Akchauhan2

We let you search clans, players and Top Players and Top Clan on our website with ease.

Top Players

Vietnam

Rank

XP

Tag

Name

Trophies

Clan

Attack Wins

Defence

1

213

#9VVJQVQJ

Name: ཀོཀོ༄LỲ༜KU༄ཀ

Trophies: 5828

Clan: BAC SAI GON

Attacks Won: 181

Defense Won: 1

2

238

#P9YVVUJU

Name: ༄ིུ།༼NQL༽།ིུ

Trophies: 5816

Clan: Dragon Ha Noi

Attacks Won: 180

Defense Won: 3

3

236

#V2RYRCPY

Name: Dr Mujtaba

Trophies: 5808

Clan: Dr Mujtaba

Attacks Won: 176

Defense Won: 1

4

221

#G8LLC9UP

Name: BunNy

Trophies: 5801

Clan: VIỆT NAM LEGEND

Attacks Won: 180

Defense Won: 1

5

220

#VGQ9RR0

Name: Dr Mujtaba

Trophies: 5793

Clan: Dr Mujtaba

Attacks Won: 176

Defense Won: 3

6

213

#2GY89GYGU

Name: ULTRON

Trophies: 5784

Clan: Netflix & Chill

Attacks Won: 175

Defense Won: 1

7

217

#RV2GLPVV

Name: Quỳnh Cute

Trophies: 5778

Clan: VIỆT NAM LEGEND

Attacks Won: 180

Defense Won: 3

8

214

#8GLULJVCY

Name: TuanTran

Trophies: 5770

Clan: Netflix & Chill

Attacks Won: 175

Defense Won: 0

9

221

#9JVRV8P8

Name: ™FeFa❤Pro™

Trophies: 5758

Clan: VIỆT NAM LEGEND

Attacks Won: 181

Defense Won: 1

10

221

#QY8QQQV

Name: Call Me John™

Trophies: 5757

Clan: Bang Hội

Attacks Won: 180

Defense Won: 3

11

224

#Y28Q8QQ2

Name: HOÀ NGUYỄN

Trophies: 5757

Clan: Rockafella™

Attacks Won: 173

Defense Won: 3

12

209

#2809VYPP8

Name: Gia Hân

Trophies: 5757

Clan: kurdistan is 1

Attacks Won: 170

Defense Won: 1

13

206

#2CP2UCG09

Name: ☠️LOSTSOUL☠️

Trophies: 5750

Clan: Lava Kings

Attacks Won: 175

Defense Won: 1

14

219

#8V8LVYJY

Name: THANOS

Trophies: 5750

Clan: Netflix & Chill

Attacks Won: 175

Defense Won: 2

15

240

#2R9YYCYG

Name: གོགོ༄TUẤN༄གོ

Trophies: 5749

Clan: BAC SAI GON

Attacks Won: 175

Defense Won: 2

16

225

#UCRY929G

Name: POPOTE

Trophies: 5747

Clan: POPOTE

Attacks Won: 174

Defense Won: 2

17

219

#2CGJ20GQ

Name: Mad Kuwaiti

Trophies: 5746

Clan: BLACK LINE

Attacks Won: 176

Defense Won: 3

18

230

#2JU2C2L9G

Name: thống lĩnh

Trophies: 5744

Clan: Một Thời Để N

Attacks Won: 180

Defense Won: 0

19

198

#CYCCC0Y

Name: TST GROUP 20

Trophies: 5744

Clan: Trungok

Attacks Won: 172

Defense Won: 0

20

226

#YV0L8VC0

Name: dung's

Trophies: 5740

Clan: Trungok

Attacks Won: 151

Defense Won: 7

21

235

#9JYPQGL0

Name: Lucky Star

Trophies: 5737

Clan: VIỆT NAM LEGEND

Attacks Won: 178

Defense Won: 2

22

201

#RQJ902YG

Name: PHI LẨU OIISI

Trophies: 5736

Clan: Trungok

Attacks Won: 179

Defense Won: 2

23

204

#CLLRYY2P

Name: SƠN KA

Trophies: 5732

Clan: Trungok

Attacks Won: 164

Defense Won: 2

24

222

#V288VJG0

Name: Hiền Chăn Heo

Trophies: 5730

Clan: Đồng Tháp fc™

Attacks Won: 181

Defense Won: 3

25

247

