#YGPQPR88 血楼

Clan Level

15

Description

15级部落血楼诚招11本后期积极活跃玩家,捐收比例平衡。主营:锦绣中华,Q群:869537885 首领微信:15019398817

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
24111
45/50
China
open
1
1400
#YGPQPR88
Clan War League

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Donations

Donations

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [153] #PGPJYG0P9 #PGPJYG0P9 侯爷男朋友
coLeader
3294 2817 46 105
2| [173] #9CR2G08R #9CR2G08R 我本将心向明月,奈
member
3009 2461 60 72
3| [125] #PY9VC0J8J #PY9VC0J8J 狂魔
member
2836 2221 0 0
4| [148] #PGC2L02Q8 #PGC2L02Q8 霸,斗皇天
member
2747 3579 423 102
5| [127] #PCPRV8PRL #PCPRV8PRL Icture
member
2600 3017 0 66
6| [111] #YQPPGRV9U #YQPPGRV9U 老司机
member
2594 2625 0 114
7| [192] #2JL8Q8RY9 #2JL8Q8RY9 浩我的王
member
2549 3418 0 0
8| [141] #PQ99UCC9R #PQ99UCC9R 无聊的我
member
2527 2947 0 0
9| [174] #YC0YJ909 #YC0YJ909 韩村
coLeader
2525 2478 0 0
10| [170] #PY0PJ0QLJ #PY0PJ0QLJ 部落首领
member
2452 3117 0 0
11| [116] #PVLCUU2RP #PVLCUU2RP l am Lron Man
member
2436 2576 221 35
12| [154] #8L2R2QCG8 #8L2R2QCG8 向死而生
member
2415 2834 26 388
13| [124] #P90UUPGC2 #P90UUPGC2 天涯无情
member
2399 1891 40 0
14| [107] #L0V9UQPLP #L0V9UQPLP 爱你
member
2388 2676 92 279
15| [152] #L0JVJ90UJ #L0JVJ90UJ 丹丹
coLeader
2385 2994 0 40
16| [118] #L0RV988LU #L0RV988LU 失落的猪
member
2376 2687 0 332
17| [170] #92LRJ8QUV #92LRJ8QUV 土匪窝
member
2348 4190 794 415
18| [107] #PG9JUYLV9 #PG9JUYLV9 义薄云天
member
2307 2342 0 0
19| [113] #8LR889QJY #8LR889QJY 极光
member
2276 2287 235 843
20| [104] #YG0PJCP9C #YG0PJCP9C #令哥代表
member
2229 2557 0 66
21| [121] #L8JYPGRGY #L8JYPGRGY King丶邪剑仙
member
2224 2893 0 0
22| [119] #PPYP8YGGY #PPYP8YGGY ⚔️
member
2185 2116 270 0
23| [140] #LRLRPQ02 #LRLRPQ02 弑神&弑神
member
2179 2517 183 212
24| [97] #YQ0VVVP80 #YQ0VVVP80 颓势
member
2127 2115 0 798
25| [157] #PPG092092 #PPG092092 呵呵
member
2107 2511 0 0
26| [98] #YQ88RYPLP #YQ88RYPLP 神庄
member
2104 2496 0 0
27| [119] #P098UYJJU #P098UYJJU 不灭神话
member
2099 2128 0 65
28| [130] #P2V2GGYGG #P2V2GGYGG 安然若素丨 Tranquill
member
2097 2708 0 37
29| [73] #P82YRCR8C #P82YRCR8C 部落王
member
2077 2186 35 31
30| [74] #L298P020L #L298P020L 三带民族战神
member
2072 2071 0 102
31| [78] #9JQ8JQCQJ #9JQ8JQCQJ 不要打我的
member
2063 1610 51 102
32| [113] #82PQL22UY #82PQL22UY 曾经沧海难为水~
member
2051 3000 105 325
33| [102] #YGY2P2G0Q #YGY2P2G0Q 十亿少女的梦
member
2049 2414 0 30
34| [120] #YULV2R8LY #YULV2R8LY 怀目
member
2035 2692 0 0
35| [71] #LYR0JPLLJ #LYR0JPLLJ baba
coLeader
1976 1711 5 0
36| [87] #9QUYGGLCY #9QUYGGLCY 争霸王
member
1853 2341 0 133
37| [151] #9YLGR9GPC #9YLGR9GPC 威神
member
1822 2729 32 264
38| [160] #980RQ2JGC #980RQ2JGC hjgqwe
member
1698 3048 161 114
39| [71] #Y98G90QJ2 #Y98G90QJ2 沧海桑田
member
1695 1936 0 0
40| [120] #PYQ8UYY9P #PYQ8UYY9P 我是你爸爸
member
1662 2508 0 0
41| [92] #8YYV9L0UP #8YYV9L0UP 千亿人
member
1654 2635 0 0
42| [104] #LRYU0QCQ8 #LRYU0QCQ8 见血封喉
member
1611 2826 0 0
43| [70] #YY0JQ9VJ2 #YY0JQ9VJ2 YH村
member
1560 2870 0 0
44| [97] #YQLJ9QG0Q #YQLJ9QG0Q 華夏 ⚔️燃⚔️
leader
1516 1084 0 0
45| [76] #YGV8GGQVP #YGV8GGQVP 偶系渣渣辉
member
1303 2105 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here