#YRGVVLVY AE.Đoàn Kết

Clan Level

22

Description

TUYỂN AE HALL13 MÁU WAR.WELL COM TO TRẠI GÀ ĐOÀN KẾT...👉👌😀😀😀

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
46706
45/50
Vietnam
inviteOnly
1
3000
#YRGVVLVY

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Friendly Wars

Friendly Wars

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [235] #LL9Q9JU8 #LL9Q9JU8 MR.CHIEN.ATM
coLeader
5427 2923 1770 1130
2| [232] #PLRVC9GJL #PLRVC9GJL Hoa Mộc Lan
coLeader
5397 5000 10233 6969
3| [246] #Q0UQYG9Y #Q0UQYG9Y anhtuan1
coLeader
5387 4032 13417 6255
4| [225] #Q298VYRJ #Q298VYRJ Hoa Tiểu Thư
coLeader
5360 4397 8614 6982
5| [222] #8GVUC8VQQ #8GVUC8VQQ £♡₩€ ¥♡U
coLeader
5323 4745 4027 9839
6| [234] #2PV00G2R #2PV00G2R tùng zero
coLeader
5123 4671 2709 6157
7| [218] #2UP2C88RC #2UP2C88RC ☆Hải★Phong☆
Elder
5011 3467 841 924
8| [204] #2V2YJU8YJ #2V2YJU8YJ MINH HOÀNG 37
coLeader
4979 2642 1292 1867
9| [220] #2PY0QYQCP #2PY0QYQCP quocnguyen
coLeader
4962 4654 507 1074
10| [184] #L22V8YVRR #L22V8YVRR $€•$ẻ°₫i• bụ
coLeader
4958 4156 1877 1516
11| [222] #VVCYCGR0 #VVCYCGR0 Angel
coLeader
4957 4744 282 616
12| [218] #PVVVPCQV #PVVVPCQV •♡•Trung•♡•
coLeader
4912 4290 1277 2046
13| [224] #2UJRUL9Y8 #2UJRUL9Y8 tuấn kull
Elder
4875 5053 854 743
14| [220] #2LVJY8PYU #2LVJY8PYU NAM XITRUM
coLeader
4623 4296 256 308
15| [234] #8PPLJV9Q #8PPLJV9Q MINH HOÀNG PR37
leader
4618 5114 3443 2381
16| [236] #22GC0J8YR #22GC0J8YR covac nd
coLeader
4604 4942 2703 1816
17| [206] #2LPJJQ0VY #2LPJJQ0VY nam xitrum1
Elder
4557 3012 2 924
18| [217] #2YRLV00G8 #2YRLV00G8 ***BẢO NGỌC***
coLeader
4549 2874 816 1617
19| [240] #82J8P2U9P #82J8P2U9P Hòa Đại Nhân 37
coLeader
4528 5026 1428 2079
20| [211] #88JC2U2C9 #88JC2U2C9 nguyen chung
Elder
4425 4055 0 77
21| [209] #2JGGRVCVY #2JGGRVCVY fc barca
Elder
4423 3686 134 216
22| [202] #2VV088J2L #2VV088J2L Quoc Mai Rio
Elder
4340 3750 136 231
23| [217] #9PVCL09GC #9PVCL09GC -Tr.Văn.Thức°×°
Elder
4285 3463 158 432
24| [243] #2LPQ0LUG9 #2LPQ0LUG9 MINH XÌ PHỐ
coLeader
4271 4538 1188 1153
25| [230] #8P0PR99L #8P0PR99L Hòa Đại NHân 37
coLeader
4264 4526 2103 1694
26| [208] #YRLQQC9R #YRLQQC9R TrongNghia
Elder
4262 2686 328 488
27| [214] #2U82YY9RV #2U82YY9RV Gia Cát Lượng
coLeader
4218 4650 262 530
28| [193] #2P92QY98J #2P92QY98J ❤️Joka❤️Shaco❤
coLeader
4113 2992 180 447
29| [224] #8GQP89QLC #8GQP89QLC Sógi
member
4073 3420 36 47
30| [204] #YLLGVLRP #YLLGVLRP Ngọc Tùng 91
Elder
3935 3065 0 141
31| [211] #CPR9ULP9 #CPR9ULP9 Super Cow
coLeader
3889 4273 77 231
32| [216] #G8C0YVQU #G8C0YVQU Buông Anh Ra
coLeader
3841 3222 425 154
33| [180] #8GJCJRV99 #8GJCJRV99 Hòa Đại Nhân 37
Elder
3746 2020 94 306
34| [221] #9JL9PLYV #9JL9PLYV Buông Anh Ra
coLeader
3701 3290 1502 847
35| [230] #PJQPG2P #PJQPG2P [2] Minh Thành
coLeader
3665 3190 138 847
36| [207] #2JCY9V9C #2JCY9V9C -…§corpion…-
Elder
3517 3139 446 154
37| [230] #P9UYLU8G #P9UYLU8G [1] Minh Thành
coLeader
3502 4544 231 997
38| [207] #80QQLC22Q #80QQLC22Q dung
Elder
3425 3418 0 201
39| [220] #JPGVR9QV #JPGVR9QV hugo nhách
coLeader
3380 3398 247 872
40| [166] #P8VJLRG20 #P8VJLRG20 [4] Minh Thành
Elder
3345 4506 0 154
41| [211] #G88YLVY0 #G88YLVY0 [3] Minh Thành
Elder
3281 3080 0 154
42| [255] #2QYCV9CL2 #2QYCV9CL2 CAVE TRỌN KIẾP
Elder
3193 1909 2205 231
43| [204] #U2C99GVG #U2C99GVG ™ĐảӨGà⁀ᶦᵈᵒ
Elder
3114 3574 89 0
44| [141] #P90UYU0L #P90UYU0L Mới Đổi Tên
coLeader
2772 1767 0 1005
45| [108] #YRYJ0JGRQ #YRYJ0JGRQ £0√€ ™®
coLeader
2140 2334 3176 1634

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here