#9LV2QGQC

Name: ༄ིLỲིུKU༄ི

Trophies: 5725

Clan: BAC SAI GON

Attacks Won: 180

Defense Won: 3

26

227

#VPG02P2

Name: CON CHIM NON

Trophies: 5723

Clan: HCM

Attacks Won: 178

Defense Won: 0

27

220

#PJ8RYQY9

Name: ˣˣˣ︵✰₷ƙƴ❄

Trophies: 5718

Clan: BaBy Hạnh

Attacks Won: 181

Defense Won: 1

28

213

#9L8992QL

Name: huy

Trophies: 5717

Clan: quảng ngãi 123

Attacks Won: 178

Defense Won: 2

29

210

#JPYY098Y

Name: ☀️Đoàn☀️Dựng☀️

Trophies: 5712

Clan: Lục Ngạn Hello

Attacks Won: 177

Defense Won: 0

30

206

#JPJJGJR0

Name: POPOTE

Trophies: 5711

Clan: POPOTE

Attacks Won: 174

Defense Won: 2

31

216

#80PY0PCC0

Name: Thống Lĩnh

Trophies: 5702

Clan: Một Thời Để N

Attacks Won: 272

Defense Won: 8

32

226

#2VJRJ0QP0

Name: Quách Bắc

Trophies: 5699

Clan: sai gon q7 audi

Attacks Won: 178

Defense Won: 2

33

199

#PGR8VJ8C

Name: 1 Mad Kuwaiti

Trophies: 5695

Clan: Semper Invicta

Attacks Won: 165

Defense Won: 2

34

223

#RPULRRQG

Name: ♡♡youvy♡♡

Trophies: 5694

Clan: Trungok

Attacks Won: 131

Defense Won: 7

35

211

#8QV2UGP2

Name: Phi Olive

Trophies: 5692

Clan: Trungok

Attacks Won: 177

Defense Won: 0

36

252

#R88U92C8

Name: SINH 17+

Trophies: 5684

Clan: Đồng Tháp fc™

Attacks Won: 182

Defense Won: 2

37

263

#GGVRRL08

Name: Trungok

Trophies: 5681

Clan: Trungok

Attacks Won: 176

Defense Won: 5

38

212

#29V2VLP9G

Name: JACK

Trophies: 5680

Clan: MADE IN TURKEY

Attacks Won: 172

Defense Won: 2

39

217

#8L29VQVRP

Name: ⚡️Vô Tình⚡️

Trophies: 5678

Clan: MADE IN TURKEY

Attacks Won: 170

Defense Won: 2

40

217

#VC8PPQVU

Name: Minh Khang

Trophies: 5675

Clan: VIỆT NAM LEGEND

Attacks Won: 179

Defense Won: 2

41

222

#UCJJ22V9

Name: ĐỨC BÉO 81

Trophies: 5674

Clan: VIET NAM WAR

Attacks Won: 177

Defense Won: 0

42

211

#8C2UU9V8P

Name: long kuti

Trophies: 5672

Clan: SAIGON PRO 9999

Attacks Won: 175

Defense Won: 1

43

217

#L90PLQLQ

Name: Antony Tri

Trophies: 5671

Clan: VIỆT NAM LEGEND

Attacks Won: 171

Defense Won: 3

44

229

#GVG82V0J

Name: quynh tran

Trophies: 5671

Clan: MADE IN TURKEY

Attacks Won: 172

Defense Won: 0

45

227

#PLGL89RL

Name: Azrael

Trophies: 5667

Clan: VIỆT NAM LEGEND

Attacks Won: 175

Defense Won: 1

46

188

#80GLU2Q89

Name: གོགོ༄TUẤN༄གོ

Trophies: 5666

Clan: BAC SAI GON

Attacks Won: 177

Defense Won: 1

47

242

#80QP0VYUJ

Name: zxzVincentzxz

Trophies: 5666

Clan: VN LEGEND

Attacks Won: 181

Defense Won: 3

48

207

#Q09V0LRY

Name: ANHTHUVAN

Trophies: 5665

Clan: BẮC_TRUNG_NAM

Attacks Won: 267

Defense Won: 35

49

230

#RUJYL8CY

Name: Trungok7

Trophies: 5663

Clan: Trungok

Attacks Won: 176

Defense Won: 2

50

232

#L2JQ8VP8

Name: ☆K☆WORLD☆

Trophies: 5660

Clan: Đồng Tháp fc™

