#YUGPJ8VQ 蓝竹-无悔

Clan Level

24

Description

🔥浮名浮利,虚苦劳神。叹隙中驹,石中火,梦中身。 🔥这里是蓝竹,来了便是蓝竹人 💰了解部落福利请添加微信:lanzu0001 🤜 旗下部落:蓝竹-故渊 蓝竹-荆庭 B站搜索:蓝竹-木木 虎牙直播间:21188257 蓝竹-木木直播间

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
56539
50/50
China
closed
0
5500
#YUGPJ8VQ

Clan Labels

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Donations

Donations

Friendly

Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [222] #89J9PUC8R #89J9PUC8R 戰至终章
Elder
5931 3167 85 1085
2| [250] #89YQ90R9G #89YQ90R9G 望月✨大宋
member
5887 4780 0 48
3| [227] #2ULLCR08L #2ULLCR08L 蓝竹-飒
coLeader
5821 3360 420 2358
4| [216] #8JQUPLYGL #8JQUPLYGL 鲨王❤️✨若花三
Elder
5754 3222 97 2145
5| [228] #8GLY2VJ9G #8GLY2VJ9G 海绵宝宝的幽默Spon
Elder
5738 4343 267 2251
6| [230] #2RVJ0RG9U #2RVJ0RG9U 失落的神庙
coLeader
5738 4626 567 2421
7| [235] #8UV8Q2LG9 #8UV8Q2LG9 ๓じ风ɞ﹎゛ . `
Elder
5737 5076 1362 3186
8| [222] #8PQ20GGCQ #8PQ20GGCQ IDLEFISH、
Elder
5730 3972 52 2742
9| [240] #L2R990U9 #L2R990U9 闲鱼、
Elder
5714 3916 155 2442
10| [234] #QPV0GYJG #QPV0GYJG 狼族V嬴政
coLeader
5709 4244 279 2981
11| [245] #20QVPLVLJ #20QVPLVLJ 潜行者
Elder
5678 4429 388 2084
12| [250] #CLP29VCJ #CLP29VCJ 鲨王❤️✨亚洲哥
Elder
5657 4888 22 1317
13| [225] #YJL2VJ0Y #YJL2VJ0Y Ai Shen 乌托邦
Elder
5648 4799 138 2132
14| [214] #8L09Y288J #8L09Y288J 北凉♥✨天蝎✨
Elder
5633 5000 1959 2537
15| [240] #22YQQGLQ0 #22YQQGLQ0 蓝竹-SG丶BinBin
coLeader
5629 5285 8589 3332
16| [245] #80CPQJRV #80CPQJRV 阿可喏斯
Elder
5623 4615 555 2547
17| [233] #8V80GL2VJ #8V80GL2VJ 虎牙直播间号:1759
Elder
5614 3969 157 2372
18| [232] #2LCL2GVQJ #2LCL2GVQJ 蓝竹-曼巴
Elder
5611 5132 19612 3315
19| [235] #8UY9YLGJQ #8UY9YLGJQ 鲨王❤陌上研如玉
Elder
5608 5003 818 2382
20| [267] #8QJVL2L90 #8QJVL2L90 蓝竹-未了情
Elder
5599 5099 9187 2883
21| [242] #2RVVCGC #2RVVCGC 蓝竹-魔王
Elder
5597 5057 1314 3488
22| [250] #Q8L9LYJ9 #Q8L9LYJ9 蓝竹-仙山
leader
5594 4339 973 3257
23| [232] #9P0YPPRCJ #9P0YPPRCJ 灼华Zaire⚛️
Elder
5593 4654 633 2361
24| [244] #2P2Y2JY0 #2P2Y2JY0 侵略如火.風林火山
Elder
5593 5143 163 2009
25| [211] #9VVG082PV #9VVG082PV 夜小轩
Elder
5583 4224 220 1987
26| [255] #8LG9GUU8P #8LG9GUU8P 蓝竹-群星
Elder
5568 3311 27541 3807
27| [223] #9U099Y9YQ #9U099Y9YQ 望亭楼
Elder
5548 3873 70 2340
28| [244] #88VCLGR #88VCLGR 斯巴达克斯
Elder
5542 4460 783 3593
29| [238] #2CQCRJ80L #2CQCRJ80L 汉堡 — 飞雷神
Elder
5536 4470 41 1439
30| [231] #9P9YULLR9 #9P9YULLR9 盛世辉煌—南国雪
Elder
5526 5012 1207 3111
31| [235] #8P8G8C80R #8P8G8C80R 蓝竹-萌萌哒
coLeader
5518 4858 1529 2874
32| [249] #9PG822UQP #9PG822UQP 蓝竹-战神
coLeader
5515 4651 189 2142
33| [226] #8RCVL0PPP #8RCVL0PPP 蓝竹-恸
Elder
5510 4537 1063 3581
34| [223] #8CLLCQVL2 #8CLLCQVL2 蓝竹-木木
coLeader
5503 3556 1895 2144
35| [246] #209RL8CQ9 #209RL8CQ9 望月✨烟火
Elder
5494 2994 0 768
36| [255] #28PLPLGP2 #28PLPLGP2 鲨王❤️蛋蛋的布
Elder
5489 5057 259 2160
37| [269] #G00LUP2L #G00LUP2L 蓝竹-布丁的小帅
Elder
5487 3947 121 2748
38| [232] #Q929JGRU #Q929JGRU 蓝竹-老牙
coLeader
5470 4277 1036 3153
39| [200] #9CYYRCL22 #9CYYRCL22 北国苍生
Elder
5463 5115 1211 2764
40| [229] #8PG8R0CJ8 #8PG8R0CJ8 小康✨反复横跳
Elder
5463 5000 1918 3206
41| [223] #R0P9L0V2 #R0P9L0V2 望月✨❤️烟火❤
Elder
5457 3391 0 384
42| [220] #PR02PLR2 #PR02PLR2 傻彪
Elder
5443 3925 232 2253
43| [226] #92P098YLG #92P098YLG 蓝竹-纸包孩
Elder
5422 4174 40 1882
44| [263] #2CJ0RY2Y2 #2CJ0RY2Y2 大神
Elder
5381 4963 630 1853
45| [216] #8P8Q9YUGR #8P8Q9YUGR 九尾狐妖✨❤️洪
Elder
5374 3588 824 2544
46| [241] #9Y2JJ0022 #9Y2JJ0022 蓝竹-黄瓜
Elder
5315 4256 0 1785
47| [237] #98L2P8P99 #98L2P8P99 蓝竹—港城
Elder
5238 5030 317 2352
48| [245] #RVPJYY8 #RVPJYY8 蓝竹-蜗牛
coLeader
5047 4299 919 2489
49| [210] #9JGLRYQQJ #9JGLRYQQJ 武汉加油!等你樱
Elder
2760 2722 20583 5436
50| [232] #2J80VJVCR #2J80VJVCR 小小翔
Elder
2265 2585 108268 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here