRJ9C8 ayiien trix
member
5665 2583 1135 2326
35| [208] #PRPU0Y8 #PRPU0Y8 MAO♈️27
member
5649 2544 11970 9975
36| [188] #889Q2JJYC #889Q2JJYC wHiTeShAd0w
member
5637 2900 24963 10853
37| [182] #2J0VGCJCU #2J0VGCJCU Dan&Pam
member
5607 2187 3323 4091
38| [211] #2PPJ9PVYG #2PPJ9PVYG ADRIAN
member
5602 3894 17836 9323
39| [177] #8V8QLPCYQ #8V8QLPCYQ DRILL
member
5599 3784 11415 10808
40| [199] #2L2JGYQJY #2L2JGYQJY pacs
member
5547 4020 7137 12506
41| [206] #2U0JVYUVY #2U0JVYUVY blueboy *,*
member
5514 3710 4139 5736
42| [205] #829P8J089 #829P8J089 RoarShock(fm)
coLeader
5461 2959 2134 3222
43| [208] #2999Y9UJC #2999Y9UJC big_MAC
member
5459 4035 6420 7420
44| [158] #29JLG2QGL #29JLG2QGL ♊LemonCUBE♊
member
5404 2459 7341 4905
45| [177] #9L0URLQJ8 #9L0URLQJ8 Lon*
Elder
5404 2901 7458 10452
46| [206] #L0LGUQLC #L0LGUQLC caloy
member
5352 2914 5065 3927
47| [206] #9QQ9QG2Q9 #9QQ9QG2Q9 popzmomz
member
5345 3915 4656 6810
48| [205] #CCV982PU #CCV982PU Borix_27
member
5326 3146 6989 6446
49| [216] #QCV89YYP #QCV89YYP T'nalak
member
5158 3901 229 444
www.000webhost.com