Attacks Won: 182

Defense Won: 4

51

231

#28RG8GY0U

Name: ALSHEHHI.12

Trophies: 5658

Clan: POPOTE

Attacks Won: 175

Defense Won: 0

52

216

#8L08CY8U9

Name: ☯☪QUỶ VƯƠNG☪☯

Trophies: 5656

Clan: Ae VIET NAM

Attacks Won: 178

Defense Won: 3

53

217

#GYUUJ0QQ

Name: S2 Đắc Trần S2

Trophies: 5655

Clan: PHONG VÂN

Attacks Won: 106

Defense Won: 2

54

223

#RQLCJJ0L

Name: ¥Ǿǖ₳Ṝẹм̃̾¥Ŀị

Trophies: 5654

Clan: صدفه جــمع

Attacks Won: 177

Defense Won: 7

55

207

#RC8LP9CC

Name: NguyễnPhongHưng

Trophies: 5652

Clan: kurdistan is 1

Attacks Won: 167

Defense Won: 1

56

227

#U0JJUCCV

Name: ༄ྀ✨Anh Quân✨༄ི

Trophies: 5651

Clan: Lục Ngạn Hello

Attacks Won: 177

Defense Won: 2

57

226

#9J9GGLU2

Name: ™ Đức Lương ™

Trophies: 5648

Clan: ae việt nam

Attacks Won: 201

Defense Won: 5

58

201

#2Y80GVJJQ

Name: POPOTE

Trophies: 5648

Clan: POPOTE

Attacks Won: 174

Defense Won: 0

59

212

#RP90CP20

Name: Ydra

Trophies: 5647

Clan: EXCALIBUR PRIME

Attacks Won: 176

Defense Won: 4

60

217

#29Y8VY2L8

Name: 说吧ILLENIUM

Trophies: 5647

Clan: Reddit Viper

Attacks Won: 178

Defense Won: 3

61

306

#8JPPCY8R

Name: Kiet Ki Kon

Trophies: 5644

Clan: GoldenEra

Attacks Won: 180

Defense Won: 4

62

222

#2R2J0L9Q

Name: Angel❤suri

Trophies: 5642

Clan: VOZERS VN

Attacks Won: 173

Defense Won: 2

63

220

#QUJQVV82

Name: Gà Chiến

Trophies: 5641

Clan: Quảng Ngãi City

Attacks Won: 174

Defense Won: 1

64

211

#80JP0RPQ

Name: khanh

Trophies: 5641

Clan: quảng ngãi 123

Attacks Won: 176

Defense Won: 0

65

187

#2YPGJVQRP

Name: thích cười

Trophies: 5640

Clan: NhaTrang Beach

Attacks Won: 173

Defense Won: 0

66

245

#8PUQL8LU

Name: rinh86

Trophies: 5636

Clan: Ngũ hổ Sài Gòn

Attacks Won: 182

Defense Won: 1

67

234

#8Y2809GLR

Name: HÙNG TQ

Trophies: 5636

Clan: ACE Ngọc Hội TQ

Attacks Won: 178

Defense Won: 3

68

256

#CCYGQY2U

Name: lenh ho xung

Trophies: 5634

Clan: quảng ngãi 123

Attacks Won: 180

Defense Won: 0

69

216

#2V9PYV209

Name: NguyễnphongHưng

Trophies: 5632

Clan: MADE IN TURKEY

Attacks Won: 177

Defense Won: 2

70

213

#C2UPQPU9

Name: thùy linh kute

Trophies: 5632

Clan: Ae VIET NAM

Attacks Won: 181

Defense Won: 2

71

222

#9C9PG98L9

Name: ⚡⚡⚡Trịnh Hòa⚡⚡⚡

Trophies: 5632

Clan: vietnam family

Attacks Won: 177

Defense Won: 0

72

220

#22JP0J0GP

Name: VỊNH SÓC

Trophies: 5631

Clan: VIET NAM WAR

Attacks Won: 173

Defense Won: 2

73

316

#QYLCVP28

Name: PHONG BỤI

Trophies: 5630

Clan: GoldenEra

Attacks Won: 179

Defense Won: 0

74

225

#88PPR8GG9

Name: Trần Chính

Trophies: 5630

Clan: Trungok

Attacks Won: 179

Defense Won: 0

75

236

#QJJGC9J9

Name: NHÂN RELAX

Trophies: 5628

Clan: VIỆT NAM LEGEND

Attacks Won: 175

Defense Won: 3

76

