#YRGVVLVY AE.Đoàn Kết

Clan Level

19

Description

TOWN HALL12 WAR...!!! CLAN 1 : AE.ĐOÀN KẾT - CLAN 2 : CLUB TÂN THÀNH

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
51852
50/50
International
inviteOnly
0
3000
#YRGVVLVY
Clan War League

Clan Labels

Friendly Wars

Friendly Wars

Talkative

Talkative

Newbie Friendly

Newbie Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [228] #2LRR2LPV #2LRR2LPV HamletNguyen
coLeader
5774 4638 221 1130
2| [217] #8P0PR99L #8P0PR99L Hòa Đại NHân 37
coLeader
5686 4531 643 656
3| [211] #98LJQ8CVG #98LJQ8CVG ĐỪNG QUÊN TÊN A
coLeader
5611 3317 0 114
4| [230] #82J8P2U9P #82J8P2U9P Hòa Đại Nhân 37
coLeader
5498 4283 1362 2172
5| [233] #2LPQ0LUG9 #2LPQ0LUG9 MINH XÌ PHỐ
coLeader
5459 4242 17177 10180
6| [229] #2R8RRY2QU #2R8RRY2QU pro không tên
coLeader
5440 4144 16143 2674
7| [219] #8PPLJV9Q #8PPLJV9Q MINH HOÀNG PR37
leader
5395 3744 17561 10617
8| [232] #LCLCV2QU #LCLCV2QU kevin
coLeader
5370 4190 4512 7253
9| [211] #9JL9PLYV #9JL9PLYV Buông Anh Ra
coLeader
5359 3103 1190 4536
10| [201] #2YRLV00G8 #2YRLV00G8 Nhật * Minh
coLeader
5355 2119 117 732
11| [211] #29YQ9GG98 #29YQ9GG98 anhbi 68
coLeader
5350 2654 6628 5120
12| [196] #8GVUC8VQQ #8GVUC8VQQ £♡₩€ ¥♡U
Elder
5336 3401 1441 6737
13| [224] #JL98L0JU #JL98L0JU MR.PHUONG
coLeader
5288 3934 3317 4838
14| [230] #J92G2YGL #J92G2YGL hữu Đức là tao
Elder
5285 3443 10747 10389
15| [225] #22GC0J8YR #22GC0J8YR covac nd
Elder
5274 4115 383 2430
16| [232] #28VYYLY00 #28VYYLY00 bisua
Elder
5253 4434 6661 3526
17| [201] #9VCYGJ2PP #9VCYGJ2PP phu pro
Elder
5243 4105 0 42
18| [226] #Q0UQYG9Y #Q0UQYG9Y anhtuan1
coLeader
5205 3662 8461 8667
19| [187] #9P980YYY2 #9P980YYY2 baby lính ()
member
5116 3333 30 72
20| [203] #UU080299 #UU080299 Thanphong86
coLeader
5065 2878 11269 6424
21| [213] #28CC89L0P #28CC89L0P nguyen kim
Elder
5028 4209 34 186
22| [165] #LR80UVGC #LR80UVGC Dzòi Chúa ^.^
Elder
5019 2946 541 3860
23| [204] #8LYU0YL8P #8LYU0YL8P phát gà tg
Elder
4993 2988 0 690
24| [126] #L22V8YVRR #L22V8YVRR $€•$ẻ°₫i• bụ
Elder
4952 2805 1716 3730
25| [195] #9JQ00LVY0 #9JQ00LVY0 KENNY TRẦN
Elder
4897 3616 295 585
26| [214] #2PL9RVP99 #2PL9RVP99 Hashirama Senju
Elder
4878 3244 2 0
27| [189] #2VV088J2L #2VV088J2L Quoc Mai Rio
Elder
4812 3535 293 600
28| [210] #8CQYVV2CQ #8CQYVV2CQ tây đô
Elder
4799 4086 30 0
29| [209] #2PY0QYQCP #2PY0QYQCP quocnguyen
coLeader
4752 4107 613 608
30| [197] #2JGGRVCVY #2JGGRVCVY fc barca
Elder
4740 3529 482 632
31| [205] #2LVJY8PYU #2LVJY8PYU NAM XITRUM
Elder
4723 4098 94 2314
32| [209] #2L0LLCCQ8 #2L0LLCCQ8 Tuankaka
Elder
4690 2623 4838 4032
33| [192] #2JCY9V9C #2JCY9V9C -…§corpion…-
Elder
4597 2963 754 1260
34| [216] #P9UYLU8G #P9UYLU8G [1] Minh Thành
coLeader
4526 3854 543 0
35| [204] #G8C0YVQU #G8C0YVQU Buông Anh Ra
Elder
4525 3190 1123 1446
36| [205] #GP0RL8V2 #GP0RL8V2 vung dat chet?
Elder
4382 2795 102 338
37| [204] #8QQ8RCQPY #8QQ8RCQPY gấu con
Elder
4375 4222 1073 1177
38| [224] #28CY2PQCP #28CY2PQCP trungvip84
Elder
4348 4659 1066 213
39| [211] #202CCYCGV #202CCYCGV ♦️♦️Sam-Sam♦️
Elder
4348 2949 1530 1297
40| [205] #2P92UU08L #2P92UU08L kht
coLeader
4277 2251 867 1268
41| [179] #880UQVJ82 #880UQVJ82 ❤️ConTraiCưng❤️
Elder
3724 2115 30 84
42| [194] #RUCJV9VY #RUCJV9VY COC CHUNGSUC 2
member
3600 2442 0 0
43| [201] #2JQGJQLY0 #2JQGJQLY0 xan bang tat ca
Elder
3597 4144 566 852
44| [208] #JPGVR9QV #JPGVR9QV hugo nhách
Elder
3535 3211 261 288
45| [210] #P0C8U99YC #P0C8U99YC Datigol
Elder
3171 4498 908 418
46| [236] #2P9YRQVV #2P9YRQVV Alice 11
coLeader
3142 3729 3152 996
47| [208] #9PVCL09GC #9PVCL09GC -Tr.Văn.Thức°×°
Elder
2812 3484 90 498
48| [178] #2P92QY98J #2P92QY98J ❤️Joka❤️Shaco❤
Elder
2718 2764 312 1396
49| [159] #VRQVLLCG #VRQVLLCG nvhjep1989bg
member
2707 2108 0 0
50| [212] #QUJVQV9U #QUJVQV9U Wuy du
coLeader
2650 4119 602 1168

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here