#YRPU0G RTOS

Clan Level

16

Description

❤️ 世人记不得你,我便替你再来一次!剑来! —— 隐居天堂。 vx:Wzian839723775 2019.10.9

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
40210
45/50
China
inviteOnly
9
2900
#YRPU0G

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [181] #Y0UPPLJR2 #Y0UPPLJR2 理想几岁_
member
5200 2892 470 2766
2| [208] #Q90QY9GU #Q90QY9GU ༄ེིོུཉི伏
coLeader
5126 3193 3485 8305
3| [191] #PGJ02R2R9 #PGJ02R2R9 路虎
leader
4959 2941 6507 5502
4| [182] #PYJGJGUVG #PYJGJGUVG 青衫不改旧人还
Elder
4910 3826 961 5458
5| [173] #YYCJ0JR2Q #YYCJ0JR2Q 一生承诺
member
4841 4099 2040 2373
6| [203] #YQPGPY9Y #YQPGPY9Y ‘霸气侧露
coLeader
4825 3925 4586 6088
7| [193] #Y8LYCU2 #Y8LYCU2 噗通噗通dè心跳
member
4814 3831 367 982
8| [188] #9QQGLQYV8 #9QQGLQYV8 天明萧辰
member
4625 3263 638 1902
9| [177] #8P82J89QU #8P82J89QU 在那山的那边海的
coLeader
4433 2866 341 332
10| [189] #2P92QJV2Q #2P92QJV2Q ꧁༺❀ൢ牛牛ൢ❀
coLeader
4343 2687 472 2188
11| [229] #98GQQQVR0 #98GQQQVR0 部落冲突
member
4258 2776 6722 192
12| [200] #V9QL20UV #V9QL20UV 重庆
Elder
4122 3517 1215 2322
13| [175] #9YJPJ8VVG #9YJPJ8VVG 天朝盛世
Elder
3962 3894 1457 3855
14| [194] #RLYVG2J0 #RLYVG2J0 Mr.k
Elder
3960 3439 120 790
15| [110] #L2YUVGYJQ #L2YUVGYJQ 争渡
member
3718 2098 80 1377
16| [152] #JLPGC22U #JLPGC22U 可乐味丶龙虾
member
3629 2634 85 288
17| [156] #YY00Q9YLP #YY00Q9YLP 你的男孩葛亭
member
3581 4001 74 70
18| [154] #9CGG8L2RR #9CGG8L2RR 沙巴克
member
3499 4081 847 3008
19| [195] #2PG2JP8PP #2PG2JP8PP Princeや旧梦
member
3444 3011 162 246
20| [142] #PLLGC2YGL #PLLGC2YGL ACE夜鹰
member
3441 2439 85 0
21| [192] #RVGJLRCR #RVGJLRCR frun
member
3377 3192 129 216
22| [168] #PL290UPG8 #PL290UPG8 忘语空城
member
3320 3546 1004 1998
23| [144] #90800CCJ #90800CCJ wwll
coLeader
3251 2509 156 2019
24| [199] #80YLRLLY #80YLRLLY 趴在阳台等红杏
Elder
3227 2545 7904 557
25| [176] #89Q8VVJY8 #89Q8VVJY8 Blood
coLeader
3215 2659 938 2203
26| [150] #C8G8QCRJ #C8G8QCRJ 老胡在飞
member
3157 2804 0 1405
27| [149] #PVGRUU822 #PVGRUU822 TT
coLeader
3120 3312 2927 5540
28| [140] #98GUCC2Q0 #98GUCC2Q0 神义气天魔神将
Elder
3073 2554 1811 3650
29| [148] #YYCJC2JY8 #YYCJC2JY8 男孩挺帅
Elder
3055 3105 1037 2181
30| [167] #8YCQ8Q9J #8YCQ8Q9J 杀人不偿命
member
3020 2625 371 601
31| [122] #L2U9CQ2CG #L2U9CQ2CG 梦幻天堂
Elder
3016 2866 5643 4778
32| [138] #YU8LUJGLP #YU8LUJGLP 洒脱.
member
2978 3097 1406 2360
33| [153] #8RCYG0R9C #8RCYG0R9C zhang057
member
2970 2810 1642 1572
34| [225] #2LCV28GYP #2LCV28GYP ♡.†ฅr̶ぺ瑀诺℡
member
2911 3438 224 460
35| [223] #YJRV8CJG #YJRV8CJG 牛牛喂奶号
member
2899 1044 6463 65
36| [148] #8GPLY22PU #8GPLY22PU 一刀
member
2899 3304 666 2616
37| [142] #22G0GU89L #22G0GU89L 雷克萨斯的宿命
member
2723 2919 30 671
38| [132] #YCG8CY0VP #YCG8CY0VP 全部落最靓的仔
member
2420 2971 566 2687
39| [174] #9QLQ99890 #9QLQ99890 龙稚
member
2326 2671 3744 1582
40| [149] #PQYCGL22G #PQYCGL22G 专治各种美少女
member
2201 2006 7557 67
41| [158] #8VJJYJJPV #8VJJYJJPV 酸溜的橙子
member
2115 3053 155 871
42| [162] #9P9PVPL2 #9P9PVPL2 趴在窗台等红杏
Elder
1957 2060 0 1160
43| [129] #YVPUR8PL #YVPUR8PL 谢敏敏儿
member
1813 2534 2231 1932
44| [42] #LLJ8PQQ9J #LLJ8PQQ9J 天堂。
member
978 1353 0 2030
45| [29] #YJ9RQ2RC0 #YJ9RQ2RC0 胖哥
member
935 735 0 1104

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here