239

#8UV2JGPU

Name: Trungok4

Trophies: 5627

Clan: Trungok

Attacks Won: 176

Defense Won: 0

77

221

#YRP22R9C

Name: {¥*TrungPham*¥}

Trophies: 5626

Clan: VIỆT NAM LEGEND

Attacks Won: 177

Defense Won: 1

78

220

#C90PGY92

Name: $ - TRUONG - $

Trophies: 5626

Clan: VIỆT NAM LEGEND

Attacks Won: 173

Defense Won: 5

79

214

#29PRP0YVU

Name: Anh Thảo

Trophies: 5625

Clan: phố nha trang

Attacks Won: 173

Defense Won: 1

80

217

#2V0LL22CY

Name: EXO.Ibra

Trophies: 5623

Clan: Exodias

Attacks Won: 176

Defense Won: 3

81

226

#C9RJG0RL

Name: Trungok3

Trophies: 5618

Clan: Trungok

Attacks Won: 176

Defense Won: 1

82

213

#P8CVVRY09

Name: ♡Tịnh♡Tâm♡

Trophies: 5617

Clan: LONGHƯNG VÔ ĐỐI

Attacks Won: 177

Defense Won: 0

83

230

#8PQPQUUUJ

Name: Lê Toàn

Trophies: 5617

Clan: Tan Binh War

Attacks Won: 179

Defense Won: 1

84

208

#98RPY99RU

Name: Tiểu Long

Trophies: 5617

Clan: clan lớn tuổi

Attacks Won: 175

Defense Won: 1

85

218

#2UVC0GQ8J

Name: MINH NGHIA 38

Trophies: 5616

Clan: LUONG SON BAC

Attacks Won: 179

Defense Won: 3

86

193

#28J2GCG99

Name: Moonlight

Trophies: 5616

Clan: LY ThUONG KIET

Attacks Won: 178

Defense Won: 1

87

243

#V208Q2R

Name: nncvta

Trophies: 5616

Clan: VIỆT NAM LEGEND

Attacks Won: 176

Defense Won: 2

88

230

#8P2R8P9Q

Name: Rene243

Trophies: 5615

Clan: PlaTinuM

Attacks Won: 171

Defense Won: 3

89

248

#2PPJJUCUC

Name: Nguyên Soái

Trophies: 5613

Clan: VIỆT NAM LEGEND

Attacks Won: 175

Defense Won: 6

90

207

#QYQLU8VQ

Name: mr bình

Trophies: 5612

Clan: Trungok

Attacks Won: 178

Defense Won: 0

91

222

#JY9QL0Q0

Name: Zjn

Trophies: 5610

Clan: ROCK & ЯEPUBLIC

Attacks Won: 177

Defense Won: 1

92

198

#8VC99CCUJ

Name: Thắng's Otaku

Trophies: 5610

Clan: TRA VINH TC

Attacks Won: 332

Defense Won: 18

93

232

#UVPGCLPR

Name: medusa

Trophies: 5610

Clan: k pop killer

Attacks Won: 171

Defense Won: 2

94

240

#2029PJ22J

Name: ☆ACEHфLE☆

Trophies: 5610

Clan: drunkard

Attacks Won: 151

Defense Won: 12

95

219

#20YYL9JPP

Name: ♻NhuanNguyen♻

Trophies: 5609

Clan: LY ThUONG KIET

Attacks Won: 180

Defense Won: 2

96

271

#2CYCGG2VQ

Name: EXID-HANI

Trophies: 5609

Clan: EXID---VN

Attacks Won: 176

Defense Won: 2

97

233

#2QUCUR20C

Name: giagia

Trophies: 5608

Clan: VIÊT NAM HERO

Attacks Won: 177

Defense Won: 0

98

208

#8UP0G9GU

Name: Tuấn Râu

Trophies: 5606

Clan: VIỆT NAM LEGEND

Attacks Won: 181

Defense Won: 2

99

234

#2QLVCCU89

Name: Spider man

Trophies: 5606

Clan: HỒNG HƯNG COC

Attacks Won: 181

Defense Won: 1

100

205

#29YRPCG2J

Name: World Alone Me

Trophies: 5606

Clan: Lục Ngạn Hello

Attacks Won: 174

Defense Won: 1

101

229

#Y9YLL8P

Name: ✈️0933411677✈️

Trophies: 5604

Clan: VIỆT NAM LEGEND

Attacks Won: 176

Defense Won: 2

102

219

#UCVJYGRC

Name: chipzin

Trophies: 5603

Clan: Quảng Ngãi City

Attacks Won: 174

Defense Won: 1

103

214

#8CG0RP0Q0

Name: ☆Bill'sClinTon☆

Trophies: 5602

Clan: AE Thái Bình

Attacks Won: 176

Defense Won: 2

104

193

#89LGJ8QVP

Name: •almualin•

Trophies: 5602

Clan: GOLDEN MEMBERS

Attacks Won: 112

Defense Won: 4

105

215

#VGYGC9GU

Name: BinBoGood

Trophies: 5602

Clan: quảng ngãi 123

Attacks Won: 180

Defense Won: 2

106

228

#2CPLCQGGG

Name: ĐÔNG TÀ

Trophies: 5601

Clan: Ae VIET NAM

Attacks Won: 179

Defense Won: 3

107

233

#8Q2YJVQC2

Name: ㊗️☆一JAWAN一☆㊗️

Trophies: 5600

Clan: Animal Park Co

Attacks Won: 174

Defense Won: 5

108

231

#2QGCR0RGY

Name: **hạo thiên **

Trophies: 5599

Clan: SAIGON PRO 9999

Attacks Won: 176

Defense Won: 0

109

216

#L2VPUVC9

Name: Manchester Cind

Trophies: 5598

Clan: DOSTLUK

Attacks Won: 166

Defense Won: 2

110

212

#R8U22R22

Name: The VPA

Trophies: 5597

Clan: BaBy Hạnh

Attacks Won: 175

Defense Won: 4

111

227

#L2GLP808

Name: Trần Chính

Trophies: 5596

Clan: Trungok

Attacks Won: 180

Defense Won: 1

112

210

#QLQCGJ0J

Name: ™️AE - AN™️

Trophies: 5596

Clan: BAC SAI GON

Attacks Won: 176

Defense Won: 1

113

205

#R0Q0LP9G

Name: ❌Luffy❌

Trophies: 5593

Clan: InTheLight

Attacks Won: 175

Defense Won: 1

114

221

#YRL8V9Q8

Name: kenny vương

Trophies: 5592

Clan: DAU TIENG

Attacks Won: 176

Defense Won: 1

115

217

#8CLUPCPGJ

Name: Minh Nguyen

Trophies: 5591

Clan: coc VIET NAM

Attacks Won: 169

Defense Won: 1

116

222

#CUQCPQCY

Name: Vũ.Điếc

Trophies: 5590

Clan: Bang Hội

Attacks Won: 177

Defense Won: 0

117

227

#PG98J8VG

Name: CuBin

Trophies: 5588

Clan: SAT THU HM

Attacks Won: 174

Defense Won: 4

118

365

#YU0RPJRU

Name: dragon

Trophies: 5588

Clan: GoldenEra

Attacks Won: 177

Defense Won: 5

119

229

#PJYY2JGP

Name: ĐỨC THÀNH

Trophies: 5587

Clan: Trungok

Attacks Won: 177

Defense Won: 2

120

229

#8YLURPQV

Name: Dũng Phạm

Trophies: 5587

Clan: ☆Đẳng☆Cấp

Attacks Won: 171

Defense Won: 2

121

231

#222Q22RJ

Name: ManhThuongQuan

Trophies: 5586

Clan: VIÊT NAM HERO

Attacks Won: 175

Defense Won: 2

122

216

#UVYG98YV

Name: nguyen soai

Trophies: 5585

Clan: SAIGON PRO 9999

Attacks Won: 175

Defense Won: 1

123

211

#20C9LGGQV

Name: SAMI_GOLD

Trophies: 5584

Clan: العالمي

Attacks Won: 174

Defense Won: 1

124

199

#20QVV9LJL

Name: ⚕️⚕️⚕️ Blue Sky

Trophies: 5584

Clan: VIỆT NAM LEGEND

Attacks Won: 171

Defense Won: 3

125

218

#8UVYY0RRY

Name: VIÊT NAM HERO

Trophies: 5583

Clan: VIỆT NAM LEGEND

Attacks Won: 175

Defense Won: 0

126

208

#LG8PP2JY

Name: All Star❤️Kite

Trophies: 5581

Clan: All Star 2.0

Attacks Won: 178

Defense Won: 2

127

233

#8LCRPYUQ0

Name: 00:00:00

Trophies: 5580

Clan: BaBy Hạnh

Attacks Won: 175

Defense Won: 3

128

216

#9JLPYP22L

Name: T♡Nhẫn♡H

Trophies: 5579

Clan: LONGHƯNG VÔ ĐỐI

Attacks Won: 176

Defense Won: 0

129

217

#VLQRPL8C

Name: EmTomi

Trophies: 5579

Clan: VIET NAM WAR

Attacks Won: 172

Defense Won: 2

130

220

#Q8C0Q920

Name: tiểu màn thầu❤️

Trophies: 5576

Clan: sai gon q7 audi

Attacks Won: 176

Defense Won: 4

131

218

#8CLQGYCCV

Name: NAM ĐẾ

Trophies: 5576

Clan: Ae VIET NAM

Attacks Won: 176

Defense Won: 0

132

241

#J8UVLJPP

Name: Zjn

Trophies: 5575

Clan: ROCK & ЯEPUBLIC

Attacks Won: 178

Defense Won: 1

133

214

#99R0JCY8

Name: Mr Minh

Trophies: 5575

Clan: ARAB CLASHERS™

Attacks Won: 175

Defense Won: 1

134

225

#PPGRVPYG

Name: ʕ•ᴥ•ʔ♥️Amora

Trophies: 5575

Clan: ™ANGEL LOVE™

Attacks Won: 174

Defense Won: 5

135

230

#GQ0Q09JL

Name: Cao Tuấn

Trophies: 5573

Clan: VIÊT NAM HERO

Attacks Won: 173

Defense Won: 2

136

217

#JGPQL8PR

Name: PHAM VAN HA

Trophies: 5573

Clan: VIỆT NAM LEGEND

Attacks Won: 175

Defense Won: 0

137

226

#YJQCJRLP

Name: BỜRỒ

Trophies: 5573

Clan: Sai Gon Legend

Attacks Won: 173

Defense Won: 2

138

195

#2UVCUYCJQ

Name: Thanh Tùng 5/11

Trophies: 5572

Clan: SAIGON PRO 9999

Attacks Won: 176

Defense Won: 1

139

220

#GPQ2LQP2

Name: SANG ÐÔLA

Trophies: 5572

Clan: ✨ STORM.VN ✨

Attacks Won: 176

Defense Won: 0

140

216

#CYCQR2PQ

Name: KIM_PHƯỢNG

Trophies: 5572

Clan: anh em viet nam

Attacks Won: 175

Defense Won: 4

141

226

#28982L22

Name: ❤️ DUYNGUYEN ❤️

Trophies: 5571

Clan: VIỆT NAM LEGEND

Attacks Won: 174

Defense Won: 2

142

233

#LPGJ98V0

Name: abc

Trophies: 5571

Clan: VN TEAM WAR

Attacks Won: 176

Defense Won: 4

143

235

#2G2PG8C9Y

Name: tuananh4215

Trophies: 5570

Clan: ✨ STORM.VN ✨

Attacks Won: 176

Defense Won: 0

144

223

#90VRVVJ8

Name: ༄༄༼ོLO❤️VE༽ོ

Trophies: 5569

Clan: NGÔI NHÀ NHỎ

Attacks Won: 177

Defense Won: 0

145

225

#8JLPR20VY

Name: cvucuong

Trophies: 5567

Clan: Lục Ngạn Hello

Attacks Won: 176

Defense Won: 2

146

235

#2RVQ9VCPU

Name: ⓜⓘⓢ©ⓗⓘⓔⓥⓞⓤ

Trophies: 5567

Clan: ACE Ngọc Hội TQ

Attacks Won: 176

Defense Won: 1

147

224

#JY98C8UG

Name: TuanTran

Trophies: 5566

Clan: Netflix & Chill

Attacks Won: 171

Defense Won: 1

148

226

#2LG0VJCVP

Name: Boy bạc liêu

Trophies: 5565

Clan: EM CỦA HÔM NAY

Attacks Won: 174

Defense Won: 0

149

219

#VGJU9R0R

Name: Global CLANS☆☆☆

Trophies: 5565

Clan: Ae VIET NAM

Attacks Won: 175

Defense Won: 2

150

260

#9QGPCUQV

Name: Trungok1

Trophies: 5564

Clan: Trungok

Attacks Won: 176

Defense Won: 1

151

220

#2CYRL0R9P

Name: 4️⃣geleximco4️⃣

Trophies: 5564

Clan: I DON'T CARE !!

Attacks Won: 175

Defense Won: 2

152

207

#Y8U9U9VC

Name: ✌Gia Huy✌

Trophies: 5563

Clan: Nam Dinh

Attacks Won: 172

Defense Won: 1

153

219

#9UJ890RJ

Name: voluan202

Trophies: 5563

Clan: LUONG SON BAC

Attacks Won: 172

Defense Won: 1

154

199

#80GJ2LY2

Name: POPOTE

Trophies: 5562

Clan: POPOTE

Attacks Won: 174

Defense Won: 1

155

232

#C0L20G2L

Name: HISPANO

Trophies: 5562

Clan: San Javier

Attacks Won: 175

Defense Won: 8

156

210

#QL0L0UC

Name: __LONG ĐẠI CA__

Trophies: 5561

Clan: Dragon Ha Noi

Attacks Won: 176

Defense Won: 0

157

235

#GLYCPCP9

Name: Trungok6

Trophies: 5561

Clan: Trungok

Attacks Won: 174

Defense Won: 3

158

227

#2LRR2LPV

Name: HamletNguyen

Trophies: 5560

Clan: AE.Đoàn Kết

Attacks Won: 162

Defense Won: 1

159

222

#2P8QPGGGU

Name: gió

Trophies: 5559

Clan: ANH EM BIÊN HOÀ

Attacks Won: 174

Defense Won: 0

160

199

#9ULC9UY8

Name: phong trần 6789

Trophies: 5558

Clan: Bang Hội

Attacks Won: 176

Defense Won: 2

161

200

#CL2GUV2P

Name: Nkật Mink

Trophies: 5558

Clan: Một Thời Để N

Attacks Won: 174

Defense Won: 1

162

231

#809U9RU2Q

Name: MINUNA

Trophies: 5558

Clan: I DON'T CARE !!

Attacks Won: 103

Defense Won: 2

163

227

#QQGQPYVG

Name: also Boone

Trophies: 5557

Clan: LostMeta Gaming

Attacks Won: 176

Defense Won: 0

164

223

#L89LQUGC

Name: LƯỢNG LÀ A

Trophies: 5557

Clan: SAIGON PRO 9999

Attacks Won: 174

Defense Won: 1

165

207

#L8PY022P

Name: !FaiLTimE!

Trophies: 5557

Clan: !CruncHTimE!

Attacks Won: 67

Defense Won: 1

166

224

#2LPPJVG

Name: 3️⃣geleximco3️⃣

Trophies: 5556

Clan: I DON'T CARE !!

Attacks Won: 172

Defense Won: 3

167

230

#RPYJCGC2

Name: ༄༄ŞöÇöLa༄༄

Trophies: 5555

Clan: VIỆT NAM LEGEND

Attacks Won: 172

Defense Won: 0

168

198

#U0GYCL9U

Name: ✨Assassin✨

Trophies: 5555

Clan: YBX

Attacks Won: 172

Defense Won: 0

169

222

#2QY8P9JRV

Name: lãng tử

Trophies: 5555

Clan: AE MOT NHA

Attacks Won: 175

Defense Won: 3

170

214

#22QV0LQVL

Name: tplinkqb

Trophies: 5555

Clan: QUẢNG BÌNH_711

Attacks Won: 174

Defense Won: 1

171

218

#Y0UCY0VC

Name: ❤️vn❤️ hunter❤️

Trophies: 5554

Clan: ✨ STORM.VN ✨

Attacks Won: 176

Defense Won: 3

172

226

#20L0CGQVQ

Name: Van ❤️ Elina

Trophies: 5554

Clan: Raw ™

Attacks Won: 169

Defense Won: 1

173

218

#29CRQG892

Name: TST GROUP 21

Trophies: 5554

Clan: Trungok

Attacks Won: 190

Defense Won: 8

174

220

#28L9PJ2V8

Name: ❤DRAGON❤ 2

Trophies: 5553

Clan: viet nam dream

Attacks Won: 165

Defense Won: 3

175

222

#YQVQQG0

Name: ༄ི✨Anh Quân✨༄ྀ

Trophies: 5553

Clan: ✨ STORM.VN ✨

Attacks Won: 175

Defense Won: 3

176

187

#2JPGG088J

Name: Tiền 90❤Vụ Bản

Trophies: 5553

Clan: Nam Dinh

Attacks Won: 175

Defense Won: 1

177

211

#GU8G90CQ

Name: Zjn

Trophies: 5552

Clan: ROCK & ЯEPUBLIC

Attacks Won: 177

Defense Won: 0

178

215

#8V2C2222C

Name: Kẻ Thách Thức

Trophies: 5552

Clan: BINH DUONG CTY

Attacks Won: 179

Defense Won: 2

179

225

#R900CLY9

Name: tplinkqb

Trophies: 5552

Clan: VIỆT NAM LEGEND

Attacks Won: 175

Defense Won: 2

180

232

#9Q2RV0VVP

Name: QUYẾT TIGER

Trophies: 5551

Clan: fc clan bd

Attacks Won: 174

Defense Won: 1

181

221

#JG0YRP98

Name: mrbun09

Trophies: 5550

Clan: SAIGON XUA

Attacks Won: 138

Defense Won: 4

182

204

#2P80C000C

Name: ♥️♣️Tôn♦️♠️

Trophies: 5550

Clan: Lục Ngạn Hello

Attacks Won: 181

Defense Won: 1

183

208

#RUGU8PRQ

Name: ⭐N⭐T⭐TOÀN

Trophies: 5550

Clan: sai gon q7 audi

Attacks Won: 176

Defense Won: 0

184

216

#92YQ9VJ0Q

Name: dpdm

Trophies: 5549

Clan: BÌNH ĐỊNH WAR

Attacks Won: 150

Defense Won: 2

185

198

#220J92088

Name: zombie

Trophies: 5549

Clan: LY ThUONG KIET

Attacks Won: 170

Defense Won: 0

186

207

#28Q8CCY2Q

Name: Dr Mujtaba

Trophies: 5549

Clan: Dr Mujtaba

Attacks Won: 181

Defense Won: 2

187

217

#2VJCGCYY9

Name: Dr Mujtaba

Trophies: 5548

Clan: Dr Mujtaba

Attacks Won: 175

Defense Won: 0

188

209

#90R8YYL9

Name: SÓC NÂU

Trophies: 5548

Clan: VIET NAM WAR

Attacks Won: 167

Defense Won: 8

189

215

#8CG0PGVU0

Name: Emma Watson

Trophies: 5548

Clan: TURBO CLAN

Attacks Won: 174

Defense Won: 3

190

192

#2CUCYR0YP

Name: Chuẩn Tiều Phu

Trophies: 5548

Clan: Ngũ hổ Sài Gòn

Attacks Won: 175

Defense Won: 1

191

209

#8882JQJC2

Name: star

Trophies: 5547

Clan: tamlay

Attacks Won: 174

Defense Won: 2

192

248

#98LVR8PYG

Name: @^_^@ Super Gà™

Trophies: 5547

Clan: TeamVietNam

Attacks Won: 173

Defense Won: 0

193

219

#CLJJ99L0

Name: HERO

Trophies: 5546

Clan: AE Hà Thành

Attacks Won: 174

Defense Won: 0

194

198

#8JGC2GPP

Name: Chu Bá Thông

Trophies: 5545

Clan: Ae VIET NAM

Attacks Won: 174

Defense Won: 3

195

217

#902RPURQC

Name: Son Goku

Trophies: 5545

Clan: StarWar2015

Attacks Won: 176

Defense Won: 0

196

207

#29JRR9CP2

Name: Ọt

Trophies: 5545

Clan: Bang Hội

Attacks Won: 172

Defense Won: 1

197

230

#LRP0CJUC

Name: BaS

Trophies: 5543

Clan: Melbourne Aus

Attacks Won: 165

Defense Won: 3

198

247

#YLJYJ8P2

Name: BIG PAPA

Trophies: 5542

Clan: Shadow ¥ Canada

Attacks Won: 184

Defense Won: 3

199

213

#G2P2V22G

Name: Capt STL

Trophies: 5542

Clan: Retribution

Attacks Won: 125

Defense Won: 12

200

221

#282CCCGGQ

Name: WD-40

Trophies: 5542

Clan: KOTA ANGIN

Attacks Won: 158

Defense Won: 3

www.000webhost.com